Home » » Иш убактысы

Иш убактысы

  Ишти баштоо жана аяктоо жана түштѳнүүгѳ чыгуу убактысы Министрликтин кызматкерлери үчүн тѳѳмѳнкүдѳй тартипте белгиленген:

- 15-ноябрдан 1-апрелге чейин:

иштин башталышы  9.00, түштѳнүү үчүн эс алуу убактысы 12.30-13.30;

иштин аякташы – 18.00. Майрам алдындагы күндѳрү – 17.00.

-1-апрелден 15-ноябрга чейин:

иштин башталышы  8.30, түштѳнүү үчүн эс алуу убактысы 12.00-13.00;

иштин аякташы – 17.30. Майрам алдындагы күндѳрү – 16.30.