Home » Мыйзам долбоорлоо иши » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы » Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорлорунун планын аткаруу тууралуу маалымат

Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорлорунун планын аткаруу тууралуу маалымат

пункттун№ мыйзам долбоорунун  аталышы аткаруу мөөнөтүнүн  башаты Пландын мөөнөтүн узартуу же пункттарды алып салуу (кыскача негиздеме жана  көргөзмө кимдин демилгеси  жана КРƟА бар болгон долбоорлорду мөөнөттөрүн кайра карап чыгуу же пункту алып таштоо) Пункт мөөнөтүн жылдыруу же алып салуу КРƟ токтомунун реквизиттери Мыйзам долбоору кайсы баскычта болууда  
КРƟА на киргизүү КРƟ токтому менен жактыруу  

КАРЖЫ МИНИСТРЛИГИ

 

12

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджети  жөнүндө 2014-жылга жана 2015-2016 жылдарга карата божомолдоолор

III

IV

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 29.08.13ж. № 475  токтому менен жактырылган

КР 19.12.2013- ж. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган

 

13

«КыргызРеспубликасы-нын бюджети жөнүндө» мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 2014-жылга жана 2015 жана 2016-жылдарга  божомолдоолор»

III

IV

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 06.11.13-ж. № 592 токтому менен жактырылган

КР 12.12.2013 –ж. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган

 

14

Айлык акы жөнүндө

 

IV

Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу процессинде бир канча негиздүү маселелер келип чыгышы ар кайсы чөйрөлөрдө айлык акы маселелеринин бирдиктүү укуктук жөнгө салуу механизминин жоктугу өз кезегинде кээ бир жумушчу категорияларынын айлык акыны төлөп берүү шарттарынын начарлашына алып келиши мүмкүн. Мындан сырткары жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгуу, коомдук угууларды жана талкуулоолорду министрликтер жана ведомстволор менен талаш маселелерди кароо боюнча, ошондой эле мыйзам чыгарууну инвентаризациялоо боюнча көп убакытты талап кылат.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна жөнөтүлгөн (Каржы министрлигинин 16.11.2013-ж. чыг №17-3 1/12156 каты)

Азыркы учурда Ɵкмөттүн чечиминин долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын бөлумдөрүндө макулдашуу иштеринен өттү жана Премьер-министрдин кол коюуусунда жүрөт.

—–

—–

 
                                                                                                  ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ  

24

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө:

-Кыргыз Республикасынын

«лицензиялоо жөнүндө» Мыйзамы;

Кыргыз Республикасындагы жекече детективдик жана күзөт ишмердиги жөнүндө» Мыйзамы;

II

III

2013-жылдын IV кварталындагы пункту аткаруу мөөнөтүн жылдыруу сунушталууда, андыктан «Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү системалары жөнүңдө» Мыйзамы боюнча жекече детективдик жана күзөт ишмердигин лицензиялоо алынып салынды. 2013-жылдын 19-октябрында Президент тарабынан кол коюлган жана расмий жарыя болгон күндөн 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирди («Эркин Тоо» газетасы 2013-жылдын 29-октябрында № 87 жарыяланган)

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна жөнөтүлгөн (Юстиция министрлигинин 20.12.2013-ж. чыг №02-7/13336 каты)

Экономика министрлиги даярдаган жана КР Ɵкмөтүнүн 20.06.2013-ж. № 359 токтому менен жактырылган «Кыргыз Республикасынын лицензиялык –уруксат берүү системалары жөнүндө» Мыйзамынын долбооруна Ички иштер министрлигинин сунуштары эсепке алынды.

19.10.2013-ж. Президент  тарабынан кол коюлду.

«Жекече детективдик жана күзөт ишмердиги жөнүндө» Мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоору министрликтер менен ведомостволордун макулдашуу баскычынын акырында турат (Ички иштер министрлиги 13.112013-ж. чыг.№ 1/6759)

 
                                                                                            ƟЗГƟЧƟ КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ  

25

Кыргыз Республикасынын «Өрт коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламенти» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II

III

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 11.11.13-ж. № 612 токтому менен жактырылган  

32

Кыргыз Республикасынын «Ɵрт коопсуздугу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө»

II

III

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 02.12..13-ж. № 651 токтому менен жактырылган

 

 

33

«Ɵрттөн коргоо кызматы жана өрттөн коргоочулардын статусу жөнүндө»

III

IV

Мыйзам долбоорун кабыл алуу максатсыз болгондуктан, күчүн жоготту деп табылсын. Ɵкмөттүн 11.11.13-ж. № 598 токтому

—–

 

КОРГОО МИНИСТРЛИГИ

 

29

Кыргыз Республикасынын «Аскер кызматчыларынын жана окуу менен атайын жыйындарга чакырылган аскерге милдеттүүлөрдүн жана аларга теңештирилген адамдардын өмүрүн жана саламаттыгын милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II

III

Башка ченемдик укуктук актыларга оңдоолорду киргизүү зарылчылыгынын келип чыгышынан, күчүн жоготту деп табылсын.

Ɵкмөттүн 19.08.13-ж.

№464 токтому

—–

 

31

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

II

III

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 13.12.13-ж. № 667 токтому менен жактырылды

ЭНЕРГЕТИКА ЖАНА ƟНƟР ЖАЙ МИНИСТРЛИГИ

 

17

2009-жылдын 20-ноябрында Ялта шаарында кол коюлган мамлекеттер аралык мамлекеттик аралык электр өткөрүү линияларын улуттук электроэнергетикалык системасына эксплуатациялоо тармагында КМШ өлкөлөрүнүн –катышуучуларынын кызматташтыгы жөнүндө Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө

I

I

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 13.03.13-ж. № 128

токтому менен жактырылды

08.06.2013-ж. КР Президентинин колу коюлган.

 

УЛУТТУК КООПСУЗДУК МАМЛЕКЕТТИК КОМИТЕТИ

 

4

«Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 06.09.13-ж. № 486

токтому менен жактырылды

18.12.2013-ж. КР Жогорку Кеңешинде кабыл алынды

 

30

КР айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүу жөнүндө:

-Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекси;

-Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодекси;

-Кыргыз Респрубликасынын кылмыш-жазык кодекси;

-Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Изин суутпай издөө иши жөнүндө» Мыйзамы;

-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы

-Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана материалдык резерв жөнүндө”;
-Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Мыйзамы

II

III

Төмөнкүдөй себептердин негизинде өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда:

- Башкы прокуратура Ɵкмөттүн курамында болбогондугунан жана мыйзам чыгаруу укугу жок болгондуктан, бул пункту аткароуудан алып салууну суранды;

- Ɵкмөттүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтому менен бекиген 2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы туруу боюнча Ɵкмөттүн иш-чаралар Планынын 24-пунктун ишке ашырууда 2012-жылдын 10-августундагы №164 «Кыргыз Респрубликасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлордү жана толуктоолорду киргизүу жөнүндө» Мыйзамы менен Кылмыш кодексине, Кылмыш-жаза кодексине, Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодексине, Эмгек кодексине, «Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө», «Мамлекеттик кызмат жөнүндө», «Муниципалдык кызмат жөнүндө», «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Cаясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралу», «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», «Изин суутпай издөө иши жөнүндө» мыйзамдарына тийиштүү оңдоолор киргизилген;

- пунктун дагы бир максаты (Баңги кылуучу каражаттарды, акыл-эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор жүгүртүүнүн контролдоо чөйрөсүнүндөгү мыйзамдарды жакшыртуу) Пландын 47-пунктундагы максатты кайра кайталагандыктан күчүн жоготту деп табылсын.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна жөнөтүлгөн (Юстиция министрлигинин 20.12.2013-ж. чыг. № 02-7/13336каты менен).

—–

Ɵкмөттүн 24.09.13-ж. № 523 токтому менен жактырылган. (мамлекеттик сырларды сактоого каршы кылмыштар менен күрөшүүнү күчөтүү бөлүгүндө)

Жогорку Кеңешке кайра иштөөгө кайтарылды (09.10.2013-ж. чыг.№6-23670/13).

 

ƟКМƟТКƟ КАРАШТУУ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ƟЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ИШТЕРИ ЖАНА ЭТНИКА АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТСТВОСУ

 

3

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

III

III

Мыйзамга оңдоолорду киргизүү зарылчылыгы жоктугунан күчүн жоготту деп табылышы сунушталууда, ошондуктан

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын долбоору Ɵкмөттүн 2013-жылдын 13-июнундагы № 351 токтому менен жактырылган, ошондой эле «Жергиликтүу өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамына оңдоолорду киргизүүдө бардык зарыл учурлары камтылган.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна (Юстиция министрлигинин 20.12.2013-ж. чыг. № 02-7/13336 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

44

« Автомобиль жолдору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүу жөнүндө

III

III

«Автомобиль жолдору жөнүндө» Мыйзамды аткаруу боюнча кырдаалдарды талдоодо, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунуштарын тийиштүү иштелип жаткан Мыйзам долбооруна киргизүү максатсыз экени чагылдырылат. Ошондой эле долбоорду иштеп чыгуунун максатсыз далили катары азыркы учурда жергиликтүү жолдор боюнча жеткиликтүү маалыматтар жок болушуна байланыштуу күчүн жоготту деп табылышы сунушталууда.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна (Юстиция министрлигинин 20.12.2013-ж. чыг. №02-7/13336каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

6

 Кыргыз Республикасынын «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

III

III

Ɵкмөттүн Аппаратына жөнөтүлгөн мыйзам долбоорун кабыл алуу максатсыз болгондугунан кайра кайтарылып берилген, андыктан күчүн жоготту деп табылышы сунушталууда.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна (Юстиция министрлигинин 20.12.2013-ж. чыг. № 02-7/13336 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

ƟКМƟТКƟ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДУУ МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

 

40

Кыргыз Республикасынын «Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

IV

I

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 06.03.13-ж. № 117 токтому менен жактырылган

18.12.2013-ж. КР Жогорку Кенеш кабыл алынды

 

41

Инновациялык борборлор (зоналар) жана технопарктар жөнүндө

I

II

07.05.2013-ж. чыг. № 24-14278 биринчи Вице-Премьер-министр Ж.Оторбаевдин тапшырмасы менен күчүн жоготту деп табылды. Ɵкмөттүн 05.08.13-ж. № 452 токтому

—–

 

42

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”:

-Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу мүчөлүк акыларынын тарифтери жөнүндө» мыйзамы.

I

II

07.05.2013-ж. чыг. № 24-14278 биринчи Вице-Премьер-министр Ж.Оторбаевдин тапшырмасы менен күчүн жоготту деп табылды. Ɵкмөттүн 05.08.13-ж. № 452 токтому

—–

 

43

Кыргыз Республикасынын «Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

II

III

Министрликтер жана ведомстволор менен мыйзам долбоорун макулдашуу жүрүшүндө жана аны Ɵкмөттүн Аппаратында ушул мыйзамдын башталгыч маңызына өзгөртүүлөр алынып салынган да кайра иштеп чыгууга берилген, ал эми редакциялык оңдоолор калган. Ошондуктан, Вице-Премьер-министр Т.Сарпашев тарабынан тийиштүү пункту алып салуу боюнча Ɵкмөттүн чечиминин долбоорун даярдоо жана Ɵкмөттүн кароосуна киргизүү боюнча тапшырмасы берилген.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна (Ɵкмөткө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновация боюнча Мамлекеттик кызматынын  18.11.2013-ж. № 01/1842 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

48

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II

III

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 01.08.13-ж. № 442 токтому жактырылган

2013-ж. 12.12..КР Жогорку Кеңеши кабыл алды.

 

     ƟКМƟТКƟ КАРАШТУУ ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЛМЫШТАР МЕНЕН КҮРƟШҮҮ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

 

27

Кыргыз Республикасынын финансылык полиция органдары жөнүндө

I

I

Мыйзам долбоорунун жоболору «Кыргыз Республикасынын Ɵкмөтү жөнүндө» Мыйзамынын ченемдерине карама-каршы келгендиктен, бул долбоорду максатсыз болгондуктан Ɵкмөттүн Аппараты тарабынан кайтарылып берилген, андыктан күчүн жоготту деп табылышы сунушталууда.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна (Юстиция министрлигинин (2013-ж. 20.12. чыг. №02-7/13336 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

ƟКМƟТКƟ КАРАШТУУ БАНГИ ЗАТТАРДЫ КОНТРОЛДОО БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

 

28

Кыргыз Республикасынын «Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

I

II

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн  10.06.1-ж. № 342 токтому жактырылган

 

2013-ж. 25.11.КР Президент кол койгон.

 

47

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”:

-Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодекси;

-Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси

II

II

2012-жылдын 8-августундагы ПЖ № 147 Кыргыз Республикасынын Президентинин «Кыргыз Республикасынын сот адилеттигин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгында көрсөтүлгөн сот адилеттигин гуманизациялоо жана жазык мыйзамдарын либералдаштыруу сот реформасынын негизги  багыттарына туура келбегендиктен, Ɵкмөттүн Аппараты иштелип чыккан долбоор эки жолу кайтарылып берилгендиктен, күчүн жоготту деп табылышы сунушталууда.

Премьер-министр Сатыбалдиевдин алдындагы Ɵкмөттүн Аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан пункту алып салуу маселеси демилгеленген болчу, ал эми мыйзам долбоорун Президенттин Аппараты 2013-ж.01.02.№ 24 Президенттин Аппаратынын Жетекчилигинин буйругу менен түзүлгөн Кылмыш кодекси жана Жосундар кодексинин долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча эксперттик топтун кароосуна жиберилген.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна (Юстиция министрлигинин (2013-ж. 20.12. чыг. № 02-7/13336 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

УЛУТТУК БАНК

 

49

Кыргыз Республикасынын Банк кодекси

II

III

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 27.09.13-ж. № 529 токтому жактырылган

 

МАМЛЕКЕТТИК КАДРДЫК КЫЗМАТ

 

1

Кыргыз Республикасынын «Cаясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралу» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I

II

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 30.07.13-ж. № 431 токтому жактырылган

 

Азыркы учурда Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин Комитеттеринде каралган, аны Жогорку Кеңештин кароосу үчүн профилдүү Комитетте кайра иштелип чыгууда.

 

2

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I

II

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 30.07.13-ж. № 431 токтому жактырылган

 

Азыркы учурда Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин Комитеттеринде каралган, аны Жогорку Кеңештин кароосу үчүн профилдүү Комитетте кайра иштелип чыгууда.

 

ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛИГИ

 

8

Кыргыз Республикасынын «Ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 11.11.13-ж. № 618 токтому жактырылган

 

 

 

 

9

Кыргыз Республикасынын «Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

—–

—–

Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосунда жүрөт (Экономика министрлигинин 2013-ж. 05.09. № 15-3/8581 каты), азыркы учурда ƟА нын укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн кароосунда болууда.

 

 

23

Лицензиялоо жана уруксат берүү жөнүндө

II

III

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 20.06.13-ж. № 359 токтому жактырылган

19.10.2013-ж. КР Президенти тарабынан кол коюлган.

 

 

26

Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

—–

—–

Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосунда жүрөт (Экономика министрлигинин 2013-ж. 06.09. № 15-1/8625 каты), азыркы учурда Премьер-министринин кол коюсунда болууда.

 

 

 

36

Азык-түлүктү бөлүү жөнүндө макулдашуу жөнүндө

II

III

Күчүн жоготту деп табылды Ɵкмөттүн 29.07.13-ж. № 426 токтому

—–

 

37

Концессия жөнүндө

II

III

Күчүн жоготту деп табылды Ɵкмөттүн 29.07.13-ж.   №426 токтому

—–

 

38

Тоо концессиясы жөнүндө

II

III

Күчүн жоготту деп табылды. Ɵкмөттүн 29.07.13-ж. № 426 токтому

—–

 

50

Айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

III

IV

Мыйзам долбоорунун мөөнөтүнөн мурда кабыл алынышы көрсөткөн фактыларынын келип чыккандыгын, айрыкча Кылмыш кодексинен өзгөртүүлөрдү киргизүү бөлүгүндө билингендиги талкуунун жүрүшүндө күчүн жоготту деп табылышы сунушталууда.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна(Юстиция министрлигинин (2013-ж. 20.12. чыг. № 02-7/13336 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

ЖАЗА АТКАРУУ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

 

34

Кыргыз Республикасында соттолгондорду эмгектик иш менен камсыз кылуу,кылмышаткаруу системасын өндүрүштүк өнүктүрүү жана стимулдаштыруу жөнүндө

III

IV

—–

—–

«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын даярдалган долбоорунун сунушталган редакциясы Ɵкмөт Аппараты тарабынан максатсыз деп табылды.

 

СОЦИАЛДЫК ФОНД

 

15

«Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 2014-жылга карата бюджети жана 2014-2015- жылдарга болжолдоолор жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

IV

IV

—–

—–

2013-жылдын 18.11. №20-117 КР Вице-Премьер-министри К. Талиеванын чогулушунун протоколунун негизинде Ɵкмөттүн Аппаратынын кайра кайтарып берүүсүнөн кийин министрликтер жана ведомстволор менен макулдашууда жүрөт.

 

 

16

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун 2014-жылга карата бюджети жана 2015-2016- жылдарга болжолдоолор жөнүндө

IV

IV

—–

—–

2013-жылдын 18.11. №20-117 КР Вице-Премьер-министри К. Талиеванын чогулушунун протоколунун негизинде Ɵкмөттүн Аппаратынын кайра кайтарып берүүсүнөн кийин министрликтер жана ведомстволор менен макулдашууда жүрөт.  

ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

 

45

Төлөөнүүчү автомобиль жолдору жөнүндө

II

III

Мыйзам долбоорун кылдаттык менен иштеп чыгуу зарылчылыгы пайда болгондугуна байланыштуу күчүн жоготту деп табылды. Ɵкмөттүн 09.12.13-ж. № 662 токтому

—–

 

46

«Почта байланышы жөнүндө»

III

IV

Транспорт жана коммуникация министрлиги белгиленген мөөнөттө бул пункту аткарганга жетишпегендиктен жана бул пункту алып салуу сунушу да түшкөн, андыктан Ɵкмөттүн 2014-жылдын Мыйзам долбоорлор иш Планындагы пункту аткарууну жылдырууну жана күчүн жоготту деп табуу сунушталууда.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна (Юстиция министрлигинин (2013-ж. 20.12. чыг. № 02-7/13336 каты) жөнөтүлгөн.

Бирок, 2014-жылдын Ɵкмөттүн мыйзам долбоолор иш Планынын бекитүү жөнүндө» Ɵкмөттүн токтомунун долбоорун макулдашуунун жүрүшүндө мамлекеттик органдар менен  транспорта и коммуникаций министрлиги   2014-жылдын Ɵкмөттүн мыйзам долбоолор иш Планынын бул пункту киргизбөөнү сунуш кылышты, себеби аталган мамлекеттик орган белгиленген мөөнөттө аткараарын белгиленди, (Транспорт жана коммуникация министрлиги 2013-ж. 20.12 чыг. № 03-4/7945 каты).

—–

Министрликтер жана ведомстволор менен макулдашууда баскычында жүрөт.

Юстиция министрлигинин дарегине сунуштарды жана сын-пикирлерди эсепке албагандыгы үчүн кайчы-пикир матрицасы даярдалган жана жөнөтүлгөн.

Транспорт жана коммуникация министрлиги Ɵкмөттүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген Ɵкмөттүн Регламентинин 61-пунктунун талаптарын эске албастан кайчы пикир матрицасын жөнөткөн, ошондуктан Юстиция министрлиги матрицаны кайра кайтарып берди.

 

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

 

21

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I

II

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 14.05.13-ж. № 269 токтому жактырылган

 

 

 

22

«Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө» Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

II

III

—–

—–

Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосунда  (Билим берүү жана илим министрлигинин каты 20.09.2013-ж. чыг. .№14-03/2661). Абалы боюнча 04.11.2013-ж.  

АЙЫЛ ЧАРБА ЖАНА МЕЛИОРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

 

35

Ветеринария жөнүндө

2012-жылдын IV кварталы

I

Жогорку Кеңештин депутаты Т. Узакбаев демилгелеген «Ветеринария жөнүндө» Мыйзамына окшош долбоору айыл чарба жана мелиорация министрлиги КР Премьер–министри Ж. Сатыбалдиевге 2013-жылдын 4-кварталындагы Пландын 35-пунктун аткаруу мөөнөтүн жылдыруу өтүнүчү менен кайрылышкан, Премьер-министр бул пункту аткаруу мөөнөтүн жылдырууга макулдугун берген, ошондуктан

мөөнөтүн аткаруунун мөөнөтүн жылдыруу сунушталууда.

(кат 01.07.2013-ж. чыг.№19-20472).

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна(Юстиция министрлигинин (2013-ж. 20.12. чыг. № 02-7/13336 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

39

«Аары уулоо жөнүндө»

III

IV

—–

—–

Министрликтер жана ведомстволор менен макулдашууда баскычында жүрөт  

ФИНАНСЫ БАЗАРЫН ЖƟНГƟ САЛУУ ЖАНА КƟЗƟМƟЛДƟƟ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ

 

5

Кыргыз Республикасынын «Баалуу кагаздар базары жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II

III

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 06.03.13-ж. № 121 токтому жактырылган

05.08.2013-ж. КР Президенти кол койгон.

 

11

Кыргыз Республикасынын пенсияны топтоо фондусу жөнүндө

IV

IV

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 25.12.13-ж. № 858 токтому жактырылган

 

11.12.2013-ж. КР Президенти кол койгон.

 

ДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КОМИССИЯ

 

7

Диний окуулар жана диний окуу мекемелери

II

III

Жогорку Кеңештин депутаты К. Осмоналиев демилгелеген окшош мыйзам долбоору күчүн жоготту сунушталууда.

Демилгеленген «Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорун иштеп чыгуу Планын бекитүү боюнча» Ɵкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомдун долбоору Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосуна(Юстиция министрлигинин (2013-ж. 20.12. чыг. № 02-7/13336 каты менен) жөнөтүлгөн.

—–

—–

 

ЭМГЕК, МИГРАЦИЯ ЖАНА ЖАШТАР МИНИСТРЛИГИ

 

18

Кыргыз Республикасынын «Тарыхый мекенине кайтып келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө» өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

III

—–

—–

Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосунда «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын долбоору экинчи жолу киргизилген, азыркы учурда Ɵкмөттүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Муканбетов М. кол коюсунда жатат.  

19

«Тышкы эмгек миграциясы жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

III

—–

—–

Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосунда «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын долбоору экинчи жолу киргизилген, азыркы учурда Ɵкмөттүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Муканбетов М. кол коюсунда жатат.  

20

«Тышкы эмгек миграциясы жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

III

—–

—–

Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосунда «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын долбоору экинчи жолу киргизилген , азыркы учурда Ɵкмөттүн Аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Муканбетов М. кол коюсунда жатат.  

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

 

10

Айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

-Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси;

- Кыргыз Республикасынын «Нотариат жөнүндө»;

- Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жыйымдар жөнүндө» Мыйзамы

IV

IV

—–

—–

КР Ɵкмөтүнүн 11.11.2013-ж. №605 токтому жактырылган  

Тиркеме  № 1

 

Ɵкмөттүн 2013 – жылдын 24- январындагы № 36 токтому менен бекитилген  Ɵкмөттүн 2013-жылга карата мыйзам долбоорлорунун планын аткаруу тууралуу маалымат.

2013-жылы жогоруда көрсөтүлгөн Пландын негизинде мамлекеттик органдарга 50 мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жүктөлгөн, анын ичинен:

  • Ɵкмөттүн токтому менен жактырылган – 21;
  • Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган – 5;
  • Президент кол койгон – 6;
  • Депутаттар менен демилгеленген – 2;
  • Ɵкмөттүн Аппаратынын кароосунда – 5;

Министрликтер жана ведомстволор менен макулдашуу баскычында жана/же кайра макулдашууда – 4;

  • Башка мыйзам долбоору менен жок болгондору – 1;

максатсыз иштелип чыккандыгына байланыштуу, күчүн жоготту деп эсептелген – 8;

Күчүн жоготту деп табылсын – 11;

Ошентип, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 40, 48, 49-пункттарында көрсөтүлгөн Мыйзам долбоорлору Ɵкмөттүн токтому менен жактырылды. Алардын ичинен 4, 12, 13, 40 жана 48 –пункттарында көрсөтүлгөн долбоорлор Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынды, ал эми 5, 11, 17, 23, 24 жана 28 –пункттары азыркы учурда Президент тарабынан кол коюлду.

9, 18, 19, 20 жана 22-пункттарда көрсөтүлгөн Мыйзам долбоорлору Ɵкмөттүн Аппаратында кароосунда жатат, ал эми 15, 16, 39 жана 46 –пункттарында көрсөтүлгөн долбоорлор мамлекеттик органдар менен макулдашуу же кайра макулдашуу баскычында болууда.

29, 33, 36, 37, 38, 41, 42 жана 45-пункттары ар кандай объективдүү себептердин негизинде күчүн жоготту деп табылды.

Ошондуктан, 2013-жылга карата Планды аткаруу (Жогорку Кеңешке жактырылышы жана киргизилиши) азыркы учурда 42% түзөт.