Home » Мыйзам долбоорлоо иши » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы » 2014-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы

2014-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2014-жылдын 11-январындагы

№ 21 токтому менен

бекитилген

Мыйзам долбоорлорунун аталышы

Жооптуу аткаруучулар

Өкмөттүн Аппаратына киргизүү мөөнөтү

Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү жана жактыруу жөнүндө Өкмөттүн токтомун кабыл алуунун мөөнөтү

Эскертүү

Мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө

1

Стратегиялык пландоонун мамлекеттик тутуму жөнүндө ЭМ II квартал III квартал Өлкөнүн стратегиялык өнүгүү курсунун чегинде тапшырмаларды комплекстүү чечүү зарылчылыгы жана кыска мөөнөткө, орто мөөнөткө, узак мөөнөткө коюлган максаттарга жетүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү приоритетин мүнөздөй турган максатын, баалуулук тутумун жана принциптерин эске алган стратегиялык документтерди системалаштыруу максатында

Бюджеттик мамилелер чөйрөсүндө

2

“Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ФМ II квартал III квартал “Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын айрым ченемдерин “Баалуу металлдар жана асыл таштар жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” мыйзамдарына республикалык бюджетке байкоо төлөмдөрүнүн суммасын эсепке киргизүү бөлүгүндө ылайык келтирүү максатында

3

Кыргыз Республикасынын 2015-жылга республикалык бюджети жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө ФМ III квартал IV квартал “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык

4

“Кыргыз Республикасынын 2014-жылга республикалык бюджети жана 2015-2016-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ФМ III квартал IV квартал “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык

5

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2014-жылга бюджети жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Соцфонд IV квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетин тактоо максатында

6

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2015-жылга бюджети жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө Соцфонд IV квартал IV квартал “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесине ылайык

Социалдык коргоо жана эмгек мамилелери чөйрөсүндө

7

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- “Чернобылдагы кыйроонун натыйжасында жапа чеккен Кыргыз Республикасынын граждандарын социалдык жактан коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн ардагерлери жана ооруктагы эмгекчилер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Кандын жана анын компоненттеринин донорлугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

СӨМ II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын айрым категориядагы жарандарына белгиленген социалдык кепилдиктерди жана компенсацияларды берүүгө багытталган мамлекеттик каражаттарды колдонууну оптималдаштыруу максатында

Диний мамилелер чөйрөсүндө

8

“Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия (макулдашуу боюнча) IV квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жоболоруна, Мыйзам ченемдериндеги карама-каршылыктарды жоюу жана жарандардын дин тутуу эркиндиги укугун ишке ашыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды жакшыртууда мамлекеттик жана диний уюмдардын байланыш тутумун оптималдаштыруу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнүн Улуттук стратегиясынын 3.2-пунктун, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 9-июнундагы № 120 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук Концепциясын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 12-сентябрындагы № 3 коопсуздук жана укук тартибин камсыз кылуу боюнча Кеңештин чечимин аткаруу үчүн

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүндө

9

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Этностор агенттиги I квартал II квартал Жергиликтүү коомчулукка жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысын шайлоо ыкмасын тандоо укугун берүүнү камсыз кылуу максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017- жылдарга Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнүн Улуттук стратегиясынын 2.7-пунктун ишке ашыруу үчүн

10

“Жергиликтуү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу, (макулдашуу боюнча) I квартал II квартал Депутаттыкка талапкерлерди тандоо критерийлерин күчөтүү жана шайлоочулардын алдында ишенимден кеткен учурда депутаттарды чакырып алуунун механизмдерин жөнөкөйлөтүү максатында

11

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Этностор агенттиги, ЖӨБО, эксперттик коомдоштук (макулдашуу боюнча) II квартал III квартал Жергиликтүү өз алдынча башкаруу же алардын ассоциацияларына тиешелүү мыйзам долбоорлорунун макулдашуу механизмин түзүү максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсүнүн Улуттук стратегиясынын 2.7-пунктун ишке ашыруу

Саламаттык сактоо чөйрөсүндө

12

“Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ССМ I квартал II квартал Калктын санитардык-экологиялык саламаттыгын камсыздай турган иш-аракеттерди жана жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын пайда болушун жана жайылтылышын жок кылуу, сырткы чөйрөдөн адам баласына зыяндуу таасир эте турган факторлорду жоюу жана азайтуу боюнча комплекстүү чараларды аныктоо максатында

Ишкердик жүргүзүү чөйрөсүндө

13

“Банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЭМ 2013- жылдын IV кварталы I квартал Банкроттук жол-жоболорду жакшыртуу, атайын администраторлордун жоопкерчилигин жогорулатуу максатында

14

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексине;

- Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине

ЭМ I квартал II квартал Жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуу аркылуу кызмат көрсөтүү боюнча ишкердик жүргүзүү менен алектенген жеке жактарды патент төлөө маселеси боюнча контролдоого катышуу жана аларды текшерүү укугун Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигиндеги жол-күзөт кызмат органдарына берүү жолу аркылуу жүк ташуучулардан жана жүргүнчүлөрдөн патенттик негизде салыкты жыйноону жакшыртуу максатында

15

Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар жөнүндө ЭМ II квартал III квартал Ишканаларды түзүү, кайра уюштуруу, жоюу маселелерин жөнгө салуу, жетекчини дайындоонун жана бошотуунун, алардын жоопкерчилигинин бирдиктүү тартибин белгилөө максатында

16

“Чарбалык шериктештиктер жана коомдор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЭМ II квартал III квартал Жоопкерчилиги чектелген коомдордо экономикалык өсүш жана чет өлкөлүк инвестицияларды жана улуттук ишканаларды өнүктүрүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү тартуу боюнча шарттарды түзүүчү директорлор кеңеши сыяктуу органды түзүү мүмкүнчүлүгүн берүү максатында

17

“Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЭМ III квартал IV квартал “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына шайкеш келтирүү максатында

18

“Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЭМ III квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык ишинин товардык номенклатураларын Бажы союзунун тышкы экономикалык ишинин номенклатураларына шайкеш келтирүү максатында

Айлана-чөйрөнү коргоо жана агроөнөр жай комплекси чөйрөсүндө

19

“Үрөн жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө АЧММ II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 26-июнундагы № 376 “2009-2011-жылдардагы иштин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик кайра аттестациялоодон өткөн жана мамлекеттик фондго топтоо үчүн сорттук үрөн өндүрүүгө катышкан Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк чарбаларынын, мамлекеттик сорт сыноо станцияларынын жана мамлекеттик сорт сыноо участкаларынын тизмесин бекитүү жөнүндө” токтомун ишке ашыруу максатында

20

Биологиялык коопсуздук жөнүндө Токой агенттиги III квартал IV квартал Биологиялык коопсуздук, генетикалык модификацияланган организмдерди иштеп чыгуу, сыноо, өндүрүү, импорттоо, экспорттоо жана айлана-чөйрөгө чыгаруу, ошондой эле адамдын ден соолугуна генетикалык модификацияланган организмдердин жагымсыз таасиринин коркунучун азайтуу, биологиялык ар түрдүүлүк, экологиялык тең салмактуулук жана айлана-чөйрөнүн абалы жаатындагы укуктук мамилелерди жөнгө салуу максатында

Маданият чөйрөсүндө

21

“Кыргыз Республикасынын музейлери жана музей фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ММТМ I квартал II квартал Жогорку Кеңештин  2013-жылдын 28-февралында № 2818-V “Кыргыз Республикасынын музейлери жана Музей фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышы тууралуу” токтомун ишке ашыруу максатында

Энергетика жана өнөр жай чөйрөсүндө

22

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- “Энергетика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- “Электр энергетикасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

ЭӨМ II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июлундагы № 299-б буйругу менен бекитилген, 2013-2014-жылдарга энергетика секторун реформалоо боюнча иш-аракеттердин планынын 1-пунктун ишке ашыруу максатында

23

“Таш-Көмүр шаарында ферроэритме заводун куруу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ЭӨМ II квартал III квартал Бишкек шаарында 2013-жылдын 1-ноябрында өткөн Кыргыз-Казак Өкмөттөр аралык кеңештин 4-отурумунун протоколунун 2.2.1-пунктун ишке ашыруу максатында, анда Кыргыз Республикасында ферроэритүүчү заводду куруу жөнүндө өкмөттөр аралык келишимди иштеп чыгуу жана кол коюу чечими кабыл алынган

Мыйзамдарды кодификациялоо

24

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө Курулуш агенттиги I квартал II квартал Жерлерди өзү билип басып алууга жана аныкталбаган адамдардын мыйзамсыз курууларынан келип чыккан маселелерди чечүү максатында

25

Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЭМ I квартал II квартал Жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү жарандардын жана кызмат адамдарынын администрациялык укук бузууларынын алдын алуу жана жоопкерчилигин жогорулатуу максатында санкцияларды көбөйтүү максатында

26

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө БИМ II квартал III квартал Эмгек келишиминин минималдуу мөөнөтүн белгилөө максатында

27

Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ФМ II квартал III квартал Көмүскө цехтерде баалуу металлдардан зер буюмдарын даярдоого администрациялык жоопкерчиликти белгилөө, ошондой эле баалуу металлдар менен иштеген ишкерлердин Кыргыз Республикасынын аймагында соода иштерин жүргүзүү тартиби жөнүндө мыйзамдарды бузгандыгы үчүн администрациялык жоопкерчилигин жогорулатуу максатында

28

Кыргыз Республикасынын айрым Мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

- “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

ФМ II квартал III квартал Салыктык укуктук мамилелер чөйрөсүндө укуктук жөнгө салуунун айрым механизмдерин тартипке келтирүү жана салык маалыматтарынын айкындыгын камсыздоо максатында

29

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЭМ II квартал III квартал Салыктык башкарууну жакшыртуу, жөнөкөйлөтүү жана күчөтүү, ишкердик субъекттери үчүн жагымдуу шарттарды түзүү

30

Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ССМ II квартал III квартал Коомдук саламаттыкты сактоо кызматынын ишин оптималдаштыруу жана ишкердик субъекттеринин жоопкерчилигин жогорулатуу максатында

31

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө ЭӨМ II квартап III квартал Өкмөттүн 2013-жылдын 24-июлундагы № 299-б буйругу менен бекитилген, 2013-2014-жылдарга энергетика секторун реформалоо боюнча иш-аракеттердин планын ишке ашыруу, ошондой эле электр энергиясын жана жаратылыш газын уурдагандыгы үчүн керектөөчүлөрдүн жана энергия жана газ менен жабдуучу уюмдардын жооптуу кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатуу максатында

32

Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө ИИМ III квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы үзгүлтүктөрдү четтетүү максатында 75-1-беренеге беренелердин тизмесин киргизүү бөлүгү, бул боюнча администрациялык укук бузуулар жөнүндө протоколдор 556-1-беренесинде каралган ички иштер органдарынын ага ыйгарым укук берилген кызмат адамдары тарабынан түзүлөт

33

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЭМ III квартал IV квартал Жумушчулардын кызыкчылыктарынын жана жумуш берүүчүнүн жумушчуга өз убагында айлык акысын төлөп берүүнүн тең салмактуулугун сактоо максатында

34

Кыргыз Республикасынын Аба кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ЭМ III квартал IV квартал Бир тараптуу тартипте “ачык асман” режимин киргизүүнүн негизги шарты – базарда либеризациялоо, эл аралык авиакомпаниялардын Кыргыз Республикасынын аэропортторуна жана жер үстүндөгү кызматтарына кирүүсү жана эркин жүрүүсү жана жарандык авиация секторуна жаңы базар субъекттерин тартуу үчүн укуктук шарттарды түзүү максатында

Белгиленген мөөнөттөрдө мыйзам долбоорлорун жактыруу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасьшын Өкмөтүнүн токтомдорун чыгарууда тийиштүү министрликтерден жана ведомстволордон башка Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү да жооптуу аткаруучулар болуп саналышат.