2014-жылдагы Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорлор

Мыйзамдолбоордун аталышы

КР Өкмөтүнүн токтому

КР Өкмөтүнүн расмий өкүлү

Эскертүү

1.

“Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

2014-жылдын 9-январы N 9

Кыргыз Республикасынын экономика министри

2.

“Автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

2014-жылдын 11-январы N 17

Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

3.

“Анкара шаарында 2011-жылдын 26-апрелинде кол коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы “Манас” Кыргыз-Түрк университетинин андан аркы иши жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу”

2014-жылдын 21-январы N 43

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри

4.

“Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

2014-жылдын 23-январы № 47

Кыргыз Республикасынын юстиция министри

5.

“Бишкек шаарында 2013-жылдын 2-августунда кол коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмдун ортосундагы Жеңил жана ок атуучу курал жана кадимки ок-дарылардын запасы боюнча программаны ишке ашырууга карата өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумду ратификациялоо тууралуу”

2014-жылдын 27-январы N 53

Кыргыз Республикасынын коргоо министринин биринчи орун басары

6.

“Кыргыз Республикасынын коомдук саламаттык сактоо жөнүндө Мыйзамына өзгөртүү жана кошумча киргизүү тууралуу”

2014-жылдын 4-февралы N 72

Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри