Home » Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктардын алкагында кабыл алынган ченемдик укуктук актылар

Өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктардын алкагында кабыл алынган ченемдик укуктук актылар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ

БУЙРУК

2015-жылдын 30-марты № 34

Инвестициялык талаш-тартыштардын пайда болушуна кылдат талдоо жүргүзүү жана анын кийинки юрисдикциясын аныктоо, ошондой эле маалымат базасын түзүү жана систематизациялоо максатында туруктуу иштөөчү ведомстволор аралык жумушчу комиссиясын түзүү жөнүндө

      «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына өкүлдөө жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылынын 15-сентябрындагы № 530 токтомунун 1 тиркемесинин 2 пунктун ишке ашыруу максатында, 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген, Юстиция Министрлиги жөнүндө жобосунун 11 пунктуна ылайык,

БУЙРУК КЫЛАМ:

1. Инвестициялык талаш-тартыштардын пайда болушуна кылдат талдоо жүргүзүү жана анын кийинки юрисдикциясын аныктоо, ошондой эле маалымат базасын түзүү жана систематизациялоо максатында, туруктуу иштөөчү ведомстволор аралык жумушчу комиссиясы (мындан ары – жумушчу комиссия) тиркемеге ылайык курамдатүзүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борбору (макулдашуу боюнча) инвестициялык талаш-тартыштардын маалымат базасын түзсүн жана систематизациялаштырсын.

3.  Жумушчу комиссиянын ишинин уюштуруучулук, методикалык жана башка камсыздоосу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборуна жүктөлсүн (макулдашуу боюнча).

4.  Ведомстволор аралык жумушчу комиссиясы иш жүргүзүү үчүн министирликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун адисттерин тартууга укуктуу экендиги аныкталсын.

5.  Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 7 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6.  Бул буйруктун аткарылышын контролдоо өзүмө калтырам.

 

Министр

Ж.Мамбеталиева

 

  Кыргыз Республикасынын  Юстиция министрлигинин 2015-жылдын 30-мартындагы № 34 буйругуна тиркеме

 

Инвестициялык талаш-тартыштардын пайда болушуна кылдат талдоо жүргүзүү жана анын кийинки юрисдикциясын аныктоо, ошондой эле маалымат базасын түзүү жана систематизациялоо максатында туруктуу иштөөчү ведомстволор жумушчу комиссиясынын курамы

 

Шамбетов Тимур Эсенбекович - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Соттук өкүлчүлүк борборунун директору, ведомстволор аралык жумушчу комиссиясынын жетекчиси;
Дооталиев Улан Тимурович - Кыргыз Республикасынын Юстиция министиринин орун басары, ведомстволор аралык жумушчу комиссиясынын жетекчисинин орун басары.

Ведомстволор аралык жумушчу комиссиясынын мүчөлөрү:

 

Кожобекова Жылдыз Эмилбековна

-  

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министирлигинин Эл аралык-укуктук департаментинин директорунун орун басары;

Жаналиев Мирлан Орунбекович - Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин Инвестиция жана МЖӨ башкармалыганын донордук жардамды координациялоо бөлүмүнүн башкы адиси;
Сыдыков Нурбек Кудайбердиевич - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин укуктук колдоо Башкармалыгынын сот органдары менен иштөө боюнча бөлүмүнүн башчысы;
Рысмендеева Алия Базарбаевна - Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлигинин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси;
Шамшиев Азамат Жумгалбекович - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин тышкы байланыштар жана инвестиция бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучусу;
Джумабаева Индира Турганбаевна - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин юридикалык секторунун башкы адиси;
Кокомбаева Гульзат Асанбековна - Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникация министрлигинин байланыш жана информатизация Башкармалыгынын жетектөөчү адиси юрист;
Омуралиева Рахат Курманбековна - Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн начальниги;
Бейшекеев Алмас Мелисович

 

 

Рустамов Абдыкалык Алибекович

-

 

 

 

-

Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ГШ укуктук камсыз кылуу жана эл аралык кызматаштык бөлүмүнүн инспектору;

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары;

Базаркулова Нургуль Асанкуловна - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинин инвестиция жана тышкы байланыштар бөлүмүнүн башчысынын м.а.;
Уркунчиев Тилек Калыгулович

 

 

Сатаркулова Назгул Советбековна

-

 

 

 

 

 

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондунун юридикалык башкармалыгынын укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Соттук өкүлчүлүк борборунун эксперти.