Home » Мыйзам долбоорлоо иши » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы » 2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы

2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы