Home » Имплементация боюнча комиссия » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар » План мероприятий по имплементации норм международного гуманитарного права на 2016 год

План мероприятий по имплементации норм международного гуманитарного права на 2016 год