2011-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы жөнүндө маалымат

 

 

Проектин аталышы

аткаруучулар

КРПАна проекти киргизүү мөөнөтү

Токтомду чыгаруу мөөнөтү

Аткаргандыгы тууралуу маалымат

Юстиция министрлиги

I квартал

4

Кыргыз Республикасынын «Улуттук коопсуздук жөнүндө» мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

УКМК

I

II

1.07.11 ж. № 352 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

25.11.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

5

Кыргыз Республикасынын «Улуттук коопсуздук органдары жөнүндөгү» Мыйзамына өэгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

УКМК

I

II

1.07.11 ж. № 351 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

9

«Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

I

 

II

 

18.04.11 ж. депутаттардын демилгеси менен көтөрүлгөн Мыйзамга Президент тарабынан кол коюлду

10

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

КРУБ

I

 

II

 

15.04.11 ж. депутаттардын демилгеси менен көтөрүлгөн Мыйзамга Президент тарабынан кол коюлду

35

«Күрөө жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

I

II

1.06.11 ж. № 279 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

12.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

61

«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

АЧМ

I

 

II

 

17.05.11 ж. № 236 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

11.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

68

«Билим берүү жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

БжИМ

I

 

II

 

30.04.11 ж. № 201 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

17.11.11ж. Жогорку Кенеш тарабынан кабыл алынды

79

«Качкындар жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I

 

II

 

15.04.11ж. № 161 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

22.12.11ж. Жогорку Кенеш тарабынан II окууда кабыл алынды

80

Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндөгү «Кыргыз Респуьликасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I

II

14.06.11ж. № 314 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

11.10.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

81

«Эркектердин жана аялдардын тең укуктарын жана тең мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

I

 

II

 

29.04.11ж. № 195 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

14.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

96

Кыргыз Республикасынывн үй-бүлө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Министирликтер жана ведомстволор

I

 

II

 

13.05.11ж. № 216 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

28.10.11ж. Жогорку Кенеш тарабынан кабыл алынды

II квартал

13

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө

I

 

II

 

23.04.11г. № 163 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

20.10.11ж. Жогорку Кенеш тарабынан кабыл алынды (Президенттин каршылыгы)

74

Тынч чогулуш жөнүндө

II

II

16.09.11г. № 556 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

97

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Министрликтер жана ведомстволор

II

III

23.08.11г. № 483 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

98

Кыргыз Республикасынын кылмыш –жазык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Министирликтер жана ведомстволор

II

III

09.08.11г. № 458 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

Каржы министрлиги

II квартал

24

«Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө»

II

 

II

 

25.03.11ж. № 117 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

08.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

25

«Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү» жөнүндө

II

III

25.08.11ж. № 512 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

III квартал

17

«Өз алдынча башкаруу органдарынын каржы-экономикалык негиздери жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

III

III

КРӨАнан иштеп чыгууну бүтүрүү үчүн    кайтарылып берилген

27

«Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө»

III

IV

23.09.11ж. № 603 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

28

«Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

 

23.09.11ж. № 602 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

20.10.11ж. КР ЖК тарабынан кабыл алынган

16.11.11ж. Президент тарабынан кол коюлган

 

13.12.11ж. № 754 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

12.01.12 1-кароодо кабыл алынган

26

«Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү Мамлекттик каржылык көзөмөл

III

 

IV

17.10.11ж. № 644 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

101

Кыргыз Республикасынын бюджет кодекси МЭР

III

IV

Иштеп чыгуу стадиясында

2012-жылдык Планда каралган

Тышкы иштер министрлиги

III квартал

7

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын тиркелген долбоору менен)

III

IV

Мамлекеттик органдар менен кайра макулдашуу процедурасы өткөрүлгөн

 

2012-жылдык Планда каралган

8

Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө

III

IV

КРӨАна кайра киргизилген (чыг. № 11-075/2984 08.12.11-ж.)

2012-жылдык Планда каралган

Экономиканы жөнгө салуу министрлиги

I квартал

94

Кыргыз Республикасынын салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө КМ, МСК

I

I

14.06.11ж. № 311 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

24.06.11ж. ЖК тарабынан кабыл алынган жок

22

«Бейсалык төлөмдөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү МСК

I

 

II

 

22.02.11г. № 68 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

16.06.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

II квартал

36

«Эксперттик текшерүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

II

 

II

 

15.06.11ж. № 317 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

5.10.11ж. Президент тарабынан кол коюлгду

38

«Баалуу металлдар жана баалуу таштар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө КМ

II

 

II

 

06.07.11ж. № 373 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

89

«Шаар куруу жана архитектура жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мамл.курулуш

II

III

29.08.11ж. № 524 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

12.12.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

90

«Кыргыз Республикасында жекече турак-жай куруу жөнүндө «Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мамл.курулуш

II

III

29.08.11ж. № 524 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

13.12.11ж. Президент тарабынан кол коюлга

40

«Мамлекеттик–жеке өнөктөштүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

II

 

III

 

07.10.11ж. № 624 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

12.01.12 ж. Жогорку Кенеш тарабынан кабыл алынган

41

«Ишкердиктин субъектилерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Министирликтер жана ведомстволор

II

 

III

 

25.04.11 ж. № 187 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

22.07.11 ж. Президент тарабынан кол коюлду

III квартал

20

Мамлекеттик жана жергиликтүү кызмат көрсөтүү жөнүндө Өкмөттүн Аппараты, НАМСУ

III

 

III

КРӨАна кайра иштеп чыгууга киргизилген (12-16/155 24.08.11ж.)

 

2012-жылдык Планда каралган

95

Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мамл курулуш, МПР

III

 

III

23.08.11 ж. № 480 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

19.19.11 ж. Президент тарабынан кол коюлду

 

IV квартал

43

«Лицензиялар жана уруксат берүү жөнүндө»

 

 

ОКМ, Мамл.курулуш

IV

2012 –жылдын 1- кварталы

Иштеп чыгуу стадиясында

2012-жылдык Планда каралган

Ички иштер министрлиги

I квартал

3

«Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЮМ

I

II

16.09.11 ж. №557 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

26.01.12 ж. Жогорку Кенеш тарабынан 1-окууда кабыл алынган

69

2010-жылдын 11-июнунда Ташкент шаарында кол коюлган, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө ШОСтун мүчө-мамлекеттеринин өкмөттөрүнүн ортосунда кызматташуу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо жөнүндө

I

II

17.06.11ж. № 328 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

16.09.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

71

2009-жылдын 22-майында Астана шаарында кол коюлган,  кылмыштуулукка каршы маалыматтарды алмашуу жөнүндөгү Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө

I

 

II

 

26.04.11ж. № 191 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

72

2007-жылдын 5-октябрында Душанбе шаарында кол коюлган, маданий баалуулуктарды уурдоо жана аларды кайтарууну камсыз кылуу боюнча КМШ өлкөлөрүнүн кызматташуусу жөнүндөгү Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө

I

II

16.05.11ж. № 227.Өкмөттүн токтому менен жактырылган

III квартал

51

«Кыргыз Республикасынын ИИМинин ички аскерлери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

09.08.11ж. №455 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

9.12.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

Калкты социалдык жактан коргоо министрлиги

III квартал

32

1993-жылдын 29-майында Гаага шаарындагы эл аралык асырап алуу мамилелеринин кызматташтыгы жана балдарды коргоо жөнүндөгү Конвенцияга Кыргыз Республикасын кошуу жөнүндө

III

IV

30.12.11 ж. №771 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

Жаратылыш ресурстары министрлиги

II квартал

85

«Кен байлыктар жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

(*Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүу жөнүндө долбоорлорго сунуштарды киргизүү,б.а.

-Салык Кодексине;

-Жер Кодексине;

-Бейсалык төлөмдөргө;)

II

III

2012-жылдык Планда каралган

86

Өнөр-жай багытындагы жардыруучу материалдар жөнүндө

II

III

01.02.12 ж. №79 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

III квартал

87

Продукцияларды бөлүштүрүү жөнүндөгү макулдашуулар жөнүндө

III

IV

«Жер казынасы жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргузүүгө чейин ушул Мыйзамды иштеп чыгуу максатка ылайык эмес

2012-жылдык Планда каралган

88

Өнөр–жай коопсуздугу жөнүндөгү техникалык регламенти

III

IV

Иштеп чыгуу стадиясында, жөнгө салуучу таасирин талдоо жүрүүдө

2012-жылдык Планда каралган

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

I квартал

46

«Кырсыктан сактоо кызматтары жана сактоочулардын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(Кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды берүү

-Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө;

-Салык Кодексине).

I

II

14.07.11 ж. № 387 Өкмөттүн токтому менен жактырылган (тиркемелери жок)

10.10.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

 

II квартал

18

«Өрт коопсуздугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртуулөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II

II

29.05.11ж. № 125 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

16.06.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

III квартал

93

Радиациялык коопсуздук жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

КРӨАнын кароосунда

(чыг.№23/2054 12.05.11ж.)

IV квартал

84

Кайталанган ресурстар жөнүндө

IV

IV

КРӨАнын кароосунда

Коргоо министрлиги

I квартал

47

Кыргыз Республикасынын эл аралык дүйнөнү жана коопсуздукту колдоо боюнча катышуунун негиздери жана тартиби

I

III

12.01.12ж. № 35 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

48

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдеттери,аскердик жана альтернативалык кызмат жөнүндөгү» Кыргыз Респуцбликасынын Мыйзамына өpгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

ЮМ, ӨКМ

III

III

14.07.11ж. № 387 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

04.11.11ж. № 702 Өкмөттүн токтому менен кайтарылган

III квартал

50

Аскер кызматкерлери статусу УКМК

III

III

 

КРӨАнын кароосунда

(15.12.11ж. чыг. № 07/742)

2012-жылдык Планда каралган

Маданият жана маалымат министрлиги

III квартал

52

«Тарыхий-маданий мурастарды коргоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

31.01.12ж. № 65 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

53

Манас эпосу жөнүндө

III

IV

28.06.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

54

Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарды коргоо жөнүндө

III

IV

31.01.12ж. № 64 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

Эмгек,калкты иш менен камсыз кылуу жана миграция министрлиги

II квартал

76

«Адамдарды сатуу менен күрөшүү жана эскертүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө КР мыйзамынын долбоорлоруна сунуш берүү менен:

 

- Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекси;

- Кылмыш-жаза кодекси;

- Граждандык жазык кодекси)

II

II

 

08.04.11ж. № 147 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

Энегетика министрлиги

II квартал

92

«Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II

III

 

26.01.12ж. № 56 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

Суу чарбачылыгы жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитети

I квартал

63

«Cуу колдонуучулардын бирикмелери (ассоциациялар) жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

III

IV

26.10.12ж. № 673 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет

I квартал

6

Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

-«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коргоо кызматы жөнүндө»;

-«Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жөнүндө»;

 

I

II

13.06.11ж. № 308 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

29.11.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

Өкмөткө караштуу мамлекеттик архитектура жана курулуш агентствосу

I квартал

91

Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө ЮМ, ЖРМ, ГАООСЛХ

I

 

II

 

11.05.11ж. № 208 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

26.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

IV квартал

60

Кыргыз Республикасында турак-жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндө

IV

IV

КРӨАнын кароосунда

 

99

Кыргыз Республикасынын турак–жай кодекси ЮМ, ЭМ, МСЗН

IV

IV

Жогорку Кенештин депутаттарынын демилгеси аркылуу киргизилет

100

Кыргыз Республикасынын шаар куруу кодекси

IV

IV

Иш тобу түзүлгөн

2012-жылдык Планда каралган

Өкмөткө караштуу мамлекеттик айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарба агентствосу

I квартал

83

«Кыргыз Республикасында өзгөчө баалуу (жаңгак жана арча)

дарактар породаларын кыюуга, ташууга, сатып алууга жана

сатууга, даярдоого жана пайдаланууга, экспорттоого жана

импорттоого тыюу салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

ЖРМ

I

II

23.06.11ж. № 340 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

26.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

Өкмөткө караштуу маамлекеттик антимонополиялык жөнгө салуу агенствосу

I квартал

64

Атаандаштык жөнүндө

I

 

II

 

28.03.11ж. № 120 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

22.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

II квартал

65

Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө:

«Энергетика жөнүндө», «Маданият жөнүндө», «Мамлекеттик жыйымдар жөнүндө», «Кыргыз Республикасында жарандардын ден соолугун сактоо жөнүндө», «Кыргыз Республикасында саламаттыкты сактоо уюмдары жөнүндө», «Байланыш түйүндөрү жөнүндө», «Электрлик байланыш түйүндөрү жөнүндө»

 

II

III

КРӨАнан кайра иштеп чыгуу үчүн кайтарылып берилген

 

2012-жылдык Планда каралган

66

Кыргыз Респуцбликасында табийгый жана уруксат берилген монополиялар жөнүндө

II

III

19.04.11ж. № 174 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

8.08.11ж. Презинет тарабынан кол коюлду

III квартал

67

«Кыргыз Республикасында эркин экономикалык зоналары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

КРӨАнын резолюциясына ылайык мындан ары илгерилетүү максатка ылайык эмес

Өкмөткө караштуу мамлекеттик байланыш агентствосу

IV квартал

44

Электр байланыштары жөнүндө

IV

2012-жылдын I кварталы

Долбоор Бажы бирикмесинин жалпы экономикалык мейкиндигинин катышуучуларында кызмат соода-сатыктар жана инвестициялар жөнүндө Макулдашууну эске алуу менен иштелип чыгууда

Өкмөткө караштуу мамлекеттик физикалык маданият жана спорт агентствосу

III квартал

55

Кыргыз Республикасында физикалык маданият жана спорт жөнүндө

III

IV

КРӨАнын кароосунда (чыг. № 132/1837 22.12.11ж.)

МФМСАна ушул долбоордун кайра иштеп чыгууга кайтарылганды жөнүндө кат жөнөтүлгөн

2012-жылдык Планда каралган

Өкмөткө караштуу мамлекеттик бажы кызматы

I квартал

1

«Кыргыз Республикасынын бажылык органдарда кызмат өтөө жөнүндөгү» Мыйзамга толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I

I

10.06.11г. № 300 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

22.12.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

33

«Лицензиялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө МЭР, ЖРМ

I

I

10.06.11ж. № 300 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

21.12.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

11

Кыргыз Республикасынын бажылык органдардын тартиптик уставы жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

I

II

10.06.11ж. № 300 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

23.12.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

II квартал

16

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

II

II

10.06.11ж. № 300 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

22.12.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

37

«Кыргыз Республикасынын бажылык тарифи жөнүндө» Кыргыз Республикаснын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө МЭР

II

II

17.02.11ж. № 52 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

19.05.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

III квартал

19

Таможнялык кеңеш берүүчүлөр жөнүндө

III

III

Макулдашуу стадиясында

2012-жылдык Планда каралган

Өкмөткө караштуу мамлекеттик салык кызматы

II квартал

15

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолдорду киргизүү жөнүндө

II

II

03.08.11ж. № 444 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

Жогорку Кенеш тарабынан кабыл алынган жок

Өкмөткө караштуу мамлекеттик жаза өтөө кызматы

II квартал

49

Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза аткаруу тутумунун органдарында жана жайларында кызмат өтөө жөнүндө

III

III

11.11.11ж. № 715 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

Өкмөткө караштуу мамлекеттик каржылык базарга көзөмөл кызматы

I квартал

34

«Кыргыз Республикасындагы оюн-зоок иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

I

II

14.06.11ж. № 315 Өкмөттүн  токтому менен жактырылган

 

«Кыргыз Республикасында кумар оюн ишине тыюу салуу жөнүндө» Мыйзамынын кабыл плангандыгына байланыштуу мындан ары илгерилетүү максатка ылайык эмес

III квартал

39

«Акционердик коомдор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө  

III

III

17.10.11ж. № 645 Өкмөттүн  токтому менен жактырылган

26.01.12ж. Жогорку Кенеште II окууда кабыл алынган

Өкмөткө караштуу мамлекеттик каржылык чалгындоо кызматы

II квартал

75

Кылмыштык кирешелерди, террористтик жана экстремисттик ишмердүүлүктү легализациялоого жана каржылоого каршы туруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорлорго сунуш киргизүү менен:

Админитративдик жоопкерчилик жөнүндө кодекси;

Кылмыш-жаза кодекси

Жарандык кодекси;

Бажы кодекси;

Салык кодекси;

«Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк ишмердүүлүгү жөнүндө»;

«Банктык сыр жөнүндө»;

«Баалуу кагаздар базары жөнүндө»;

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө»;

«Коммерциялык сыр жөнүндө»;

«Кыймылсыз мүлктү жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө»;

Кыргыз Республикасында риэлтордук ишмердүүлүк жөнүндө»;

«Кыргыз Республикасынын оюн-зоок иши жөнүндө»;

«Чет өлкөлүк валюталардын операциялары жөнүндө»;

«Байланыш түйүнү жөнүндө»;

«Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө»;

«Банктык салымдарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө»; «Лотереялар жөнүндө»;

«Терроризмге каршы аракеттер»; «Баалуу металлдар жана баалуу таштар жөнүндө»;

«Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө»;

«Мамлекеттик статистика жөнүндө»; «Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө»

 

III

IV

Иштелип чыккан, ыкчамдуу тартипте макулдашуу процедурасын өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтүлгөн

 

2012-жылдык Планда каралган

Өкмөткө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы

I квартал

77

«Тышкы миграция жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

I

I

09.06.11ж. № 293 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

26.07.11 ж. Президент тарабынан кол коюлду

78

«Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

I

I

Тышкы иштер министрлиги демилгелеген Мыйзам 06.04.11ж. № 142 Өкмөттүн токтому менен жактырылган, 13.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

Өкмөткө караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондусу

III квартал

21

Мамлекеттик материалдык резервдер жөнүндө  

III

IV

Мамлекеттик материалдык резервдер фондусуна кайра иштеп чыгууга кайтарылып берилген 16.01.2012-ж. чыг.№ 19-53/21

2012-жылдык Планда каралган

Социалдык фонд

I квартал

12

«Социалдык фонд жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

I

II

21.06.11ж. депутаттар демилгелеген Мыйзам, Жогорку Кенеште кабыл алынган

II квартал

56

Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча жыйылган пенсиялардын бөлүктөрүн каржылоо үчүн инвестициялоо каражаттары жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын долбоорлоруна сунуштарды киргизүү менен:

- Жарандык кодекси

- Эмгек кодекcи)

Мам каржы көзөмөл

II

III

Мыйзамдын негизги долбоору 12.06.11ж.   № 373 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

4.07.11ж. Президент тарабынан кол коюлду

57

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандырууга мүчөлүк акынын тарифи жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II

III

08.07.11ж. депутаттардын демилгеси менен көтөрүлгөн Мыйзамга Президент тарабынан кол коюлду

III квартал

29

2012-жылга карата Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу

III

IV

15.12.11ж. № 759 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

30

2011-жылдын Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

11.11.11ж. № 718 Өкмөттүн токтому менен жактырылган

 

Өкмөткө караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы

III квартал

82

«Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

III

IV

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына кайра иштеп чыгууга кайтарылып берилген 20.12.2011-ж. чыг.№ 21-50/7

2012-жылдык Планда каралган

Башкы прокуратура

I квартал

73

«Ыкчам-изилдөө ишмердиги жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө ИИМ,

Башкы прокуратура

 

I

II

Жогорку Кенештин депутаттары тарабынан аналогиялык долбоор демилге болуп чыккан

Алып салуу пландаштырылууда

II квартал

14

«Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

II

II

30.06.11ж. депутат тарабынан демилгеленген Мыйзам Жогорку Кенештин биринчи окулушунда кабыл алынды

Президенттин каршылыгы

Макулдашуу комиссиясы түзүлдү

Улуттук банк

I квартал

23

Кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

-Кыргыз Республикасынын микрофинасы уюмдары жөнүндө;

-Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө

I

II

КРӨАна жөнөтүлгөн ( 15.12.11ж. чыг.№ 171-1/7655)

2012-жылдык Планда каралган

IV квартал

45

«Кыргыз Республикасындагы банктар жана банктык ишмердүүлүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

IV

I квартал 2012 ж.

Иштеп чыгуу стадиясында

Мамлекеттик кадрлар кызматы

I квартал

2

Мамлекеттик кызмат кодекси

III

IV

Иштеп чыгуу стадиясында