Home » Коомчулук менен байланышы » Ишеним телефондору

Ишеним телефондору

КР Юстиция министрлиги (0312) 65-10-10
КР Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизанын мамлекеттик борбору (0312) 30-32-17
КР Юстиция министрлигине караштуу Борбордук күрѳѳ каттоо кеңсеси (0312) 61-45-86
Чуй-Бишкек Юстиция башкармалыгы (0312) 45-66-07
Ош облусунун жана Ош шаарынын Юстиция башкармалыгы

(03222) 2-80-28

(03222) 2-07-80

Жалал-Абад облусунун Юстиция башкармалыгы (03722) 7-44-01
Баткен облусунун Юстиция башкармалыгы (03622) 5-00-60
Талас облусунун Юстиция башкармалыгы

(03422) 5-30-12

(03422) 5-31-00

Ысык-Кѳл облусунун Юстиция башкармалыгы

(03922) 5-23-27

(03922) 5-06-64

Нарын облусунун Юстиция башкармалыгы (03522) 5-13-85