Home » Мыйзам долбоорлоо иши » 2006-жылдан азыркы мезгилге чейинки Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна жиберилген мыйзам долбоорлорунун тизмеси

2006-жылдан азыркы мезгилге чейинки Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна жиберилген мыйзам долбоорлорунун тизмеси