2007 жылдагы Кыргыз Республикасынын Окмоту тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорлор


                Аталышы КР Окмотунун токтому КР юстиция министри Эскертүү
1 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда 2006-жылдын

4-июлунда Астана шаарында кол коюлган

Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунун аймагында

жайгашкан курорттук-рекреациялык объектилерге Казакстан

Республикасынын менчик укуктарын жөнгө салуу жөнүндө

макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

10.01.2007ж. №4 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Туризм боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 19.05.08ж. №92
2 “Банктар жана банк иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”,

 

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №217
3 “Банктык сыр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”,

 

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №216
4 Улуттук банкы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

толуктоолорду киргизүү тууралуу”,

 

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №224
5 Граждандык кодексинин I жана II бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү

жөнүндө”

 

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы  17.10.2008ж. №215
6 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоолорду киргизүү жөнүндө”, “Кыймылсыз мүлккө жана аны

менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу”

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №218
7 “Кыргыз Республикасындагы оюн-зоок иштери жөнүндө”

 

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча)  
8 “Кыймылсыз мүлккө жана анны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү

тууралуу”

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы  17.10.2008ж. №228
9 “Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду

киргизүү тууралуу”,

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР  Мыйзамы 17.10.2008ж. №221
10 Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу”,

 

10.01.2011ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 17.01.2008ж. №225
11 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жазык кодексине

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

 

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 17.01.2008ж. №223
12 “Кыргыз

Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик тууралуу

кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

 

10.01.2007ж. №5 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 214
13 “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”

 

10.01.2007ж. №6 КР транспорт жана коммуникация министри КР Мыйзамы 14.04.2008ж. №58
14 Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

 

11.01.2007ж. №8 Кыргыз Республикасынын адилет министри, Кыргыз Республикасынын Чегара кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик архив агенттигинин директору КР Жогорку Кенешинин токтому 21.09.2007ж. № 2024-III

КР Мыйзамы

№ 162-07ж.

15 “2006-жылдын 5-сентябрында Анкара шаарында кол

коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы

Жарандардын өз ара барып-келүүлөрү жөнүндө

макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

15.01.2007ж. №12 КР Тышкы иштер министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 15.03.2008ж. №86
16 “1999-жылдын 4-декабрында Бишкек шаарында кол

коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Монголиянын Өкмөтүнүн ортосунда жарандардын

өз ара барууларынын шарттары тууралуу

макулдашууну ратификациялоо жөнүндө”

15.01.2007ж. №13 КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 05.02.2008ж.№8
17 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери боюнча

Өзбекстан Республикасынын газга алмаштыруу продукцияны

1993-1994 жана 1998-жылдарда клирингдик жөнөтүүлөрдү

аткарган республиканын чарбакер субъекттеринин

алдында мамлекеттин карызын таануу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

 

15.01.2007ж. №14 Кыргыз Республикасынын каржы министри

 

 
18 “2006-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык

фондунун бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү

тууралуу”

31.01.2007ж. №25 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрайымы (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 1939-III
19 “2007-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбоору тууралуу

05.02.2007ж. №30 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрайымы (макулдашуу боюнча)

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 20.06.2007ж. №231
20 “2005-жылдын 10-августунда Бишкек шаарында кол коюлган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын

Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын Казакстан

Республикасындагы Элчилигинин жана Казакстан Республикасынын

Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин керектөөлөрү үчүн

Бишкек шаарында жана Астана шаарында имараттар менен жер

участокторун акысыз пайдаланууга өз ара берүү жөнүндө

макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

05.02.2007ж. №34 КР Тышкы иштер министри КР Жогорку Кенешинин токтому 21.07.2007ж. № 1911-III
21 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

06.02.2007ж. №36 КР юстиция министри КР Мыйзамы 14.07.2008ж. №143
22 2006-жылдын 22-майында Бишкек шаарында кол коюлган

Кыргыз Республикасында 2004-2007-жылдарга коркунуч

тобундагы балдарды окутуу/социалдык ишти өнүктүрүү боюнча

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Швеция Королдугунун

Өкмөтүнүн ортосундагы атайын макулдашууга өзгөртүүлөрдү

киргизүү жөнүндө Протоколду ратификациялоо тууралуу”

06.02.2007ж. №38 КР Эмгек жана социалдык жактан коргоо министри КР Жогорку Кенешинин токтому 22.03.2007ж. № 1716-III

 

КР Мыйзамы 28.04.2007ж. №48

23 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарын белгилөө

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу”

12.02.2007ж. №45 КР Чек ара кызматынын төрагасы (макулдашуу боюнча)  
24 “2005-жылдын 26-августунда Казань шаарында кол коюлган

2006-2008-жылдарга мыйзамсыз миграцияга каршы аракетте

Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин катышуучу

мамлекеттеринин кызматташтыгынын Программасы жөнүндө

чечимди ратификациялоо тууралуу”

12.02.2007ж. №46 КР Ички иштер министри КР Мыйзамы 28.04.2008ж. №77
25 “Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын

ортосунда 2006-жылдын 3-октябрында Ташкент шаарында

кол коюлган Экономикалык, илимий-техникалык жана

гуманитардык кызматташуу жөнүндө 2007-2011-жылдарга

карата келишимди ратификациялоо тууралуу”

12.02.2007ж. № 48 КР экономикалык өнүгүү  жана соода министри КР Жогорку Кенешинин токтому 04.10.2007ж. № 2052-III

 

КР Мыйзамы 15.11.2007ж. №170

26 “Дене тарбия жана спорт жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

толуктоо киргизүү тууралуу”

 

13.02.2007ж. №52 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт, жаштар иши жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 21.02.2008ж. №58
27 “Анкара шаарында 2003-жылдын 4-декабрында кол коюлган,

Кыргыз Республикасынын карызын консолидациялоо жөнүндө

Кредиторлордун Париж клубунун 2002-жылдын 7-мартындагы

протоколун аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн атынан чыгуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук

баякы менен Түркиянын Экспорттук-кредиттик банкынын ортосунда

карызды реструктуралаштыруунун экинчи траншы жөнүндө

Макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

26.02.2007ж. №69 КР Каржы министри КР Жогорку Кенешинин токтому 21.06.2007ж. № 1907-III

 

КР Мыйзамы 30.07.2007ж. №104

28 Анкара шаарында

2005-жылдын 1-февралында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын

карызын консолидациялоо жөнүндө Кредиторлордун Париж клубунун

2002-жылдын 7-мартындагы протоколун аткаруу максатында Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн атынан чыгуучу Кыргыз

Республикасынын Улуттук банкы менен Түркиянын

Экспорттук-кредиттик банкынын ортосунда карызды

реструктуралаштыруунун үчүнчү траншы жөнүндө Макулдашууну

ратификациялоо тууралуу”

26.02.2007ж. №69 КР Каржы министри КР Жогорку Кенешинин токтому 21.06.2007ж. № 1908-III

 

КР Мыйзамы 30.07.2007ж. №106

29 “Бишкек” эркин экономикалык зонасын өзгөртүп

кайра түзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам

долбоору жөнүндө

09.03.2007ж. №73 КР транспорт жана коммуникация министри Четке кагылган, КР Жогорку Кенешинин токтому 04.04.2008ж. № 301-IV
30 “Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Жумгал

районундагы Ташдөбө айылдык кеңешин Кыргыз Республикасынын

Нарын облусунун Жумгал районундагы Сүйүмбаев айылдык

кеңешине өзгөртүп атоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

долбоору тууралуу

13.03.2007ж. №75 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 10.10.2007ж. № 1908-III

 

КР Мыйзамы 19.11.2007ж. №174

31 “2007-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык

бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралу

 

15.03.2007ж. №77 КР Каржы министри КР Жогорку Кенешинин токтому 20.02.2007ж. № 1675-III

КР Жогорку Кенешинин токтому 05.04.2007ж. № 1775-III

КР Мыйзамы 28.04.2007ж. №46

32 “Пенсияларды эсептөө үчүн эмгек акыга карата түзөтүү коэффициенттери жөнүндө Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

22.03.2007ж. №81 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 1941-III

КР Мыйзамы 31.07.2007ж. №119

33 “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү

тууралуу”

22.03.2007ж. №82 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 1942-III

КР Мыйзамы 31.07.2007ж. №113

34 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

28.03.2007ж. №89 Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жана Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы  20.03.2008ж. №37
35 “2006-жылдын 5-сентябрында Анкара шаарында кол коюлган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түркия Республикасынын

Өкмөтүнүн ортосундагы ТИКА программаларынын координациялык

офисинин Кыргыз Республикасындагы иш-аракеттери

жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

04.04.2007ж. №92 КР Тышкы иштер министри КР Жогорку Кенешинин токтому 21.06.2007ж. № 1912-III

КР Мыйзамы 15.11.2007ж. №169

36 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

04.04.2007ж. №95 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 20.06.2007ж. №232
37 Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөчүлөрдү камсыздандыруу

төгүмдөрүн өз убагында жана (же) толук төлөбөгөндүгү үчүн

кошуп эсептелген каржы санкцияларын жана туумдарын төлөөдөн

бошотуу тууралуу”

04.04.2007ж. №96 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 1944-III

КР Мыйзамы 31.07.2007ж. №123

38 “Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек

районунун Лейлек айыл кеңешиндеги Ак-Терек

участогуна айылдын статусун берүү жөнүндө”

 

09.04.2007ж. №103 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 10.10.2007ж. № 2061-III

КР Мыйзамы 17.11.2007ж. №163

39 2006-жылдын 4-январындагы N 17 (4) ЕСО/Кryg/93 Пакистан

Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн атынан катты жана

2006-жылдын 22-мартындагы N 08-10-2/2387 Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн атынан жооп катты алмашуу жолу менен түзүлгөн,

Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасынын

алдындагы тышкы карызын грантка конверсиялоо жөнүндө Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү менен Пакистан Ислам Республикасынын

Өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо жөнүндө”

11.04.2007ж. №109 КР Каржы министри КР Жогорку Кенешинин токтому 21.06.2007ж. № 1909-III

КР Мыйзамы 30.07.2007ж. №108

40 “Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун

максаттары үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарын

персонификацияланган (жеке) эсепке алуу жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

толуктоолорду киргизүү тууралуу”

12.04.2007ж. №116 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 1945-III

КР Мыйзамы 31.07.2007ж. №124

41 “Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

 

17.04.2007ж. №132 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 1946-III

КР Мыйзамы 31.07.2007ж. №117

42 Кыргыз Республикасынын Ош облусунун

Ноокат районундагы Чечмесай айылдык

кеңешин Кыргыз Республикасынын Ош

облусунун Ноокат районундагы

Мирмахмудов айылдык кеңешине

өзгөртүп атоо жөнүндө”

27.04.2007ж. №147 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 10.10.2007ж. № 2062-III

КР Мыйзамы 19.11.2007ж. №173

43 “Кристалл” ачык типтеги акционердик коомун

улутташтыруу жөнүндө”

 

04.05.2007ж. №150 Кыргыз Республикасынын юстиция министрине жана Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрине

 

 
44 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө”

11.05.2007ж. №167 КР Каржы министри орун басары КР Мыйзамы 19.05.2008ж. №91
45 “Изин суутпай издөө иши жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

толуктоолорду киргизүү тууралуу”

14.05.2007ж. №173 КР юстиция министри КР Мыйзамы 23.05.2008ж. №97
46 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө”

 

14.05.2007ж. №174 КР Каржы министри КР Президентинин Указы, Мыйзам менен бирдей болгон, 23.10.2007ж. №468
47 “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү

киргизүү тууралуу”

17.05.2007ж. №181 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 20.05.2008ж. №34
48 Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

24.05.2007ж. №188 КР Премьер-министри КР Жогорку Кенешинин токтому 29.06.2007ж. № 1999-III менен четке кагылган

 

49 “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кыргыз

Республикасынын кодексине толуктоолорду киргизүү тууралуу”

24.05.2007ж. №189 КР юстиция министри КР Мыйзамы 20.03.2008ж. №34
50 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө”

26.05.2007ж. №193 КР Каржы министринин орун басары  
51 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө”

26.05.2007ж. №194 КР Каржы министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 15.03.2008ж. № 86 менен чакыртып алынган
52 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө”

28.05.2007ж. №196   Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 24.12.2007ж. № 619
53 “Аламүдүн левый” аскасында жайгашкан бийиктиги

4417 метркелген, аты жок мөңгүлүү асканын

туу чокусуна “Өмүрзаков атындагы чоку”

деген географиялык ат берүү жөнүндө”

29.05.2007ж. №200   КР Мыйзамы 14.02.2008ж. №13
54 Эл жана турак жай фондун каттоо жөнүндө” 29.05.2007ж. №201   КР Мыйзамы 19.004.2008ж. №59
55 Кыргыз Республикасынын Укук аркылуу

демократия үчүн Европалык

комиссияга мүчөлүгү

жөнүндө

29.05.2007ж. №202 КР юстиция министри,  КР Тышкы иштер министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 07.05.2008ж. № 208
56 “Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

30.05.2007ж. №207 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт, жаштардын иштери жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 14.04.2008ж. №57
57 Бишкек шаарында 2007-жылдын 15-майында кол коюлган

“Ош-Иркештам жолун реконструкциялоо” долбоору

боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы

кредиттик макулдашууну ратификациялоо

жөнүндө”

08.06.2007ж. №217 КР каржы  министри, КР транспорт жана коммуникация министри КР Жогорку Кенешинин токтому 21.06.2007ж. № 1905-III

КР Мыйзамы 30.07.2007ж. №107

58 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо

киргизүү жөнүндө”

13.06.2007ж. №228 КР Каржы министри КР Жогорку Кенешинин токтому 08.02.2008ж. № 143-IV

КР Мыйзамы 19.03.2008ж. №27

59  ”2007-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык

фондунун бюджети жөнүндө”

20.06.2007ж. №231 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 1940-III

КР Мыйзамы 09.08.2007ж. №137

60 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча

камсыздандыруу взносторунун тарифтери жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

20.06.2007ж. №232 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 10.08.2008ж. №144
61 Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине толуктоо

киргизүү жөнүндө”

20.06.2007ж. №235 КР  Ички иштер министри КР Жогорку Кенешинин токтому 28.06.2007ж. № 1964-III

КР Мыйзамы 07.08.2007ж. №136

62 “2002-жылдын 7-октябрында Кишинев шаарында кол

коюлган 1996-жылдын 12-апрелиндеги Преференциялардын

жалпы тутумунун алкагында Тарифтик преференцияларды

берүүдө өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн товарларынын чыккан

жерин аныктоонун эрежелери жөнүндө макулдашууда

каралган Преференциялардын жалпы тутумунун алкагында

Тарифтик преференцияларды берүүдө өнүгүп жаткан

өлкөлөрдүн товарларынын чыккан жерин аныктоонун

эрежелерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

жөнүндө протоколду ратификациялоо тууралуу”

21.06.2007ж. №239 КР экономиканы өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 05.04.2007ж. №49
63 “Кыргыз Республикасынын 2007-жылга республикалык бюджети

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

25.06.2007ж. №244 КР Каржы министри КР Мыйзамы 14.08.2008ж. №151
64 “Бишкек шаарында 2007-жылдын 31-майында кол коюлган “Түштүк

региондун айыл чарбасын өнүктүрүү долбоорун” каржылоо

жөнүндө Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын

ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

28.06.2007ж. №248 КР  Каржы министри КР Жогорку Кенешинин токтому 29.06.2007ж. № 2000-III

КР Мыйзамы 31.07.2007ж. №126

65 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

30.06.2007ж. №256 КР Каржы министри КР Жогорку Кенешинин токтому 26.06.2007ж. № 144-IV

КР Мыйзамы 19.03.2008ж. №28

66 Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

03.07.2007ж. №259 КР Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы КР Мыйзамы 18.07.2007ж. №156
67 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы жашыруун маалыматтарды

өз ара коргоо жөнүндө Астана шаарында 2006-жылдын 4-июлунда

кол коюлган макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

03.07.2007ж. №261 КР Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы КР Мыйзамы  05.04.2008.№44
68 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

тууралуу”

 

09.07.2007ж. №267 КР Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин директору КР Мыйзамы 24.04.2007ж. №64
69 “2006-жылдын 22-июнунда күчүнө кирген Кыйноого

жана башка ырайымсыз, адам жасагыс же адамдын кадырын

кемсинтүүчү мамилелердин түрлөрүнө жана жазалоолорго каршы

Конвенциянын Факультативдик протоколуна Кыргыз

Республикасынын кошулуусу жөнүндө”

10.07.2007ж.№267 КР юстиция министри КР Мыйзамы 05.04.2008ж. №52
70 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоо киргизүү

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

19.07.2007ж. №272 КР экономиканы өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 20.03.2008ж. №33
71 2005-жылдын 18-январында Исламабад шаарында кол

коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Пакистан Ислам

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы кош салык салуудан

качуу жана кирешеден салык төлөөдөн четтөөнү болтурбай коюу

жөнүндө Макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

20.07.2007ж. №275 КР Каржы министринин орун басары КР Жогорку Кенешинин токтому 25.01.2008ж.

КР Мыйзамы 26.02.2008ж. №18

72 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Тажикстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда

Аба катнашы жөнүндө 2004-жылдын 26-майында Дүйшөмбү

шаарында кол коюлган макулдашууну ратификациялоо

тууралуу”

25.07.2007ж. №293 КР транспорт жана коммуникация министри КР Мыйзамы 05.04.2008ж. №39
73 “Жарандык авиацияны мыйзамсыз кийлигишүү актыларынан

коргоону камсыздоо боюнча кызматташуу жөнүндө 1995-жылдын

26-майында Минск шаарында кол коюлган макулдашууну

ратификациялоо тууралуу”

25.07.2007ж. №294 КР транспорт жана коммуникация министри 05.07.2007ж. №42
74 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Латвия

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы кош

салык салуудан качуу жана кирешеге салык

салуу жаатында салык салуудан четтөөнү

болтурбай коюу жөнүндө Бишкек шаарында

2006-жылдын 7-декабрында кол коюлган

макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

30.07.2007ж. №296 КР Каржы министринин орун басары КР Жогорку Кенешинин токтому 25.01.2008ж. № 108-IV

КР Мыйзамы 26.02.2008ж. №19

75 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

30.07.2007ж. №297 КР Каржы министри КР Президентинин Указы, Мыйзам менен бирдей болгон, 23.10.2007ж.
76 “Улуу Британия жана Түндүк Ирландия Бириккен Королдугунун

N ТF 090072 гранты (Айылдык инвестициялардын экинчи долбоору)

жөнүндө Макулдашуу-Катты ратификациялоо тууралуу”

07.08.2007ж. №312 Кыргыз Республикасынын финансы министри, Кыргыз Республикасынын Жамааттарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

КР Жогорку Кенешинин токтому 15.02.2008ж. № 196-IV

КР Мыйзамы 03.03.2008ж. №20

77 “Кылмыш-жазык сот өндүрүшүнүн катышуучуларын коргоо

жөнүндө 2006-жылдын 28-ноябрында Минск шаарында кол коюлган макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

08.08.2007ж. №320 КР Башкы прокурорунун биринчи орун басары (макулдашуу боюнча) Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 21.02.2008ж. № 58
78 “Депортацияланган адамдардын, улуттук азчылыктардын

жана элдердин укуктарын калыбына келтирүүгө байланышкан

маселелер боюнча 1992-жылдын 9-октябрындагы макулдашууга

карата 2003-жылдын 30-майында Санкт-Петербург шаарында кол

коюлган Протоколду ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоорун жактыруу тууралуу

08.08.2007ж. №321 КР Башкы прокурорунун биринчи орун басары (макулдашуу боюнча) Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 21.02.2008ж. № 58
79 “Автомобиль жолдору жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

10.08.2007ж. №323 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 16.05.2008ж. №89
80 Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам

актыларын күчүн жоготту деп табуу

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору

10.08.2007ж. №324 КР мамлекеттик бажы комитетинин төрагасы КР Мыйзамы 23.06.2008ж. №124
81 “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

13.08.2007ж. №329 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 14.02.2008ж. №12
82 “Чегерилген пайыздар, пенялар, каржылык, айыптык

санкциялар жана кайтарылгыс карыздар боюнча карызды

реструктуризациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

13.08.2007ж. №331 КР Каржы министри КР Мыйзамы 15.05.2008ж. №84
83 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын

жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

толуктоолорду киргизүү тууралуу”

17.08.2007ж. №343 КР чек ара кызматынын төрагасы КР Жогорку Кенеши менен кабыл алынган  07.02.2008ж. №118-IV

КР Мыйзамы 09.03.2008ж. №25

84 “Индия-Кыргыз маалыматтык технологиялар

борборун” түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын

Өкмөтү менен Индия Республикасынын Өкмөтүнүн

ортосунда Бишкек шаарында 2006-жылдын 20-мартында

кол коюлган Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Бишкек шаарында

2007-жылдын 19-июнунда кол коюлган Протоколду

ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

18.08.2007ж. №348 КР транспорт жана коммуникация министри КР Жогорку Кенеши менен кабыл алынган  25.01.2008ж. №106 №106-IV  КР Мыйзамы 26.02.2008ж. №17
85 2О07-жылдын 26-апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган

“Кыргыз Республикасынын Ысыккөл, Талас, Чүй облустарынын

Казакстан Республикасы менен чектеш райондорунун жана

Казакстан Республикасынын Алматы, Жамбыл облустарынын

Кыргыз Республикасы менен чектеш райондорунун

аймактарынын алкагында Кыргыз Республикасы

жана Казакстан Республикасы тарабынан үчүнчү

өлкөлөрдүн жарандары үчүн берилген туристтик

визаларды өз ара таануу жөнүндө Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы

Макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

21.08.2007ж. №351 КР  Тышкы Иштер министри КР Мыйзамы 05.04э2008ж. №54
86 “Тбилиси шаарында 2005-жылы 3-июнунда кол коюлган,

Кез карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышуучу

мамлекеттеринин аймагына кирүүчү үчүнчү мамлекеттин

жарандарынын жана жарандыгы жок адамдарынын каттоонун

бирдиктүү системасы жөнүндө жобо тууралуу чечимин

ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

21.08.2007ж. №352 КР чек ара кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 25.04.2008ж. №72
87 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

21.08.2007ж. №354 КР өзгөчө кырдаалдар министри КР Мыйзамы 11.06.2008ж. №115
88 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Азия өнүктүрүү банкынын

ортосунда 2007-жылдын 31-майында Бишкек шаарында кол коюлган

“Кол өнөрчүлүк секторду өнүктүрүү жолу менен айылдык

аялдардын турмуш деңгээлин жогорулатуу үчүн жардам” долбоору

(ЯЖАФтын N 9104 долбоору) боюнча Япониянын Жакырчылыкты

Азайтуу Фондунун (ЯЖАФ) гранты жөнүндө Макулдашуу-Катты

ратификациялоо тууралуу”

21.08.2007ж. №355 КР Каржы министри КР Мыйзамы 31.01.2008ж. №4
89 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

жөнүндө кодексине толуктоо киргизүү тууралуу”

21.08.2007ж. №357 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

 
90 “Минск шаарында 2006-жылдын 24-ноябрында кол

коюлган, Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине

мүчө мамлекеттеринин аймагында уюшкан кылмыштуулукка

жана коркунучтуу кылмыштын башка түрлөрүнө каршы

күрөшүүнү координациялоо боюнча бюро жөнүндө

жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу Көз карандысыз мамлекеттер

шериктештигинин Өкмөт мүчөлөрүнүн кеңешинин

чечимин ратификациялоо жөнүндө”

21.08.2007ж. №358 КР Ички Иштер министри КР Мыйзамы  28.04.2008ж. №74
91 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык-жоопкерчилик

жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

24.08.2007. №367 КР Ички Иштер министри КР Мыйзамы 25.04.2008ж. №67
92 “Күрөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу “

27.08.2007ж. №375 КР Каржы министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 21.02.2008ж. № 58
93 “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги

принциптери жөнүндө” жана “Жергиликтүү өз алдынча

башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

29.08.2007ж. №379 КР Каржы министри КР Жогорку Кенеши менен кабыл алвнган
94 “Кыргыз Республикасынын 2008-жылга республикалык бюджети

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

долбоору тууралуу

 

30.08.2007ж. №380 КР  Каржы министри Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2008-жылдын 19-январындагы N 12 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

95 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

“Сеntеrra Gold Inc.” компаниясынын ортосундагы

“Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө

2007-жылдын 30-августунда Бишкек шаарында кол

коюлган Макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

30.08.2007ж. №383 КР Каржы министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 24.04.2009ж. № 254
96 “Кыргыз Республикасынын чек ара кызматы жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

толуктоолорду киргизүү тууралуу”

03.09.2007ж. №386 КР чек ара кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 20.03.2008ж. №36
97 “2005-жылдын 24-25-мартындагы окуялардын кесепетинен

жабыркаган чарбакер субъекттерге жардам көрсөтүү боюнча

кошумча чаралар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

тууралуу жана “2005-жылдын 24-25-мартындагы окуялардын

кесепетинен жабыркаган чарбакер субъекттерге жардам

көрсөтүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

тууралуу”

03.09.2007ж. №387 КР Каржы министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 29.01.2008ж. № 32
98 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосунда

1995-жылдын 18-июлунда түзүлгөн Көчүп келүү

процессин жөнгө салуу жана көчүп келүүчүлөрдүн

укуктарын коргоо жөнүндө макулдашуунун жарактуулук

мөөнөтүн узартуу тууралуу Кыргыз Республикасынын

Өкмөтү менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн

ортосунда 2004-жылдын 12-июлунда Москва шаарында

кол коюлган протоколду ратификациялоо жөнүндө”

05.09.2007ж. №390 Кыргыз Республикасынын Миграция жана ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 14.02.2008ж. №11
99 “Минск шаарында 2006-жылдын 27-ноябрында кол коюлган Жогорку

квалификациялуу илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды

аттестациялоо жаатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Беларусь Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы кызматташуу

жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

06.09.2007ж. №393 КР улуттук аттестациялык комиссиянын төрагасы КР Мыйзамы 14.02.2008ж. №10
   100 “Кыргыз Республикасынын 2007-жылга республикалык

бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

13.09.2007ж. №404 КР Каржы министри КР Жогорку Кенеши  менен кабыл алынган 02.10.2007ж. №2045-III. КР Мыйзамы 01.11.2007ж. №160
101 “Өзгөчө абал жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

конституциялык Мыйзамына өзгөртүү киргизүү

тууралуу” жана “Кыргыз Республикасынын Жарандык

кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын

долбоорлору тууралуу

14.09.2007ж. №408 КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри КР Жогорку Кенеши менен кабыл алынган  08.02.2008ж. N 142-IV      КР Мыйзамы 19.03.2008ж. N  24  . КР Жогорку Кенеши менен кабыл алынган  08.02.2008ж. N 140-IV,      КР  Мыйзамы  20.03.2008ж. №31
102 “Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик

кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

17.09.2007ж. №416 КР Жогорку сотунун төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 02.06.2008ж. №103
103 “Бишкек шаарында 2007-жылдын 4-июлунда кол коюлган

“110 кВ Айгүлташ-Самат ЖЛ жана подстанция” долбоору боюнча

Кыргыз Республикасы менен Ислам өнүктүрүү банкынын

ортосундагы кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

20.09.2007ж. №422 КР Каржы министри КР Мыйзамы 15.11.2007ж. №166
104 “Ички аудит жөнүндө” 28.09.2007ж. №439 КР Каржы министри КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №25
105 “Кыргыз Республикасынын айрым

мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору тууралуу

28.09.2007ж. №439 КР Каржы министри КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №26
106 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

06.10.2007ж. №452 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 06.06.2008ж. № 274
107 “Күрөө

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоо жана өзгөртүү

киргизүү тууралуу”

06.10.2007ж. №452 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 06.06.2008ж. № 274
108 “Кыргыз Республикасынын Ардак наамдары жана

Ардак грамотасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

09.10.2007ж. №455 КР Тышкы Иштер министри Четке кагылган, КР Жогорку Кенешинин токтому 13.11.2008ж. № 741-IV
109 “2007-жылдын 6-июнунда Бишкек шаарында кол коюлган

Өздөрүнүн элчиликтеринин кыймылсыз мүлктөрүнө

байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы

макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

13.10.2007ж. №465 КР Тышкы Иштер министри КР Мыйзамы 29.01.2008ж. №3
110 “Кыргыз Республикасынын Ардак наамдары жана Ардак грамотасы

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу”

13.10.2007ж. №467 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 20.10.2008ж. №246
111 Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Өкмөт башчылар кеңешинин КМШга катышкан мамлекеттердин согуш ардагерлеринин,

локалдуу чыр-чатактардын, тынчтыкты орнотуучу операциялардын

катышуучуларынын жана терроризмдин курмандыктарынын

жашоо-турмуштарын жакшыртуунун жана эмгекке жарамдуулуктан

айрылуусунун алдын алуунун социалдык жана медициналык

негиздерин өнүктүрүүнүн 2006-2010-жылдарга карата концепциясы жөнүндө 2006-жылдын 25-майында Дүйшөмбү

шаарында кол коюлган чечимин ратификациялоо тууралуу”

18.10.2007ж. №475 КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри КР Мыйзамы 05.04.2008ж. №48
112 “Чүй облусундагы көпүрөлөрдү реконструкциялоо” долбоору

боюнча 2008-финансылык жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

Япониянын Өкмөтүнүн 476 миллион япон йени өлчөмдө

грант берүүсү жөнүндө ноталарды алмашуу жолу менен түзүлүүчү,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Япониянын Өкмөтүнүн ортосунда 2007-жылдын 3-октябрында Бишкек шаарында

кол коюлган макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

19.10.2007ж. №484 КР Каржы министри  жана  КР транспорт жана коммуникация министри КР Президентинин Указы, Мыйзам менен бирдей болгон, 23.10.2007ж. № 470
113 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам

актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

22.10.2007ж. №488 КР Каржы министри КР Мыйзамы 25.04.2008ж. №69
114 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Европа

Коомдоштугунун ортосундагы 2007-жылдын 1-июнунда Брюссель шаарында кол коюлган Аба катнашынын айрым жагдайлары боюнча макулдашууну

ратификациялоо тууралуу”

22.10.2007ж. №491 КР транспорт жана коммуникация министри КР Мыйзамы 05.04.2008ж. №50
115 “Айыл чарба жерлерин, короо алдындагы жана

дачалык жер участокторун, калктуу конуштардын жерлерин

жана айыл чарбалык эмес багытындагы жерлерди

пайдалангандык үчүн жер салыгынын 2008-жылга базалык

ставкалары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

22.10.2007ж. №491 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 28.04.2008ж. №76
116 “Аскер кызматчыларын пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

22.10.2007ж. №493 КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри КР Жогорку Кенеши  менен кабыл алынган  07.02.2008ж. №122-IV                         КР Мыйзамы  19.03.2008ж. №26
117 “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

22.10.2007ж. №494 КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри КР Мыйзамы  20.03.2008ж. №29
118 “Кыргыз Республикасынын кээ бир мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

22.10.2007ж. №495 КР Коргоо министри  
119 “Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү фонду жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

22.10.2007ж. №496 КР Каржы министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 14.08.2008ж. № 441
120 “2007-жылга Кыргыз Республикасынын

Социалдык фондунун бюджети жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү

тууралуу”

23.10.2007ж. №507 КР Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 05.02.2008ж. №7
121 “Муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр

жана толуктоо киргизүү тууралуу”

23.10.2007ж. №508 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 28.04.2008ж. №75
122 “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү

тууралуу”

23.10.2007ж. №511 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР МЫйзамы 23.06.2008ж. №127
123 “2007-жылдын 22-майында Бишкек шаарында

кол коюлган “Бардыгы үчүн билим берүү”

программасын тездетип ишке ашыруу демилгесине

көмөк көрсөтүүнүн трасттык фондунун гранты

(ЕFА-FТI Грант N ТF 090141) жөнүндө Кыргыз

Республикасы менен Дүйнөлүк банктын

ортосундагы Макулдашуу-Катты ратификациялоо

тууралуу”

23.10.2007ж. №513 КР Илим жана Билим министри КР Мыйзамы 11.06.2008ж. №116
124        
125 “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

23.10.2008ж. №518 КР Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 08.05.2008ж. №80
126 2008-жылга Кыргыз Республикасынын

Социалдык фондунун бюджети жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

31.10.2007ж. №527 КР Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 05.02.2008ж. №6
127 “Ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөрү

чектелген адамдардын укуктары жана гарантиялары

жөнүндө”

03.12.2007ж. №566 КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри КР Мыйзамы 03.04.2008ж. №38
128 “Саламаттык сактоо жана социалдык коргоо

долбооруна Швециянын гранты (Гранттын N ТF 090119)

жөнүндө 2007-жылдын 18-августунда Бишкек шаарында

кол коюлган Макулдашуу-Катты ратификациялоо

тууралуу”

03.12.2007ж. №568 КР Саламаттыкты сактоо министри КР Мыйзамы 05.04.2008ж. №43
129 “Кыргыз Республикасынын бажы тарифи

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

03.12.2007ж. №570 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 08.05.2008ж. №79
130 “2007-жылдын 29-августунда Бишкек шаарында Кыргыз

Республикасы менен Эл Аралык Өнүктүрүү Ассоциациясынын

ортосунда кол коюлган Бишкек жана Ош шаарларынын шаардык

инфраструктурасынын долбоорун даярдоо үчүн PHRD N TF 090315

гранты жөнүндө Макулдашуу-Катты ратификациялоо тууралуу”

05.12.2007ж. №573   КР Мыйзамы 29.05.2008ж. №101
131 “Кыргыз Республикасынын 2007-жылга республикалык бюджети

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоо киргизүү тууралуу”

10.12.2007ж. №579   КР Жогорку Кенеши менен кабыл алынган  14.01.2008ж. №61-IV  КР Мыйзамы 15.02.2008ж. №15
132 “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына

өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизүү тууралуу”

17.12.2007ж. №595 КР Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча) Четке кагылган, КР Жогорку Кенешинин токтому 07.02.2008ж. № 127-IV
133 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

толуктоо киргизүү тууралуу”

17.12.2007ж. №596 КР Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 20.03.2008ж. №32
134 “Лицензиялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

17.12.2007ж. №600 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору КР Мыйзамы 23.06.2008ж. №126
135 “Бишкек шаарында 2007-жылдын 23-августунда кол коюлган,

KfW, Франкфурт-на-Майне менен Казакстан Республикасынын,

Кыргыз Республикасынын, Тажикстан Республикасынын жана

Өзбекстан Республикасынын ортосундагы “Борбор Азияда

кургак учукка каршы күрөшүү боюнча программага жандооч

катары даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу (ДКЖ)

боюнча иш чаралар” долбоору боюнча 1200000,00 евро

суммасына финансылык грант берүү жөнүндө келишимди

ратификациялоо тууралуу”

18.12.2007ж. №601 КР Каржы министри жана КР Саламаттыкты сактоо министри КР Мыйзамы 05.04.2008ж. №46
136 “Ишкердик жүргүзүүнү жөнгө салуунун

ченемдик укуктук базаcын оптималдаштыруу

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбоору тууралуу

20.12.2007ж. №602 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 05.04.2008ж. №55
137 “Лицензиялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

21.12.2007ж. №606 КР коргоо министринин биринчи орун басары КР Мыйзамы 19.04.2008ж. №62
138 “Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы зоналарда

жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик

гарантиялар жана компенсациялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

21.12.2007ж. №608 КР Каржы министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 12.06.2008ж. №286
139 Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосунда

2007-жылдын 31-октябрында Бишкек шаарында кол коюлган

“Региондук жол коридорун жакшыртуу боюнча ЦАРЭС” долбоору

жөнүндө гранттык макулдашууну (Атайын операциялар)

ратификациялоо тууралуу”

21.12.2007ж. №610 КР Каржы министри КР Мыйзамы 25.01.2008ж. №2
140 “Кыргыз Республикасынын Бажы кодексине

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

долбоору тууралуу

21.12.2007ж. №613 КР мамлекеттик бажы комитетинин төрагасы КР Мыйзамы 05.08.2008ж. №196
141 Аскер кызматчыларын пенсия менен камсыз

кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

24.12.2007ж. №620 КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри КР Мыйзамы 20.03.2008ж. №30
142 “Бишкек шаарында 2007-жылдын 21-сентябрында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы “Кесиптик билим берүү жана

көндүмдөрдү өнүктүрүү” долбоору боюнча Гранттык

макулдашууну (Грант N 0074-КGZ (SF) ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

24.12.2007ж. №621 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кесиптик-техникалык билим берүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 01.02.2008ж. №5
143 “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү

киргизүү тууралуу”

24.12.2007ж. №623 КР чек ара кызматынын төрагасы КР мыйзамы 23.05.2008ж. №98
144 Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун

Панфилов районундагы Панфилов айылдык кеңешин

Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Панфилов

районунун Курама айылдык округу деп өзгөртүп

атоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

долбоору тууралуу

24.12.2007ж. №624 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 18.07.2008ж. №149
145 “Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун

Нарын районундагы Миңбулак айылдык кеңешин

Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Нарын

районунун Аттокуров айылдык округу деп өзгөртүп

атоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

24.12.2007ж. №625 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) Четке кагылган, КР Жогорку Кенешинин токтому 12.06.2008ж. № 490-IV
146 “Аскер кызматчыларынын материалдык жоопкерчиликтери

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

долбоору тууралуу

30.12.2007ж. №635 КР Коргоо министри КР Мыйзамы 19.04.2008ж. №60
147 “Жарандардын кайрылууларын кароонун

тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

30.12.2007ж. №639 КР юстиция министри Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 15.03.2008ж. №86