2008 жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорлор

 

Аталышы КР Өкмөтүнүн токтому КР Өкмөтүнүн расмий өкүлү Эскертүү
1  

“Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик пособиелер

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

долбоору жөнүндө

 

2008-жылдын 17-январы N 9

 

КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Мыйзам 25.04.2008-ж. №70
2 “Кыргыз Республикасынын 2008-жылга

республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

2008-жылдын 19-январы N 12

 

КР каржы министри Мыйзам 17.03.2008-ж. №23
3 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам

актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

2008-жылдын 19-январы N 13

 

КР экономикалык өнүктүрүү жана сода министри Мыйзам 16.05.2008-ж. №86
4  

“Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр

жана толуктоолор киргизүү тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

 

2008-жылдын 22-январы N 18

 

КР Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ

2008-жылдын 4-сентябры N 590-IV

 

 

5 “Чакан ишкердиктин субъекттерине салык салуунун

жөнөкөйлөтүлгөн системасы жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү

тууралуу” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору жөнүндө

 

2008-жылдын 23-январы N 25

 

КР каржы министри Мыйзам 15.05.2008-ж. №83
6 “Кыргыз Республикасында калкты социалдык жактан тейлөөнүн

негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

 

2008-жылдын 7-февралы N 38

 

КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Мыйзам 28.07.2008-ж. №177
7  

“Сеул шаарында 2007-жылдын 19-ноябрында

кол коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Корея Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы

Инвестицияларды колдоо жана коргоо жөнүндө

макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

 

2008-жылдын 15-февралы N 53

 

КР экономикалык өнүктүрүү жана сода министри Мыйзам 23.06.2008-ж. №120
8  

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

 

2008-жылдын 22-февралы N 61

 

КР Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик сатып алуулар жана матераилдык резервдер боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Мыйзам 28.07.2008-ж. №172
9 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

2008-жылдын 29-февралы N 69

 

КР экономикалык өнүктүрүү жана сода министри Мыйзам 23.06.2008-ж. №125
10 “Бишкек шаарында 2007-жылдын 21-сентябрында кол

коюлган, “Япониянын жакырчылыкты жоюу фондунун “Өзгөчө

муктаждыктары бар балдар үчүн негизги билимге

жеткиликтүүлүктү жогорулатуу” гранты (JFPR Project No. 9108)

жөнүндө Макулдашуу-Катты ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

 

2008-жылдын 6-марты N 76

 

КР билим жана илим министри Мыйзам 23.06.2008ж. №168
11 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

07.03.2008ж. №78 Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясы Л.В.Гутниченко (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 25.07.2008ж. №168
12 “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

07.03.2008ж. №78 КР мамлекеттик кызмат иштери боюнча Агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 25.07.2008ж. №168
13 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык

жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

13.03.2008ж. №81 Кыргыз Республикасынын адилет министри, Кыргыз Республикасынын Финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын директору жана Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары

 

 

КР Мыйзамы 28.03.2008ж. №179
14 “Кыргыз Республикасынын стратегиялык объекттери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

14.03.2008ж. №83 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 23.05.2008ж. №94
15 Кыргыз Республикасынын отун-энергетика

комплексине инвестицияларды тартуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө

 

 

14.03.2008ж. №84 Кыргыз Республикасынын өнөржай, энергетика жана огун ресурстары министри

 

КР Мыйзамы 23.05.2008ж. №95
16 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам

актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

 

14.03.2008ж. №85 Кыргыз Республикасынын өнөржай, энергетика жана огун ресурстары министри

 

КР Мыйзамы 16.05.2008ж.№16.05.2008ж №85
17 Кыргыз Республикасында мамлекеттик

менчикти менчиктештирүү” жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралу”

 

19.03.2008ж. №90 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 23.05.2008ж. №96
18 “Тарыхый мекенине кайтып келүүчү этникалык

кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

28.03.2008ж. №111 Кыргыз Республикасынын Миграция жана ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 18.07.2008ж. №157
19 “Кыргыз Республикасында минималдык эмгек

акы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору

тууралуу

 

02.04.2008ж. №114 Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри

 

КР Мыйзамы  13.10.2008ж. №210
20 “Калк менен акчалай эсептешүүлөрдү жүзөгө

ашыруудагы контролдук-кассалык машиналарды

колдонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

 

04.04.2008ж. №118 Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы  23.06.2008ж. №128
21 “Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

04.04.2008ж. №119 Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 23.06.2008ж. №136
22 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 2003-жылдын

2-июлундагы Кыргыз Республикасынын Өзбекстан

Республикасына мамлекеттик карызын реструктуралаштыруу

жөнүндө макулдашууга карата 2008-жылдын 15-январында

Ташкент шаарында кол коюлган протоколду ратификациялоо

тууралуу”

 

04.04.2008ж. №121 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

КР Мыйзамы 23.06.2008ж. №123
23 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

08.04.2008ж. №129 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 23.01.2009ж. №23
24 “Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмун (ИМБДУ)

уюштурган Конвенцияга жана администрациялык функцияларын ИМБДУ аткаруучу башка келишимдерге карата 2003-жылдын 1-октябрында Женева шаарында кабыл алынган оңдоолорду ратификациялоо тууралуу”

 

14.04.2008ж. №148 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын директору

 

КР Мыйзамы 18.07.2008ж. №147
25 Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу тууралуу”

 

21.04.2008ж. №152 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри К

 

КР Мыйзамы 04.08.2008ж. №183
26 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 8-февралында кол коюлган, “Айыл чарба инвестициялары жана кызматтары” долбоорун даярдоо максатында Дүйнөлүк банктын аванстык төлөмүн бөлүү жөнүндө макулдашуу-катты (N (25850) ратификациялоо тууралуу” 21.04.2008ж. №153 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 23.06.2008ж. №121
27 “Ташкент шаарында 2007-жылдын 2-ноябрында кол коюлган, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин

өкмөттөрүнүн ортосундагы бажы иштеринде кызматташуу

жана өз ара жардамдашуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

21.04.2008ж. №155 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 23.06.2008ж. №122
28 “Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

тууралуу”

 

23.04.2008ж. №166 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

29 О проекте Закона Кыргызской Республики

“О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики “О национальной безопасности”

 

23.04.2008ж. №167 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 13.10.2008ж. №212
30 “Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №168 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 08.10.2008ж. №208
31 “Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №169 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 21.07.2008ж. №163
32 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №170 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 18.07.2008ж. №154
33 “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №171 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 24.02.2009ж. №62
34 “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине толуктоо

жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

23.04.2008ж. №172 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №220
35 “Өзгөчө абал жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

тууралуу”

 

23.04.2008ж. №173 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 26.02.2009ж. №70
36 “Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №174 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 13.10.2008ж.№211
37 “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №175 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

38 “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик күзөт кызматы жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

тууралуу”

 

23.04.2008ж. №176 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 08.10.2008ж. №207
39 “Жарандык коргонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №177 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 06.10.2008ж. №204
40 “Калкты жана аймактарды табигый жана техногендик

мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү

киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №178 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 10.12.2008ж. №255
41 “Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №179 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 13.10.2008ж. №209
42 “Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык

чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №180 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 06.10.2008ж. №205
43 “Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

23.04.2008ж. №181 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 30.03.2009ж. № 200
44 “Шанхай шаарында 2006-жылдын 15-июнунда кол коюлган

Шанхай кызматташтык уюмунун террорчулукка каршы

региондук түзүмүндө маалыматтарды техникалык коргоо

жөнүндө Макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

24.04.2008ж. №184 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 18.07.2008ж. №146
45 “Транспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык-укуктук

жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

25.04.208ж. №187 Кыргыз Республикасынын Финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын директору

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 24.01.2009ж. № 39
46 “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрду жана

толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

29.04.2008ж. №191 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 18.07.2008ж. №152
47 “Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

30.04.2008ж. №195 Кыргыз Республикасынын Миграция жана ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 25.02.2011ж. № 76
48 “Балыктын Ысык-Көлдө жана Соң-Көлдө жашаган өзгөчө баалуу

жана эндемикалык түрлөрүн кармоого, ташууга, алууга,

сатууга жана алып чыгууга тыюу салуу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

02.05.2008ж. №205 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

 КР Мыйзамы 04.08.2008ж. №191
49 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

 

02.05.2008ж. №206 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 05.08.2008ж. №199
50 “2002-жылдын 21-февралындагы Министрлер комитетинин Rеs(2002)3 резолюциясы менен кабыл алынган,

Кыргыз Республикасынын Укук аркылуу демократия үчүн Европалык комиссиянын (Венеция комиссиясы) Уставына кошулуусу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

07.05.2008ж. №208 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 24.07.2008ж. №156
51 “Жер казынасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

08.05.2008ж. №210 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

52 “2006-жылдын 15-июнунда Шанхай шаарында кол коюлган Террористтик, сепаратисттик жана экстремисттик уюмдарга

тиешеси бар адамдардын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аймактарына кирүү каналдарын аныктоо

жана жабуу тармагында кызматташуу жөнүндө

макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

14.05.2008ж. №220 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы а

 

КР Мыйзамы 18.06.2008ж. №148
53 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

14.05.2008ж. №221 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 30.03.2009ж. № 200
54 “Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектура

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

киргизүү тууралуу”

 

16.05.2008ж. №224 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 02.06.2008ж. №108
55 “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине

толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

 

16.05.2008ж. №225 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 02.06.2008ж. №107
56 “Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

16.05.2008ж. №226 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 02.06.2008ж. №210
57 “Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

16.05.2008ж. №227 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 02.06.2008ж. №109
58 “Ашхабад шаарында 2007-жылдын 22-ноябрында кол коюлган,

Майыптар жана Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары,

ошондой эле аларга теңештирилген адамдар үчүн

жеңилдетилген жолкиреге укукту өз ара таануу жөнүндө

1993-жылдын 12-мартындагы Макулдашууга өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Протоколду

ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

26.05.2008ж. №142 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри

 

 

КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №222
59 “Ашхабад шаарында 2007-жылдын 22-ноябрында кол коюлган,

2006-2010-жылдарга КМШга катышуучу-мамлекеттерде согуш

ардагерлеринин, жер-жерлердеги чыр-чатактардын,

тынчтыкты орнотуу операцияларынын катышуучуларынын жана

террорчулуктун курмандыктарынын жашоо-турмушунун сапатын

жакшыртуунун социалдык жана медициналык негиздерин өнүктүрүү

жана эмгекке жөндөмдөрүн жоготууларын алдын алуу концепциясын

жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар планын 2008-жылы каржылоо

жөнүндө Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Өкмөт

башчыларынын кеңешинин чечимин ратификациялоо тууралуу”

 

26.05.2008ж. №243 Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри

 

КР Мыйзамы 30.10.2008ж. №235
60 “Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер

министрлиги (2007-жылдын 6-декабрындагы

N 011-11/2373) менен Корея Республикасынын

Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин

(2007-жылдын 9-октябрындагы N ККG-06/07) ортосунда нота алмашуу жолу менен түзүлгөн Бишкек шаарындагы Корея билим берүү борборунун

статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

менен Корея Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо

тууралуу”

 

27.05.2008ж. №247 Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри

 

61 “Почта байланышы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

29.05.2008ж. №248 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 04.08.2008ж. №186
62 КР 2008 жылдагы республикалык бюджети жөнүндө КР мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу 30.05.2008ж. №255 КР каржы министри КР Мыйзамы 28.07.2008ж. №180
63 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

 

02.06.2008ж. №265 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

64 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

жана Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин

долбоорлору жөнүндө

 

 

06.06.2008ж. №270 Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары

 

КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №231                                             КР Кодекси  17.10.2008ж. №230
65 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Беларусь

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда Аба катнашы жөнүндө 2000-жылдын 2-февралында Минск шаарында кол коюлган макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

06.06.2008ж. №275 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 28.07.2008ж. №169
66 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Армения

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда Аба катнашын

орнотуу жөнүндө 2002-жылдын 4-апрелинде Бишкек

шаарында кол коюлган макулдашууну ратификациялоо

тууралуу”

 

06.06.2008ж. №276 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 25.07.2008ж. №166
67 “Маданият тармагында кызматташтык жөнүндө Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөттөрүнүн ортосунда 2007-жылдын 16-августунда Бишкек шаарында кол коюлган Макулдашууну ратификациялоо тууралуу” 10.06.2008ж. №280 Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министри

 

КР Мыйзамы 25.07.2008ж. №167
68 “Бишкек шаарында 2007-жылдын 18-сентябрында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Тажикстан

Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда Көчүп келүү процесстерин жөнгө салуу жана көчүп келгендердин укуктарын коргоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо

тууралуу”

 

10.06.2008ж. №248 Кыргыз Республикасынын Миграция жана ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 28.07.2008ж. №174
69 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

12.06.2008ж. №287 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полициясынын директору

 

КР Мыйзамы 29.02.2009ж. №58
70 “Аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык

чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

12.06.2008ж. №288 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полициянын директору

 

КР Мыйзамы 03.11.2008ж. №237
71 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

тууралуу”

 

12.06.2008ж. №289 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык полициянын директору

 

КР Мыйзамы 20.11.2008ж. №239
72 “Баткен шаарын Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Баткен районунун курамынан чыгаруу жана ага Кыргыз

Республикасынын Баткен облусунун облустук маанидеги шаарынын статусун ыйгаруу жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

12.06.2008ж. №290 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

КР МЫйзамы 01.12.2008ж. №247
73 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 30-апрелинде кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын

ортосундагы “Бишкек жана Ош шаарларынын шаардык

инфраструктурасы” долбоору боюнча каржылоо жөнүндө

макулдашууну (Н358-0 КG) ратификациялоо тууралуу”

 

13.06.2008ж. №291 Кыргыз Республикасынын финансы министри жана Кыргыз Республикасынын Жамааттарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 18.07.2008ж. №153
74 “Кыргыз Республикасы менен Эл аралык Өнүктүрүү

Ассоциациясынын ортосунда 2008-жылдын 17-апрелинде Бишкек

шаарында кол коюлган Тянь-Шандын экосистемасын өнүктүрүү

боюнча долбоордун токой өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү

компоненти үчүн N ТF 091334 PHRD даярдоо гранты боюнча

Макулдашуу-Катты ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

19.06.2008ж. №313 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 28.07.2008ж. №176
75 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 8-июнунда кол коюлган,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Исламдык өнүктүрүү

банкынын ортосундагы Тараз-Талас-Суусамыр автожолун

реабилитациялоо долбоорун каржылоого катышуу боюнча

2003-жылдын 27-апрелиндеги кредиттик макулдашууга

Толуктоону ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

19.06.2008ж. №314 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 21.07.2008ж. №164
76 “Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

 

19.06.2008ж. №318 Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары КР Мыйзамы 01.12.2008ж. №253
77 Бишкек” эркин экономикалык зонасын кайра түзүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

19.06.2008ж. №319 “Бишкек” эркин экономикалык зонасынын башкы директору

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 30.03.2009ж. № 200
78 “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” К

 

19.06.2008ж. №321 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №226
79 “Машиналарды жана жабдууларды коопсуз эксплуатациялоо жана

утилдештирүү жөнүндө” жалпы техникалык регламент” тууралуу

 

20.06.2008ж. №325 Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри

 

КР Мыйзамы 29.12.2008ж. №280
80 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 20-июнунда кол коюлган,

“Айыл чарбалык инвестициялар жана кызмат көрсөтүүлөр”

(N Н 371-KG) долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен Эл

аралык Өнүктүрүү Ассоциациясынын ортосундагы Каржылоо

жөнүндө макулдашууну жана “Айыл чарбалык инвестициялар жана

кызмат көрсөтүүлөр” (N Н 390-КG) долбоорун кошумча каржылоо

боюнча Кыргыз Республикасы менен Эл аралык Өнүктүрүү

Ассоциациясынын ортосундагы Каржылоо жөнүндө

макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

23.06.2008ж. №326 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 28.07.2008ж. №175
81 “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

 

25.06.2008ж. №330 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 01.12.2008ж. №248
82 “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын

статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү

киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору

жөнүндө

 

25.06.2008ж. №331 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 30.03.2009ж. № 200
83 “Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу”

 

25.06.2008ж. №332 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 01.12.2008ж. №251
84 “Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

 

25.06.2008ж. №333 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 20.11.2008ж. №245
85 “Кыргыз Республикасынын бажы органдарында кызмат өтөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду

киргизүү тууралуу”

 

25.06.2008ж. №334 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 10.01.2009ж. №4
86 “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

 

25.06.2008ж. №335 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 29.12.2008ж. №272
87 “Кыргыз Республикасындагы Шайлоо жөнүндө кодекске

толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

25.06.2008ж. №336 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 10.01.2009ж. №3
88 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 25-июнунда кол коюлган,

“Саламаттык сактоо жана социалдык коргоо” (N Н 391-КG)

долбоорун кошумча каржылоо” долбоору боюнча Кыргыз

Республикасы менен Эл аралык Өнүктүрүү Ассоциациясынын

ортосундагы Каржылоо жөнүндө макулдашууну

ратификациялоо тууралуу”

 

25.06.2008ж. №337 Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри

 

КР Мыйзамы 21.07.2008ж. №160
89 “Товарларды контролдук (латенттик) маркалар менен маркировкалоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

27.06.2008ж. №339 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №33
90 “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

27.06.2008ж. №342 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №32
91 Жеке ишкерлердин укугун коргоо жөнүндөгү КР мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу 27.07.2008ж. №348 КР экономикалык өнүктүрүү жана сода министри КР Мыйзамы 01.12.2008ж. №249
92 “Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

07.07.2008ж. №365 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик бажы комитетинин төрагасы жана Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 17.10.2008ж. №219
93 “Өсүмдүк өстүрүүчүлүктө камсыздандыруунун өзгөчөлүктөрү

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

15.07.2008ж. №380 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.01.2009ж. № 31
94 “2004-жылдын 25 октябрында Москва шаарында кол коюлган, Евразия экономикалык коомчулугуна мүчө

мамлекеттердин товарларды импорттоону жана экспорттоону, ошондой эле аны менен байланышкан ишмердиктин айрым түрлөрүн лицензиялоонун бирдиктүү эрежелери жөнүндө Протоколду ратификациялоо тууралуу”

 

16.07.2008ж. №381 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 01.12.2008ж. №250
95 “Кыргыз Республикасында турак жайларды жаратылыштык

мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан ыктыярдуу жеңилдетилген

камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

18.07.2008ж. №384 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 30.12.2008ж. № 745
96 “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана  толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

18.07.2008ж. №385 Кыргыз Республикасынын юстиция министри жана Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы

 

КР Мыйзамы29.07.2008ж. №278
97 “Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбоорун жактыруу тууралуу

 

 

22.07.2008ж. №395 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүктүрүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 20.02.2009ж. №61
98 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

31.07.2008ж. №409 Кыргыз Республикасынын финансы министри жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервдер боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 19.02.2009ж. №9
99 “Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

31.07.2008ж. №410 Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри

 

КР Мыйзамы 30.033.2009ж. №103
100 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

31.08.2008ж. №426 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 20.11.2008ж. №240
101 “Күрөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

05.08.2008ж. №428 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 17.12.2008ж. №265
102 Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөр

жана толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

мыйзамдарынын долбоорлору тууралуу

 

05.08.2008ж. №428 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 17.12.2008ж. №266
103 “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр

жана толуктоолор киргизүү тууралуу”

 

08.08.2008ж. №435 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 20.11.2008ж. №243
104 КР Чек ара аймактары жөнүндө 15.08.2008ж. №448
105 “Москва шаарында 2008-жылдын 13-февралында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Россия Федерациясынын

Өкмөтүнүн ортосундагы Аскердик арналыштагы продукция чыгарууга катышкан ишканалардын жана уюмдардын адистешүүсүн өнүктүрүү жана сактоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо

тууралуу”

 

16.08.2008ж. №459 Кыргыз Республикасынын өнөржай, энергетика жана отун ресурстары министри

 

КР Мыйзамы 15.12.2008ж. №259
106 “Кыргыз Республикасынын 2009-жылга республикалык бюджети

жана 2010-2011-жылдарга болжолу жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

27.08.2008ж. №474 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

КР Мыйзамы 21.01.2009ж. №12
107 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Швейцариянын Чегарасыз дарыгерлер гуманитардык

уюмунун ортосундагы Швейцариянын чегарасыз дарыгерлер

гуманитардык уюмунун Кыргыз Республикасындагы статусу

жана артыкча укуктары жөнүндө 2008-жылдын 21-июнунда

Бишкек шаарында кол коюлган макулдашууну ратификациялоо

тууралуу”

 

02.09.2008ж. №488 Кыргыз Республикасынын юстиция министри КР Мыйзамы 20.11.2008ж. №244
108 “Республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын аймактарында жайгашкан администрациялык-аймактык бирдиктерди жоюу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

08.09.2008ж. №500 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) дайындалсын.

 

КР Мыйзамы 03.11.2008ж. №238
109 “Керектөө товарларына жана кызмат көрсөтүүлөргө баалардын өзгөрүшүн эске алуу менен калктын кирешелерин жана аманаттарын

индекстөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын күчүн жоготту деп эсептөө тууралуу”

 

08.09.2008ж. №501 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

КР Мыйзамы 24.12.2008ж. №270
110 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

08.09.2008ж. №504 Кыргыз Республикасынын Финансы рыногун көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын төрагасы

 

КР Мыйзамы 19.01.2009ж. №7
111 “Энергияны үнөмдөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

12.09.2008ж. №512 Кыргыз Республикасынын өнөржай, энергетика жана отун ресурстары министри К

 

КР Мыйзамы 24.12.2008ж. №269
112 “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

23.09.2008ж. №525 Кыргыз Республикасынын Финансы министри

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 16.10.2008ж. № 578
113 “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

24.09.2008ж. №532 Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы
114 “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү)

мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

24.09.2008ж. №533

 

Кыргыз Республикасынын юстиция министри

 

КР Мыйзамы 20.02.2009ж. № 57
115 “Акча каражаттарын, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү

легалдаштырууга байланыштуу мунапыс тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору

тууралуу

 

02.10.2008ж. №545 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүү жана соода министри

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 30.03.2009ж. № 200
116 “Мунай жана газ жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

02.10.2008ж. №549 Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министри

 

117 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы Тараз-Талас-Суусамыр автожолун

реабилитациялоо долбоорун каржылоого катышуу (II фаза) жөнүндө 2008-жылдын 12-августунда Бишкек шаарында кол коюлган

Кредиттик макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

06.10.2008ж №566 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 01.12.2008ж. №252
118 “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2009-жылга бюджети жана 2010-2011-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

09.10.2008ж. №572 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 13.01.2009ж. №6
119 “Бишкек шаарында 2004-жылдын 17-мартында кол коюлган,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Европалык

Коомчулуктардын Комиссиясынын ортосундагы Кыргыз

Республикасында Европалык Коомчулуктардын Комиссиясынын

Өкүлчүлүгүн ачуу, анын артыкчылыктары жана иммунитеттери

жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

16.10.2008ж. №583 Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри

 

КР Мыйзамы 06.02.2009ж. №36
120 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине, Кыргыз

Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө

кодексине, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексине,

“Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтүү соттор

жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө”,

“Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып

кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары

жөнүндө”, “Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин колдонууга киргизүү

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

16.10.2008ж. №584 Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары КР Мыйзамы 29.12.2008ж. №273
121 “Бишкек шаарында 2007-жылдын 16-августунда кол коюлган 2002-жылдын 7-июнундагы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосундагы Региондук терроризмге каршы түзүм

жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Протоколду ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

17.10.2008ж. №585 Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри

 

122 “Энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

21.10.2008ж. №587 Кыргыз Республикасынын өнөржай, энергетика жана отун ресурстары министри

 

КР Мыйзамы 31.12.2008ж. № 283
123 “Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасына мамлекеттик

кредит берүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы 1994-жылдын

23-апрелиндеги макулдашуунун биринчи стадиясында каралган

50 (элүү) миллион кытай юаны суммасындагы өкмөттүк кредитти

грантка айландыруу тууралуу Кытай Эл Республикасынын

Өкмөтүнүн 2007-жылдын 15-августундагы катын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 15-августундагы

N 10-2-1/7161 жооп катын алмашуу жолу менен түзүлгөн макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

27.10.2008ж. №597 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

124 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

27.10.2008ж. №598 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 20.02.2009ж. №60
125 “2008-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун

бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

 

30.10.2008ж. №604 Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 21.01.2009ж. №13
126 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

05.11.2008ж. №607 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 06.02.2009ж. №39
127 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 22-августунда кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Канада

Өкмөтүнүн ортосундагы Биологиялык коргоо жана биологиялык коопсуздук тармагындагы кызматташтык жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

05.11.2008ж. №610 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

128 “Электр энергиясынын негизги берүүчүлөрүнүн негизги карыздары, эсептелген проценттери, туум-айыптары, салыктык, бажылык төлөмдөрү жана кредиттери боюнча финансылык, айыптык

санкциялары боюнча карыздарын реструктуралаштыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

05.11.2008ж. №613 Кыргыз Республикасынын Өнөржай, энергетика жана отун ресурстары министри

 

КР Мыйзамы31.12.2008ж. №281
129 “Акы төлөмө автомобиль жолдору жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

05.11.2008ж. №615 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

130 “Жер бетиндеги транспорт каражаттарынын коопсуздугу”

Кыргыз Республикасынын жалпы техникалык регламенти” жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

11.11.2008ж. №623 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 29.05.2009ж. №178
131 Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу

жөнүндө” Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

13.11.2008ж. №630 Кыргыз Республикасынын Финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын төрагасы

 

КР Мыйзамы 24.07.2009ж. №251
132 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 15-майында кол коюлган, Кыргыз

Республикасынын Өкмөтү менен Литва Республикасынын

Өкмөтүнүн ортосундагы Инвестицияларды колдоо жана коргоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

14.11.2008ж. №631 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 06.02.2009ж. №38
133 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 24-сентябрында кол коюлган “Канаттуулар тумоосун контролдоо жана пандемияга каршы

даярдык жана чара көрүү” долбоорун гранттык каржылоого

(Грант N ТF091994 жана Грант N ТF091995) тиешелүү Макулдашуу-катты ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

21.11.2008ж. №634 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

134 “Жайыттар жөнүндө”,

 

21.11.2008ж. №639 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №30
135 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу

жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө”

 

21.11.2008ж. №639 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №27
136 “Айыл чарба багытындагы

жерлерди башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүү киргизүү тууралуу”

 

21.11.2008ж. №639 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №28
137 “Кыргыз Республикасынын Жер кодексине толуктоолорду жана

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

 

21.11.2008ж. №639 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.01.2009ж. №29
138 “Маданият жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

26.11.2008ж. №647 Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат министри

 

КР Мыйзамы 07.04.2009ж. №119
139 “2008-жылдын 22 сентябрында Бишкек шаарында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Өнүгүүнүн Эл

аралык Ассоциациясынын ортосундагы “Экономикалык башкаруу жагында күч-кубатты арттыруу” гранттык

долбоорун (Өнүгүүнүн Эл аралык Ассоциациясынын

гранты N Н388-КG) каржылоо тууралуу Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

 

26.11.2008ж. №649 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүү жана соода министри

 

КР Мыйзамы 13.12.2008ж. №258
140 “Кыргыз Республикасынын финансылык рыногун жөнгө салуу

жана көзөмөлдөө боюнча улуттук кызмат жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

28.11.2008ж. №654 Кыргыз Республикасынын Финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын төрагасы

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 29.04.2009ж. № 267
141 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Азия өнүктүрүү банкынын

ортосунда 2008-жылдын 24-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган “Транспорттук коридор – 1 ЦАРЭС (Бишкек-Торугарт жолу)” долбоорун ишке ашыруу боюнча Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

28.11.2008ж. №13.12.2008ж. №257 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 13.12.2008ж. №257
142 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Азия өнүктүрүү банкынын

ортосунда 2008-жылдын 24-ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган “Транспорттук коридор – 1 ЦАРЭС (Бишкек-Торугарт жолу)” долбоорун ишке ашыруу боюнча Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

 

28.11.2008ж. №657 Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри

 

КР Мыйзамы 24.12.2008ж. №271
143 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 24-ноябрында кол коюлган

“Инвестициялык климатты жакшыртуу программасы жөнүндө”

жана “Инвестициялык климатты жакшыртуу программасын

колдоого көмөкчү долбоор жөнүндө” Кыргыз Республикасы

менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Гранттык

Макулдашууларды ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

 

01.12.2008ж. №659 КР Мыйзамы 13.12.2008ж. №256
144 “Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

02.12.2008ж. №662 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы

 

КР Мыйзамы 03.03.2009ж. №72
145 “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей  мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

 

02.12.2008ж.№ 663 Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри

 

146 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 24-ноябрында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы “Калктуу конуштардын деңгээлинде инфраструктуралык

кызматтарды көрсөтүү – Кошумча” GRANТ NUMBER 0122-КGZ (SF) долбоору боюнча Гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

02.12.2008ж. №664 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

147 “Экологиялык коопсуздук жөнүндө” жалпы

техникалык регламент тууралуу”

 

02.12.2008ж. №665 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 08.05.2009ж. №151
148 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 26-сентябрында кол коюлган,

“Жерди жана кыймылсыз мүлктү каттоо” (Грант N Н 380-КG)

Экинчи долбоорун каржылоо жөнүндө Кыргыз Республикасы менен

Дүйнөлүк банктын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо

тууралуу”

 

02.12.2008ж. №666 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору

 

КР Мыйзамы 22.12.2008ж. №268
149 “1995-жылдын 10-февралындагы Текшерүү жана метрологиялык

аттестациялоо максатында алып өтүлчү нормативдик документтерди, эталондорду, өлчөө каражаттарын жана стандарттык үлгүлөрдү алып өткөндүк үчүн бажылык пошлиналарды, салыктарды төлөөдөн

бошотуу жана атайын уруксаттарды берүү жөнүндө макулдашууга

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 2007-жылдын 22-ноябрында Ашхабад шаарында кол коюлган Протоколду ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

 

09.12.2008ж. №679 Кыргыз Республикасынын Стандарттар жана метрология улуттук институтунун директору

 

КР Мыйзамы 25.02.2009ж. №66
150 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга

бирден аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана

альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

10.12.2008ж. №681 Кыргыз Республикасынын коргоо министри а

 

КР Мыйзамы 09.02.2009ж. №37
151 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 10-апрелинде кол коюлган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Швейцария Конфедерация

Өкмөтүнүн ортосунда Өзгөчө кырдаалдар учурундагы кызматташтык

жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

11.12.2008ж. №683 Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри

 

КР Мыйзамы  06.02.2009ж. №37
152 “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү

тууралуу”

 

11.12.2008ж. №684 Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри

 

КР Мыйзамы 12.02.2009ж. №47
153 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүү

жана толуктоо киргизүү тууралуу”

 

11.12.2008ж. №688 Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Чакыртып алынган, КР Өкмөтүнүн токтому 03.03.2009ж. № 144
154 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

16.12.2008ж. №691 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 28.03.2009ж. №94
155 “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү

тууралуу”

 

16.12.2008ж. №692 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 28.03.2009ж. №93
156 “Кандын жана анын компоненттеринин донорлугу жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

16.12.2008ж. №693 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри

 

КР Мыйзамы 11.03.2009ж. №81
157 “Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык

камсыздандыруу жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”,

 

 

16.12.2008ж. №694 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри

 

КР Мыйзамы 17.02.2009ж. №52
158 “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”,

 

16.12.2008ж. №694 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри

 

КР Мыйзамы 17.02.2009ж. №52
159 “Кыргыз Республикасында

саламаттык сактоону каржылоонун бирдиктүү төлөөчү тутуму

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

киргизүү тууралуу”

 

16.12.2008ж. №694 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри

 

КР Мыйзамы 17.02.2009ж. №52
160 “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик

укуктун негизги принциптери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз

Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору жөнүндө

 

16.12.2008ж. №694 Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри

 

КР Мыйзамы 17.02.2009ж. №52
161 “Изин суутпай издөө иши жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

18.12.2008ж. №700 Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик күзөт кызматынын биринчи орун басары (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 11.03.2009ж. №80
162 “Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

19.12.2008ж. №701 Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүү жана соода министри

 

163 “2008-жылдын 10-декабрында кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытайдын Экспорттук-импорттук

банкынын ортосунда Ош-Сарыташ-Иркештам автожолун123 км190 кмчейин реабилитациялоо долбоору боюнча

Кредитти алуучу үчүн карыз жөнүндө жеңилдиктүү макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

20.12.2008ж. №702 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

164 “Кыргыз Республикасынын Жер кодексине

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

долбоору тууралуу

 

22.12.2008ж. №705 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)

 

165 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

 

 

22.12.2008ж. №707 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 10.01.2009ж. №5
166 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин ишке киргизүү

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу”

 

22.12.2008ж. №708 Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы

 

КР Мыйзамы 23.01.2009ж. №17
167 “Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү жана

толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

 

24.12.2008ж. №712 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.05.2009ж. №171
168 “Айыл чарба багытындагы

жерлерди башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”,

 

24.12.2008ж. №712 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.05.2009ж. №174
169 “Күрөө

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

киргизүү тууралуу”,

 

24.12.2008ж. №712 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.05.2009ж. №173
170 “Кыргыз Республикасындагы банктар жана

банк иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо

киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын

долбоорлору жөнүндө

 

24.12.2008ж. №712 Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри

 

КР Мыйзамы 26.05.2009ж. №172
171 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

24.12.2008ж. №713 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча)

 

КР Мыйзамы 28.03.2009ж. №95
172 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 22-декабрында кол коюлган, Кыргыз Республикасы менен Эл аралык Өнүктүрүү Ассоциациясынын

ортосундагы (Энергетика секторуна шашылыш жардам) долбоору

боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

 

25.12.2008ж. №716 Кыргыз Республикасынын өнөржай, энергетика жана отун ресурстары министри

 

КР Мыйзамы 10.01.2009ж. №1
173 “Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана алыскы

зоналардагы калктуу конуштарында туруктуу жашап жатышкан

жана экономикалык иш жүргүзгөн юридикалык жана жеке адамдарга

мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

 

29.12.2008ж. №730 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

КР Мыйзамы 20.04.2009ж. №148
174 “Баалуу металлдар жана асыл таштар жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу”

 

31.12.2008ж. №747 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы

 

КР Мыйзамы 27.03.2009ж. №88
175 “Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

31.12.2008ж. №750 Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы

 

КР Мыйзамы 02.06.2009ж. №179
176 “Кыргыз Республикасынын 2008-жылга республикалык бюджети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

31.12.2008ж. №751 Кыргыз Республикасынын финансы министри

 

КР Мыйзамы 19.05.2009ж. №158