2009 жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорлор

 

Аталышы КР токтомдору КР Өкмөтунөн официалдуу өкүл Эскертме
1 “Рига шаарында 2008-жылдын 22-майында кол коюлган,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Латвия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Инвестицияларды колдоо жана коргоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

13- январындагы № 6

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 2009-жылдын 4 – мартындагы № 74
2 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

14- январындагы № 8

КР салык жана жыйноо мамлекеттик комитетинин башкармасы Чакыртып алынган.

 2009-жылдын 6-августундагы № 503 КР Өкмөтунүн Токтомун кара

3 “Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз

Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

15- январындагы № 12

КР ден соолукту сактоо министрлиги,

КР башкы мамлекеттик санитардык врачы

2009-жылдын 30-апрелиндеги  № 144 КР Мыйзамы
4

 

“Жарандык коргонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

15- январындагы № 13

КР өзгөчө кырдаалдар министрлиги КР Мыйзамы 20.07.2009ж. № 239
5 “Кыргыз Республикасынын Бажы кодексине толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

15- январындагы № 15

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 27.03.2009ж. № 86
6 “Аскердик абал жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбоору тууралуу 2009-жылдын

15- январындагы № 16

КР коргоо министри  
7 “Чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө 2009-жылдын

15- январындагы № 17

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 19.05.2009ж. № 161
8 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 17-декабрында кол коюлган, Борбордук Азия региондору – 2007- Кыргыз Республикасы үчүн Ар жылдык иш-аракеттер программасы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Европалы коомдоштуктар комиссиясынын ортосундагы каржылоо жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө 2009-жылдын

22- январындагы № 35

КР юстиция министри, КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
9 Бириккен Улуттар Уюмунун Климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясына Киото протоколунун “В” тиркемесине оңдоону (10/СМР.2 чечимди) ратификациялоо тууралуу” КыргызРеспубликасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө 2009-жылдын

24- январындагы № 38

КР Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин директору КР Мыйзамы 16.04.2009ж. № 122
10  ”Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү  тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө 2009-жылдын

24- январындагы № 42

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 102
11 “Мамлекеттик статистика жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө 2009-жылдын

24- январындагы № 43

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 27.03.2009ж. № 85
12  ”Банктык сыр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

Республикасынын

 Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

24- январындагы № 51

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 19.03.2009ж. № 160
13 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү

тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

24- январындагы № 52

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 19.03.2009ж. № 162
14 “Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө 2009-жылдын

24- январындагы № 53

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы  
15 “Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү

тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

24- январындагы № 53

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 26.05.2009ж. № 167
16 Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда 2008-жылдын 29-октябрында

 Бишкек шаарында кол коюлган “Айылды суу менен

камсыздоонун жана санитариянын” сунушталган экинчи  долбоорун даярдоого аванс (Q6250-KG долбоорун даярдоого аванс) төлөө жөнүндө макулдашууну

 ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

24- январындагы № 54

КР каржы министри КР Мыйзамы 06.03.2009ж. № 76
17 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык

           жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана

               толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

2009-жылдын

26- январындагы № 57

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.04.2009ж. № 140
18 “Кыргыз

          Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөрдү

             жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 08.05.2009ж. № 150
19 “Кыргыз

        Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана

            толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 28.03.2009ж. № 91
20 “Монополиялык

        иш-аракетти чектөө атаандаштыкты өнүктүрүү жана коргоо

               жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

         өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 27.04.2009ж. № 134
21         “Кыргыз Республикасындагы табигый жана уруксат берилген

        монополиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

          толуктоолорду киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 27.04.2009ж. № 135
22 “Жарнак жөнүндө”

        Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү

        тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 25.04.2009ж. № 130
23 “Ветеринария жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

              Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 14.04.2009ж. № 120
24         “Коркунучтуу өндүрүш объекттеринин өнөр жай коопсуздугу

        жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

           киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.04.2009ж. № 145
25 “Калдык сактоочу жайлар жана

       кен калдыктары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

              толуктоолорду киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 17.04.2009ж. № 128
26 “Калктын

        санитардык-эпидемиологиялык бейпилдиги жөнүндө” Кыргыз

           Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

          тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 17.04.2009ж. № 126
27 “Дары-дармек каражаттары жөнүндө” Кыргыз

      Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

        киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 17.04.2009ж. № 125
28 “Кыргыз Республикасында жарандардын

     саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

      өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 17.04.2009ж. № 129
29 “Эмгекти коргоо жөнүндө”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

       толуктоолорду киргизүү тууралуу”

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 17.04.2009ж. № 127
30 “Айлана чөйрөнү коргоо

        жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

        киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын

                          долбоорлору жөнүндө

26.01.2009ж. №57 КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 27.04.2009ж. № 131
31 “Москва шаарында 2009-жылдын 3-февралында кол

          коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия

               Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосунда Кыргыз

            Республикасына мамлекеттик кредит берүү жөнүндө

             макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 62

КР каржы министри  
32 “Москва шаарында 2009-жылдын 3-февралында кол коюлган

       Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын

         Өкмөтүнүн ортосунда Камбарата ГЭС-1 курулушу жөнүндө

             макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 63

КР өнөр жай, энергетика жана отун ресурстар министри КР Мыйзамы 10.02.2009ж. № 44
33 “Москва шаарында 2009-жылдын 3-февралында кол коюлган

       Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын

      Өкмөтүнүн ортосундагы Мамлекеттик карыздын бөлүгүн мүлктүк

            формада жоюу жана Кыргыз Республикасынын Россия

      Федерациясына карызынын калганын кечүү жөнүндө макулдашууну

        ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 64

КР каржы министри КР Мыйзамы 10.02.2009ж. № 45
34 “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине

             өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө”

                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 66

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 96
35 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык

             жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү

             жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 67

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 117
36 “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине

           өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                       Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 68

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 104
37 “Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен

             болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду

             жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 69

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 99
38 “Кыргыз Республикасындагы табигый жана уруксат

         берилген монополиялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

       Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 70

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 100
39 “Дары-дармек каражаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

              Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 71

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 28.03.2009ж. № 117
40 “Күрөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

            өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 72

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 97
41 “Кыргыз Республикасындагы шаар куруу жана архитектура

          жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү

         киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 73

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 101
42 “Кыргыз Республикасынын Бажы кодексине толуктоолорду

              жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз

               Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

3-февралындагы

№ 74

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 28.03.2009ж. № 90
43 О проекте Закона Кыргызской Республики “О денонсации

         ответной ноты Министерства иностранных дел Кыргызской

       Республики на ноту Посольства Соединенных Штатов Америки

      от 4 декабря 2001 года N 542, образующих вместе Соглашение

             между Правительством Кыргызской Республики и

              Правительством Соединенных Штатов Америки”

2009-жылдын

4-февралындагы

№ 77

   
44 “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

                 жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

                     Кыргыз Республикасынын Мыйзам

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

6-февралындагы

№ 78

КР Улуттук банкынын төрагасы (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 29.04.2009ж. № 139
45 “Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

7-февралындагы

№ 89

КР саламаттыкты сактоо министри КР Мыйзамы 24.07.2009ж. № 248
46 “Дүйшөмбү шаарында 2008-жылдын 28-августунда кол коюлган,

      Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин биргелешкен

        террорго каршы окууларын уюштуруу жана өткөрүү тартиби

             жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

7-февралындагы

№ 90

КР улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы КР Мыйзамы 14.04.2009ж. № 121
47 Дүйшөмбү шаарында 2008-жылдын 28-августунда кол коюлган

           Куралдарды, ок-дарыларды жана жарылуучу заттарды

                 мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө

            Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин

             өкмөттөрүнүн ортосундагы кызматташтык жөнүндө

                 макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

7-февралындагы

№ 91

КР улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы КР Мыйзамы 03.04.2009ж. № 118
48 “Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары

       жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

10-февралындагы

№ 101

КР Юстиция министрлигинин статс-катчысы КР Мыйзамы 20.07.2009ж. № 241
49 “Чогуу алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

         Австралия Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашууну түзүүчү

           Австралиянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин

         2002-жылдын 10-январындагы N 03/2002 нотасына Кыргыз

        Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2002-жылдын

        14-февралындагы N 011-19/250 жооп нотасын денонсациялоо

              жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 103

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 112
50 “Чогуу алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Дания

     Королдугунун Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашууну түзүүчү Дания

          Королдугунун Тышкы иштер министрлигинин 2002-жылдын

      15-январындагы N 2.5.Е.142 нотасына Кыргыз Республикасынын

        Тышкы иштер министрлигинин 2002-жылдын 14-февралындагы

        N 011-19/249 жооп нотасын денонсациялоо жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 104

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 116
51         О проекте Закона Кыргызской Республики

         “О денонсации ответной ноты Министерства иностранных

           дел Кыргызской Республики от 14 февраля 2002 года

                N 011-19/247 на ноту Посольства Испании

            в Кыргызской Республике от 15 января 2002 года

             N 16/2002, образующих вместе Соглашение между

                Правительством Кыргызской Республики и

                        Правительством Испании”

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 105

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 114
52 “Бирге алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

            менен Италия Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашууну

        түзүүчү Италиянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин

        2001-жылдын 19-декабрындагы N 1863/bis нотасына Кыргыз

        Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2002-жылдын

        14-февралындагы N 011-19/246 жооп нотасын денонсациялоо

              жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 105

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 108
53 “Бирге алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

           менен Корея Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы

           Макулдашууну түзүүчү Корея Республикасынын Кыргыз

        Республикасындагы Элчилигинин 2002-жылдын 3-январындагы

        N ККZ-06/02 нотасына Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер

        министрлигинин 2002-жылдын 26-февралындагы N 011-20/304

      жооп нотасын денонсациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                     Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 107

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 115
54 Бирге алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

         менен Нидерланддар Королдугунун Өкмөтүнүн ортосундагы

         Макулдашууну түзүүчү Нидерланддар Королдугунун Кыргыз

       Республикасындагы Элчилигинин 2002-жылдын 16-январындагы

         N Alm/0001/2002 нотасына Кыргыз Республикасынын Тышкы

            иштер министрлигинин 2002-жылдын 12-мартындагы

        N 011-19/385 жооп нотасын денонсациялоо жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 108

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 113
55  ”Бирге алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

  менен Норвегия Королдугунун Өкмөтүнүн ортосундагы

           Макулдашууну түзүүчү Норвегия Королдугунун Кыргыз

       Республикасындагы Элчилигинин 2002-жылдын 17-январындагы

          N 03/02 нотасына Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер

      министрлигинин 2002-жылдын 12-мартындагы N 011-19/382 жооп

         нотасын денонсациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                     Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 109

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 109
56 “Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин

       2003-жылдын 4-июнундагы N 011-20/1000 нотасын жана Кыргыз

        Республикасындагы Жаңы Зеландия Элчилигинин 2003-жылдын

       17-апрелиндеги N NZ 55/2003 нотасын алмаштыруу жолу менен

      түзүлгөн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Жаңы Зеландия

     Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасындагы Жаңы Зеландия

       куралдуу күчтөрүнүн аскер жана жарандык кызматкерлеринин

        статусуна тиешелүү Макулдашууну денонсациялоо жөнүндө”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 110

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 106
57 “Бирге алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Польша

      Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашууну түзүүчү

      Польша Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин

         2002-жылдын 18-январындагы N 07/2002 нотасына Кыргыз

        Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2002-жылдын

         12-мартындагы N 011-19/386 жооп нотасын денонсациялоо

              жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 111

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 110
58 “Бирге алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

       Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашууну

        түзүүчү Кыргыз Республикасындагы Түркия Республикасынын

       Элчилигинин 2002-жылдын 14-январындагы N 010/02 нотасына

     Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин 2002-жылдын

        14-февралындагы N 011-19/248 жооп нотасын денонсациялоо

          жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору

                               тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 112

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 111
59 “Бирге алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

          менен Франция Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы

          Макулдашууну түзүүчү Франция Республикасынын Кыргыз

               Республикасындагы Элчилигинин 2001-жылдын

        7-декабрындагы N 65/МАЕ нотасына Кыргыз Республикасынын

        Тышкы иштер министрлигинин 2001-жылдын 28-декабрындагы

           N 011-22/1702 жооп нотасын денонсациялоо жөнүндө”

                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

11-февралындагы

№ 113

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 30.03.2009ж. № 107
60 “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы

           асылдандыруу иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                     Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

13-февралындагы

№ 122

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри КР Мыйзамы 27.04.2009ж. № 133
61 “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

13-февралындагы

№ 123

КР билим жана илим министри КР Мыйзамы 29.06.2009ж. № 198
62 “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

19-февралындагы

№ 129

КР Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 12.05.2009ж. № 15
63 “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана

        өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

19-февралындагы

№ 131

КР Социалдык фондунун төрагасы КР Мыйзамы 15.07.2009ж. № 219
64 “Астана шаарында 2003-жылдын 25-декабрында

             кол коюлган, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

          жана Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда

         Мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттары жөнүндө

             макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

19-февралындагы

№ 134

КР чек ара кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 16.04.2009ж. № 123
65 “Аудитордук иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

          Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

       тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-мартындагы

№ 141

КР Өкмөтүнө караштуу финансылык рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы  
66 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 3-ноябрында кол коюлган өз

        ара соода преференциялары боюнча Кыргыз Республикасынын

           Өкмөтү менен Иран Ислам Республикасынын Өкмөтүнүн

           ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумду

          аткаруу протоколун ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-мартындагы

№ 142

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 29.05.2009ж. № 177
67 “Кыргыз Республикасынын “Лицензиялоо жөнүндө”

             Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз

           Республикасынын Мыйзамынын долбоору жана “Кыргыз

           Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу

             жыйынынын 1998-жылдын 8-июнундагы З N 1100-I

            “Экспорттук-импорттук операцияларды жүргүзүүгө

            лицензияларды тариздөөнүн жана берүүнүн тартиби

          жөнүндө” токтомуна толуктоо жана өзгөртүү киргизүү

          тууралуу” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

                      токтомунун долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-мартындагы

№ 143

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Чакыртып алынды, КР ӨТ 2009ж. № 331
68 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга

          киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

          өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                      Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-мартындагы

№ 147

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 27.03.2009ж. № 84
69   “Мамлекеттик алым жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

          Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

         тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун

                           жактыруу жөнүндө

2009-жылдын

7-мартындагы

№ 150

КР каржы министри, КР Юстиция министри  
70 “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

10-мартындагы

№ 154

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри КР Мыйзамы 26.05.2009ж. № 166
71 “Кыргыз Республикасындагы товар биржалары жана биржа

           соодасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

            өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

10-мартындагы

№ 164

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 15.07.2009ж. № 208
72 “Почта байланышы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                 Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

10-мартындагы

№ 165

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 26.06.2009ж. № 193
73 “Коммерциялык сыр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

10-мартындагы

№ 166

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 26.06.2009ж. № 192
74 “Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине

          толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

10-мартындагы

№ 167

КР финансылык чалгындоо кызматынын төрагасы Чакыртып алынды, КР ӨТ 2009ж. № 304
75 Аскер кызматчыларынын материалдык жоопкерчилиги жөнүндө”

        Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

       тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

10-мартындагы

№ 168

КР коргоо министринин орун басары КР Мыйзамы 19.05.2009ж. № 163
76 “Коргоо жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү жөнүндө”

 Кыргыз Республикасынын Мыйзам  долбоору тууралуу

2009-жылдын

10-мартындагы

№ 169

КР коргоо министри КР Мыйзамы 24.07.2009ж. № 242
77 “Гарантияланган мамлекеттик минималдуу социалдык

              стандарттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                 Мыйзамынын долбоорун жактыруу жөнүндө

2009-жылдын

12-мартындагы

№ 172

КР эмгек жана социалдык өнүгүү министри КР Мыйзамы 26.05.2009ж. № 170
78 “Кыргыз Республикасынын кинематографиясын мамлекеттик

           колдоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

            толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-мартындагы

№ 179

КР маданият жана маалымат министри КР Мыйзамы 19.05.2009ж. № 164
79 “Күрөө жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

                   өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

                     Кыргыз Республикасынын Мыйзам

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

20-мартындагы

№ 189

КР юстиция министри КР Мыйзамы 29.06.2009ж. № 195
80 “Кыргыз Республикасы менен Айыл чарбалык өнүктүрүүнүн эл

        аралык фондунун ортосунда 2009-жылдын 29-январында кол

           коюлган “Айыл чарбалык инвестициялар жана кызмат

          көрсөтүүлөр” долбоору (N DSF-8021-KG грант) жөнүндө

         гранттык макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

31-мартындагы

№ 202

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
81 “Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө” Кыргыз

         Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

1-апрелиндеги

№ 203

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 16.07.2009ж. № 221
82     “Жарандык авиациянын эл аралык уюмунун

             протоколдорун ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз

               Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

6-апрелиндеги

№ 216

КР транспорт жана коммуникациялар министри КР Мыйзамы 03.07.2009ж. № 200
83 “Бажы жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү жана шайкеш келтирүү

       жөнүндө эл аралык конвенцияга (Киото конвенциясы) Кыргыз

      Республикасынын кошулуусу тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

7-апрелиндеги

№ 220

КР мамлекеттик бажы комитетинин төрагасы Чакыртып алынды, КР ӨТ 09.07.2009ж. № 439
84 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин

       зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

     Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

2009-жылдын

14-апрелиндеги

№ 228

КР саламаттыкты сактоо министри  
85  ”Жарнама жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

      толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

           Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору жөнүндө

2009-жылдын

14-апрелиндеги

№ 228

КР саламаттыкты сактоо министри  
86 “Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Өзгөн районундагы

         Жылалды айылдык округунун Ботомойнок калктуу конушун

              айыл категориясына киргизүү жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

20-апрелиндеги

№ 240

КР Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 26.06.2009ж. № 197
87 “Кыргыз Республикасынын 2009-жылга республикалык бюджети

           жана 2010-2011-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз

         Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо

             киргизүү тууралуу”,

 

2009-жылдын

22-апрелиндеги

№ 243

КР каржы министри КР Мыйзамы 19.05.2009ж. № 159
88 “Кыргыз Республикасындагы

         бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” Кыргыз

       Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү

       тууралуу”,

2009-жылдын

22-апрелиндеги

№ 243

КР каржы министри КР Мыйзамы 15.06.2009ж. № 184
89           Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

        толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

              Мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Кыргыз

              Республикасынын мыйзам долбоорлору тууралуу

2009-жылдын

22-апрелиндеги

№ 243

КР каржы министри КР Мыйзамы 17.06.2009ж. № 186
90   “Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу

          максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече

      (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

          Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

       тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

23-апрелиндеги

№ 245

КР Социалдык фондунун төрагасы КР Мыйзамы 15.07.2009ж. № 220
91 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

               өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

24-апрелиндеги

№ 253

КР Премьер-министри КР Мыйзамы 30.04.2009ж. № 143
92 Бишкек шаарында 2009-жылдын 24-апрелинде кол

               коюлган, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү,

                 “Кыргызалтын” ачык акционердик коому,

              “Центерра Голд Инк.” канадалык компаниясы,

         “Кумтөр Оперейтинг Компани” жабык акционердик коому,

          “Кумтөр Голд Компани” жабык акционердик коому жана

            “Камеко” канадалык корпорациясынын ортосундагы

             “Кумтөр” долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө

                 макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

24-апрелиндеги

№ 254

КР Премьер-министри КР Мыйзамы 30.04.2009ж. № 142
93 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча

            камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду

                 жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

27-апрелиндеги

№ 258

КР Социалдык фондунун төрагасы КР Мыйзамы 20.07.2009ж. № 238
94 Кыргыз Республикасынын “Аскер кызматкерлерин пенсия

         менен камсыз кылуу жөнүндө” Мыйзамынын 45-беренесинин

                   үчүнчү бөлүгүн чечмелөө тууралуу”

                Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору

2009-жылдын

28-апрелиндеги

№ 263

КР каржы министри Чакыртып алынды, КР ӨТ 22.06.2009ж. № 390
95 “Бишкек шаарында 2008-жылдын 30-декабрында кол коюлган,

         Тянь-Шандын экосистемасын өнүктүрүү боюнча долбоорду

            даярдоо үчүн грант (GEF PPG N TF 091930 гранты)

                   жөнүндө Кыргыз Республикасы менен

             Эл аралык өнүгүү ассоциациясынын ортосундагы

               макулдашуу-катты ратификациялоо тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

28-апрелиндеги

№ 264

КР Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору КР Мыйзамы 07.07.2009ж. № 204
96 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду

               киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

8-майындагы

№ 282

КР Социалдык фондунун төрагасы КР Мыйзамы 15.07.2009ж. № 217
97 “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

        толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

8-майындагы

№ 283

КР Социалдык фондунун төрагасы КР Мыйзамы 15.07.2009ж. № 218
98   “Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү

       мамлекеттик администрация жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

11-майындагы

№ 287

КР Юстиция министри КР Мыйзамы 20.07.2009ж. № 237
99 “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын

           статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

            өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

12-майындагы

№ 289

КР Юстиция министри Чакыртып алынды, КР ӨТ 26.06.2009ж. № 411
100 “Мугалимдин статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

25-майындагы

№ 319

КР Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)  
101 “Бейсалык төлөмдөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

          Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

       тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

25-майындагы

№ 320

КР каржы министри  
102 “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери

     жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

     толуктоолорду киргизүү тууралуу”

 

2009-жылдын

25-майындагы

№ 321

КР каржы министри КР Мыйзамы 17.07.2009ж. № 232
103 “Жергиликтүү өз алдынча

        башкаруунун финансылык-экономикалык негиздери жөнүндө”

        Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

                тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам

                          долбоорлору жөнүндө

2009-жылдын

25-майындагы

№ 321

КР каржы министри КР Мыйзамы 15.07.2009ж. № 213
104 Бишкек шаарында 2009-жылдын 24-апрелинде кол коюлган, “Чакан

        шаарлардын инфраструктурасы жана потенциалын арттыруу”

       долбоорун кошумча каржылоо боюнча каржылоо жөнүндө Кыргыз

        Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын

       ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

27-майындагы

№ 324

КР каржы министри КР Мыйзамы 25.06.2009ж. № 190
105 “Билдирилбеген салыктык, бажылык милдеттенмелерге

          мунапыс жана мүлктү мыйзамдаштыруу жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

27-майындагы

№ 325

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 27.07.2009ж. № 254
106 “Лицензиялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

              Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

2-июунундагы

№ 329

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 31.07.2009ж. № 258
107 “2009-жылдын 13-январында кол коюлган, “Кыргыз Республикасына

      берилген кредиттер боюнча 2009-жылдын 1-мартына чейин Араб

      Экономикалык Өнүктүрүүнүн Кувейт Фондунун алдында жоюлууга

     тийиш болгон суммаларды жөнгө салуу боюнча финансылык атайын

     чараларга карата өз ара түшүнүшүү меморандумун ратификациялоо

        жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-июунундагы

№ 338

КР каржы министри КР Мыйзамы 15.07.2009ж. № 209
108 “Бишкек шаарында 2009-жылдын 21-майында кол коюлган, Кыргыз

        Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын

       ортосундагы “Айылды суу менен жабдуунун жана санитариянын

      экинчи долбоорун” каржылоо жөнүндө (Грант N Н462-КG, кредит

           N 4560-КG) макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-июунундагы

№ 348

КР Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 25.06.2009ж. № 191
109 “Кыргыз Республикасынын “Ичүүчү суу жөнүндө” Мыйзамына

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-июунундагы

№ 349

КР Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча) КР Мыйзамы 20.07.2009ж. № 240
110 “Кыргыз Республикасынын “Энергиянын кайра

                жаралуучу булактары жөнүндө” Мыйзамына

                өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

5-июунундагы

№ 353

КР өнөр жай, энергетика жана отун ресурстар министри  
111 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз

         Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

5-июунундагы

№ 357

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри КР Мыйзамы 20.07.2009ж. № 236
112 “Москва шаарында 2008-жылдын 12-декабрында кол коюлган,

        Евразия экономикалык шериктештигине мүчө мамлекеттерде

           инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо жөнүндө

             макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

5-июунундагы

№ 358

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 24.07.2009ж. № 243
113 “Ветеринария жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

5-июунундагы

№ 368

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
114 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык

            камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн

           каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

12-июунундагы

№ 373

КР Социалдык фондунун төрагасы  
115 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү

       жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

15-июунундагы

№ 383

КР чек ара кызматынын төрагасы  
116 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

                толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-июунундагы

№ 384

КР Биринчи вице-премьер-министри Чакыртып алынды, КР ӨТ 25.02.2011ж. № 76
117 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү

        жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана

       толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

22-июунундагы

№ 392

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 17.07.2009ж. № 226
118 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

             жөнүндө кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

22-июунундагы

№ 393

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
119 “Бишкек шаарында 2009-жылдын 22-июнунда кол коюлган,

       Кызматташтык жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

     Америка Кошмо Штаттарынын Өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну

       жана Бишкек шаарында 2009-жылдын 22-июнунда кол коюлган,

     “Манас” эл аралык аэропортундагы транзиттик ташуулар борбору

      тууралуу жана аны менен байланышкан кандайдыр бир объекттер

     жана кыймылсыз мүлктүн түрлөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын

     Өкмөтү менен Америка Кошмо Штаттарынын Өкмөтүнүн ортосундагы

     макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

22-июунундагы

№ 394

КР Тышкы иштер министри КР Мыйзамы 02.07.2009ж. № 199
120 “Кыргыз Республикасынын Финансылык рынокту жөнгө

           салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматы

       жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

23-июунундагы

№ 395

КР Өкмөтүнө караштуу финансылык рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы КР Мыйзамы 24.07.2009ж. № 249
121 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

       толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

23-июунундагы

№ 396

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри КР Мыйзамы 16.07.2009ж. № 222
122  

            “Кыргыз Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү

        ассоциациясынын ортосундагы “Бишкек жана Ош шаарларынын

     шаардык инфраструктурасы” долбоору (Грант N Н-358-КС) боюнча

       каржылоо жөнүндө” 2008-жылдын 30-апрелиндеги макулдашууда

     каралган Төлөөлөрдүн пайыздык үлүшүн өзгөртүү тууралуу Кыргыз

        Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын

            ортосундагы 2009-жылдын 11-июнунда кол коюлган

            макулдашуу-катты ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз

               Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

23-июунундагы

№ 402

КР каржы министри КР Мыйзамы 17.07.2009ж. № 229
123 “Электрондук цифралык колтамга тууралуу” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

        толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                       Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

24-июунундагы

№ 404

КР транспорт жана коммуникациялар министри  
124 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

                толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз

               Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

26-июунундагы

№ 412

КР транспорт жана коммуникациялар министри  
125 “2007-жылдын 5-декабрында Бишкек шаарында кол коюлган

      “Мамлекеттик сектордо аудиторлордун потенциалдын күчөтүүгө

        грант” долбоору (IDF Grant No. ТF 090667) боюнча Кыргыз

        Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын

       ортосундагы макулдашуу-катты, 2008-жылдын 10-сентябрында

        Бишкек шаарында кол коюлган “2007-жылдын 5-декабрындагы

      “Мамлекеттик сектордо аудиторлордун потенциалдын күчөтүүгө

        грант” долбоору (IDF Grant No. ТF 090667) боюнча Кыргыз

        Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын

     ортосундагы макулдашуу-катка өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

           макулдашуу-катты ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

4-июлундагы

№ 429

КР Эсеп палатасынын төрагасы  
126 “Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары

            жана мекемелери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

             Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу” Кыргыз

           Республикасынын Мыйзам долбоорун жактыруу жөнүндө

2009-жылдын

15-июлундагы

№ 452

КР Юстиция министри  
127 “Кувейт шаарында (Кувейт мамлекети) 2006-жылдын 30-майында

      кол коюлган, Эл аралык Ислам соода-финансылык корпорациясын

         уюштуруу жөнүндө макулдашууга Кыргыз Республикасынын

           кошулушу тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

22-июлундагы

№ 466

КР каржы министри  
128 “Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине толуктоо киргизүү

       жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

25-июлундагы

№ 472

КР Юстиция министри  
129 “Жарнак жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

         өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Реснубликасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

30-июлундагы

№ 487

КР Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу улуттук агенттигинин директору (макулдашуу боюнча)  
130 “Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин

         1-бөлүгүнө толуктоолорду киргизүү жөнүндө»

“Дыйкан (фермер) чарбасы

          жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү

           киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам

                          долбоорлору жөнүндө

2009-жылдын

31-июлундагы

№ 488

КР Юстиция министри  
131 “, “Чарбалык

              шериктештиктер жана коомдор жөнүндө” Кыргыз

           Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

            тууралуу”

2009-жылдын

31-июлундагы

№ 488

КР Юстиция министри  
132  ”Акционердик коомдор жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана

           толуктоолорду киргизүү тууралуу”

2009-жылдын

31-июлундагы

№ 488

КР Юстиция министри  
133 “Кооперативдер

          жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү

           киргизүү тууралуу”

2009-жылдын

31-июлундагы

№ 488

КР Юстиция министри  
134 “Дыйкан (фермер) чарбасы

          жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү

           киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзам

                          долбоорлору жөнүндө

2009-жылдын

31-июлундагы

№ 488

КР Юстиция министри  
135 “Бишкек шаарында 2009-жылдын 12-майында кол коюлган,

       Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Индия Республикасынын

          Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын Талас

      областында картошканы кайра иштетүүчү кыргыз-индия заводун

       куруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз

               Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

5-августундагы

№ 502

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
136 “Тышкы миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

6-августундагы

№ 504

КР ички иштер министри  
137 “Курал жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

          толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

7-августундагы

№ 507

КР ички иштер министри  
138 “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү)

          мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

          Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

       тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

14-августундагы

№ 528

КР Юстиция министринин орун басары  
139  Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине

           толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

14-августундагы

№ 529

КР саламаттыкты сактоо министри, КР Юстиция министри, КР Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору, КР мамлекеттик кызмат иштери Агенттигинин директору  
140 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

24-августундагы

№ 537

КР мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик комитетинин төрагасы Чакыртып алынды, КР ӨТ 03.11.2009ж. № 67
141 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык

           кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

28-августундагы

№ 545

КР салыктар жана жыйындар мамлекеттик комитетинин төрагасы  
142 О проекте Закона Кыргызской Республики

           “О республиканском бюджете Кыргызской Республики

               на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы”

2009-жылдын

28-августундагы

№ 546

КР каржы министри  
143 “Этил спиртин, алкоголь жана спирттүү продукцияны өндүрүүнү

       жана жүгүртүүнү мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө”

 

 

2009-жылдын

1-сентябрындагы

№ 549

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
144  ”Кыргыз

         Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө

          кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

       тууралуу”

2009-жылдын

1-сентябрындагы

№ 549

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
145 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине

      өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

2009-жылдын

1-сентябрындагы

№ 549

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
146 Кыргыз Республикасынын

             “Лицензиялоо жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

               киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                   мыйзамдарынын долбоорлору жөнүндө

2009-жылдын

1-сентябрындагы

№ 549

КР айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри  
147    “Чернобыль кыйроосунун кесепетинен жабыркаган

          Кыргыз Республикасынын жарандарын социалдык коргоо

        жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду

             жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-сентябрындагы

№ 553

КР эмгек жана социалдык өнүгүү министри  
148 “Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери

        жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

             жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-сентябрындагы

№ 554

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
149 “Чогуу алганда Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо

         министрлигине караштуу Улуттук госпиталдын дарылоочу

         корпусунун жаңы имаратын куруу боюнча долбоорду ишке

         ашыруу үчүн Кытай Эл Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз

       Республикасынын Өкмөтүнө акысыз жардам көрсөтүүсү жөнүндө

             Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кытай Эл

          Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну

       түзүүчү Кытай Эл Республикасынын Коммерция министрлигинин

       катына Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин

         2007-жылдын 14-августундагы жооп катын ратификациялоо

       жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

3-сентябрындагы

№ 555

КР саламаттыкты сактоо министри  
150 “1961-жылдын 5-октябрындагы чет өлкөлүк расмий документтерди

            мыйзамдаштыруу талаптарын жокко чыгаруучу Гаага

        конвенциясына Кыргыз Республикасынын кошулушу жөнүндө”

       Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун жактыруу тууралуу

2009-жылдын

3-сентябрындагы

№ 556

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
151 “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик

          жөнүндө кодексине толуктоолорду киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

11-сентябрындагы

№ 569

КР салыктар жана жыйындар мамлекеттик комитетинин төрагасы, КР мамлекеттик бажы комитетинин төрагасы Чакыртып алынды, КР ӨТ 25.02.2011ж. № 76
152 “Кыргыз Республикасынын Жер кодексине толуктоолорду жана

           өзгөртүү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                  Мыйзам долбоорун жактыруу тууралуу

2009-жылдын

11-сентябрындагы

№ 570

КР Өкмөтүнө караштуу кыймылсыз мүлктүн укугун каттоо мамлекеттик агенттигинин директору  
153 “Электр энергетикасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

          Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

       тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

14-сентябрындагы

№ 580

КР өнөр жай, энергетика жана отун ресурстар министри  
154 Бишкек шаарында 2009-жылдын 5-августунда кол коюлган,

           Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын

      ортосундагы “Транспорттук коридор-1 ЦАРЭС” экинчи долбоорун

     (Бишкек-Торугарт жолу) каржылоо жөнүндө (Атайын операциялар)

             макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

15-сентябрындагы

№ 581

КР транспорт жана коммуникациялар министри  
155 “Бишкек шаарында 2009-жылдын 15-июлунда кол коюлган, Кыргыз

       Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү

        банкынын ортосундагы Кредиттик макулдашууну (Ош-Исфана

      автожолун реабилитациялоо долбоору, 1-фаза) ратификациялоо

       жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

15-сентябрындагы

№ 582

КР транспорт жана коммуникациялар министри  
156 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Мамлекеттер

           аралык банктын ортосундагы Кыргыз Республикасынын

          аймагында Мамлекеттер аралык банктын болуу шарттары

         жөнүндө Макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

         Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

17-сентябрындагы

№ 585

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
157 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам

              актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

19-сентябрындагы

№ 604

КР мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик комитетинин төрагасы  
158 “1 жана 2-Камбарата гидроэлектростанцияларын

         куруу жана пайдалануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

          Мыйзамын күчүн жоготту деп эсептөө тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

1-октябрындагы

№ 604

КР мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик комитетинин төрагасы  
159 “Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине катышкан

       мамлекеттердин 2008-жылдын 14-ноябрында Кишинев шаарында

        кол коюлган Кант диабет оорунун көбөйүшүнө каршы күрөш

         жөнүндө макулдашуусун ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

8-октябрындагы

№ 622

КР саламаттыкты сактоо министри  
160 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

          толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

8-октябрындагы

№ 625

КР Юстиция министри  
161 “Кишинев шаарында 2008-жылдын 14-ноябрында кол

          коюлган, Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине

          катышкан мамлекеттердин Эмгекчи-мигранттарынын жана

          алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктук статусу жөнүндө

              конвенцияны ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

16-октябрындагы

№ 642

КР миграция жана ишке орноштуруу мамлекеттик комитетинин төрагасы  
162 “2009-жылдын 21-июлунда Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз

       Республикасы менен Европалык Реконструкция жана Өнүктүрүү

        Банкынын ортосундагы Кредиттик макулдашууну жана Кыргыз

       Республикасынын Өкмөтү менен Швейцария Конфедерациясынын

      Өкмөтүнүн ортосундагы “Бишкек шаарын суу менен камсыздоону

         жакшыртуу боюнча долбоор” долбоору боюнча финансылык

             колдоо үчүн грант берүү жөнүндө макулдашууну

            ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                      Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

19-октябрындагы

№ 646

Бишкек шаарынын Мэри (макулдашуу боюнча) жана КР каржы министри  
163 “1989-жылдын 15-декабрында БУУнун Башкы ассамблеясынын

         44/128 резолюциясы менен кабыл алынган, өлүм жазасын

       жокко чыгарууга багытталган Жарандык жана саясий укуктар

           жөнүндө эл аралык пактынын Экинчи Факультативдик

        протоколуна Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу”

       Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун жактыруу жөнүндө

2009-жылдын

19-октябрындагы

№ 653

КР Юстиция министри  
164 “Өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактар жөнүндө”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

19-октябрындагы

№ 654

КР Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору  
165 “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

                 жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

19-октябрындагы

№ 655

КР мамлекеттик патент кызматынын директору  
166 “Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иш

       жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

19-октябрындагы

№ 661

КР Юстиция министри  
167 “Курулуш материалдарынын, буюмдарынын жана

                  конструкцияларынын коопсуздугунун”

                 жалпы техникалык регламенти жөнүндө”

                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

19-октябрындагы

№ 663

КР Өкмөтүнө караштуу архитектура жана курулуш  мамлекеттик агенттигинин директору  
168 “Мүлктү, билдирилбеген салыктык жана бажылык

                милдеттенмелерди легалдаштыруу жөнүндө”

                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

                   Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                      долбоорун жактыруу жөнүндө

2009-жылдын

19-октябрындагы

№ 667

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
169 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору

          жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо

               киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                      Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

29-октябрындагы

№ 669

КР Юстиция министри  
170 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүү

        жана толуктоо киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                       Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

29-октябрындагы

№ 670

КР коргоо министринин биринчи орун басары  
171 “Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү фонду жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

                 жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

                     Кыргыз Республикасынын Мыйзам

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

2-ноябрындагы

№ 674

КР Биринчи вице-премьер-министри, ЕВРАЗЕСтеги атайын өкүлү  
172 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү

          киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

2-ноябрындагы

№ 675

КР Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы  
173 “Сейсмикалык коопсуздук жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Мыйзамыны долбоору тууралуу

2009-жылдын

3-ноябрындагы

№ 676

КР Өкмөтүнө караштуу архитектура жана курулуш  мамлекеттик агенттигинин директору  
174 “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

            өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

3-ноябрындагы

№ 680

КР Юстиция министри  
175 “Лотереялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

              Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду

               киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                      Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

4-ноябрындагы

№ 691

КР Өкмөтүнө караштуу финансылык рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы  
176 “Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештирүү

        жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү

             жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

6-ноябрындагы

№ 695

КР мамлекеттик мүлк министри  
177 Кишинев шаарында 2008-жылдын 14-ноябрында кол коюлган

            “Биргелешип фильм чыгаруу жөнүндө макулдашууну

           ратификациялоо тууралуу” Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

13-ноябрындагы

№ 702

КР Өкмөтүнө караштуу маданият мамлекеттик агенттигинин директору  
178   “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги

         принциптери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

                 өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

 

2009-жылдын

24-ноябрындагы

№ 714

КР каржы министри  
179  

      “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык-экономикалык

          негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

                   өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

           Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору

                                жөнүндө

2009-жылдын

24-ноябрындагы

№ 714

КР каржы министри  
180 Кыргыз Республикасында мамлекеттик пособиелер жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

24-ноябрындагы

№ 714

КР Өкмөтүнө караштуу социалдык жактан камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин директору  
181 “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик

        администрация жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”

          Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

24-ноябрындагы

№ 717

КР Өкмөтүнө караштуу социалдык жактан камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин директору  
182 “Бишкек шаарында 2009-жылдын 5-ноябрында кол коюлган,

        “Ысык-Көлдү туруктуу өнүктүрүү” долбоору боюнча Кыргыз

        Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы

        Каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

1-декабрындагы

№ 723

КР каржы министри  
183 “Пекин шаарында (КЭР) 2009-жылдын 15-октябрында кол

          коюлган, Карыз алуучу катары Кыргыз Республикасынын

              Өкмөтү менен кредит берүүчү катары Кытайдын

               Экспорттук-Импорттук Банкынын ортосундагы

                 Бишкек-Нарын-Торугарт жолун (9-272 км

          участогу, узундугу223 км) реабилитациялоо долбоору

              боюнча жеңилдетилген кредиттик макулдашууну

            ратификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                       Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

1-декабрындагы

№ 724

КР транспорт жана коммуникациялар министри  
184 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

8-декабрындагы

№ 745

КР Өкмөтүнө караштуу социалдык жактан камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин директору  
185 О проекте Закона Кыргызской Республики

           “О республиканском бюджете Кыргызской Республики

               на 2010 год и прогнозе на 2011-2012 годы”

2009-жылдын

10-декабрындагы

№ 752

КР каржы министри  
186 “Радиациялык коопсуздук жөнүндө” жалпы техникалык

              регламент” тууралуу Кыргыз Республикасынын

                      Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

15-декабрындагы

№ 755

КР саламаттыкты сактоо министринин орун басары, башкы мамлекеттик санитардык врач  
187 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам

              актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө”

                     Кыргыз Республикасынын Мыйзам

                           долбоору тууралуу

2009-жылдын

15-декабрындагы

№ 765

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
188 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын бирдиктүү салык

         декларациясын берүүсүнө даярдык көрүү жөнүндө” Кыргыз

               Республикасынын Мыйзам долбоору тууралуу

2009-жылдын

15-декабрындагы

№ 766

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
189 “Изин суутпай издөө иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 769

КР Юстиция министри  
190 “Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жана жергиликтүү

       мамлекеттик администрация жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 772

КР Юстиция министри  
191 “Темир жол транспорту жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 773

КР юстиция министри жана КР транспорт жана коммуникациялар министри  
192 “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 774

КР Юстиция министри, КР Өкмөтүнө караштуу финансылык рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын төрагасы  
193 “Курал жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

              Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 776

КР Юстиция министри  
194 “Баңги кылуучу каражаттар, акыл-эске таасир берүүчү

       заттар жана прекурсорлор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 777

КР Юстиция министри  
195 үмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана пайдалануу жөнүндө” Кыргыз

         Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо

               киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 778

КР Юстиция министри, КР Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору  
196 Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларын күчүн

           жоготту деп табуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                     Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 779

КР Юстиция министри  
197 “Коргоо чаралары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 780

КР Юстиция министри, КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
198 “Субсидиялар жана компенсациялык чаралар

               жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына

                өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

              Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 781

КР Юстиция министри, КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
199 “Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы зоналарда

             жашаган жана иштеген адамдар үчүн мамлекеттик

            гарантиялар жана компенсациялар жөнүндө” Кыргыз

           Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү

                   тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                      Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 783

КР Юстиция министри жана КР эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министри  
200 “Антидемпинг жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

           Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 784

КР экономикалык өнүктүрүү жана соода министри  
201 Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз

         Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 789

КР каржы министри  
202 “Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу

         жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолор

              жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбору жөнүндө

2009-жылдын

18-декабрындагы

№ 790

КР Өкмөтүнө караштуу маданият боюнча мамлекеттик агенттигинин директору  
203 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан

     Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасынын

        Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районунан жер участокторун

       ижарага берүү жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу”

            Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

22-декабрындагы

№ 796

КР мамлекеттик мүлк министри  
204 Бишкек шаарында 2009-жылдын 3-декабрында кол коюлган Кыргыз

        Республикасы менен Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын

        ортосундагы Каржылоо жөнүндө макулдашууну (Улуттук жол

         тармагын (Ош-Баткен-Исфана) реабилитациялоо долбоору)

            ратификациялоо тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                        Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

22-декабрындагы

№ 799

КР транспорт жана коммуникациялар министри  
205 “Электр энергиясын керектөөчүлөрдүн, электр

            бөлүштүрүүчү компаниялардын, электр энергиясын

           негизги берүүчүлөрдүн негизги карыздар, кошулган

            проценттер, үстөктөр, финансылык, айыптык жана

           салыктык санкциялар боюнча кайтарылгыс карыздарын

            эсептен чыгаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

                     Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

25-декабрындагы

№ 801

КР Биринчи вице-премьер-министри  
206 “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду

               киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын

                      Мыйзамынын долбоору жөнүндө

2009-жылдын

25-декабрындагы

№ 802

КР Биринчи вице-премьер-министри  
207 “Соттук-эксперттик иш жөнүндө” Кыргыз

             Республикасынын Мыйзамынын долбоору тууралуу

2009-жылдын

25-декабрындагы

№ 806

КР Юстиция министри  
208  

              “Астана шаарында 2009-жылдын 16-июнунда кол

              коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен

            Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы

           жарандык коргоо, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу

               жана жоюу жаатындагы кызматташтык жөнүндө

             макулдашууну ратификациялоо тууралуу” Кыргыз

                Республикасынын Мыйзам долбоору жөнүндө

2009-жылдын

25-декабрындагы

№ 808

КР өзгөчө кырдаалдар министри  
209 “Ичүүчү суунун коопсуздугу жөнүндө” жалпы техникалык

         регламент тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

                           долбоору жөнүндө

2009-жылдын

25-декабрындагы

№ 812

КР саламаттыкты сактоо министринин орун басары, башкы мамлекеттик санитардык врач