2012-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 15-мартындагы

№ 177 токтому менен

бекитилген


Мыйзам долбоорунун аталышы

Жооптуу аткаруу-чулар

Долбоорду Өкмөттүн Аппараты-на киргизүү мөөнөтү

Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү жана жактыр-ылышы жөнүндө Өкмөттүн токтомун кабыл алуу мөөнөтү

Эскертүү

Мамлекеттик башкаруу тармагында

 1. 1.     
Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат жөнүндө («Эмгек кодексине­ өзгөрүүлөрдү жана толкутоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзам долбоорунун пакетин тиркөө менен) ТИМ I квартал I квартал Мыйзамдарды Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын иштөөсүн укуктук жактан камсыз кылууну өркүндөтүү максатында
 1. 2.     
Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө ТИМ I квартал I квартал Мыйзамдарды Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин даярдоо, корутунду берүү жана күчүнө киргизүү маселелерин укуктук камсыз кылууну өркүндөтүү максатында
 1. 3.     
Бажы консультанттары жөнүндө Мамлекет-тик бажы кызматы (МБК) I квартал II квартал Өкмөттүн 2010-жылдын 30-декабрындагы

№ 342 токтому менен бекитилген 2011-2013-жылдарга Кыргыз Республикасынын бажы кызматын өнүктүрүүнүн стратегиясын жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралардын планынын

4-пунктунун 2-пунктчасын жүзөгө ашыруу үчүн, бажы иш тармагындагы тышкы экономикалык иш-аракеттин катышуучуларын маалыматка ээ болушун жакшыртуу максатында

 1. 4.     
Мамлекеттик материалдык резерв жөнүндө ММРФ II квартал II квартал Социалдык-экономикалык тармак боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү максатында
 1. 5.     
Кылмыш кирешелерин легализациялоого (адалдоого)  жана террористтик жана экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө  («Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун пакетин тиркөө менен:

- Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине;

- Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине;

- Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине;

- Кыргыз Республикасынын Бажы кодексине;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексине;

- Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө;

- Банктык сыр жөнүндө;

- Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө;

- Коммерциялык сыр жөнүндө;

- Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана аны менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө;

- Кыргыз Республикасындагы риэлтордук иш жөнүндө;

- Кыргыз Республикасында кумар оюн ишине тыюу салуу жөнүндө;

- Чет өлкөлүк валюталар менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө;

- Почта байланышы жөнүндө;

- Кыргыз Республикасындагы чакан каржылоо уюмдары жөнүндө;

- Банк салымдарын (депозиттерди) коргоо жөнүндө;

- Лотереялар жөнүндө;

- Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө;

- Баалуу металлдар жана баалуу таштар жөнүндө;

- Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө;

- Мамлекеттик статистика жөнүндө;

- Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө)

Мамфин-чалгындоо II квартал II квартал Кыргыз Республикасы өзүнө алган милдеттенмелерин жүзөгө ашыруу жана Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын

23-июнундагы № 129 Мыйзамы менен ратификацияланган 2007-жылдын

5-октябрында Душанбе шаарында кол коюлган «Кылмыш кирешелерин легализациялоого (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө» КМШга катышуучу мамлекеттердин Келишимине ылайык келтирүү максатында.

Мыйзамдуулукту, жаран укуктарын жана эркиндиктерин, коомдук тартиптин сакталышын, кылмыштар менен күрөшүүнү камсыз кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн функцияларын жүзөгө ашыруу, ошондой эле терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган  кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү тармагында мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн

 1. 6.     
«Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Улутстатком II квартал II квартал Статистикалык маалыматтардын толуктугуна жана сапаттуулугуна жетишүү боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү максатында
 1. 7.     
Кыргыз Республикасында соттук-эксперттик иш жөнүндө Юстмин II квартал II квартал Эксперттик кадрлардын жогорку кесипкөйлүк деңгээлин, эксперттик изилдөөлөрдүн методикалык бирдейлигин, эксперттик ишти мамлекеттик жөнгө салууну жана көзөмөлдөөнү камсыз кылуу максатында
 1. 8.     
Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы принциптери жана тартиби жөнүндө Экономмин,

ЖӨБО

II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилегн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  «Стабилдүүлдүк жана бакубат жашоо» Программасын ишке ашыруу боюнча 2012-жылга Иш-чаралар планынын 109-пунктун ишке ашыруу максатында
 1. 9.     
«Кыргыз Республикасында  дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу Дин иштери боюнча мамкомис-сия II квартал III квартал Мыйзамдарды Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү максатында
 1. 10. 
 «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу ББМ III квартал IV квартал Жеке билим берүү уюмдарын ачуу үчүн талаптарды жөнөкөйлөтүү максатында (өзүнүн имараты болуу зарылдыгын жокко чыгаруу)
 1. 11. 
Полиграфты пайдалануу жөнүндө ММК

(макул-дашуу боюнча)

III квартал IV квартал Мамлекеттик кызматка кирүүдө (жалданууда) полиграфта тесттен өткөрүүнү киргизүү бөлүгүндө мамлекеттик кадр саясатын өркүндөтүү максатында.

2011-жылдын 1-декабрында Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына расмий киришүү салтанатында Кыргыз Республикасынын Президенти А.Ш. Атамбаевдин айткан сугуштарды жана милдеттерди ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын жүзөгө ашыруу максатында

Бюджеттик мамилелер тармагында

 1. 12. 
«Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүгүшүнүн мамлекеттик божолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Экономмин I квартал II квартал Кыргыз Республикасында болжолдоо процессин өркүндөтүү жана натыйжалуу камсыздоо максатында.

Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүктүрүү болжолдорун иштеп чыгуу процессин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар мамлекеттин керектөөсүн толук эмес түрдө  канааттандырууда жана оперативдүү тартипте чечилүүчү  проблемалар пайда болууда

 1. 13. 
2013-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана 2014-2015-жылдарга болжолу жөнүндө Финмин II квартал III квартал

 

«Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык
 1. 14. 
«2012-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Финмин III квартал IV квартал «Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык
 1. 15. 
«Ички аудит жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Финмин III квартал IV квартал Финансылык башкарууну жана контролдоону өркүндөтүү, ички аудит тутумунун иштеши боюнча мыйзамдарды жүзөгө ашыруу жана өркүндөтүү максатында
 1. 16. 
«2012-жылга Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Соцфонд (макул-дашуу боюнча) III квартал IV квартал «Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесине ылайык
 1. 17. 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2013-жылга бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө» Соцфонд (макул-дашуу боюнча) III квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетин сапаттуу аткаруу максатында

Саламаттык сактоо тармагында

 1. 18. 
«Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттык сактоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу ММКФ I квартал II квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрдагы № 640 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Медициналык милдеттүү  камсыздандыруу фондунун, Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондунун, Нарын облусунун өнүктүрүү фондунун жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджеттен тышкаркы эсептерин Казыначылык тутумуна интеграциялоо жөнүндө» токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Медициналык милдеттүү  камсыздандыруу фондунун, Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондунун, Нарын облусунун өнүктүрүү фондунун жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджеттен тышкаркы эсептерин Казыначылык тутумуна этап-этап менен которуу боюнча иш-аракеттер планынын 1-пунктун аткаруу үчүн
 1. 19. 
Кыргыз Республикасынын айрым мыйзм актыларына өзгөрүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексине

ССМ I квартал II квартал Жеке медицинаны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында (жеке медициналык уюмдардын ишин жөнгө салуучу жоболордун блогун киргизүү)

Жеке медицинаны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында (жеке медициналык мекемелердеги бардык медициналык кызмат көрсөтүүлөрдөн КНСти жана сатуудан 5% салыкты алып салуу)

 1. 20. 
«Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу ММКФ II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрдагы № 640 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Медициналык милдеттүү  камсыздандыруу фондунун, Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондунун, Нарын облусунун өнүктүрүү фондунун жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджеттен тышкаркы эсептерин Казыначылык тутумуна интеграциялоо жөнүндө» токтомун аткаруу үчүн
 1. 21. 
«Дене тарбия жана спорт жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу ДСМА II квартал III квартал Дене тарбия жана спорт мекемелеринде машыктыруучу-окутуучуларды социалдык коргоону жогорулатуу максатында жана аларга педагогикалык эмгек стажысына   кошумча  төлөөлөрдү белгилөө үчүн
 1. 22. 
“Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринде окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу ББМ II квартал III квартал  Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын колдоо жана мектеп окуучуларынын тамак-аш менен камсыздоонун жаңы механизмдерин киргизүү максатында

 

Эл аралык актыларды ратификациялоо боюнча мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу тармагында

 1. 23. 
2008-жылдын 14-мартында Дакар шаарында (Сенегал Республикасы) Ислам конференциясы уюмунун Саммитинде кабыл алынган ИКУнун уставын ратификациялоо жөнүндө ТИМ I квартал I квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 24. 
2011-жылдын 23-сентябрында Нью-Йорк шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Индонезия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун ээлери үчүн визасыз режим жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу ТИМ I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 25. 
2000-жылдын 27-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы консулдук конвенцияны ратификациялоо жөнүндө ТИМ I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 26. 
1998-жылдын 6-майында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосунда жарандык, үй-бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө Келишимди ратификациялоо тууралуу Юстмин I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 27. 
2010-жылдын 10-декабрында Москва шаарында кол коюлган Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишимдин уюмунун тутумунун күчтөрүн жана каражаттарын түзүү жана алардын иштөө тартиби тууралуу макулдашууну ратификациялоо Коргоомин I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 28. 
2010-жылдын 10-декабрында Москва шаарында кол коюлган 1992-жылдын 15-майындагы Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Протоколду ратификациялоо тууралуу Коргоомин I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 29. 
2009-жылдын 20-ноябрында Ялта шаарында кол коюлган улуттук электр энергетикалык тутумдарынын мамлекеттер аралык электр берүү   линияларын пайдалануу тармагында КМШнын катышуучу мамлекеттеринин кызматташуусу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу ЭӨМ I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 30. 
2011-жылдын 3-сентябрында Дүйшөмбү шаарында кол коюлган «Аба кемесин басып алгандыгы (уурдап качкандыгы) жөнүндө маалымат алынганда Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин катышуучу мамлекеттеринин күчтөрүнүн абадан кол салууга каршы коргоо боюнча кезметчилеринин аракеттерин уюштуруу тууралуу» Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Коргоомин I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 31. 
2011-жылдын 3-сентябрында Дүйшөмбү шаарында кол коюлган «Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин катышуучу мамлекеттердин элдеринин 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиги жана баатырдыгы жөнүндө эс тутумду түбөлүк калтыруу тууралуу» Макулдашууну ратификациялоо Коргоомин I квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 32. 
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан берилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казыначылыктын Катчылыгы тарабынан берилген Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы карызды жоюу жөнүндө 2011-жылдын 1-декабрында Бишкек шаарында кол коюлган Макулдашууну ратификациялоо тууралуу Финмин I квартал I квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 33. 
2010-жылдын 10-декабрында Москва шаарында кол коюлган «Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишимге катышуучу мамлекеттердин Маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу тармагында кызматташтыгы жөнүндө жобо тууралуу» Жамаатык коопсуздук жөнүндө келишимдин уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин чечимин ратификациялоо тууралуу МУКК II квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 34. 
2010-жылдын 10-декабрында Москва шаарында кол коюлган «Жамааттык коопсуздук жөнүндө  келишимдин уюмунун коллективдүү коопсуздук күчтөрүнүн жана каражаттарынын курал-жарактарынын жана аскердик техникасынын техникалык жана маалыматтык төп келүүсүн камсыз кылуу тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Экономмин II квартал II квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында
 1. 35. 
Кыргыз Республикасынын карызын консолидациялоо жөнүндө Париж клубунун 2005-жылдын 11-мартындагы Протоколун аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан сунушталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кореянын Экспорттук-импорттук банкынын ортосунда карызды реструктуризациялоо тууралуу макулдашууну ратификациялоо жөнүндө Финмин IV квартал IV квартал Мамлекеттик ички жол-жоболорду аткаруу максатында

Социалдык коргоо жана эмгек мамилелери тармагында

 1. 36. 
Айрым ченемдик укук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө:

- Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө;

- Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери жөнүндө

Соцфонд, Экономмин I квартал I квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  100 күнгө иш-чаралар Планынын 16-пунктун ишке ашыруу максатында

 

 1. 37. 
Калктын иш менен камсыз кылуу жөнүндө ЖЭИКМ II квартал III квартал Рынок экономикасынын шарттарында калкты иш менен орноштурууну укуктук жана социалдык-экономикалык шарттарын  камсыздоону өркүндөтүү максатында (Ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү фонду жөнүндө нормаларды алып салуу, калкты ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү тармагында социалдык өнөктөштүк жөнүндө, жумушсуздук боюнча жөлөкпулдарды төлөө жөнүндө жоболорду кайра карап чыгуу, жумушсуз жарандарга чакан кредит берүү, акы төлөмө коомдук иштерди уюштуруу)
 1. 38. 
«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү  тууралу Соцмин III квартал IV квартал Балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн ар айлык жөлөкпул берүү даректерин күчөтүү бөлүгүндө мамлекеттик жөлөк пулдарды берүү механизмдерин жакшыртуу, баатыр энелерге жөлөкпулдарды берүү системасын жакшыртуу, республикалык бюджеттин эсебинен айрым жөлөкпулдарды каржылоо максатында
 1. 39. 
Кыргыз Республикасында пенсиялык топтоо фонддору жөнүндө Мамфин-көзмөл,

Соцфонд

III квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 75-пунктун ишке ашыруу максатында

Ишкердик иш тармагында

 1. 40. 
Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- Кыргыз Республикасындагы чакан финансы уюмдары жөнүндө;

- Чет өлкөлүк валюталар менен операцияларды жүргүзүү жөнүндө

Улуттук банк (макул-дашуу боюнча), Экономмин I квартал I квартал Ислам банкынын ишинин жана каржылоосунун принциптерин эсепке алуу максатында
 1. 41. 
Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө:

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;

- Кыргызстан Республикасынын менчикти мамлекеттен ажыратуунун, менчиктештерүүнүн жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө;

- Мамлекеттик кызмат жөнүндө;

- Жарнама жөнүндө;

-Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө;

- Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдардын, жана алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери жана мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу

Мамфин-көзөмөл, Экономмин, МСК, МКК I квартал I квартал «Кыргыз Республикасында  кумар ишине тыюу салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын аткаруу максатында
 1. 42. 
Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө:

- Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси

Юстмин I квартал I квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 98-пунктун жана 100 күнгө Иш-чаралар планынын

11-пунктун ишке ашыруу максатында

 1. 43. 
Букмердик конторалар жана тотализаторлор жөнүндө Мамфин-көзөмөл II квартал II квартал “Кыргыз Республикасында кумар оюн ишине тыюу салуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын

3-беренесинин жана 5-беренесинин

2-бөлүгүнүн талаптарын аткаруу максатында.

3-беренеде Мыйзам тотализатор жана букмекердик контора сыяктуу, иши өзүнчө мыйзам менен жөнгө салынчу оюн-зоок жайларга карата колдонулбастыгы  айтылган.

Ушуга байланыштуу Мыйзамдын

5-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык тиешелүү мыйзам актыларын иштеп чыгуу зарылдыгы келип чыгат

 1. 44. 
Кыргыз Республикасында лицензиялоо-уруксат берүү жөнүндө Экономмин, ӨКМ, КРӨМА II квартал II квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 12-пунктун ишке ашыруу максатында

 1. 45. 
Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө:

- Атаандаштык жөнүндө;

- Ички соода жөнүндө

Экономмин II квартал II квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 49-пунктун ишке ашыруу максатында

 1. 46. 
«Лицензиялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралу ӨКМ, АЧММ III квартал III квартал Төмөнкү максатта:

- ишенчиликсиз ишкерлерди өрткө каршы автоматиканы орнотуу, монтаждоо жана эксплуатациялоого киргизүү жагындагы иштерге жакындатпоо;

- Кыргыз Республикасынын Суу кодексин белгиленген суу фондун башкаруу боюнча милдеттеррди ишке ашыруу

 1. 47. 
«Кыргыз Республикасынын бажы тарифи жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу Экономмин IV квартал IV квартал Кыргыз Республикасында товарларды өндүрүү жана керектөө түзүмүндө прогрессивдүү өзгөртүүлөр үчүн шарттарды түзүү максатында

Коргонуу, коопсуздук, аскер кызматы жана укук тартиби тармагында

 1. 48. 
Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө Коргоомин, МУКК I квартал I квартал Аскердик кызматчыларды, аскердик кызматтан бошонгон жарандарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн коргоо тармагындагы нормаларды ылайык келтирүү максатында
 1. 49. 
Кыргыз Республикасынын финансылык полициясы жөнүндө Финполиция I квартал II квартал Финансылык полиция органдарынын ишин регламенттөөнү бирдиктүү укуктук базасын түзүү максатында
 1. 50. 
«Авария-куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу ӨКМ II квартал II квартал Калкты жана аймакты өзгөчө кырдаалдардан коргоо тармагындагы милдеттерди чечүү боюнча атайын ыйгарым укуктуу органдын “куткаруучу” статусу болбогон, бирок авариялык-куткаруучу кызматынын жана авариялык-куткаруучу кесипкөй курамын түзүүдө айрым милдеттерди аткарган куткаруучуларын жана кызматкерлерин камсыздандыруу жол-жоболорун өркүндөтүү максатында. Мыйзам долбоору социалдык багытты жана аны кабыл алуу ушул тармактагы кызматкерлердин статусун жогорулатат
 1. 51. 
«Уюшулган кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу ИИМ II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн              2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 99-пунктун ишке ашыруу максатында
 1. 52. 
Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу тутумунун органдарында жана мекемелеринде кызмат өтөө жөнүндө ЖАМК II квартал III квартал Жазык-аткаруу тутуму маселелери боюнча мыйзамды өркүндөтүү, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык келтирүү максатында. кызматка кадрларды тандоо критерияларына, отпускада болуу шарттарына,  атайын наам ыйгаруу, кызматы боюнча которуу, кызматкерлердин өтөгөн жылдарын эсептөөгө  байланыштуу Мыйзамдын долбооруна  өзгөртүүлөр жана толуктоолор  каралат
 1. 53. 
Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Жаза-аткаруу кодекси;

- Мунапыс берүүнүн жана ырайым кылуунун жалпы принциптери жөнүндө

ЖАМК II квартал III квартал Жаза аткаруу тутумунун мекемелеринин аймагында байланыш каражаттарын алып жүрүү, сактоо жана өткөрүп берүү жөнүндө мыйзамдарды өркүндөтүү максатында
 1. 54. 
«Согуштук абал жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Коргоомин III квартал IV квартал Конституция жана мыйзамдар менен аныкталган жогорку кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарына, аймактык коргонуу тутумун өнүктүрүү талаптарына ылайык келтирүү максатында
 1. 55. 
«Коргоо жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу Коргоомин III квартал IV квартал Конституция жана мыйзамдар менен аныкталган жогорку кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарына ылайык келтирүү максатында
 1. 56. 
Пробация кызматы жөнүндө ЖАМК III квартал IV квартал Соттолгондорду социалдык коштоо чөйрөсүндө, кылмыштуулуктун кайталанышын азайтуу боюнча иштерди,   жазык-аткаруу инспекциясын трансформациялоодо колдонуудагы  жазык-аткаруу укуктарын өркүндөтүү максатында.

Мыйзам долбоорунун максаты эркиндигинен ажыратылганына байланышпаган соттолгондорго карата жаза өтөөдө сот адилеттигин натыйжалуу жана сапаттуу жиберүүгө багытталган пробациянын биринчи кезектеги элементтерин колдонуудагы мыйзамга киргизүү жолу менен жазык репрессияларынын чараларын экономдоо болуп саналат

 1. 57. 
«Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу МУКК IV квартал IV квартал Мыйзамдын айрым нормаларын Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү, ошондой эле Кыргыз Республикасында терроризмге каршы аракеттенүү жаатында мыйзамдарды өркүндөтүү максатында

Курчап турган чөйрөнү коргоо тармагында

 1. 58. 
«Жер казынасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу:

(- Кыргыз Республикасынын Салык кодексине;

- Кыргыз Республикасынын Жер кодексине;

- Кыргыз Республикасынын «Салык эмес төлөмдөр жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун пакетте тиркөө менен)

Экономмин, ГМРМА I квартал I квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 41-пунктун ишке ашыруу максатында
 1. 59. 
«Дары-дармек каражаттары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу АЧММ I квартал II квартал «Ветеринария жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболорун жүзөгө ашыруу жана ветеринардык препараттардын колдонулушун мамлекеттик жөнгө салуу тармагында саламаттыксакминдипн алдындагы Дары-дармек жана медициналык техника менен камсыз кылуу департаментинин ыйгарым укуктарын АЧММнын алдындагы Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын сертификациялоо борборуна өткөрүп берүү максатында
 1. 60. 
Продукцияны бөлүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу Экономмин, ГМРМА II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  100 күндүк Иш-чаралардын планынын

28-пунктун жана 2012-жылга Иш-чаралар планынын 41-пунктун ишке ашыруу максатында

 1. 61. 
Концессиялар жөнүндө Экономмин,

ГМРМА

II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  100 күндүк Иш-чаралардын планынын

28-пунктун жана 2012-жылга Иш-чаралар планынын 41-пунктун ишке ашыруу максатында

 1. 62. 
Тоо концессиясы жөнүндө Экономмин, ГМРМА II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  100 күндүк Иш-чаралардын планынын

28-пунктун жана 2012-жылга Иш-чаралар планынын 41-пунктун ишке ашыруу максатында

 1. 63. 
Өнөр жайлык коопсуздук жөнүндө техникалык регламент ГМРМА II квартал III квартал «Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын жоболорун жүзөгө ашыруу, коркунучтуу өндүрүш объекттерин коопсуз эксплуатацияланышын камсыз кылуунун укуктук, экономикалык жана социалдык негиздерин аныктоо, алардагы авариялардын алдын-алуу жана ушундай объекттерди эксплуатациялаган уюмдардын болгон аварияларды токтотууга жана кесепеттерин жоюуга даярдыгын камсыз кылуу максатында
 1. 64. 
Аарычылык жөнүндө АЧММ II квартал III квартал Аарычылык тармагындагы маселелерди регламенттөө максатында
 1. 65. 
«Ысык-Көл» экологиялык-экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу КЧКТМА III квартал IV квартал «Ысык-Көл» экологиялык-экономикалык тутумун сактоого, пайдаланууга жана өнүктүрүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салуу максатында
 1. 66. 
Ветеринария жөнүндө АЧММ IV квартал IV квартал Рыноктук экономикада  мамлекеттик ветеринариялык кызматынын ролун аныктаган  жана ДСУ, МЭБ жана башка эл аралык уюмдардын талаптарын канааттандырган нормаларды өркүндөтүү максатында.

2005-жылдын  “Ветеринария жөнүндө” Мыйзамында ветеринария менен алектенүү мүмкүнчүлүгүн олуттуу тоскоолдукка учураган жеке ветеринариялык ишке түйшүк жаратуучу чектөөлөрдү белгилейт.

Ветеринариялык иштерди уюштуруу тутумун өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын ветеринариялык кызматын  эл аралык 2 же

3-деңгээлге көтөрүү үчүн “Ветеринария жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жаңы редакцияда кабыл алынышы керек

 1. 67. 
«Балык чарбачылыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу АЧММ, КЧКТМА IV квартал 2013-жылдын I кварталы «2020-жылга чейин Кыргыз Республикасынын балык чарбасын өнүктүрүүнүн концепциясынын» жоболорун ишке ашыруу үчүн АЧММнын Балык чарбасы департаменти менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу КЧКТМАнын ортосунда балык коргоо иш-чараларынын кайталанышына жол бербөө максатында
 1. 68. 
«Жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу АЧММ, КЧКТМА IV квартал 2013-жылдын I кварталы «2020-жылга чейин Кыргыз Республикасынын балык чарбасын өнүктүрүүнүн концепциясынын» жоболорун ишке ашыруу үчүн АЧММнын Балык чарбасы департаменти менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу КЧКТМАнын ортосунда балык коргоо иш-чараларынын кайталанышына жол бербөө максатында
 1. 69. 
«Курчап турган чөйрөнү коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу АЧММ, КЧКТМА IV  квартал 2013-жылдын I кварталы «2020-жылга чейин Кыргыз Республикасынын балык чарбасын өнүктүрүүнүн концепциясынын» жоболорун ишке ашыруу үчүн АЧММныну Балык чарбасы департаменти менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу КЧКТМАнын ортосунда балык коргоо иш-чараларынын кайталанышына жол бербөө максатында

Камсыздандыруу тармагында

 1. 70. 
Өрт учурунда капиталдык курулуштардын ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө ӨКМ I квартал I квартал Камсыздандыруу компаниялар тарабынан өрттөн келтирген зыяндарды толтуруу максатында.

Ушул мыйзамды кабыл алуу:

-  капиталдык курулмалардын ээлерин өрт болгондо мүлктү камсыздандырууну  милдеттендирет;

-өрттөн жабыр тарткан жеке же юридикалык жактар зыяндын ордун толтуруу үчүн азыркы учурда мыйзамдуу негиз жок болгондой эле өрттөн жабыр тарткан капиталдык курулмалардын ээлери келтирген зыяндын ордун толтурушу мүмкүн

 1. 71. 
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу Соцфонд, Экономмин, МСК, АЧММ, Финмин,

ЖӨБО

(макул-дашуу боюнча)

II квартал III квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 72 жана

73-пункттардын ишке ашыруу максатында.

Энергетика тармагында

 1. 72. 
«Турак жай менчик ээлеринин шериктештиги жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу ЭӨМ III квартал IV квартал Жеткирүүчү менен керектөөчүнүн ортосунда үй ичиндеги инженердик түйүндөрдү  техникалык тейлөө боюнча мамилелерди жөнгө салуу максатында
 1. 73. 
Гидроэлектростанциялардын иштөө өзгөчөлүктөрү жөнүндө ЭӨМ III квартал IV квартал ГЭС ишинин жана ГЭС ишине катышкандардын өз ара мамилелерин жөнгө салуу, ошондой эле коопсуздукту камсыз кылуу максатында

Монополияга каршы жөнгө салуу тармагында

 1. 74. 
Кыргыз Республикасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө:

- Маданият жөнүндө;

- Мамлекеттик алым жөнүндө;

- Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө;

- Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө;

- Почта байланышы жөнүндө;

- Электрондук почта байланышы жөнүндө

Экономмин I квартал I квартал Монополияга каршы жөнгө салуу маселелери боюнча жөнгө салуу органын тактоо максатында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министринин 2011-жылдын 28-сентябрындагы № 16-44/21 тапшырмасын аткаруу үчүн

Интеллектуалдык менчик тармагында

 1. 75. 
«Кыргыз Республикасынын Патент Мыйзамына» өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз-патент I квартал II квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 27-пунктун ишке ашыруу үчүн
 1. 76. 
«Фирмалык аталыштар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз-патент III квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 27-пунктун ишке ашыруу үчүн
 1. 77. 
«Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар жасалган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу Кыргыз-патент III квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 27-пунктун ишке ашыруу үчүн
 1. 78. 
«Атаандаштык жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз-патент III квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 28-пунктун ишке ашыруу үчүн
 1. 79. 
«Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз-патент IV квартал 2013-жылдын

I кварталы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 27-пунктун ишке ашыруу үчүн

Байланыш тармагында

 1. 80. 
Кыргыз Республикасынын төмөнкү айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө:

- Электрондук байланыш жөнүндө;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

 

ТКМ, БМА,

Байланыш операторлорунун ассоциация-сы (макул-дашуу боюнча)

III квартал IV квартал Байланыштын иштеп жаткан жана жаңы түрлөрүн өнүктүрүү жана натыйжалуу иштетүү үчүн шарттарды түзүү максатныда. Жыштыктарды бөлүштүрүү жаатында мамлекеттик жана коомдук жөнгө салуунун жаңы механизмдерин киргизүү, ушул тармактагы мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктарын кайра карап көрүү, ушул тармактагы эл аралык таждрыйбаны эсепке алуу максатында
 1. 81. 
«Почта байланышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу ТКМ IV квартал IV квартал Почта байланышынын улуттук жана башка операторлорунун иштөөсү үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү максатында

Баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду, алкоголдук продукцияны жөнгө салуу тармагында

 1. 82. 
Кыргыз Республикасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу:

- Баңги каражаттар, психотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө;

- Лицензиялоо жөнүндө

БКМК, ССМ, Экономмин II квартал III квартал Эл аралык милдеттерди аткаруу, баңгизаттарын контролдоо боюнча маселелерди натыйжалуу чечүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, ошондой эле алардын Баңгизаттарын контролдоо боюнча эл аралык комитет тарабынан белгиленген квоталардын илимий жана медициналык максаттарда гана колдонулуусун чектөө максатында, жана баңги каражаттарынын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду даярдоо, сатуу, жайылтуу, киргизүү, чыгаруу жана транзитине лицензиялоону жүргүзүү

Кодификация

 1. 83. 
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси Экономмин,

ЖЭИКМ

I квартал II квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  100 күндүк Иш-чаралардын планынын

20-пунктун жана 2012-жылга Иш-чаралар планынын 3-пунктун ишке ашыруу максатында

 1. 84. 
Кыргыз Республикасынын Банк кодекси Улуттук банк (макул-дашуу боюнча) I квартал II квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  жана Улуттук банктын 2011-жылдын

23-сентябрындагы № 603/46/10 токтому менен бекитилген 2011-2014-жылдарга Экономикалык жана финансы саясаты жөнүндө меморандумду (ЭФСМ) жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар Планынын

34-пунктун ишке ашыруу үчүн

 1. 85. 
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Экономмин, АЧММ, МСК, ММКФ II квартал III квартал Төмөнкүдөй максаттарда:

- салыктык башкарууну жана  ЭМКМ фискалдык саясатты координациялоо боюнча методикалык кеңештин иштеринин алкагында проблемалуу маселелерди чечүүнү жакшыртуу;

- айыл чарба товардык-сервистик кооперативдерден  салык алууну төмөндөтүү жолу менен кооперативдик кыймылды өнүктүрүү (кирешеден түшкөн салык, сатуу, КНС боюнча жеңилдиктер)

 1. 86. 
Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз-патент II квартал III квартал Кыргыз Республикасыныны Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 26-пунктун ишке ашыруу үчүн
 1. 87. 
Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Жооптуу аткаруучу-лар:

 

Экономмин, ЭТКМИ, Кыргыз-патент, ИИМ, КРӨМА, Бишкек ш. мэриясы (макул-дашуу боюнча), Улутстатком Улуттук банк (макул-дашуу боюнча)

 

Кошо аткаруучу:

Юстмин, КЧКМТА

III квартал IV квартал Төмөнкү максаттарда киргизилүүдө:

- өлкөнүн калкын коопсуз продукция менен камсыз кылуу;

- санитардык-экологиялык мыйзамдарды бузгандарды, ошондой эле калктуу конуштардын абалын, турак жай-коммуналдык чарбаны, жол кыймылын жакшыртуу тармагында ж.б. мыйзам бузгандыгы үчүн айып санкцияларын көбөйтүү жолу менен жоопкерчиликти күчөтүү;

- статистикалык маалыматтардын толуктугуна жана сапатына жетишүү боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү;

- банк иши жөнүндө мыйзамдар  тармагында, анын ичинде банк операцияларын жүргүзүүдөгү администрациялык укук бузуулар үчүн жазалардын өлчөмдөрүн регламенттештирген банк мыйзамдарын өркүндөтүү;

- электр кубатын жана жаратылыш газын пайдалангандардын аларды уурдагандыгы, инженердик түйүндөргө уруксатсыз туташтырганы жана энергия алып жүрүүчүлөрдү пайдалануу эрежелеринде каралган башка тартип бузуулары үчүн жоопкерчилигин жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 593 токтому менен бекитилген 2012-2016-жылдарга Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын милдеттерин жүзөгө ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 26-пунктун ишке ашыруу;

- чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын аймагында эмгек тартибин бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти аныктоо

 1. 88. 
Кыргыз Республикасынын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу:

- Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси;

- Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси

Жооптуу аткаруучу-лар:

БКМК, ИИМ

Кошо аткаруучу-лар:

МБК, МУКК, ФПМК, ФЧМК

III  квартал IV квартал Төмөнкү максаттарда киргизилүүдө:

- баңгизаттардын, психотроп заттарынын жана прекурсорлордун жүгүртүлүшүн контролдоо жаатындагы мыйзамдарды өркүндөтүү;

- тергелген иштердин сапатын жогорулатуу, тергөөчүлөрдүн түйшүгүн азайтуу, материалдарды чечүү мөөнөтүн кыскартуу;

- өз ара эпке келүү жана түшүнүшүү концепциясынын негизинде жаткан  шек саналган (айыпталган) адам менен кызматташуу жөнүндө сотко чейинки макулдашууну түзүү

 1. 89. 
Кыргыз Республикасынын Бюджет кодекси Финмин III  квартал IV квартал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын             25-январындагы № 55 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Стабилдүүлүк жана татыктуу жашоо» программасын жүзөгө ашыруу боюнча  2012-жылга Иш-чаралар планынын 113-пункттун ишке ашыруу максатында.

2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү программасынын V бөлүмүнүн 48-пунктун аткаруу үчүн

 1. 90. 
Кыргыз Республикасынын Суу кодексине  өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу АЧММ IV квартал IV квартал Кодекстин жоболорун өркүндөтүү максатында
 1. 91. 
Кыргыз Республикасынын Шаар курулуш кодекси Мамкуру-луш IV квартал IV квартал Шаар куруу, архитектура жана курулуш тармагындагы мамилелерди жөнгө салуу максатында

 

* Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү жана жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун белгиленген мөөнөттөрдө чыгарууда тиешелүү министрликтер жана ведомстволордон башка жооптуу аткаруучулар болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү дагы саналат.

 

Эскерүү: Пландын 1-5, 8, 9, 21, 40, 44, 48, 58, 60, 63, 74, 89 жана 91-пункттарын жүзөгө ашыруу 2011-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Планынан которулган.