22 Бугу, 2019
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО


 

 

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2017-жылдын 8-ноябрындагы
№ 242 буйругуна
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө
ЖОБО

(КР Юстиция министрлигинин 2018-жылдын 6-сентябрындагы № 176 буйругунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиянын ишин уюштуруу тартибин аныктайт (мындан ары - Квалификациялык комиссия).

2. Квалификациялык комиссия өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын "Нотариат жөнүндө" Мыйзамына, башка ченемдик укуктук актыларга жана ушул Жобого таянуу менен иш алып барат.

3. Квалификациялык комиссия Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары - Юстиция министрлиги) алдында төмөнкү курамдан турган жети адамдан түзүлөт: нотариат маселесин көзөмөлгө алган Юстиция министринин орун басары (Квалификациялык комиссиянын төрагасы), нотариат маселеси боюнча Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси, "Нотариалдык палата" коомдук бирикмесинин төрагасы, бир мамлекеттик нотариус, нотариат маселеси боюнча Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмүнүн кызматкери (Квалификациялык комиссиянын катчысы), жарандык коомдун эки өкүлү.

4. Квалификациялык комиссиянын курамы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

2. Квалификациялык комиссиянын функциялары

5. Квалификациялык комиссия төмөнкү функцияларды аткарат:

1) квалификациялык экзамен тапшыруусуз жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардын арыздарын карайт;

2) жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардын мамлекеттик же жеке нотариустан такшалуудан өтүүгө жөнөтүү жөнүндө арыздарын карайт (мындан ары - талапкерлер);

3) квалификациялык экзамен өткөрүүнүн күнүн жана убактысын белгилейт (анын которулган күнүн);

4) Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилүүчү квалификациялык экзамендин суроолорун макулдашат;

5) квалификациялык экзаменге уруксат берүү арыздарды карайт;

6) талапкерлерден квалификациялык экзаменди кабыл алат;

7) доо арыздарды аппеляциялык тартипте карайт.

3. Квалификациялык комиссиянын ишин уюштуруу

6. Квалификациялык комиссиянын отуруму зарылдыгына жараша төрага тарабынан чакыртылат жана ага анын мүчөлөрүнүн теңинен кем эмеси катышса, отурум мыйзамдуу болуп саналат. Отурум алты айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт

Квалификациялык комиссиянын бардык маселелер боюнча чечимдери анын отурумга катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

7. Квалификациялык экзамен жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан келип түшкөн арыздардын Юстиция министрлигинде топтолгонуна жараша, бирок алты айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

Квалификациялык экзамен өткөрүү күнүн жана ордун Квалификациялык комиссия аныктайт. Эгерде талапкерлерден арыздар келип түшпөсө, квалификациялык экзамен өткөрүлбөйт.

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар, экзамен өткөрүлгөнгө чейин 7 (жети) календардык күн мурда, квалификациялык экзамен өткөрүү күнүн, ордун жана убактысы тууралуу маалымдар болушат.

8. Экзамендин суроолору Квалификациялык комиссия менен макулдашылат, Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет жана жалпы жеткиликтүү болуу үчүн Юстиция министрлигинин расмий сайтында жайгаштырылат.

9. Квалификациялык комиссиянын чечими компьютердеги тесттин жыйынтыгынын негизинде кабыл алынат.

Тесттин жыйынтыгы компьютердин мониторуна чыгат, ал катчы тарабынан жазылып алынат. Квалификациялык экзамен аяктагандан кийин протокол жазылат, ага Квалификациялык комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат.

10. Квалификациялык комиссиянын катчысы Квалификациялык комиссиянын отурумун даярдайт жана иш кагаздарын жүргүзөт.

11. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алуунун тартиби Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү тарабынан түшүндүрүлөт.

4. Квалификациялык экзамен тапшырууга уруксат берүү тартиби

12. Квалификациялык экзамен тапшырууга "Нотариат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 4-беренесинде коюлган талаптарга ылайык келген адамдар киргизилет.

13. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адам (мындан ары - талапкер) квалификациялык экзамен тапшыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин атына арыз менен кайрылат (арыздын формасын Квалификациялык комиссия бекитет) жана министрликтин расмий сайтына жайгаштырылат.

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

1) талаптагыдай толтурулган жана кол коюлган кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча сүрөтү менен;

2) өмүр баян;

3) эмгек китепчесинин көчүрмөсү (акыркы иштеген жери же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

4) жогорку юридикалык билими жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);

5) паспортунун көчүрмөсү;

6) такшалуудан өткөндүгү жөнүндө келишимдин көчүрмөсү;

7) такшалуудан өткөндүгүнүн жыйынтыгы жөнүндө корутунду;

8) көктөмө.

Талапкердин документтери Квалификациялык комиссиясынын катчысы тарабынан өздүк иш катары таризделет.

14. Документтер кабыл алынгандан кийин нотариат маселеси боюнча Юстиция министрлигинин түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалымат борборуна талапкердин соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн суроо-талап жиберет, анын натыйжасы талапкер тарабынан сунушталган өздүк ишке тиркелет.

15. Квалификациялык комиссия талапкерлер тарабынан берилген документтер менен маалыматтардын аныктыгын текшерүүгө, ушул себептен тиешелүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, башка уюмдарга сунушталган документтер менен маалыматтардын аныктыгын текшерүү же тастыктоо жөнүндө суроо-талап менен кайрылууга укуктуу.

(КР Юстиция министрлигинин 2018-жылдын 6-сентябрындагы № 176 буйругунун редакциясына ылайык)

16. Документтерди текшерүү аяктагандан кийин Квалификациялык комиссия квалификациялык экзаменге кирүүгө уруксат берүү же уруксат берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгарат. Квалификациялык экзаменге киргизүүдөн баш тартуу жөнүндөгү чечим административдик иш жөнүндө мыйзамдар менен аныкталган тартипте даттанылышы мүмкүн.

(КР Юстиция министрлигинин 2018-жылдын 6-сентябрындагы № 176 буйругунун редакциясына ылайык)

17. Төмөнкү адамдарга квалификациялык экзамен тапшырууга уруксат берилбейт:

1) такшалуу аяктаган күндөн тартып бир айдын ичинде такшалуудан өтүүнүн жыйынтыктары боюнча корутундуну, такшалуудан өтүүнүн планын жана башка зарыл болгон документтерди сунуштабаган адамдар;

2) такшалуудан белгиленген тартипте өтпөгөндөр, жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка учурларда.

(КР Юстиция министрлигинин 2018-жылдын 6-сентябрындагы № 176 буйругунун редакциясына ылайык)

5. Квалификациялык экзаменди өткөрүү тартиби

18. Квалификациялык экзамен компьютерден тест тапшыруу түрүндө өткөрүлөт.

Компьютердик тест 110 суроодон турат. Тесттин суроосу суроонун өзүнөн жана жооптун төрт вариантынан турат. Талапкер сунушталган ар бир суроонун бир гана жообун тиешелүү белгилөө менен тандоого тийиш.

Талапкерлер компьютердик тестти өз каалоолору менен тандаган мамлекеттик же расмий тилде тапшырышат.

Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү башка бөлмөдө отуруп, "on-line" режиминде экзамендин жүрүшүнө видеобайкоо аркылуу байкоо жүргүзүшөт.

19. Квалификациялык экзамен төмөнкүдөй тартипте өткөрүлөт:

1) талапкерлер тесттен өтүүнүн эрежелери менен мамлекеттик жана расмий тилде видеожазуу менен таанышып чыгышат;

2) Квалификациялык комиссиянын катчысы талапкерлердин инсандыгын паспорт боюнча аныктайт, андан кийин талапкерлер шифр тандашат, шифрлерди компьютерге ар ким өзү киргизет;

3) квалификациялык экзамен тапшырууга 110 мүнөт берилет, убакыт тест башталган учурдан тартып компьютерде белгиленет;

4) тесттин жыйынтыгы компьютердин мониторуна чыгат, ал катчы тарабынан жазылып алынат.

Квалификациялык экзамен аяктагандан кийин отурумдун протоколу жазылат, ага Квалификациялык комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коюшат.

Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрүнүн теңинен кем эмеси катышса, отурум мыйзамдуу болуп саналат.

Квалификациялык комиссиянын протоколунун негизинде Юстиция министрлиги экзамендин жыйынтыктары жөнүндө чечим кабыл алат, ал кабыл алынган күндөн тартып бир айдын ичинде административдик тартипте даттанууга мүмкүн.

20. Тесттин жыйынтыгы балл алуу системасы боюнча бааланат. Тесттин ар бир суроосуна туура жооп берген бир жооп үчүн талапкер 1 балл алат.

21. Тесттин жалпы суроолорунун ичинен 77 жана андан ашык суроого туура жооп берген адам квалификациялык экзаменди тапшырган болуп саналат, ал 70 жана андан ашык пайызды түзөт.

22. Квалификациялык экзаменди ийгиликтүү тапшырган адамга, Квалификациялык комиссия чечим кабыл алган күндөн тартып, бир айдын ичинде арыздын негизинде Юстиция министрлиги тарабынан нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия берилет.

23. Квалификациялык экзаменди тапшырбаган адамга, Квалификациялык комиссия чечим кабыл алгандан кийин бир жылдан эрте эмес мөөнөт ичинде кайра экзамен тапшырууга уруксат берилет.

24. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга квалификациялык экзамендин боло турган күнү тууралуу маалымдалган, бирок аны тапшыруу үчүн келбеген адамга документтери кароосуз кайтарылат.

Жүйөлүү себептери бар (ден соолугунун абалы боюнча) талапкер квалификациялык экзаменди тапшыруу күнүн кечирээк мөөнөткө жылдыруу жөнүндө арызы менен кайрылууга укуктуу.

25. Квалификациялык комиссиянын отурумунан көчүрмө жеке нотариусту өздүк ишине тиркелет.

Жеке нотариустардын өздүк иштери Юстиция министрлигинин архивинде белгиленген тартипте сакталат.

 

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугу?уз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу ?ч?н кайда кайрылса?ыз болот?

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция Министрилигинин буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын нотариалдык ишинин уюштурулушун текшерүүнү өткөрүү тартиби

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин 2017-жылдын 8-ноябрындагы №242 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлгинин алдындагы жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө Жобого өзгөртүү киргизүү жөнүндө буйрук

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмесин бекитүү тууралуу буйрук


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мулккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы