23 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Кыргыз Республикасынын нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча нускама


1-тиркеме
 
 
Кыргыз Республикасынын нотариустары тарабынан иш кагаздарынын
 жүргүзүлүшү боюнча нускама
 
I.                  Жалпы жоболор
 
 1.1. Ушул Нускама Кыргыз Республикасынын нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүшүнүн бирдиктүү тартибин, нотариустарда сакталган документтерди сактоонун жанаведомстволук нотариалдык архивге, өткөрүп берүүнүн тартибин, убактылуу сакталуучу нотариалдык документтерди жок кылуунун, ошондой эле аты жазылган мөөрдү, штамптарды жана квалификациялуу электрондук кол тамганы пайдалануунун тартибин белгилейт.
 1.2. Нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүүдө документтердин бардык түрлөрүн тариздөө (документтештирүү) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Нускамада каралган тартипте кагаз жана электрондук булактарда жүргүзүлөт.
 1.3. Нотариустун иш кагаздары “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык мамлекеттик же расмий тилдерде жүргүзүлөт.
 1.4. Нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүү эрежелеринин нотариустар тарабынан аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары – Министрлик) жана юстициянын аймактык башкармалыктары (мындан ары – аймактык башкармалык) тарабынан жүргүзүлөт.   
1.5. Нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүү нотариалдык иш–аракеттерди жасоого түздөн–түз байланышкан документтерди жүргүзүүнү, нотариалдык архивди жана кеңсени жүргүзүүнү камтыйт.
1.6. Бирдиктүү техникалык саясаттын негизинде иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштуруу, жүргүзүү, өркүндөтүү жана документтер менен иштөөдө маалыматтык технологияларды колдонуу, нотариалдык документтерди сактоо, эсепке алуу жана пайдалануу, документтер менен иштөөнүн белгиленген тартибинин сакталышын, методикалык жетектөө жана көзөмөлдөө, ошондой эле нотариалдык архивдик документтерди ведомстволук нотариалдык архивге туруктуу сактоого өткөрүп берүү жана убактылуу сактоочу документтерди жок кылуу төмөнкүлөр жүргүзөт:
1) мамлекеттик нотариалдык кеңседе – ар бир мамлекеттик нотариус;
2) жеке нотариалдык кеңседе – жеке нотариус;
3) нотариалдык бюродо – ар бир жеке нотариус;
1.7. Мамлекеттик нотариус кызматтан бошотулганда же башка мамлекеттик нотариалдык кеңсесине которулганда, архивге өткөрүп берилүүгө тийиш болгон документтер кабыл алуу–өткөрүп берүү актысы боюнча берилет.
1.8. Нотариалдык документтерди (аякталбаган мурастык иштер) кабыл алуу–өткөрүп берүү учурунда, жетишпеген документтер табылган учурда, мамлекеттик нотариус бул жөнүндө министрликке токтоосуз билдирүүгө жана аларды издөө чараларын көрүүгө милдеттүү.
1.9. Жеке нотариалдык ишти жүргүзүү укугуна лицензиянын колдонулушун токтото туруу жөнүндө министрликтин буйругу менен таанышкандан кийин жеке нотариус 5 жумушчу күндүн ичинде көктөлүнгөн нотариалдык документтерди жана санариптелген (сканерден өткөрүлгөн) кагаз нотариалдык документтерди жана электрондук архивди кабыл алуу–өткөрүп берүү актысы боюнча ведомстволук нотариалдык архивге тапшырууга жана нотариалдык документтерди өткөрүп бергенден кийинки күндөн кечиктирбестен кабыл алуу–өткөрүп берүү актысы боюнча аты жазылган мөөрдү аймактык башкармалыкка тапшырууга милдеттүү.
1.10. Жеке нотариалдык ишти жүргүзүү укугуна лицензия токтотулган жана кайра чакыртып алынган учурда жеке нотариус 15 жумушчу күндүн ичинде мукабаланган нотариалдык документтерди жана санариптелген (сканерден өткөрүлгөн) кагаз түрүндөгү нотариалдык документтерди, электрондук архивди, нотариалдык иш–аракеттерди каттоо үчүн реестрлерди кабыл алуу–өткөрүп берүү актысы боюнча ведомстволук нотариалдык архивге тапшырууга жана колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген тартипте аты жазылган мөөрдү жок кылууга милдеттүү.
1.11. Нотариалдык документтерди уурдаган, бузган, жашырган же мыйзамсыз жок кылган, ошондой эле өзүнүн аракеттери же аракетсиздиги менен нотариалдык документтерди жоготууга жол берген нотариустар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартышат.
1.12. Документтерди эсепке алуу жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн кагаз же электрондук булактардагы төмөнкү китептер жана журналдар жүргүзүлүүгө тийиш:
1) кириш корренспонденциянын журналы (1–тиркеме);
2) чыгыш корреспонденциянын журналы (2–тиркеме);
3) жарандардын кайрылууларын каттоо журналы (3–тиркеме).
4) баруу менен нотариалдык иш–аракеттерди жүргүзүү үчүн журнал (4–тиркеме);
5) сот процесстерине катышуу журналы (5–тиркеме).
1.13. Документтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020–жылдын 3– мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамага ылайык таризделет.
 
II. Кагаз жүзүндөгү документтер менен иштөөнү уюштуруу
 
2.1. Катталууга тийиш болгон кириш документтер нотариус тарабынан аткарылышын талап кылган кириш корреспонденциянын журналында катталат.
2.2. Жеке корренспонденциядан башка бардык конверттер ачылат, конверттердин бүтүндүгү жана аларга салынган документтердин болгондугу текшерилет.
Документтердин же аларга тиркемелердин болбогондугу жөнүндө акт түзүлөт жана жөнөтүүчүгө билдирилет.
Конверттер жок кылынбайт, анткени конверт боюнча жөнөтүүчүнүн дарегин же документти жөнөтүү жана алуу убактысын билүүгөө болот.
Туура эмес жеткирилген корреспонденция таандыктыгы боюнча жөнөтүлөт же жөнөтүүчүгө кайтарылып берилет.
Катталууга жатпаган документтер (жарнамалык кабарлоолор, плакаттар, кеңешмелердин, конференциялардын программалары, куттуктоо каттары жана чакыруу билеттери, басылмалар), анын ичинде «жеке өзүнө» деген белгиси бар документтер да багыты боюнча берилет.
Электрондук түрдөгү документтерда ушул Нускаманын V главасына ылайык кабыл алынат, каттоодон өтөт.
2.3. Бардык кириш документтердин биринчи барагынын төмөнкү оң бурчуна документтин катар номерин жана Келип түшкөн датасын белгилеген каттоо штампы коюлат (4–тиркеме).
2.4. Мурасты кабыл алуу, мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктөрдү берүү, мурастан баш тартуу жөнүндө, мурастык мүлктүн эсебинен чыгымдарды төлөө жөнүндө, мурастык мүлктү коргоого карата чараларды көрүү жөнүндө арыздар, кредиторлордун дооматтары болсо почта аркылуу келип түшсө, кириш корреспонденциялардын журналында катталат жана нотариуска аткаруу үчүн берилет. Андан кийин алар ушул Нускамада жана Кыргыз Республикасынын нотариустары тарабынан нотариалдык иш–аракеттерди жасоонун тартиби жөнүндө нускамада белгиленген тартипте андан ары катталууга тийиш.
2.5. Жогору турган органдардын документтери тексттерде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылат, аткаруу мөөнөттөрү аларга кол коюлган (бекитилген) датадан тартып эсептелет. Эгерде жогору турган органдын документинин текстинде мөөнөт көрсөтүлбөсө, анда ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө аткарылат.
2.6. Анда коюлган бардык маселелер чечилгенде документ аткарылды деп эсептелет. Аткарылган документке аткарылгандыгы жана анын көктөмүнө (нарядга) жиберилгендиги жөнүндө белги коюлат.
Аткарылгандыгы жөнүндө белги документтин биринчи барагынын төмөнкү талаасына же орду болбогондон кийин документтин биринчи барагынын артына коюлат жана өзүнө аткарылгандыгы жөнүндө кыскача маалымкатты (эгерде аткарылгандыгы жөнүндө күбөлөндүрүүчү документ болбосо), ошондой эле «делого» деген сөздөрдү жана аткарылган документ көктөлүүгө тийиш болгон делонун (наряддын) номерин камтыйт.
2.7. Нотариустан чыккан документтер (нотариалдык актылардан, уюштуруу–тескөө документтеринен тышкары) чыгыш корреспонденциянын каттоо журналында катталат.
Чыгыш документке, чыгыш корреспонденция журналындагы катар номерге жана чыгыш документтин көчүрмөсү жана каттоо датасы сактала турган делонун (нарядардын) номерине ылайык келген номер коюлат.
Каттоо номеринин курамдык бөлүктөрү бири биринен жантык сызыкча менен бөлүнөт. Мисалы: 02–30/250, мында 02–30 – номенклатура боюнча делонун номери, 250 – документтин катар номери.
2.8. Чыгыш документтер нотариустун көктөмөлөрүндө калган документтин нускасына жазууну тариздөө жолу менен түздөн–түз арыз ээсине же адресатка берилиши мүмкүн.
2.9. Документти жиберүүдө (берүүдө) бир нускасы нотариустун көктөмөлөрүндөкалат.
 
II.              Документтердин аткарылышын көзөмөлдөө
 
3.1. Документтердин аткарылышын көзөмөлдөөнү уюштуруу алардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышын камсыздоого тийиш.
Аткарууну көзөмөлдөө боюнча иш–аракеттер өзүнө аткаруунун жүрүшүн түздөн–түз текшерүүнү жана жөнгө салууну, документтерди аткаруунун натыйжаларын эсепке алууну жана талдоону камтыйт.
Тийиштүү чечимдерди кабыл алууну, аткарууну жана аларга жоопторду түзүүнү талап кылган кириш, чыгыш жана ички документтердин аткарылышынын мөөнөттөрүн жана сапатын көзөмөлдөөнү:
1) мамлекеттик нотариалдык кеңседе - мамлекеттик нотариус;
2) жеке нотариалдык кеңседе - жеке нотариус жүргүзөт.
3.2. Документтердин аткарылышын көзөмөлдөө процессинде ырааттуу аткарылуучу төрт негизги этап сакталат: документтерди көзөмөлгөө коюу, көзөмөлдөө жүргүзүү, документтерди көзөмөлдөн алуу, аткаруу тартибин талдоо.
Документти көзөмөлдөөдөн алуу этабы документти аткарылуу даражасына жараша болот. Документ анда коюлган маселелер чечилгенде гана аткарылды деп эсептелет.
Документтер аткарылгандан кийин көзөмөлдөөдөн алынат, документтин аткарылышы жана көзөмөлдөөдөн алынгандыгы жөнүндө маалыматтар документте жана чыгыш корреспонденциялардын журналында белгиленет.
 
III.      Документтердин аткарылышын көзөмөлдөө.                 Жарандардын жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылууларын эсепке алуу жана кароо
 
4.1. Жарандардын кайрылуулары менен иштөө тартиби “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленет.
4.2. Жарандардын жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуулары, эгерде алар “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6–беренесинде белгиленген жазуу жүзүндөгү кайрылууларга коюлуучу талаптарга жооп берсе, каттоого кабыл алынат.
Жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуулар жарандардын кайрылуулары журналында катталууга тийиш.
4.3. Нотариустардын электрондук почтасынын расмий дарегине келип түшкөн электрондук кайрылуулар “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 61–беренесинде жана ушул Нускамада белгиленген тартипте каралат.
V. Нотариаттын бирдиктүү маалыматтын тутумунда электрондук документтер менен иштөөнү уюштуруу
 
5.1. Электрондук документтер нотариаттын бирдиктүү маалыматтык тутумунда (мындан ары – НБМТ) түзүлөт, иштелип чыгат жана сакталат, ал нотариустардын ортосунда, министрлик, аймактык башкармалыктар, ведомстволук нотариалдык архив, Кыргыз Республикасынын Нотариалдык палатасы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелер, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Жер ресурстары кызматынын алдындагы “Кадастр” мамлекеттик мекемеси, Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматы, Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты жана жарандык абалдын актыларын катоо Департаменти жана башкалар менен электрондук документтерди алмашууга мүмкүндүк берет.
5.2. Электрондук документтерди кабыл алуу, иштеп чыгуу, алдын ала кароо жана каттоо ушул Нускамага ылайык жалпы негиздерде нотариус тарабынан жүзүлөт.
5.3. Нотариуска НБМТ аркылуу келип түшкөн электрондук документтер алгачкы иштетүүдөн өтөт, ал автоматташтырылган режимде жүргүзүлөт жана келип түшкөн электрондук документтин реквизиттерин текшерүүнү камтыйт: катталган датасы, электрондук документти жөнөткөн юридикалык жактын же нотариустун аталышы, электрондук документтин кыскача мазмуну, электрондук документке кол койгон адамдын фамилиясы, инициалдары, электрондук документке коюлган электрондук колтамга.
5.4. Кагаз жүзүндө келип түшкөн документтер сканерлөөчү түзүлүштү пайдалануу менен санариптештирилүүгө тийиш жана кийин НБМТ жүктөө менен РDF форматындагы электрондук сүрөттөлүшкө өзгөртүлөт.
5.5. Электрондук документтин реквизиттерин жана бүтүндүгүн автоматташтырылган режимде текшерүү аяктагандан кийин нотариус келип түшкөн электрондук документти карайт.
Электрондук документтерди алдын ала кароо келип түшкөн күнү жүргүзүлөт. Жумуш убактысынан тышкары учурда келип түшкөн электрондук документ кийинки жумуш күнү каралат.
5.6. Алдын ала кароонун жүрүшүндө нотариус төмөнкү учурларда келип түшкөн электрондук документтерди каттоодон баш тартат:
1) электрондук документ туура эмес дареке келсе;
2) электрондук документке кол коюуга ыйгарым укуктуу болбогон адамдын электрондук колтамгасы коюлса;
3) документте билдирилген тиркемелердин болбосо.
5.7. Кароодон кийин нотариус келип түшкөн электрондук документти НБМТке каттайт, ага автоматташтырылган режимде кириш каттоо номери ыйгарылат жана жумушчу күндүн аягында кириш корреспонденцияны каттоонун электрондук журналына өзүнүн квалификациялуу электрондук колтамгасын коет.
Электрондук документке НБМТкириш каттоо номери ыйгарылгандан кийин автоматташтырылган режимде электрондук документтин кириш каттоо номери, каттоо датасы, электрондук документке кол койгон жөнөтүүчү тууралуу маалыматтар көрсөтүлгөн карточка түзүлөт.
5.8. Электрондук документти аткаруу мөөнөтү кагаз жүзүндөгү документтерди аткаруу мөөнөтүнө окшош белгиленет.
Электрондук документти аткаруу, нотариус тарабынан зарыл маалыматтарды топтоону жана иштеп чыгууну, келип түшкөн электрондук документке акыркы жоопту даярдоону, аны тариздөөнү камтыйт.
5.9. Электрондук документтердин аткарылышын, эсепке алуусун жана көзөмөлдөсүн НБМТ автоматташтырылган режимде жүргүзөт.
Келип түшкөн электрондук документке жооп катары даярдалган электрондук документке кол коюу үчүн квалификациялуу электрондук кол тамга колдонулат.
5.10. НБМТтен келип түшкөн электрондук документтерге жооп катары даярдалган Чыгыш документтер катталууга тийиш.
5.11. Автоматташтырылган режимде кол коюлган документке чыгыш каттоо номери ыйгарылат жана дароо адресатка жөнөтүлөт. Жумушчу күндүн аягында нотариус чыгыш корреспондецияларды каттоонун электрондук журналына өзүнүн квалификациялуу электрондук колтамгасын коет.
Электрондук документ адресатка келип түшкөн учурда жөнөтүүчү жеткирилгендиги жөнүндө электрондук белги алат. Ошол учурдан тартып электрондук документ адресат тарабынан алынды деп эсептелет.
5.12. Аткарылган электрондук документтер көктөмөлөрдүн номенклатурасына ылайык, көктөмөгө системалаштырылат.
Көктөмөлөрдүн номенклатурасын түзүүдө көктөмө электрондук түрдө жүргүзгөндүгү көрсөтүлөт.
5.13. Электрондук кайрылуу – нотариустун расмий электрондук почтасынын дарегине арыз эсинин кайрылуусу.
Жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн нотариус Интернет тармагында өзүнүн электрондук расмий почтасынын дарегин каттайт.
Мамлекеттик нотариустун электрондук почтасынын дареги министрликтин расмий сайттарына жайгаштырылат.
Жеке нотариустун электрондук почтасынын дареги Кыргыз Республикасынын Нотариалдык палатасынын расмий сайтына жайгаштырылат.
5.14. Жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуулар жарандардын кайрылууларынын электрондук журналында катталат, анда аларга автоматташтырылган режимде кириш каттоо номери ыйгарылат.
Электрондук кайрылуулар жумуш убактысынан тышкары учурда түшсө, алар кийинки жумуш күнү катталат.
5.15. Жаран милдеттүү түрдө тиешелүү нотариустун фамилиясын, атын, атасынын атын, ошондой эле өзүнүн фамилиясын, атын, атасынын атын (болсо), байланыш телефонун (үй, уюлдук же иш), жашаган дарегин көрсөтүү менен нотариустун электрондук почтасына электрондук кайрылууну жөнөтөт, кайрылуунун маңызын баяндайт.
5.16. Электрондук кайрылууга көчүрмөлөрдү, анын ичинде алар боюнча электрондук файлдар жайгаштырылган (электрондук документтер, фото – жана видеоматериалдар) сканерленген электрондук документтерди, Интернет тармагындагы даректерди тиркөөгө жол берилет.
5.17. Электрондук кайрылууну алгандан кийин үч жумушчу күндүн ичинде нотариус келип түшкөн датасын жана убактысын, берилген кириш номерин жана тиешелүү маалымдама телефондорун көрсөтүү менен анын кайрылуусу кароого кабыл алынгандыгы жөнүндө же баш тартуунун себептерин негиздөө менен кароодон баш тартылгандыгы жөнүндө жаранга электрондук билдирүү–кабарлама жөнөтөт. Андан ары электрондук кайрылуу басып чыгарылат жана аны менен андан ары иш мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
5.18. Электрондук кайрылууну кароонун жүрүшүндө электрондук кайрылууну алган нотариус электрондук кат алышуу жолу менен же кайрылууда көрсөтүлгөн телефон боюнча кайрылуунун маңызын тактоого укуктуу.
5.19. Электрондук жооптон тышкары нотариус электрондук кайрылуу боюнча жаранга жазуу жүзүндө жоопту жөнөтөт.
5.20. Нотариус төмөнкүдөй электрондук кайрылууларды карабоого укуктуу:
1) ченемдик эмес лексиканы жана кемсинткен сөздөрдү камтыган, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык араздашууну тутандырууга чакырыктар;
2) Ушул нускаманын 15–пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтар жок болбосо негизинде жүргүзүлөт.
5.21. Электрондук кайрылуулардын аткарылышын эсепке алууну жана көзөмөлдөө нотариус тарабынан жүргүзүлөт.
 
VI. Номенклатураны жана көктөмөлөрдү (наряддарды) түзүү
 
6.1. Көктөмөлөрдүн номенклатурасы – бул аларды сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен документтерди негиздүү бөлүштүрүү жана көктөмөлөрдү документтерди издөөнү жана көктөмөлөрдү эсепке алууну камсыздоо максатында түзүлгөн белгиленген тартипте таризделген нотариуста ачылган көктөмөлөрдүн тизмеси.
6.2. Көктөмөлөрдүн номенклатурасы аткарылган документтерди көктөмөлөргө топтоого, көктөмөлөрдү системалаштырууга жана эсепке алууга, алардын сактоо мөөнөттөрүн аныктоого арналган жана туруктуу сакталуучу, убактылуу сакталуучу (10 жылдан ашык) көктөмөлөрдүн тизмелерин түзүү, ошондой эле убактылуу сакталуучу (10 жылга чейин) көктөмөлөрдүн эсепке алуу үчүн негиз болуп саналат.
Иштердин (наряддардын) бирдиктүү номенклатурасы ушул Нускамага тиркелген типтүү номенклатуранын негизинде түзүлөт (5–тиркеме).
Нотариустардын көктөмөлөрдүн бирдиктүү номенклатурасы алардын сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен бардык көктөмөлөрдүн аталыштарынын тизмесинен, реестрлерден, журналдардан, иш кагаздарын жүргүзүүдө түзүлгөн китептерден, турат.
Электрондук документтер иштердин номенклатурасына жалпы негизде киргизилет.
6.3. Иштердин номенклатурасы учурдагы жылдын 15–декабрынан кечиктирилбестен эки нускада түзүлөт жана кийинки календардык жылдын 1–январынан тартып колдонууга киргизилет.
Иштердин номенклатурасы ушул Нускамага тиркелген типтүү номенклатуранын негизинде нотариус тарабынан түзүлөт жана документтер сактоого келип түшкөн ведомстволук нотариалдык архив менен макулдашылат.
6.4. Жыл ичинде бекитилген көктөмөлөрдүн номенклатурасына, көктөмөлөрдүн уюштурулушу, жаңы көктөмөлөрдүн киргизилиши ж.б. жөнүндө маалыматтар киргизилет.
Көктөмөлөрдүн (наряддардын) номенклатурасынын бул нускасы убактылуу сакталуучу көктөмөлөр үчүн эсепке алуу документи болуп саналат жана нотариустун архивинде туруктуу сакталат.
6.5. Нотариуста болгон бардык документтер аткарылгандан кийин аткарылган документтердин тобу боюнча көктөмөлөргө көктөөнү, мукабадагы көктөмөлөрдүн баяндалышын, барактардын номерленишин, күбөлөндүрүүчү жазууну жана ички тизимди түзүүнү камтыган иштердин номенклатурасына ылайык көктөмөлөргө түзүлөт.
6.6. Ар бир наряддын мукабасында аталышы жазылат, мисалы, «керээз», «турак үйлөрдү ээликтен ажыратуу жана күрөөгө коюу жөнүндө келишимдер жана алардын негизинде күбөлөндүрүлгөн документтер». Наряддын аталышы нотариус тарабынан ар бир жылга түзүлүүчү көктөмөлөрдүн номенклатурасы боюнча наряддын аталышына так ылайык көрсөтүлөт.
Аталыштан тышкары көктөмөлөрдүн номенклатурасы боюнча наряддын индекси, документтердин акыркы датасы жана номери, сактоо мөөнөтү жана тизме боюнча сактоо мөөнөтү жөнүндө берене, ошондой эле мамлекеттик нотариалдык кеңсенин аталышы же жеке нотариустун фамилиясы, аты, атасынын аты, нотариалдык округдун аталышы көрсөтүлөт.
6.7. Көктөмөлөрдүн түзүүдө төмөнкү негизги эрежелерди жетекчиликке алуу керек:
1) көктөмөлөргө бир календардык жыл үчүн гана документтер жайгаштырылышы керек;
2) сактоо мөөнөтү ар башка болгон документтерди бир дело – көктөмө жайгаштырууга жол берилбейт, анткени алар өз–өзүнчө топтоштурулууга тийиш;
3) документтер көктөмөлөрдүн бир гана нускада киргизилет, көктөмө нускалардын черновиктерин жана дубликаттарын киргизүүгө жол берилбейт;
4) барактар көп болгон учурда көктөмө бир эле индекстин алдында бир нече томдон, бирок томдун номерин көрсөтүү менен түзүлөт;
5) көктөмөдө аткарылбаган документтерди жана мазмуну ошол иштин аталышына жооп бербеген документтерди түзүүгө жол берилбейт. Документтер аларга тиешелүү бардык тиркемелери менен көктөмөлөргө жайгаштырылат;
6) көктөмөнүн ичиндеги документтер суроо–логикалык, хронологиялык, алфавиттик жана номерлөө белгилери боюнча системалаштырылат. Иш кагаздарында кат алышуу менен документтер хронологиялык ырааттуулукта жайгаштырылат: документ–жооп документ–суроо–талаптан кийин милдеттүү түрдө жайгаштырылууга тийиш. Квитанциялар номердик тартипте жайгаштырылат;
7) көктөмөгө документтерди киргизүүдө алардын түзүлүшүнүн тууралыгын текшерүү зарыл (аларда индекстин, аткарылгандыгы жөнүндө белгилердин, кол тамгалардын, күбөлөндүрүүчү жазуунун болушу). Туура эмес таризделген документтер аткаруучуга кайтарылып берилет.
6.8. Мурасты тариздөөгө байланышкан документтер үчүн көктөмөлөрдү түзүүнүн өзгөчө тартиби каралган.
Алардын бардыгы мурастык иштерге көктөлөт, алар мурасты кабыл алуу же мурастан баш тартуу жөнүндө арыздын, мурастык мүлктүн эсебинен чыгымдарды төлөө жөнүндө документтин (буйруктун) негизинде ачылат.
6.9. Мурастык көктөмө мурастык иштерди эсепке алуу китебинде катталат жана ага ушул китеп боюнча Катар номерге туура келген номер ыйгарылат. Бул көктөмөлөр мындан тышкары кийинки арыздар (башка мураскорлордон жана кредиторлордон кошумча), мураскорлордон, башка жактардан жана мекемелерден талап кылынган мурастоо көктөмөлөрдү эсепке алуу китебинде болгон документтер, нотариус менен мураскорлордун ортосундагы кат алышуулар, мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктүн нускасы тиркелет.
6.10. Эгерде мурастоо көктөмө иши өтүп жаткан жылы аяктабаса, анда ал кийинки жылга ошол эле номер менен өтөт жана кайра катталбайт.
6.12. Жылдык отчеттор алар түзүлгөн мезгилге карабастан, өздөрүнүн мазмуну боюнча тиешелүү болгон жылдын көктөмөлөргө (нарядына) жайгаштырылууга тийиш.
 
VII. Документтерди сактоону уюштуруу, аларды ведомстволук нотариалдык архивге сактоо үчүн андан ары өткөрүп берүүгө даярдоо жана жок кылуу
 
7.1. Көктөмөлөр уюштурулган учурдан тартып ведомстволук нотариалдык архивге берилгенге чейин мамлекеттик нотариалдык кеңседе  жана жеке нотариуста сакталат. Мамлекеттик нотариус жана жеке нотариус нотариалдык документтердин, наряддардын, нотариалдык иш–аракеттерди каттоо реестрлеринин сакталышын камсыз кылууга милдеттүү.
7.2. Документтерди сактоо мөөнөтүн эсептөө иш кагаздарын жүргүзүү аяктаган жылдан кийинки жылдын 1–январынан тартып жүргүзүлөт. Мисалы, 2022–жылы иш кагаздарын жүргүзүү менен аяктаган иштерди сактоо мөөнөтүн эсептөө, 1–жылдын 2023–январынан башталат.
7.3. Ыкчам издөөнү жогорулатуу максатында Нотариалдык иш–аракеттерди каттоолордун реестрлери, мурастык иштер, учурдагы иш кагаздарын жүргүзүүнүн наряддары жана архивге тапшырганга же жок кылууга чейин өндүрүш менен бүткөрүлгөн документтер чаңдан, күн нурунун таасиринен сакталуучу металл шкафтарда, сейфтерде жана иштердин номенклатурасына ылайык алардын сакталышын камсыз кылуучу шарттарда сакталууга тийиш. Көктөмөлөрдүн номенклатурасы же анын көчүрмөсү металл шкафтын ички бетине жайгаштырылат. Көктөмөлөрдүн мукабаларынын дүмүрчөктөрүндө иштердин номенклатурасы боюнча индекстер көрсөтүлөт.
7.4. Туруктуу жана узак мөөнөттүү (10 жылдан ашык) сакталуучу аяктаган нотариалдык документтер нотариуста 6 жылдан ашпаган мөөнөткө сакталат, андан кийин ведомстволук Нотариалдык архив жөнүндө жободо белгиленген тартипте ведомстволук нотариалдык архивге тапшырылат.
7.5. Убактылуу сакталуучу (6 жылга чейинки) бүткөн нотариалдык документтер (наряддар) нотариуста жок кылынганга чейин алты жыл сакталат.
7.6. Көктөмөлөрдүн (наряддардан) кандайдыр бир документтерди алып коюуга жана берүүгө жол берилбейт.
Жазык ишине тиркөө үчүн ведомстволук архивдерден документтердин түп нускасын алып коюуга тыюу салынат. Мындай учурларда ведомстволук архивдер тарабынан ишке тиркөө үчүн алардын өндүрүшүндө турган кылмыш же жарандык иштерге байланыштуу соттун, прокуратуранын жана укук коргоо органдарынын талабы боюнча архивдик документтердин түп нускаларынын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү берилет.
7.7. Жасалган нотариалдык иш–аракеттер жөнүндө маалыматтар, документтер жана документтердин көчүрмөлөрү алардын тапшырмасы боюнча же аларга карата нотариалдык иш–аракеттер жасалган жеке жана юридикалык жактарга гана берилет.
7.8. Жыл аяктагандан кийин мамлекеттик нотариус жана жеке нотариус тарабынан архивдик сактоо үчүн көктөмөлөр даярдалат:
1) көктөмөлөрдөгү документтерди системалаштыруу такталат (зарыл болгон учурда көктөмөлөр кайра түзүлөт);
2) көктөмөлөрдү (наряддарды) тариздөө жүргүзүлөт, туруктуу жана узак мөөнөттүү сакталуучу көктөмөлөр бекем мукабага киргизилет;
3) документтер хронологиялык тартипте жайгаштырылат жана 3–4 жерден бекем жип менен тигилет;
4) иштердин барактары номерленет, номерлештирүү документтин ар бир барагынын жогорку оң бурчунда жөнөкөй карандаш менен жүргүзүлөт. Эгерде барактарда мурда жаңысына дал келбеген номерлөө болсо, анда мурунку номерлер жөнөкөй карандаш менен чийилет, ал эми жаңы номер жанаша коюлат.
7.9. Барактарды номерлөө аяктагандан кийин күбөлөндүрүү жазуусу түзүлөт, ал көктөмөнүн аягында жайгаштырылат. Күбөлөндүрүү жазуусу делодо өзүнчө күбөлөндүрүүчү баракта түзүлөт. Күбөлөндүрүү жазуусунда бул иштеги барактардын саны, ички тизимдин барактарынын саны, айрым документтердин өзгөчөлүктөрү (чиймелер, фотосүрөттөр, сүрөттөр) сандар жана жазуулар менен көрсөтүлөт.
Күбөлөндүрүү жазуусуна нотариус кол тамганын чечмеленишин жана түзүлгөн датасын көрсөтүү менен кол коет.
7.10. Туруктуу сакталуучу иштердин (наряддардын) мукабалары катуу мукабага жайгаштырылат, анда төмөнкү реквизиттер көрсөтүлөт (6–тиркеме):
1) архивдин аталышы;
2) мамлекеттик нотариалдык кеңссинин аталышы же жеке нотариустун фамилиясы, аты, атасынын аты (болсо), нотариалдык округдун аталышы (тактоо);
3) көктөмөлөрдүн номенклатурасынан көчүрүлө турган номенклатуралык индекс. Эгерде иш бир нече томдон турса, индекс томдун номери менен толукталат;
4) көктөмөнүн аталышы (көктөмөнүн номенклатурасынан көчүрүлөт);
5) мукабадагы көктөмөндүн датасы, көктөмдүн ачылган жана аяктаган жылга ылайык келүүгө тийиш.
Көктөмдүн датасы сөз–сан ыкмасы менен таризделет;
6) сактоо мөөнөтү жана сактоо мөөнөтү жөнүндө берене (көктөмдүн номенклатурасына ылайык толтурулат);
7) көктөмөдөгү барактардын саны күбөлөндүрүү жазуусуна ылайык көктөмөдөгү мукабасында берилет;
8) архивдик шифр (фонддун номеринен, тизимдин номеринен жана тизимдин ишинин номеринен турат) иштин мукабаларына карандаш менен, ал эми тизимдер ведомстволук нотариалдык архивдин эксперттик комиссиясы тарабынан бекитилгенден кийин калем менен коюлат.
Көктөмөдө бир нече томдон турган учурларда, ар бир Томдун мукабасына аталыш коюлат.
Убактылуу сакталуучу документтер (арыз, суроо–талаптар, каттар, жооптор ж. б.) Ведомстволук нотариалдык архивге тапшырылбастан жарым–жартылай таризделүүгө тийиш:
1) иштерди көктөмөлөрдө сактоого жол берилет;
2) көктөмөдү кайра системалаштыруу жүргүзүлбөйт;
3) көктөмөлөрдүн барактары номерленбейт;
4) күбөлөндүрүүчү жазуулар түзүлбөйт.
7.11. Туруктуу жана узак мөөнөттүү (10 жылдан ашык) сактоо мөөнөтү аяктаган, экспертизадан өткөн көктөмөлөргө тизмелердин жылдык бөлүмдөрү түзүлөт.
Тизменин милдеттүү элементтери болуп титулдук барак саналат                             (7-тиркеме).
Тизим жылдык бөлүмдөрдөн турат жана делолордун (наряддардын) аталыштарынын тизмесин, алардын курамы жана мазмуну жөнүндө зарыл маалыматтарды камтыйт.
Тизимдин аягында акыркы баяндоо беренесинен кийин жыйынтыктоочу жазуу жазылат, анда тизим боюнча саналган иштердин саны (сан жана жазуу түрүндө), тизим боюнча иштердин биринчи жана акыркы номерлери көрсөтүлөт, ошондой эле тизимдеги иштерди номерлөөнүн өзгөчөлүктөрү (литердик номерлер жана калтырылган номерлер) эскертилет.
Туруктуу сакталуучу иштердин тизмеси 4 нускада түзүлөт, нотариус же архивге жооптуу адам тарабынан кол коюлат, аймактык башкармалыгы же эксперттик комиссиясы менен макулдашылат. Тизимдин бардык нускалары милдеттүү түрдө ведомстволук нотариалдык архивге бекитүүгө берилет (8–тиркеме).
Убактылуу сакталуучу иштердин тизмелери (9–тиркеме) архив мекемелеринин кароосуна жиберилбейт.
7.12. Бекитилген тизимдерге ылайык, нотариус ушул Нускаманын 7.2–пунктунда белгиленген мөөнөттө ведомстволук Нотариалдык архиви жөнүндө жобого ылайык, документтердин сканерленген варианты менен тизимге киргизилген көктөмөлөрдү (наряддарды) кабыл алуу–өткөрүп берүү актысы боюнча ведомстволук нотариалдык архивге тапшырууга милдеттү (10–тиркеме).
7.13. Документтерди сактоого даярдоо менен бирге жок кылынууга тийиш болгон документтерди тандоо жүргүзүлөт. Жок кылуу үчүн документтерди тандоо акт менен таризделет (11–тиркеме).
7.14. Сактоо мөөнөтү бүткөн көктөмөдү туруктуу сактоо мөөнөтүндөгү иштердин тизмеси жана тиешелүү мезгил үчүн документтерди жана көктөмөлөрдү жок кылууга бөлүү жөнүндө акты бекитилгенден кийин жок кылууга бөлүнөт.
Сактоо жана жок кылуу үчүн архивдик материалдарды тандоонун экспертизасы туруктуу иштеген эксперттик комиссия тарабынан жүргүзүлөт ашырылат, ал аймактык башкармалыктын буйругу менен дайындалат.
7.15. Эксперттик комиссия өз ишинде “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, башка ченемдик укуктук актыларды, Министрликтин тескөөчү документтерин жана ушул Нускаманы жетекчиликке алат.
7.16. Көктөмөлөрдүн тизмелери жана тиешелүү мезгил үчүн документтерди жана көктөмөдү жок кылууга бөлүп чыгаруу жөнүндө акт бекитилгенден кийин бекитилген тизимдерге ылайык келген мезгил үчүн убактылуу сактоо мөөнөтү менен документтерди жок кылууга уруксат берилет.
 
VIII. Электрондук документтерди сактоо жана жок кылуу тартиби.
 
8.1. Документтердин электрондук архиви–нотариалдык документтердин санариптик версияларын түзүмдөштүрүлгөн сактоо системасы.
8.2. Электрондук нотариалдык документтер аткарылгандан кийин нотариаттын бирдиктүү маалыматтык системасында кагаз жүзүндөгү ушундай документтер үчүн иштердин номенклатурасында каралган сактоо мөөнөтүнүн чегинен ашпаган мезгил ичинде сакталууга тийиш.
8.3. Сактоону камсыз кылуу үчүн бардык электрондук документтер Министрликтин ведомстволук нотариалдык архиви жөнүндө жобосуна ылайык тиешелүү электрондук документтердин алдында түзүлгөн электрондук колтамгаларды бир убакта сактоону камсыз кылуу менен Portable Dokument Format форматында түзүлүүгө тийиш.
8.4. Убактылуу сакталуучу электрондук документтер ушул Нускаманын 7.13–7.14–пункттарында каралган тартипте жок кылынууга тийиш.
 
IX. Нотариустун аты жазылган мөөрү, штамптары, квалификациялуу электрондук санарип кол тамгасы
 
9.1. Нотариустун лицензиянын номерин (жеке нотариустар үчүн), фамилиясын, атын, атасынын атын жана нотариалдык округдун же мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин аталышын көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жалгыз нускадагы аты жазылган мөөрү, ошондой эле күбөлөндүрүүчү жазуулардын штамптары болот. Нотариустун аты жазылган мөөрү жеке коргоону да камтышы мүмкүн.
9.2. Аты жазылган мөөр нотариус тарабынан нотариалдык күбөлөндүрүлгөн же күбөлөндүрүлгөн документти берүүдө күбөлөндүрүү жазуусунун текстине өз колун бекитүү үчүн, нотариалдык ишке байланышкан токтомдордо жана документтерде пайдаланылат.
9.3. Аты жазылган мөөрдү (мындан ары–мөөр) даярдоо, пайдалануу, сактоо жана жок кылуу тартиби «Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-ноябрындагы №741 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн бланктарды, мөөрлөрдү жана башка алып жүрүүчүлөрдү даярдоо, пайдалануу, сактоо жана жок кылуу тартиби жана ушул Нускама менен аныкталат.
9.4. Аты - жазылуу мөөрдү даярдоо жүргүзүлөт:
1) жеке нотариус тарабынан лицензия алууда;
2) мамлекеттик нотариусту дайындоодо (которууда) ;
3) нотариалдык округ өзгөргөндө;
4) нотариустун фамилиясы, аты, атасынын аты (эгер болсо) өзгөргөндө;
5) эскиргенде, жоголгондо, уурдалганда жана ченемдик укуктук актыларда каралган башка учурларда.
9.5. Мамлекеттик нотариустар үчүн ысымдуу мөөрдү даярдоо министрлик тарабынан жүргүзүлөт.
9.6. Нотариалдык иш–аракеттерди жүргүзүү үчүн жеке нотариустар үчүн ысымдуу мөөрдү даярдоо Министрликтин жазуу жүзүндөгү уруксаты менен жүргүзүлөт.
9.7. Нотариустун аты–жазылган мөөрүнүн сыясы көк боек менен даярдалат. Басып чыгарууну колдонууда көк же кызгылт боек колдонулат, кара, көп түстүү боекторду колдонууга жол берилбейт.
9.8. Уурдалган же жоголгондордун ордуна даярдалган нотариустардын ысымдуу мөөрлөрүнүн жаңы нускаларына тиешелүү тексттин аягына «Д» тамгасы коюлат.
9.9. Нотариустун аты–жазылган мөөрүнүн сыясы жеке нотариустардын мамлекеттик реестринде даярдалгандан кийин 3 иш күндүн ичинде жазылууга тийиш.
9.10. Мамлекеттик нотариустарга берилүүчү аты–жазылган мөөрлөр министрлик тарабынан гербдүү мөөрлөрдү эсепке алуу журналында (мындан ары – журнал) эсепке алынат. Журналдар номерленүүгө, көктөлүүгө, мөөрдүн оттискасы менен бекемделүүгө жана аларды эсепке алууга жооптуу адам тарабынан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.
9.11. Ысымдуу–аты жазылган мөөрлөр мамлекеттик нотариустарга сактоого жана пайдаланууга журналда кол коюу менен берилет.
9.12. Ысымдуу–аты жазылган мөөрлөр жана штамптар коопсуз жабылуучу сейфтерде сакталат. Мөөрлөрдү, штамптарды башка жерлерде сактоого, аларды башка адамдарга сактоого берүүгө, ошондой эле нотариалдык иш–аракеттерди жасоо үчүн нотариустун баруусунан тышкары аларды сактоо үчүн бөлүнгөн жайдын чегинен тышкары алып чыгууга тыюу салынат.
9.13. Ысымдуу–аты жазылган мөөрдү жана штамптарды сактоо, ошого тете аларды туура пайдалануу жоопкерчилиги нотариуска жүктөлөт.
9.14. Ысымдуу–аты жазылган мөөрү жоголгон же уурдалган учурда нотариус бул факт табылган күндөн тартып бир күндүк мөөнөттө бул жөнүндө министрликке, Кыргыз Республикасынын Нотариалдык палатасына жана ички иштер органдарына кат жүзүндө билдирет.
Мөөр бузулган учурда нотариус бул жөнүндө министрликке бир күндүк мөөнөттө кат жүзүндө билдирет. Мөөрдү жоготуу же уурдоо фактысы боюнча министрлик тарабынан кызматтык иликтөө жүргүзүлөт.
9.15. Ысымдуу–аты жазылган жазылган мөөрдүн жоголгондугу жөнүндө кулактандыруу министрликтин жана Кыргыз Республикасынын Нотариалдык палатасынын расмий сайтында нотариустун билдирүүсү келип түшкөн күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде жарыяланат. Жеке нотариус 1 иш күндүн ичинде мөөрдүн жоголгондугу жөнүндө кулактандырууну республикалык маанидеги жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоого милдеттүү.
9.16. Ысымдуу–аты жазылган мөөр аймактык башкармалыкка сактоого өткөрүлүп берилет:
1) лицензиянын колдонулушун токтото туруу мезгилине жеке нотариус тарабынан лицензиянын колдонулушун токтото туруу жөнүндө буйрук;
2) мамлекеттик нотариус тарабынан бала багуу боюнча өргүүдө болгон мезгилге, багуусуз узак өргүүгө, буйрук менен журналга тиешелүү жазууну киргизүү менен таанышкан күндөн тартып 1 иш күндүн ичинде.
Нотариустун жана аймактык башкармалыктын кызмат адамынын катышуусунда өткөрүп берүүнү кабыл алуу актысы боюнча өткөрүлүп берилет жана конвертке салынат, ал нотариустун, кызмат адамынын колу жана аймактык башкармалыктын мөөрү менен бекитилет. Мөөрү басылган конвертти ачуу нотариустун катышуусу менен жүргүзүлөт.
9.17. Жеке нотариустун лицензиясы токтотулганда же чакыртып алынганда, мамлекеттик нотариус иштен бошотулганда же которулганда аты жазылган мөөр жок кылуу үчүн ички иштер органдарына берилет. Мөөрдү жок кылууга берүү акт менен таризделет, анын бир нускасы нотариуска берилет.
9.18. Ысымдуу–аты жазылган мөөрдү пайдалануу, сактоо жана жок кылуу тартибин бузган Нотариус Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.
9.19. Электрондук документтер менен нотариалдык иш–аракеттерди жүргүзүү жана маалыматтарды НБМТ берүү үчүн нотариус квалификациялуу электрондук кол тамганы колдонот, аны Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сатып алууга тийиш.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- тиркеме
 
Кириш документтерди каттоо журналы
 (кагаз жана электрондук версия)
 
Катталуу күнү
доку менттин датасы жана №
Кайдан (кимден келип түшкөн документ)
Документтин кыскача мазмуну
Барактардын саны
Жетекчиликтин резолюциясы
жана аткаруу мөөнөтү
Аткаруу үчүн кимге жана качан тапшырылган, кол коюу
документтин жообунун датасы жана №
     
документ жайгаштырылган номенклатура боюнча иштин №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - тиркеме
 
Чыгыш документтерди каттоо журналы
(кагаз жана электрондук версия)
 
Катталган дата
Документ качан жана кимге багытталган
Документтин кыскача мазмуну
Барактардын саны
Кириш документ тин № жана датасы
Документтин көчүрмөсүн алуудагы кол тамга
 
документ жайгаштырылган номенклатура боюнча иштин №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 - тиркеме
 
Жарандардын кайрылууларын каттоо журналы
Журнал регистрации обращений граждан
 (кагаз жана электрондук версия)
 
Кайры
луулар
дын
кириш №
 
Келип түшкөн датасы
 
 
 
Арыз ээсинин аты-жөнү, дареги
 
Кайрылуунун кыскача мазмуну
 
 
 
Жетек
чиликтин резолюциясы
 
 
 
Аткарууга жиберилген (орган, бөлүм, кызмат адамынын аты-жөнү), аткаруу мөөнөтү
Аткаруучунун колу же аткарууга жиберилгендиги жөнүндө белги
 
 
Маселени чечүү жөнүндө белги
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 - тиркеме
 
 
 
Каттоо штампынын формасы
 
(дата)
(каттоо номери)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- тиркеме
 
Нотариустун көктөмөлөрүнүн (наряддарынын) типтүү номенклатурасы
Типовая номенклатура дел (нарядов) нотариуса
 
Иштин индекси
Индекс дел
Иштин аталыштары
Заголовки дел
Саны
Кол-во
Сактоо мөөнөтү жана тизме боюнча берене
Сроки хранения и статьи по Перечню
Эскертүү
Примечание
1
2
 
3
4
Жетекчилик жана контролдоо – 01
1
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйруктары
 
 
2
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин нускамалык каттары, методикалык көрсөтмөлөрү жана сунуштамалары
 
 
 
3
 
Нотариалдык иш боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен кат алышуулар
 
 
4
 
Нотариалдык ишти текшерүү жөнүндө маалымкаттар
 
 
5
 
Аткарылган нотариалдык иш-аракеттердин саны жана мамлекеттик алымдын суммасы жөнүндө электрондук отчеттор
 
 
6
 
Нотариалдык иш - аракеттерди жүргүзүлгөн ЖӨБ органдарынын кызмат адамдарына юридикалык жана методикалык жардам көрсөтүү боюнча иштер жөнүндө маалымат.
 
 
7
 
 Мамлекеттик нотариустарды бошотууда же которууда архивдик документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү жөнүндө актылар
 
 
 
8
 
Жарандардын кайрылууларынын журналы
 
9
 
Кириш корреспонденциянын журналы
 
 
10
 
Чыгуучу каттар журналы
 
 
11
 
Туруктуу сакталуучу иштердин тизмеси
 
 
12
 
Документтерди жок кылууга бөлүү актылары
 
13
 
Иштердин номенклатурасы
 
Нотариалдык аракеттерди жасоо – 02
14.
 
Нотариалдык иш-аракеттерди каттоо үчүн реестрлер
 
 
 
15.
 
Кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу келишимдери, анын ичинде мүлктү жубайлардын же мурдагы жубайлардын ортосунда бөлүштүрүү жөнүндө келишимдер
 
 
 
16
 
Башка келишимдер, анын ичинде күрөө жөнүндө келишимдер
 
 
 
17
 
Мурастоо укугу жана менчик укугу жөнүндө күбөлүктөр
 
 
 
18
 
 Мурастоо иштерин эсепке алуунун алфавиттик китеби
 
 
 
19
 
Мурастоо иштерин эсепке алуу китеби
 
 
27
 
Мурастык мүлктү коргоого карата чара көрүү жөнүндө арыздарды эсепке алуу китеби
 
 
28
 
Мурастык мүлктү коргоого карата чара көрүүдө баалуулуктарды эсепке алуу китеби
 
 
 
29
 
Депозиттик суммаларды жана баалуу кагаздарды эсепке алуунун киреше-чыгаша китеби
 
 
 
30
 
Депоненттердин өздүк эсептеринин китеби
 
 
31
 
Керээздер үчүн алфавиттик китептер
 
 
32
 
ишеним каттар
 
 
33
 
Чет өлкөдө аракеттенүү үчүн арналган, аны колдонуу мөөнөтү камтылбаган ишеним кат
 
 
 
34
 
аларга тиешелүү документтер менен аткаруу жазууларынын көчүрмөлөрү
 
 
 
35
 
Далилдерди камсыздоого байланышкан документтер
 
 
 
36
 
мамлекеттик нотариустун кол тамгасы менен сактоого кабыл алынган документтер, күбөлүктөр жана тизимдер
 
 
 
37
 
Жарандын тирүү экендигин жана белгилүү бир жерде жана убакытта документти көрсөткөндүгү фактысын күбөлөндүрүү боюнча фотографиялык карточкадагы сүрөтүгү адам менен жарандын окшоштугун күбөлөндүрүү боюнча күбөлүк
 
 
 
38
 
Нотариуска келип түшкөн арыздар, аларды тиешелүү уюмдарга жана адамдарга өткөрүп берүү, ошондой эле арыздын өткөрүп берилгендиги жөнүндө күбөлүктөр
 
 
 
39
 
Квитанциялык китептер, депозиттик операцияларды эсепке алуу китептери, депоненттердин өздүк эсептеринин китептери, жиберилген документтер
 
 
 
40
 
Нотариалдык иш-аракеттерди жасоодон баш тартуу жөнүндө токтом жана нотариалдык иш-аракеттерди жасоодон баш тартуу маселелери боюнча кат алышуулар
 
 
 
41
 
Документтерди экспертизага жиберүү жөнүндө токтом
 
 
42
 
Нотариустун иши жөнүндө жыйынды отчеттор, обзорлор (статистикадан тышкары)
 
 
 
43
 
Нотариалдык маселелер боюнча сот жана башка органдар менен кат алышуулар
 
 
44
 
Нотариуста сакталуучу документтердин дубликаттарын берүү жөнүндө арыздар
 
 
45
 
жарандардын керээзди жокко чыгаруу жөнүндө арыздары
 
 
46
 
Жарандардын ишеним каттарды жоюну жокко  чыгаруу жөнүндө арыздары
Заявления граждан об отмене аннулировании доверенностей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - тиркеме
 
 
______________ Ф. №
_____________ Оп. №
______________ Д. №
 
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги _______________ нотариус
 
№ ИШ __________том № _____
 
_______________________
(иштин аталышы)
 
_____________ жыл
   _________ баракта
Сактоо ________
 
____________ Ф. №
____________ Оп. №
____________ Д. №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 - тиркеме
 
 
туруктуу сактоо мөөнөтүндөгү
иштердин тизиминин титулдук барагынын формасы
 
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ведомстволук нотариалдык архиви
__________________________________________________________________
(мамлекеттик нотариалдык конторанын аталышы же жеке нотариустун аты жөнү нотариалдык округдун аталышы)
 
 
Фонд № ________________
 
 
 
 
 
__________жылдарда
туруктуу сакталуучу иштердин
(же документтердин тобунун аталышы) тизими
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 - тиркеме
 
 
 
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги _______________ нотариус
 
ФОНДдун № _________________________________________________________
(ведомстволук архивде толтурулат)
 
 
 
 
______ жылдарда туруктуу сакталуучу иштердин тизиминин №__________
 
 
 
 
ТИЗИМДИН БАШ БАРАГЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
              9 - тиркеме
 
 
 
_________________________эксперттик комиссиянын протоколу менен бекитилди
                    (архивдин мекеменин аталышы)
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ___________ № ___________
нотариус
 
 
_________ - жылда туруктуу сакталуучу иштердин Тизими
 
 
Иштердин индекстери
Иштин аталыштары
Даталары
Барактардын саны
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
Бул бөлүмгө № ____________ден  № _________ге чейинки
 иштер киргизилген:____________________________________________
(цифралар менен)
 
_____________________________________________________________
(түзүүчүнүн кызматы, аты-жөнү)
 
_______________   жылдагы ишендирем тизимдин бөлүмүнө жыйынтыктоочу жазууну күбөлөндүрөм
(колу)
 
_______________________________________________________________________ (иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу адамдын кызмат орду, аты-жөнү)
 
Эксперттик комиссиянын төрагасы _________________________________________
(колу) (дата)
 
Макулдашылды ___________________________________
             (мамлекеттик улук нотариус)
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 - тиркеме
 
_________________________эксперттик комиссиянын протоколу менен бекитилди
           (архивдин мекеменин аталышы)
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги ___________ № ___________
нотариус
 
 
_________ - жылда убактылуу сакталуучу иштердин Тизими
 
 
Иштердин индекстери
Иштин аталыштары
Даталары
Барактардын саны
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
Бул бөлүмгө № ____________ден  № _________ге чейинки
 иштер киргизилген:____________________________________________
(цифралар менен)
 
_____________________________________________________________
(түзүүчүнүн кызматы, аты-жөнү)
 
_______________   жылдагы ишендирем тизимдин бөлүмүнө жыйынтыктоочу жазууну күбөлөндүрөм
(колу)
 
_______________________________________________________________________ (иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу адамдын кызмат орду, аты-жөнү)
 
Эксперттик комиссиянын төрагасы _________________________________________
(колу) (дата)
 
Макулдашылды ___________________________________
             (мамлекеттик улук нотариус)
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11- тиркеме
 
БЕКИТЕМ
____________________________
(жетекчинин кызматынын аталышы)
____________________________
(колу, аты-жөнү)
____________________________
(дата)
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги______________________ нотариус
 
 
Документтерди жана иштерди жок кылууга бөлүү жөнүндө акт
__________________№________________
(дата) (түзүлгөн жери)
Негиз: __________________буйрук,
                       (датасы)
 
Түзгөн: эксперттик комиссия
Комиссиянын төрагасы:________________________________________________
(кызматы, аты-жөнү)
Комиссиянын мүчөлөрү: ______________________________________________________
(кызматы, аты-жөнү)
Катышты: _______________________________________________________
(кызматы, Аты-жөнү)
Комиссия тизмени жетекчиликке алып ______________________________________
тизменин аталышы төмөнкү документтерди жана
мөөнөтү өтүп кеткен иштерди жок кылууга тандалды,
_______________________________________________________________________
(нотариустун аты-жөнү)
 
 
Документтердин жана иштердин датасы
Документтердин жана иштердин аталыш (топтук же жеке),номенклатура, тизимдер боюнча иштердин индекси
Түшүндүрмөлөр
Документтердин саны
Тизме боюнча беренелердин номерлери
 
 
 
 
 
Бардыгы _____________________________________________________________________________
(цифра жана сөз менен)
 
Эксперттик комиссиянын төрагасы:
___________________________________                                                                                       ________________
 (колу, аты-жөнү)
 
Мүчөлөр:
___________________________________                                                                                          ________________
(колу, аты-жөнү)
 
 
 
Документтер майдаланган жана макулатураны кабыл алуу боюнча уюмга кабыл алуу-берүү накладной менен жок кылуу үчүн берилген ____________________________
дата
 
Эксперттик комиссиянын төрагасы:
_______________________________                                                                        ________________
(дата)                                                                                                                                  (колу, аты-жөнү)
 
                       
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы