13 Бештин айы, 2018
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

КЕЛИШИМ “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын алкагында квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүү тууралуу


 2018 жылдын «_ _»__________ №____
буйругуна 1 тиркеме
 
КЕЛИШИМ №__
“Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамынын алкагында квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүү тууралуу
 
Бишкек ш.
20__-жылдын ________________
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун координатору
____________________________________________________________, “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде жана кызматтык ыйгарым укуктарына ылайык иштеген (мындан ары текст боюнча – координатор), бир тараптан, _______
жана адвокат ______________________________________________________________ (аты-жөнү)___________________________________________________________________, паспортунун № ___________, _______________берилген___________________, лицензиясынын № ______________ __________________ берилген, Квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүү боюнча адвокаттардын мамлекеттик реестринде турган (мындан ары текст боюнча – адвокат) № _________, экинчи тараптан, биргеликте Тараптар деп аталышат, бул тараптар “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамынын алкагында ишке ашырылуучу квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө төмөнкү келишимди (мындан ары текст боюнча – Келишим) түзүштү:
 
1. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ
 
1.1. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык адвокат алуучуга мамлекет кепилдеген квалификациялыкюридикалык жардамды (мындан ары текст боюнча – жардам) жеке өзү берүүгө, ал эми Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген квалификациялыкюридикалык жардамга акы төлөө жөнүндө мыйзамында белгиленген тартипте жана шарттарда адвокат тарабынанкөрсөтүлгөн жардамга акы төлөөгө милдеттенет.
1.2. Адвокат жардам көрсөтүүдө ишке жогорку кесиптик, квалификациялык мамиле кылууну камсыз кылат, иштин бардык стадияларына жеке өзүнүн катышуусун жана болуусун камсыз кылат, өзүнүн материалдарын жана жабдууларын колдонот, ошондой эле алуучуга жардамды эң мыкты көрсөтүү үчүн ар кандай башка факт жүзүндөгү жана юридикалык иш-аракеттерди көрөт.
1.3. Ушул Келишимдин максаттары үчүн жардамды алуучу деп Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүлүшү керек болгон ар кандай жеке жак түшүнүлөт.
1.4. Келишим 20__-жылдын ____________20___жылдын___________ чейин колдонулат.
 
2. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
 
2.1. Координатор төмөнкүлөргө милдеттүү:
2.1.1. Арыз берүүчү менен мындай жардамды көрсөткөн адвокаттын ортосундагы   өз ара аракеттешүүнү камсыз кылууга.
2.1.2. Ушул Келишимге ылайык координатор тарабынан кабыл алынуучу жардам көрсөтүү тартиби менен байланышкан чечимдер тууралуу маалыматты адвокатка  берүүгө.
2.1.3. Адвокат көрсөтүүчү жардамдын жүрүшүн жана сапатын контролдоону ишке ашырууга.
2.1.4. Жардам берүү үчүн бардык зарыл болгон маалыматты жана документтерди, ошондой эле жардам көрсөтүүнүн жүрүшүндө адвокатка пайдалуу болгон башка маалыматтарды Адвокатка өз убагында берүүгө.
2.1.5. Адвокаттан жана башка ыйгарым укуктуу адамдардан алынган, жардам берүү менен байланышкан маалыматтарды үчүнчү жактарга бербөөгө жана Алуучунун жана/же Адвокаттын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына зыян келтириши мүмкүн болсо, ал маалыматтарды кандайдыр бир түрдө колдонбоого.
 
2.2. Координатор төмөнкүлөргө укуктуу:
2.2.1. Адвокаттын кесиптик ишине кийлигишпестен, адвокат алуучуга көрсөтүп жаткан жардамды координациялоого жана контролдоого.
2.2.2. Тиешелүү талап коюлган күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирбестен адвокаттан жардам көрсөтүү менен байланышкан оозеки жана жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү алууга.
2.2.3. Адвокат тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекет кепилдеген квалификациялыкюридикалык жардамдын регистрин суратууга.
 
2.3. Адвокат төмөнкүлөргө милдеттүү:
2.3.1. Адвокатура кеңеши тарабынан бекитилген (№ 1 тиркеме) жана ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү сапатынын стандарттарына” ылайык жардам берүүгө.
2.3.2. Алуучуга квалификациялыкюридикалык жардамды өз учурунда жана толук көлөмдө көрсөтүүгө.
         2.3.3. Адвокаттардын кесиптик этикасынын эрежелерин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүүгө тиешелүү бөлүгүндөгү талаптарды сактоого.
2.3.4. Ушундай маалыматты ачыктоо милдети Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери менен Адвокатка жүктөлгөн учурларды кошпогондо, адвокатка конкреттүү иш боюнча жардам көрсөтүүнүн жүрүшүндө белгилүү болуп калган ар кандай маалыматтын толук жашырындуулугун камсыз кылууга.
2.3.5. Алуучуга анын укуктары жана милдеттери, квалификациялыкюридикалык жардам алуу шарттары жана тартиби жөнүндө толук маалымат берүүгө.
2.3.6. Адвокат тарабынан көрсөтүлүүүчү мамлекет кепилдеген квалификациялык юридикалык жардамдын регистрин жүргүзүү тартиби жана формасы жөнүндө жобого ылайык көрсөтүлүүчү мамлекет кепилдеген квалификациялыкюридикалык жардамдын регистрин жүргүзүүгө.
2.3.7. Жардам көрсөтүү аяктаган учурдан тартып үч жумушчу күндөн кеч эмес мөөнөттө белгиленген талаптарга ылайык көрсөтүлгөн квалификациялык юридикалык жардам жөнүндө отчет түзүүгө жана аны координаторго берүүгө.
2.3.8. Кезметке туруу графигине ылайык кезметке туруу күнү өз убагында жардам көрсөтүүнү камсыз кылуу үчүн адвокат координатор менен дайыма байланышта болууга.
2.3.9. Координатордун тиешелүү чечими чыгарылгандан кийин мамлекет кепилдеген квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүүгө киришүүгө.
 
2.4. Адвокат төмөнкүлөргө укуктуу:
2.4.1. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасында Координатор жана Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы тарабынан кабыл алынуучу чечимдер жөнүндө маалымат алууга.
2.4.2. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жана шарттарда көрсөтүлгөнквалификациялыкюридикалык жардам үчүн мамлекеттик бюджеттен акы алууга.
2.4.3. Ыйгарым укуктуу органга жана сотко арыз жана даттануу менен кайрылууга.
2.4.4. Ушул келишим боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткаруу үчүн зарыл болгон ар кандай маалыматты Координатордон алууга.
2.4.5. “Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамында, “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган адвокаттын бардык укуктарын колдонууга.
 
3. АКЫ ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ ЖАНА ТАРТИБИ
 
3.1. Адвокат тарабынан алуучуга көрсөтүлгөнквалификациялыкюридикалык жардамга акы төлөө шарттары, тартиби жана тарифтер мыйзамда белгиленген тартипте аныкталат.
 
4. КУПУЯЛУУЛУК
 
4.1. Маалыматты берүү формасына, ыкмасына жана тартибине карабастан тараптардын бири-бирине же алуучунун адвокатка берген ар кандай маалыматы, ошондой эле Регистрде сакталган маалымат купуя болуп саналат.
4.2. Тараптар башка тараптан алынган маалыматтын толук купуялуулугун камсыз кылууга, аны үчүнчү жакка жайылтпоого милдеттенет, буга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлар, ошондой эле бул квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүү үчүн зарыл болгон учурлар кирбейт.
 
5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
 
5.1. Ушул Келишимдин шарттарын аткарбагандыгы же толук эмес аткаргандыгы үчүн тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
5.2. Адвокат “Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын, ушул Келишимдин шарттарын, адвокаттык иш жөнүндөКыргыз Республикасынын Мыйзамын, Адвокаттардын кесиптик этикасынын кодексин бузган учурда Борбор координатордун сунушу боюнча төмөнкүлөргө укуктуу:
1) квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүүдөн адвокатты убактылуу четтетүүгө;
2) квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө келишимди бузууга;
3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таасир этүүнүн башка чараларын көрүүгө.
5.3. Адвокат адвокаттардын кесиптик этикасынын ченемдерин жана эрежелерин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.
 
6. КЕЛИШИМДИ  ТОКТОТУУНУН (БУЗУУНУН) НЕГИЗДЕРИ ЖАНА ТАРТИБИ
 
6.1. Бул квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө келишимдин колдонулушу төмөнкүдөй учурларда Борбор тарабынан токтотула турушу мүмкүн:
1) Адвокат арыз берсе;
2) Адвокатка карата сотко чейинки өндүрүш болсо.
6.2. Төмөнкүдөй учурларда бул келишим токтотулуп, ал эми адвокат Квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүү боюнча адвокаттардын мамлекеттик реестринен чыгарылышы мүмкүн:
1) Адвокат арыз берсе;
2) квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө келишим бузулса;
3) Адвокат адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиясынан ажыраса/токтотула турса.
4) Келишимдин аракетинин мөөнөтүнүн өтүшү боюнча.
6.3. Тараптар келишим бузулган же келишимдин аракетинин мөөнөтү аяктаган күнгө чейин пайда болгон бардык өзүнүн милдеттерин аткарышы керек.
 6.4. Координатор  ушул Келишимди бузуу датасына чейин көрсөтүлгөн жардам жөнүндө адвокаттын отчетун алууга жана көрсөтүлгөн жардамга акы төлөө жөнүндө жүйөлүү чечим чыгарууга милдеттүү.
   6.5. Адвокат Келишим бузулгандан кийин беш жумуш  күндөн кечиктирбестен Координатордон алынган бардык документтерди жана Регистрди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча өткөрүп берүүгө милдеттүү.
 
7. КЕЛИШИМДЕН ЧЫККАН ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ
 
7.1. Талаш-тартыштарды чечүүнүн дооматтык (сотко чейинки) тартиби Тараптар үчүн милдеттүү болуп саналат. Талаш-тартыш доомат жөнөтүлгөн күндөн тартып отуз календардык күн өткөндөн кийин сотко чейинки жөнгө салуу боюнча чараларды Талаптар көргөндөн кийин соттун чечүүсүнө берилиши мүмкүн.
7.2. Ушул Келишимден келип чыккан талаш-тартыштар Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык соттук тартипте чечилет.
 
8. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР
 
8.1. Ыйгарым укуктуу орган квалификациялыкюридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө келишимди жыл сайын адвокаттар менен түзөт.
8.2. Келишимге ар кандай өзгөртүүлөр жана толуктоолор алар жазуу жүзүндө болуп жана Тараптар кол койгон шартта анык. Ушул Келишимге тиркемелер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.
8.3. Келишим ар бир Тарап үчүн бирден, 2 (эки) нускада түзүлдү.
8.4. Ушул Келишим боюнча укуктук мамилелер эмгектик мамилелер болуп саналбайт.

9. ТАРАПТАРДЫН ДАРЕГИ, РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ
 
Координатор
Адвокат
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор
 
720010, Бишкек ш., М.Ганди көч, 32
ИНН 01403197010012
ОКПО 00015711 0253101    2
Ленин РОК
эсеп-кысабы 1299002381820063
Атай. эсеби 1299002382820072
РСК Банк ААКы, Бишкек ш.,
БИК 129001,
Юстмин ө/эсеп 205201275
 
 
 
Дареги: ______________________________________
______________________________________
Катталган жери:
______________________________________
______________________________________
ИНН: ______________________________________
Банктын реквизиттери:
 
Координатор
 
Адвокат
___________________________
______________________________________
 

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугу?уз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу ?ч?н кайда кайрылса?ыз болот?

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция Министрилигинин буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif7ce8f225aa7048cab1df0e1bda2fb27d20181206053805.JPG

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы