04 Жалган куран, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасында жазык иштер боюнча квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүүчү адвокаттардын иш сапатынын стандарттары


Кыргыз Республикасынын Адвокаттар     кеңешинин 2017-жылдын 19-октябрындагы чечими менен бекитилген
 
 
 
 
 
 
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасында жазык иштер боюнча квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүүчү адвокаттардын иш сапатынын стандарттары
 
 
Бишкек 2017
Преамбула
 
Ушул Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасында жазыктык иштер боюнча квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүүчү адвокаттардын иш сапатынын стандарттары (мындан ары текст боюнча – Стандарттар) Кыргыз Республикасынын «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин, «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык ишжөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын, Адвокаттардын кесиптик этикасынын кодексинин жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы тарабынан иштелип чыккан.
Стандарттар мамлекет кепилдеген юридикалык жардам (мындан ары текст боюнча – МКЮЖ) системасынын алкагында көрсөтүлүүчү квалификациялык юридикалык жардамдын сапатын жогорулатуу максатында иштелип чыккан жана бекитилген, кылмыш жана жазык иштер боюнча квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүүдө адвокаттын ишине коюлган бирдиктүү талаптарды камтыйт, аларды белгилөө адвокаттын мыйзамдарда тыюу салынбаган башка каражаттарды колдонуусун чектебейт.
Адвокат тарабынан аракеттерди жасоонун иреттүүлүгү  жана жетиштүүлүгү ушул Стандарттарга ылайык жана кылмыш жана жаза иштеринин конкреттүү жагдайларына ылайык аныкталат.
Стандарттардын жоболору адвокаттардын мыйзам талаптарын аткаруу шарттарында адвокаттын көз карандысыздыгына каршы келүүчү аракеттердин ал тарабынан жасалуусун тапшыруучу же ага жол берүүчү катары түшүндүрбөшү керек.
 
 
1.      Жалпы жоболор
1.         Адвокат Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун координатору (мындан ары – Борбордун координатору) тарабынан Квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүү боюнча адвокаттардын Мамлекеттик реестринен (мындан ары текст боюнча – Реестр) дайындалат.
Кыргыз Республикасынын «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Мыйзамынын 8-статьясында көрсөтүлгөн адамдар квалификациялык юридикалык жардам  алуучулар болуп саналат.
2.         Борбордун координаторунун адвокатты дайындаганы жөнүндө чечимдин жана жазык-процесстин белгилүү бир стадиясында конкреттүү ишке катышуусу үчүн ага берилген ордер-тапшырманын негизинде адвокат кылмыш жана жазык ишине киришет.
3. Борбордун координатору тарабынан дайындалган адвокат өзү дайындалган убактан тартып тез арада кылмыш жана жазыктык ишти жүргүзүүгө киришет.
4. Борбордун координаторунун дайындоо жөнүндө чечимисиз МКЮЖ алуучусунун (мындан ары текст боюнча – алуучу) кызыкчылыктарында кылмыш жана жазык ишке катышуу адвокатка карата тартип өндүрүшүн козгоо үчүн негиз болот.
5. Адвокат кызыкчылыктардын кагылышы же анын келип чыгышынын тобокелдиги болгон учурларда алуучунун кызыкчылыктарын коргоону ишке ашыра албайт. Адвокат менен алуучунун ортосунда кызыкчылыктардын кагылышы келип чыкканда адвокат бул тууралуу Борбордун координаторуна токтоосуз билдирүүгө милдеттүү.
6. Адвокат өзүн коргоо учурларынан тышкары, эч бир жагдайларда квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүү менен байланыштуу ага белгилүү болгон жана адвокаттык сырды түзүүчү маалыматтарды жарыялоого укугу жок.
7. Адвокат жазык иштер боюнча Квалификациялык юридикалык жардам көрсөтүү боюнча регистрди (мындан ары текст боюнча – Регистр) жүргүзүүгө милдеттүү. Көрсөтүлгөн квалификациялык юридикалык жардамдын сапаты Регистрдин материалдары менен тастыкталат.
8. Адвокат коргоо процессин жүргүзүүдө, процесстин стадиясына көз карандысыз түрдө:
-алуучуга консультация берет жана ага иш боюнча колдонулуучу процессуалдык укуктарды жана милдеттерди, материалдык жана процессуалдык укуктун ченемдерин түшүндүрөт;
- иштин материалдары менен тааныштырууда, доолорду, арыздарды жазууда, доого/арызга каршы пикирди, өтүнүч катты, даттанууларды жана алуучу тарабынан кол коюлушу мүмкүн болгон башка процессуалдык документтерди жазууда алуучуга жардам көрсөтөт;
- мыйзамдарда тыюу салынбаган башка каражаттарды жана коргоо ыкмаларын колдонот.
9. Адвокат өзү дайындалган стадиядагы ишти аяктагандан кийин, же болбосо Борбордун координаторунун чечими боюнча ишке өзүнүн катышуусун токтотот.
Адвокаттын процесстин кийинки стадиясына катышуусу үчүн Борбордун координатору адвокатты дайындоо жөнүндө жаңы чечим чыгарат жана ордер-тапшырма берет.
10. Жазык/ процессуалдык ишке катышуусун токтоткон адвокат Регистрди Борбордун координаторуна Кабыл алуу-өткөрүп берүү акты боюнча өткөрүп берүүгө милдеттүү.
11.Адвокат квалификациялык юридикалык жардамды, бардык КЮЖ алуучуларга мыйзам чегинде көрсөтүүгө милдеттүү.
 
 2. Адвокаттын кылмышка шектүү адамдарды кармоо учурундагы иш-аракетине карата минималдуу талаптар
 
12. Борбордун координатору тарабынан дайындалган адвокат бир сааттын ичинде кармоону жүзөгө ашырган органга кармоонун негиздери тууралуу маалымат алуу үчүн, ошондой эле кармоо протоколун жана кылмыш-жаза ишин козгоо тууралуу чечимдин көчүрмөсүн алуу үчүн келүүгө милдеттүү болуп саналат.  
13. Адвокат кармалган киши менен дароо жолугуп, биринчи сурамжылоону жекеме жеке жүргүзүүсү керек.
14. Адвокат тергөө органдары жана башка адамдар тарабынан кармалгандарга карата күч же психологиялык жактан кандайдыр бир кысым көрсөтүлүүсүнө каршы туруусу керек.
 15. Адвокат камакка алуу, жеке тинтүү менен тааныш болуусу жана эгерде зарыл болсо, жазуу жүзүндөгү сын-пикирлерин киргизүүсү керек. 
 
3. Тергөөнүн жүрүшүндө адвокатка карата минималдуу талаптар
 
16. Адвокат алуучунун катышуусу менен өткөрүлгөн бардык процессуалдык жана тергөө иш-аракеттерине катышууга милдеттүү.
17. Тергөө иштери адвокаттын катышуусусуз жүргүзүлүп, жыйынтыгында алуучунун укуктары жана мыйзамдуу  кызыкчылыктары бузулган учурда, адвокат аларга каршы арызданууга милдеттүү.
18. Адвокат тергөө органдары жана башка адамдар тарабынан кармалгандарга карата күч же психологиялык жактан кандайдыр бир кысым көрсөтүлүүсүнө каршы туруусу керек.
 19. Адвокат алуучу менен иш боюнча  позициясын макулдашуусу зарыл. Ушул максатта, адвокат кылмыш ишинин жагдайларын тактоо үчүн чараларды көрө баштайт.
20. Адвокаттын соттолуучунун күнөөлөрүнүн ачыкталышында жана алдын ала эскертилүүчү чаралардын көрүлүүсүндө катышуусу милдеттүү болуп саналат.
21. Эгерде соттолуучу күнөөлүү экендигин мойнуна алса, адвокат анын укугун түшүндүрүүгө милдетүү жана күнөөсүн мойнуна алгандыгн ыктыярдуу түрдө болгондугун жана өзүн-өзү мажбурлабагандыгына ынануусу керек.
22. Адвокат соттолуучуну эркинен ажыратууга байланыштуу эмес, алдын алуу чарасын көрүү боюнча сотко же тергөөчүгө өтүнүч менен кайрылууга милдеттүү.
23. Адвокат эгерде сот тарабынан соттолуучунун мыйзамсыз камакка алынышы жана учурдагы сот тарабынан иши каралганга чейин бошотулуу мүмкүнчүлүгү каралса, анда соттук актка камакка алуу түрүндөгү алдын алуучу чаралар боюнча даттанууга милдеттүү.
24. Адвокат сот тарабынан соттолуучуну камакка алуу мөөнөттөрүн узартуу маселеси каралып жаткан учурда, соттолуучуну эркиндикке чыгарылуусун талап кылууга милдеттүү.
25. Адвокат бардык кылмыш ишинин документтеринин тизмеси менен бирге, тигилген жана номерленген түрдө иштин материалдары менен таанышууга милдеттүү.
 
4. Сотто адвокаттын иш-аракетине карата минималдык талаптар
 
26. Адвокат эгер бул кылмыш иши боюнча тергөө иштерине жактоочу катары катышпаган болсо, анда ал алуучу менен жолугуп биринчи сурамжылоону өткөрүүсү керек.
27. Адвокат кылмыш ишинин бардык материалдары менен толук түрдө таанышып чыгуусу керек.
28. Адвокат кылмыш ишинин бардык материалдары менен таанышып бүткөн соң, алуучу менен жолугуп, иштин жагдайлары боюнча сурамжылоо жүргүзүүгө, учурдагы абалды аныктоого жана коргонуунун стратегиясын иштеп чыгууга милдеттүү.
29. Адвокат эгерде соттолуучуну камакта кармоо мөөнөттөрү бузулган учурда, соттолуучунун мыйзамсыз түрдө камакта кармалып жаткандыгы үчүн анын камактан бошотулуусун талап кылуу арызы менен даттанууга милдеттүү болуп саналат.  
30. Адвокат сот тарабынан кылмыш иши боюнча бардык далилдердин толук түрдө изилденүүсүн текшерүүсү керек.  Эгерде сот тарабынан бул талаптар аткарылбаса, анда адвокат жазуу түрүндө арызданууга милдеттүү болуп саналат (төрагалык кызмат адамы же башка мыйзам тарабынан жол берилген иш-аракеттерине протокол боюнча каршы пикирлерди билдирүүлөрү боюнча колдонмо алуу менен).
31. Адвокат жарыш сөздөргө жана өкүмдү угузууга катышууга милдеттүү болуп саналат.
32. Адвокат мыйзамда бекитилген мөөнөттө өкүмдү алып, жазуу түрүндөгү өкүмдү ооз эки айтылган өкүмгө дал келүүсүн текшерүүсү милдет.
33. Адвокат алуучу менен жолугуп өкүмдү түшүндүрүп, аппеляциялык түрдө даттануу мүмкүндүгүн жана зарылдыгын талкуулоосу керек.
Адвокат жана алуучу соттук акттыларды аппеляциялык түрдө даттануу чечимине келишкен учурда адвокат мыйзамда бекитилген тартипте жана мөөнөттө аппеляциялык даттанууну түзүп киргизүүсү керек.
34. Адвокат алуучу менен бирге кабыл алынган соттук акттылардын толук же бир бөлүгүн кассациялык же көзөмөлдүк даттануу мүмкүндүгүн жана зарылдыгын чечүүсү керек.
 35. Аппеляциялык, кассациялык, көзөмөлдүк даттанууда жана ошондой эле жогоруда айтылган инстанцияларда адвокаттын позициясы, талабы так жана даана болуусу керек. 
36. Адвокат, прокурор тарабынан өкүмгө сунуш жана башка соттук актыларды киргизген учурда, жазуу түрүндө каршы пикирин билдирүүсү керек. 
 
 
5. Өкүмдү аткаруу стадиясында адвокаттын иш-аракеттерине болгон минималдуу талаптар.
37. Өкүмду аткаруу стадиясында, квалификациялуу юридикалык жардам алуу үчүн алуучу кайрылган учурда адвокат соттук актылар менен таанышып анын укугун жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо учун иш-аракеттерди аткаруусу керек.  
 
6. Балдар үчүн юстиция маселелери боюнча адистешкен
адвокаттын иш-аракеттерине болгон минималдуу талаптар.
 
38. Жашы жете электерге квалификациялык юридикалык жардам берип жаткан адвокаттын ишмердүүлүгү, балдар үчүн юстициянын алкагында б.а. жашы жете электердин мыйзамга каршы иштеринде, жашы жете элек жабырлануучуларга, күбөлөргө алардын кызыкчылыктарын  жеке коопсуздугун, абийирин урматтоосун артыкчылык менен камсыздоо керек.
            39. Жашы жете электердин кызыкчылыктарын максималдуу түрдө ишке ашыруу учун жана физикалык, интеллектуалдык жана психикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, жашы жете электерге квалификациялык жардам берүүго жаш балдардын юстициясы боюнча атайын үйрөтүүчү курстарды окуган адвокаттарга уруксат берилет.
40. Жашы жете электерге квалификациялык жардам берип жаткан адвокат, аларга юридикалык жардам берүүчү мамлекеттик жана жеке мекемелердин же ишканалардын өкүлдөрүнүн байланышуу контакттары боюнча бардык маалыматты алуу укугунун сакталышына жардам берүүсү милдет.
41. Квалификациялык жардам берип жаткан адвокат менен жашы жете электердин жолугуусун атайын ИИБнүн, соттордун орун жайларында өткөрүү жана суракка алуунун ар кандай түрлөрүнөн алыс, сүйлөшүү гана түрүндөөткөрүү милдеттүү.
42. Жашы жете электерге квалификациялык жардам берип жаткан адвокат тарабынан кандайдыр бир психологиялык таасир берүү тыюу салынат.
43. Жашы жете электерди суракка алууда аудио жана видео жаздыруучу техникалык каражаттарды колдонуу милдеттүү.
44. Жашы жете электерге квалификациялык жардам берип жаткан адвокат, алар менен ишенимдүү мамилени түзүү, үчүн алган маалыматтын толук купуялуулугун сактоого милдеттүү.
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

Мамлекеттик жыйымдын өлчөмдөрү

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясынын курамы

Жеке нотариустардын реестри

Мамлекеттик нотариустардын реестри

Насыя бүтүмдөрүн күбөлөндүрүүдө төмөндөтүлгөн баада кызмат көрсөтүүчү жеке нотариустардын тизмеси

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын ишмердилүүгүн текшерүү боюнча 2023-жылга План

Мурас иштерин жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу жеке нотариустардын тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылары

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясы жөнүндө

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө

Нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган локалдык актылар


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gifbab0e6c85958b4d3b4e8755d2928c73520200416053658.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы