23 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын кесиптик ишине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби


 
 
4-тиркеме
 
 
Мамлекеттик жана жеке нотариустардын
кесиптик ишине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби
 
1. Жалпы жоболор
 
1. Ушул Тартип мамлекеттик жана жеке нотариустардын кесиптик ишине текшерүү жүргүзүү маселелерин жөнгө салат.
2. Бул Тартип нотариустар тарабынан жүрүм-турумдун этикалык ченемдерин бузуу фактылары боюнча текшерүүлөрдү (кызматтык териштирүүлөрдү) уюштурууга колдонулбайт.
3. Нотариустарды текшерүү пландуу, пландан тышкаркы (кызматтык) болушу мүмкүн.
4. Пландуу текшерүүлөр Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары - министрлик) буйругу менен бекитилген, текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн ар жылдык пландарына ылайык текшерүүлөр жүргүзүлгөн жылдан мурдагы жылдын 15-декабрынан кечиктирилбестен жүргүзүлөт.
Текшерүүлөрдү жүргүзүү планына төмөнкү учурларда министрликтин буйругу менен тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн:
1) жүйөлүү себептер менен нотариус жумуш ордунда болбогондо;
2)нотариус дарыланганда;
3)өзгөчө абал киргизилсе.
5.Текшерүүлөрдүн планында мамлекеттик нотариалдык кеңсенин же нотариалдык округдун аталышы, текшерилүүчү нотариустун аты-жөнү, текшерүү жүргүзүүнүн мөөнөтү (календардык ай) көрсөтүлөт.
6.Текшерүүлөрдүн бекитилген ар жылдык пландары Нотариаттын бирдиктүү маалыматтык тутуму (мындан ары-НБМТ) аркылуу Кыргыз Республикасынын Нотариалдык палатасына жиберилет жана нотариустардын таанышуусу үчүн министрликтин расмий сайтына жайгаштырылат.
7. Текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө маалымкат министрлик тарабынан 15 жумушчу күндүн ичинде каралууга тийиш.
8. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча маалымкаттар нотариустун өздүк ишинде сакталат.
 
2. Текшерүүнүн негизги милдеттери
 
9. Мамлекеттик жана жеке нотариустардын (мындан ары - нотариустардын) кесиптик ишин текшерүүнүн негизги милдеттери төмөнкүлөр:
1) жасалуучу нотариалдык иш-аракеттердин Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын, жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн нотариалдык ишти жөнгө салуучу башка ченемдик укуктук актылардын талаптарына ылайык келишин текшерүү;
2) нотариустар тарабынан нотариалдык иш кагаздарын жүргүзүү эрежелеринин сакталышын текшерүү;
3) нотариалдык ишти уюштурууну, анын ичинде жеке нотариалдык кеңсенин же нотариалдык бюронун жайына, жабдууларына жана таризделишине, жарандарды кабыл алууну уюштурууга жана нотариустун иш режимине, нотариалдык кеңсенин же нотариалдык бюронун кадрдык камсыздалышына жана материалдык-техникалык жабдылышына карата коюлуучу талаптардын сакталышын текшерүү;
4) аныкталган мыйзам бузуулардын себептерин жана шарттарын талдоо, аларды жоюу ыкмалары жана алардын алдын алуу;
5) нотариалдык иш-аракеттердин айрым түрлөрү боюнча нотариалдык практиканы жалпылоо;
6) нотариустарга методикалык жардам берүү;
7) нотариустардын кесиптик квалификациясын жогорулатууну сактоосун текшерүү;
8) нотариалдык ишти уюштуруунун оң тажрыйбаларын жайылтуу.
 
3. Комиссиянын ыйгарым укуктары
 
10. Текшерүү жүргүзүү үчүн үч жана андан ашык адамдан турган комиссия түзүлөт, ага Юстиция министрлигинин нотариат маселелерин тейлеген башкармалыгынын кызматкерлери, аймактык юстиция башкармалыгынын кызматкерлери жана Кыргыз Республикасынын Нотариалдык палатасынын өкүлдөрү кирет.
11. Министрликтин буйругу менен комиссиянын курамы жана текшерүүнүн башталган күнүбекитилет.
12. Айрым пландык, пландан тышкарытекшерүүлөр Министрликтин буйругу менен юстициянын аймактык башкармалыгына тапшырылат. Бул учурда комиссиянын курамы жана текшерүүнүн башталган күнү юстициянын аймактык башкармалыгынын буйругу менен бекитилет.
13.Текшерүүнүн жүргүзүү мөөнөтү 5 жумушчу күндөн ашпоого тийиш. Ушул Тартиптин 4-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда, текшерүүнүн жүргүзүү мөөнөтү министрликтин тиешелүү буйругу менен узартылат.
14.Пландык жана пландан тышкары текшерүүнүн конкреттүү күнү жөнүндө комиссиянын мүчөлөрүнө жана нотариуска ал жүргүзүлгөнгө чейин 5 жумушчу күндөн кечиктирилбестен маалымдалат.
15.Текшерүү жүргүзүү процессинде нотариустардын укуктары сакталууга тийиш.
16.Комиссия мүчөлөрү текшерүү жүргүзүүдө калыс, көз карандысыз, Кыргыз Республикасынын Конституциясын, башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Тартипти жетекчиликке алат.
17.Комиссия мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:
1)текшерүү материалдарында камтылган купуя маалыматты ачыкка чыгарбоого;
2) эгерде ал текшерүү жүргүзүлүп жаткан адамдын жакын тууганы болсо, аны комиссияга киргизүү жөнүндө маселени кароодо өзүнүн баш тартуусун билдирүүгө.
18. Пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн алдында комиссия келип түшкөн даттанууларды, кайрылууларды, арыздарды, нотариустун иши жөнүндө отчетторду, мурдагы текшерүүлөр жөнүндө маалымкаттарды тандап алат жана изилдейт, нотариустун жазык жоопкерчилигине тартылганы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын аймагында соттуулугу болгондугу же болбогондугу жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле текшерилип жаткан нотариустун кесиптик ишине байланышкан башка маалымкаттарды жана материалдарды сурайт.
Комиссия нотариустардан текшерүүнүн предмети болуп саналган бардык зарыл документтерди алууга жана НБМТга кирүүгө укуктуу.
19. Кылмыш белгилери табылган учурда текшерүүнүн материалдары тиешелүү укук коргоо органына жиберилет.
 
4. Пландуу текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби
 
20. Нотариустун кесиптик ишин текшерүү 5 жылда бир жолу жүргүзүлөт. Нотариалдык ишти жүзүүгө биринчи жолу киришкен нотариустун ишин биринчи текшерүү мамлекеттик нотариус кызматка дайындалгандан же жеке нотариус лицензия алгандан кийин бир жылдан кийин жүргүзүлүүгө тийиш.
21.Пландуу текшерүүнүн предмети:
1)нотариустун нотариалдык ишин уюштуруу;
2) нотариалдык иш жүргүзүү, иштердин номенклатурасы, иштердин наряддары, мурастык иштер, архив;
3) кагаз жана электрондук түрдө нотариалдык иш-аракеттерди каттоо реестрин жүргүзүү тартиби (мындан ары – реестрлер);
4) мурастык иштерди эсепке алуунун реестрин (китебин) кагаз жана электрондук түрдө жүргүзүүнүн тартиби;
5) мурастык иштерди эсепке алуунун алфавиттик реестрин (китебин) кагаз жана электрондук түрдө жүргүзүүнүн тартиби;
6) кагаз жана электрондук түрдө керээздердин эсепке алуу алфавиттик китебин жүргүзүүнүн тартиби;
7) номенклатурага киргизилген кагаз жана электрондук түрдөгү журналдарды жана китептерди жүргүзүүнүн тартиби;
8) нотариалдык иш-аракеттерди жасоодо мамлекеттик алымдын алынышынын тууралыгы жана отчеттуулук;
9) нотариалдык иш-аракеттерди жасоодо мыйзамдуулуктун сакталышы;
10) террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын сактоо.
22. Нотариус текшерүү жүргүзүү үчүн тиешелүү шарттарды түзөт жана комиссиянын мүчөлөрүнө НБМТна жеткирүүнү камсыздоо менен текшерүүнүн предмети болуп саналган бардык зарыл документтерди берет.
23. Пландуу текшерүүнүн жүрүшүндө комиссия тарабынан реестрлерди, наряддарды, мурастын иштерди, журналдарды жана китептерди тандап текшерүү жүргүзүлөт.
24. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын нотариустар тарабынан сакталышын текшерүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышына текшерүү жүргүзүү тартиби жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлөт.
25. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча комиссия текшерүү жүргүзүлгөн күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирбестен эки нускадагы маалымкатты түзөт, ага текшерүү жүргүзүлгөн комиссиянын мүчөлөрү жана нотариус кол коет.
Маалымкатта текшерүүнүн негиздери жана мезгили, мыйзамдын тиешелүү ченемдерине милдеттүү түрдө шилтеме берүү менен аныкталган укук бузуулардын сыпаттамасы, нотариалдык иштин деңгээли жана сапаты, нотариустун ишин жалпы баалоо, табылган кемчиликтерди жана мыйзам бузууларды жана бул бузууларга алып келген себептерди талдоо, ошондой эле нотариуска зарыл болгон чараларды көрүү жөнүндө сунуштамалар жана тыянактар чагылдырылууга тийиш.
26. Аныкталган тартип бузуу фактылары боюнча комиссия мүчөлөрү нотариустан жазуу жүзүндөгү түшүндүрмөлөрдү талап кылат.
27. Эгерде текшерүү учурунда нотариустун атынан нотариалдык иш-аракеттерди башка адамдар, анын ичинде жеке нотариустун жардамчысы анын аты жазылган мөөрүн, НБМТна кирүү укугу бар квалификациялуу электрондук кол тамгасын колдонуу менен жасалгандыгы аныкталса, комиссиянын мүчөлөрү тарабынан тиешелүү акт түзүлөт.
28. Эгерде, текшерүү жүргүзүлгөн маалымкат менен нотариус таанышуудан же ага кол коюудан баш тартса, тиешелүү акт түзүлөт, ага комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коет.  
29. Эгерде, текшерүү жүргүзгөн комиссиянын сын-пикирлери менен нотариус макул болбосо, ал маалымкатка кол койгон учурда да, ошондой эле текшерүүнүн натыйжалары министрлик тарабынан каралганга чейинки мөөнөттө өзүнүн жазуу жүзүндөгү негизделген каршы пикирлерин (тиешелүү документтерди тиркөө менен) берүүгө укуктуу.
30. Текшерүүнүн жыйынтыгы жөнүндө маалымкатта аныкталган кемчиликтерди жана колдонуудагы мыйзамдарды бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрүү мөөнөтү белгиленет.
31. Маалымкатта белгиленген мөөнөттө нотариус кемчиликтерди жана тартип бузууларды жоюу жөнүндө маалыматты министрликке жиберет. 
 
5. Пландан тышкары текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби
 
32. Пландан тышкары текшерүү төмөнкү негиздер боюнча жүргүзүлөт:
1) аныкталган кемчиликтерди жана колдонуудагы мыйзамдарды бузууларды жоюу боюнча чараларды көрүү үчүн комиссия тарабынан белгиленген мөөнөттүн бүтүшү;
2) жарандардын, анын ичинде жеке ишкерлердин, юридикалык жактардын арыздарын, мамлекеттик органдардан, соттордон, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана жалпыга маалымдоо каражаттарынан министрликке нотариус тарабынан лицензиялык талаптарды бузгандыгы жөнүндө маалыматтарды тастыктаган документтерди жана материалдарды тиркөө менен түшкөндө.
3) лицензиянын колдонулушу токтотулган мөөнөттүн бүтүшү.
33. Пландан тышкары текшерүү документалдык же жерине чыгуу түрүндө жүргүзүлөт.
34. Пландан тышкары текшерүүнүн күнү нотариуска кабарлоо билдирилбейт.
35. Пландан тышкары текшерүү келип түшкөн даттануунун (арыздын) чегинде жүргүзүлөт. Пландан тышкары текшерүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын бузуулар аныкталган учурда нотариустун жалпы ишин текшерүү дайындалат.
36. Пландан тышкары текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча эки нускадагы маалымкат түзүлөт. Маалымкатта текшерүүнүн жыйынтыктары, мыйзамдын тиешелүү ченемдерине милдеттүү түрдө шилтеме берүү менен аныкталган укук бузуулардын сыпаттамасы, табылган кемчиликтерди жана мыйзам бузуулардын жана бул бузууларга алып келген себептерди талдоо, нотариустун ишине жалпы баалоо берүү, ошондой эле нотариуска зарыл болгон чараларды көрүү жөнүндө сунуштамалар жана тыянактар чагылдырылууга тийиш.
37. Пландан тышкары текшерүүнүн жыйынтыктары ушул Тартиптин 4, 10. пункттарында каралган тартипте таризделет жана каралат. 
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы