21 Чын куран, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар


Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2018-жылдын «31» -декабрындагы
№ 245 буйругуна 1-тиркеме
 
Коммерциялык уюмду мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) үчүн
документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө
ТИЛ КАТ
 
Каттоочу органга көрсөтүлгөн документтер
Бар «+»/        жок «-» белгилер менен белгилөө керек
Барактын саны
1
Каттоо арызы  
 
 
2
Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) каттоо жөнүндө чечими
 
 
3
Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) кайра каттоо жөнүндө чечими
 
 
4
Уюштуруучунун - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү
 
 
5
Жетекчинин - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү
 
 
6
Уюштуруучуну - юридикалык жактын статусун тастыктаган документи
 
 
6.1            
Жергиликтүү юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү
 
 
6.2
Чет өлкөлүк юридикалык жактын статусун күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган, гербдүү мөөр коюлган көчүрмөсү же башка документи (ККМ мамлекеттеринин  юридикалык жактары үчүн)
 
 
6.3            
Чет өлкөлүк юридикалык жактын статусун күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган легалдаштырылган (апостештирилген) көчүрмөсү же башка документи
 
 
7           
Каттоого жана кайра каттоого көрсөтүлгөн кошумча документтер  
 
 
7.1
Үлүштү өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу - (жек жактын, юридикалык жактын мөөрү жок болгондо, анын өкүлүнүн колтамгасы нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлөт) – кайра каттоодо
 
 
7.2
Үлүштү өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу - (юридикалык жактын мөөрү менен) – кайра каттоодо
 
 
7.3
Юридикалык жакты каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк – кайра каттоодо
 
 
7.4
Устав (эки нускада) – финансы-кредиттик мекемелерди каттоодо, кайра каттоодо
 
 
7.5
Мурунку устав (бир нускада) - финансы-кредиттик мекемелерди кайра каттоодо
 
 
7.6
Уюштуруу келишими (эки нускада) - финансы-кредиттик мекемелерди каттоодо, кайра каттоодо
 
 
7.7
Мурункууюштуруу келишими (бир нускада) - финансы-кредиттик мекемелерди кайра каттоодо
 
 
7.8
ИСН карточкасынын көчүрмөсү же ИСН көрсөтүлгөн салык органынын маалымкаты – мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИСН көрсөтүлбөгөн учурда
 
 
7.9
Статистика органынын маалымкаты - 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген юридикалык жактарды кайра каттоодо
 
 
7.10
Улуттук банктын жазуу жүзүндөгү макулдугу - финансы-кредиттик мекемелерди каттоодо, кайра каттоодо
 
 
7.11
Монополияга каршы мамлекеттик органдын жазуу жүзүндөгү макулдугу - табигый монополиялардын субъекттерин каттоодо, кайра каттоодо; чарбакер субъекттерди кайра түзүүдө (биригүү, кошулуу, кайра түзүү), эгерде бул үстөмдүк абал кылып турган чарбакер субъекттин пайда болушуна алып келсе; мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин биригүүсү, кошулуусу жана жоюулушу, эгерде бул үстөмдүк абал кылып турган чарбакер субъекттин пайда болушуна алып келсе
 
 
7.12
Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн чыгуу жөнүндө арызы (жек жактын, юридикалык жактын мөөрү жок болгондо, анын өкүлүнүн колтамгасы нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлөт)  – кайра каттоодо
 
 
7.13
Чыгуу жөнүндө арызы (юридикалык  жактын мөөрү менен)– кайра каттоодо
 
 
7.14
Жеке жактын мураскорунун мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк же анын нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү – кайра каттоодо
 
 
7.15
Кепилдик кат – кайра түзүүнүн (жоюунун) негизинде өз ишин токтотуп жаткан юридикалык жактын мөөр жана (же) штамп жоктугу тууралуу, юридикалык жактын кредиторлору жоктугу тууралуу кайра уюштурулууда жана  уставдык капиталдын (пайлык фонддун) өлчөмүнүн азайганда – кайра каттоодо
 
 
7.16
Кайра түзүүнүн (жоюунун) негизинде өз ишин токтотуп жаткан юридикалык жактын мөөрүн жана (же) штампын тапшырганы жөнүндө ИИМ маалымкаты – кайра каттоодо
 
 
7.17
Өткөрүп берүү актысы – кайра каттоодо (кайра түзүүнүн бириктирүү, кошуу, өзгөртүп түзүү формаларында)
 
 
7.18
Бөлүү балансы бириктирүү – (кайра түзүүнүн бөлүү, бөлүп чыгаруу формаларында)
 
 
7.19
Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими – кайра каттоодо
 
 
8
Юридикалык жактын ишеним каты
 
 
9
Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн ишеним каты
 
 
10
Чет тилде түзүлгөн документтердин мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн котормосу (жогорудагы пунктарда көрсөтүлгөн документтер чет тилде тапшырылып, алардын котормосу бар болсо, «+» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат, жок болсо «-» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат.
«+»
 
«-»
 
ü  
Төмөнкүлөрдүн тиешелүүсүн белгилөө керек
 
Керектүү документтер толугу менен кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугу арыз ээсине маалымдалып, документтер   кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугуна байланыштуу, арыз ээсинин макулдугу менен документтер кайтарылып берилди
 
Арыз ээсинин аты-жөнү, колтамгасы              Кызматкердин аты-жөнү, колтамгасы жана күнү                                                               жана күнү
 
______________________________                           ________________________________
2018-жылдын «___»_____________                         2018-жылдын «___»_______________
______________________________                          _________________________________
 
 

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2018-жылдын «31» -декабрындагы
№ 245 буйругуна 2-тиркеме
 
Коммерциялык эмес уюмду мамлекеттик каттоо (кайра каттоо)
үчүн документтерди кабыл алуу жекайтарып берүү жөнүндө
ТИЛ КАТ
 
Каттоочу органга көрсөтүлгөн документтер
Бар «+»/        жок «-» белгилер менен белгилөө керек
Барактын саны
1
Каттоо арызы 
 
 
2
Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) каттоо жөнүндө чечими
 
 
3
Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) кайра каттоо жөнүндө чечими
 
 
4
Уюштуруучунун - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү
 
 
5
 Жетекчинин - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү
 
 
6
Уюштуруучуну - юридикалык жактын статусун тастыктаган документи
 
 
6.1            
Жергиликтүү юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү
 
 
6.2
Чет өлкөлүк юридикалык жактын статусун күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган, гербдүү мөөр коюлган көчүрмөсү же башка документи (ККМ мамлекеттеринин  юридикалык жактары үчүн)
 
 
6.3            
Чет өлкөлүк юридикалык жактын статусун күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган легалдаштырылган (апостештирилген) көчүрмөсү же башка документи
 
 
7           
Каттоого жана кайра каттоого көрсөтүлгөн кошумча документтер  
 
 
7.1
Устав (эки нускада) - каттоодо, кайра каттоодо
 
 
7.2
Мурунку устав (бир нускада)- кайра каттоодо
 
 
7.3
Уюштуруучулардын же демилгечи-жарандардын – (турак жай менчик ээлеринин шериктештиктери үчүн) нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн тизмеси - каттоодо
 
 
7.4
Жетектөөчү органынын мүчөлөрүнүн тизмеси - каттоодо
 
 
7.5
Юридикалык жакты каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк – кайра каттоодо
 
 
7.6
Мурункууюштуруу келишими (бир нускада) – кайра каттоодо (ЮЖБ)
 
 
7.7
Уюштуруу келишими (эки нускада) – каттоодо,  кайра каттоодо
 
 
7.8
Саясий партиянын программасы- каттоодо  
 
 
7.9
Турак жай менчик ээлеринин шериктештигинин уюштуруу чогулушуна катышкан көп батирлүү үйдөгү турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлеринин тизмеси - каттоодо
 
 
7.10
ИСН карточкасынын көчүрмөсү же ИСН көрсөтүлгөн салык органынын маалымкаты – мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИСН көрсөтүлбөгөн учурда
 
 
7.11
Статистика органынын маалымкаты- 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген юридикалык жактарды кайра каттоодо
 
 
7.12
Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн чыгуу жөнүндө арызы – коомдук фонддун, мекеменин же топтолмо пенсиялык фонддун уюштуруучусу чыгып жактанда (жек жактын, юридикалык жактын мөөрү жок болгондо, анын өкүлүнүн колтамгасы нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлөт)- кайра каттоодо
 
 
7.13
Чыгуу жөнүндө арызы - коомдук фонддун, мекеменин же топтолмо пенсиялык фонддун кайра каттоодо уюштуруучусу чыгып жактанда (юридикалык жактын мөөрү менен) – кайра каттоодо
 
 
7.14
Дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эсептик каттоо (кайра каттоо) боюнча документтинин көчүрмөсү –каттоодо, кайра каттоодо
 
 
7.15
Кепилдик кат – кайра түзүүнүн (жоюунун) негизинде өз ишин токтотуп жаткан юридикалык жактын мөөр жана (же) штамп жоктугу тууралуу – кайра каттоодо
 
 
7.16
Кайра түзүүнүн (жоюунун) негизинде өз ишин токтотуп жаткан юридикалык жактын мөөрүн жана (же) штампын тапшырганы жөнүндө ИИМ маалымкаты – кайра каттоодо
 
 
7.17
Киргизүү жөнүндө кошумча чечим - коомдук фондго, мекемеге же топтолмо пенсиялык фондго катышуучу кирип жактанда
 
 
7.18
Билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу - билим берүү уюмун каттоодо
 
 
7.19
Өткөрүп берүү актысы – кайра каттоодо (кайра түзүүнүн бириктирүү, кошуу, өзгөртүп түзүү формаларында)
 
 
7.20
Бөлүү балансы бириктирүү – (кайра түзүүнүн бөлүү, бөлүп чыгаруу формаларында)
 
 
7.21
Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими – кайра каттоодо
 
 
8
Юридикалык жактын ишеним каты
 
 
9
Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн ишеним каты
 
 
10
Чет тилде түзүлгөн документтердин мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн котормосу (жогорудагы пунктарда көрсөтүлгөн документтер чет тилде тапшырылып, алардын котормосу бар болсо, «+» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат, жок болсо «-» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат.
«+»
 
«-»
 
ü  
Төмөнкүлөрдүн тиешелүүсүн белгилөө керек
 
Керектүү документтер толугу менен кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугу арыз ээсине маалымдалып, документтер   кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугуна байланыштуу, арыз ээсинин макулдугу менен документтер кайтарылып берилди
 
 
Арыз ээсинин аты-жөнү, колтамгасы              Кызматкердин аты-жөнү, колтамгасы жана күнү                                                               жана күнү
 
______________________________                           ________________________________
2018-жылдын «___»_____________                         2018-жылдын «___»_______________
______________________________                          _________________________________
 
 

 
 
 
 
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2018-жылдын «31» -декабрындагы
№ 245 буйругуна 3-тиркеме
 
Филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо)
үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө
ТИЛ КАТ
 
Каттоочу органга көрсөтүлгөн документтер
Бар «+»/        жок «-» белгилер менен белгилөө керек
Барактын саны
1
Каттоо арызы 
 
 
2
Уюштуруучунун каттоо жөнүндө чечими
 
 
3
Уюштуруучунун кайра каттоо жөнүндө чечими
 
 
4
Жетекчинин - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү
 
 
5
Уюштуруучуну - юридикалык жактын статусун тастыктаган документи
 
 
5.1            
Жергиликтүү юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү
 
 
5.2
Чет өлкөлүк юридикалык жактын статусун күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган, гербдүү мөөр коюлган көчүрмөсү же башка документи (ККМ мамлекеттеринин  юридикалык жактары үчүн)
 
 
5.3            
Чет өлкөлүк юридикалык жактын статусун күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган легалдаштырылган (апостештирилген) көчүрмөсү же башка документи
 
 
6           
Каттоого жана кайра каттоого көрсөтүлгөн кошумча документтер
 
 
6.1
Жобо (эки нускада) - финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалын (өкүлчүлүгүн) каттоодо, кайра каттоодо
 
 
6.2
Мурунку жобо (бир нускада) - финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалын (өкүлчүлүгүн)  кайра каттоодо
 
 
6.3
Юридикалык жактын  уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү - финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалын (өкүлчүлүгүн) каттоодо
 
 
6.4
Саясий партиянын тиешелүү филиалында (өкүлчүлүгүндө) турган мүчөлөрүнүн тизмеси – каттоодо жана кайра каттоодо
 
 
6.5
Статистика органынын маалымкаты- 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген филиалды (өкүлчүлүктү) кайра каттоодо
 
 
6.6
ИСН карточкасынын көчүрмөсү же ИСН көрсөтүлгөн салык органынын маалымкаты – мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИСН көрсөтүлбөгөн учурда
 
 
6.7
Филиалды (өкүлчүлүктү) каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк – кайра каттоодо
 
 
6.8
Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими.
 
 
7
Юридикалык жактын ишеним каты
 
 
8
Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн ишеним каты
 
 
9
Чет тилде түзүлгөн документтердин мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн котормосу (жогорудагы пунктарда көрсөтүлгөн документтер чет тилде тапшырылып, алардын котормосу бар болсо, «+» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат, жок болсо «-» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат.
«+»
 
«-»
 
 
ü  
Төмөнкүлөрдүн тиешелүүсүн белгилөө керек
 
Керектүү документтер толугу менен кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугу арыз ээсине маалымдалып, документтер   кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугуна байланыштуу, арыз ээсинин макулдугу менен документтер кайтарылып берилди
 
 
Арыз ээсинин аты-жөнү, колтамгасы              Кызматкердин аты-жөнү, колтамгасы жана күнү                                                               жана күнү
 
______________________________                           ________________________________
2018-жылдын «___»_____________                         2018-жылдын «___»_______________
______________________________                          _________________________________
 
 

 
 
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2018-жылдын «31» -декабрындагы
№ 245 буйругуна 4-тиркеме
 
Юридикалык жактын иш-аракетин токтотууну каттоо
үчүн документтерди кабыл  алуу же кайтарып берүү жөнүндө
ТИЛ КАТ
 
Каттоочу органга көрсөтүл,гөн документтер
Бар «+»/        жок «-» белгилер менен белгилөө керек
Барактын саны
1
Каттоо арызы жана арыз ээсинин колтамгасы 
 
 
2
Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) юридикалык жакты жоюу жөнүндө чечими
 
 
4
Уюштуруучунун (уюштуруучулардын) жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечими
 
 
5
Каттоо жыйымын төлөгөндүгү тууралуу квитанция
 
 
6            
Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк
 
 
7
Устав (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн)
 
 
8           
Камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызынын жоктугу тууралуу Социалдык фонд органынын маалымкаты
 
 
9          
Салыктар боюнча карызынын жоктугу тууралуу салык органынын маалымкаты
 
 
10
Мөөрдү жана (же) штампты тапшыргандыгы жөнүндө ички иштер органынын маалымкаты (алар бар болгон учурда)
 
 
11
Архивдик документтер сакталуучу жер жөнүндө мамлекеттик архивдик фонддун корутундусу
 
 
12
Уюштуруучунун - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү – маалыматтар өзгөргөн учурда
 
 
13
Жетекчинин - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү - маалыматтар өзгөргөн учурда
 
 
14
Юридикалык жактын ишеним каты
 
 
15
Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн ишеним каты
 
 
16
Чет тилде түзүлгөн документтердин мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн котормосу (жогорудагы пунктарда көрсөтүлгөн документтер чет тилде тапшырылып, алардын котормосу бар болсо, «+» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат, жок болсо «-» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат.
«+»
 
«-»
 
 
ü  
Төмөнкүлөрдүн тиешелүүсүн белгилөө керек
 
Керектүү документтер толугу менен кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугу арыз ээсине маалымдалып, документтер   кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугуна байланыштуу, арыз ээсинин макулдугу менен документтер кайтарылып берилди
 
 
Арыз ээсинин аты-жөнү, колтамгасы              Кызматкердин аты-жөнү, колтамгасы жана күнү                                                               жана күнү
 
______________________________                           ________________________________
2018-жылдын «___»_____________                         2018-жылдын «___»_______________
______________________________                          _________________________________
 
 

 
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2018-жылдын «31» -декабрындагы
№ 245 буйругуна 5-тиркеме
 
Филиалдын (өкүлчүлүктүн) иш-аракетин токтотууну каттоо
үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө
ТИЛ КАТ
 
Каттоочу органга көрсөтүлгөн документтер
Бар «+»/        жок «-» белгилер менен белгилөө керек
Барактын саны
1
Каттоо арызы 
 
 
2
Уюштуруучунун филиалды (өкүлчүлүктү) жоюу жөнүндө чечими
 
 
3
Каттоо жыйымын төлөгөндүгү тууралуу квитанция
 
 
4            
Филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк
 
 
5
Жобо (финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн)
 
 
6            
Камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызынын жоктугу тууралуу Социалдык фонд органынын маалымкаты (чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн)
 
 
7         
Салыктар боюнча карызынын жоктугу тууралуу салык органынын маалымкаты (чет өлкөлүк же эл аралык уюмдардын филиалдары (өкүлчүлүктөрү) үчүн)
 
 
8
Мөөрдү жана (же) штампты тапшыргандыгы жөнүндө ички иштер органынын маалымкаты (алар бар болгон учурда)
 
 
9
Жетекчинин - жеке жактын паспортунун же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык анын керт башын күбөлөндүргөн документ катары таанылган башка документинин көчүрмөсү
 
 
10
Юридикалык жактын ишеним каты
 
 
11
Нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн ишеним каты
 
 
12
Чет тилде түзүлгөн документтердин мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн котормосу (жогорудагы пунктарда көрсөтүлгөн документтер чет тилде тапшырылып, алардын котормосу бар болсо, «+» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат, жок болсо «-» белгисинин жанына пунктардын номурлары жазылат.
«+»
 
«-»
 
ü  
Төмөнкүлөрдүн тиешелүүсүн белгилөө керек
 
Керектүү документтер толугу менен кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугу арыз ээсине маалымдалып, документтер   кабыл алынды
 
№ ______________________________________пункттарында (пунктчаларында) каралган керектүү документтердин жоктугуна байланыштуу, арыз ээсинин макулдугу менен документтер кайтарылып берилди
 
Арыз ээсинин аты-жөнү, колтамгасы              Кызматкердин аты-жөнү, колтамгасы жана күнү                                                               жана күнү
______________________________                           ________________________________
2018-жылдын «___»_____________                         2018-жылдын «___»_______________
______________________________                          ________________________________
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

Мамлекеттик жыйымдын өлчөмдөрү

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясынын курамы

Жеке нотариустардын реестри

Мамлекеттик нотариустардын реестри

Насыя бүтүмдөрүн күбөлөндүрүүдө төмөндөтүлгөн баада кызмат көрсөтүүчү жеке нотариустардын тизмеси

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын ишмердилүүгүн текшерүү боюнча 2023-жылга План

Мурас иштерин жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу жеке нотариустардын тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылары

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясы жөнүндө

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө

Нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган локалдык актылар


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы