23 Аяк оона, 2023
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

2020-2024-жылдарга КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УКУКТУК САЯСАТЫНЫН КОНЦЕПЦИЯСЫ


                                                                                                             Долбоор
 
 
2020-2024-жылдарга
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УКУКТУК САЯСАТЫНЫН КОНЦЕПЦИЯСЫ
 
         1-глава. Укуктук саясаттын учурдагы абалы
 
         Баяндамасы:
         1. жалпы улуттук стратегиялардын жана программалардын контекстиндеги (алкагындагы) мамлекеттик укуктук саясаттын учурдагы абалын
         2. укук колдонуу практикасында болгон кыйынчылыктарды
         3. укуктун үстөмдүгүнүн ролун ѳнүктүрүүгѳ жана күчѳтүүгѳ учурдагы тенденцияларды
         4. ушул процесске тартылган жактарды жана топтордун кызыкчылыктарын
         5. чет өлкөлүк мамлекеттердин мисалдарында укуктук саясатты ѳнүктүрүүдѳгү учурдагы ийгиликтүү тажрыйбаны
 
         2-глава. Укуктук саясаттын максаты, милдеттери жана принциптери
 
         Укуктук саясаттын концепциясы укуктук системаны жана анын элементтерин ѳнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктоого багытталган жана ѳнүктүрүүнүн тармактык программаларын жана башка стратегиялык документтерди иштеп чыгуу үчүн негиздердин бири болуп саналат.
 
         Концепциянын максаты болуп укуктун үстөмдүгүн камсыз кылуу саналат.
 
         Укуктук саясаттын милдеттери:
         1. Адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу
         2. Жарандын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын канааттандыруу
         3. Мамлекетти туруктуу өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү
         4. Мамлекеттик демократиялык жана укук коргоо институттарды ѳнүктүрүү
         5. Юридикалык илимди, билимди жана агартууну ѳнүктүрүү
         6. Жарандардын мамлекеттик башкаруу системасына болгон ишенимин жогорулатуу
 
 
         Принциптери:
         1. Мыйзамдуулук
         2. Максатка ылайыктуулук
         3. Ачыктык
         4. Адилеттүүлүк
         5. Тең укуктуу катышуу
         6. Элдик бийлик
         7. Тутумдук жана илимий мамиле
 
         3-глава. Укуктук саясаттын пландаштырылган мезгилге негизги жолдору
 
1. Ченем жаратуу процесстерин өркүндөтүү
2.     Конституциялык укук чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өнүктүрүү
3. Мамлекеттик башкаруунун реформалоосун камсыз кылуу (административдик реформа) жана административдик процедураларды (аткаруу тартиптерди) өркүндөтүү (административдик регламенттерин жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин);
4. Укук коргоо тутумун өнүктүрүү
5. Соттук реформаны улантуу жана жазык мыйзамдарды, жоруктар жана бузуулар жөнүндө мыйзамдарды, ошондой эле жазык-аткаруу мыйзамдарды өркүндөтүү
6. Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн укуктук жактан камсыз кылуу
7. Укуктук агартуу, юридикалык билим берүү жана ченем жаратуу көндүмдөрдү жогоруулатуу
 
         3.1-глава. Ченем жаратуу процесстерди өркүндөтүү
 
         Ченем  жаратуу  процессинин учурдагы механизмдерин өркүндөтүү жана жаӊысын түзүү
         1. Укук ченемдерин түзүүгѳ мамлекеттик ыкманы ѳзгѳртүү (ЧУАлардын долбоорлорун иштеп чыгуу мѳѳнѳттѳрүн, аларга экспертиза жүргүзүүнү, ошондой эле пландаштыруу тартибин жана ЖСТ принциби боюнча долбоорлорду иштеп чыгууну кайра карап чыгуу)
         2. Илимий изилдѳѳлѳргѳ, салыштырма укуктук талдоого, концептуалдык укуктук документтерди иштеп чыгууга жооптуу Мыйзамдар институтун түзүү
         3. Мыйзамдар массивин карама-каршы келген жана эскирген укук ченемдеринен тазалоо максатында бардык колдонуудагы ченемдик укуктук актыларды толук системалуу инвентаризациялоо
         4. Колдонуудагы ченемдик укуктук актылардын эффективдүүлүгүнүн мониторингинин механизмин кайра карап чыгуу
         5. ЧУАлардын долбоорлорун коомдук талкуулоо процедурасынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу, анын ичинде бирдиктүү портал түзүү жолу менен
        6. Коомдук альтернативдүү экспертизаны киргизүү жана колдоо менен ЧУАлардын долбоорлорун экспертизалоонун маанилүүлүгүн жана деӊгээлин жогорулатуу
         7. Жер жерлерде сапаттуураак чечимдерди иштеп чыгарууда жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына жардам берүү (жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын экспертизалоо)
         8. Укуктук үстөмдүгү маселеси боюнча стратегиялык чечимдерди конструктивдүү жана ыкчамдуу иштеп чыгууга жѳндѳмдүү диалогдук эксперттик аянтчаларды түзүү жана эффективдүү ѳнүктүрүү
         9. Конкреттүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алганга чейин жѳнгѳ салууну тууралоо жана практикалык кыйынчылыктарды табуу максатында жаӊы жѳнгѳ салууларды киргизүүнү сунуштаган сыноо механизмин түзүү
         10. Элдик мыйзам чыгаруу демилгесин ишке ашыруу механизмин өркүндөтүү
 
3.2. Конституциялык укук чѳйрѳсүндѳ мыйзамдарды ѳнүктүрүү
 
1) Өкмѳтү түзүү, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун, ошондой эле башка аткаруу бийлигинин органдарынын статустары жана ыйгарым укуктары жѳнүндѳ мыйзамдардын ченемдерин өркүндөтүү жана Конституцияга ылайык келтирүү
2) Бийлик бутактарынын бѳлүнүшүнүн конституциялык принцибин милдеттүү түрдѳ сактоону камсыз кылуу (анын ичинде ыйгарым укуктарда болгон карама-каршылыктар жана кайталануу, ошондой эле аларга жүктѳлгѳн ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн болгон адамдык потенциалга адекваттуулугу предметине мамлекеттик органдарда толук масштабдуу функционалдык талдоо жүргүзүү)
3) Шайлоо мыйзамдарын, саясий партиялар жана жарандык коомдордун уюмдары, диний уюмдар жѳнүндѳ мыйзамдарын, массалык маалымат каражаттары, Интернет түйүнүнүн иштешинин негизи жѳнүндѳ мыйзамдарын, жарандардын кайрылуулары жѳнүндѳ мыйзамдарын өркүндөтүү
4) Судьялардын статусу жөнүндө мыйзамдарды талдоо жана аны мындан ары өркүндөтүү концепциясын иштеп чыгуу
5) Демократиялык институттарды ѳнүктүрүү жаатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдардын иштерине жарандык мониторинг механизмин ѳнүктүрүү, чечимдерди кабыл алуу процессинде жарандык коомдун катышуу шартын ѳнүктүрүү, ар кандай багыттар боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгѳ мамлекеттик заказдардын системасын түзүүнү кошуу менен, укук ченемдеринин сакталышын жана аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ механизмин жакшыртуу
3.3. Мамлекеттик башкаруу реформасын камсыз кылуу (административдик реформалар) жана административдик процедураларды өркүндөтүү (административдик регламенттерин жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат кѳрсѳтүү регламенттерин)
 
         1. Мамлекеттик башкаруу системасын жана мындан да эффективдүү түзүүгѳ багытталган саясатты иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу жана иштеп чыгарылган чечимдердин эффективдүүлүгүн жогорулатуу
         2. Мамлекеттик кызмат кѳрсѳтүүлѳр системасын мындан ары жакшыртуу, анын ичинде учурдагы жана келечектеги автоматташтырылган системаны эффективдүү киргизүү жолу менен
         3. Эл аралык укук ченемдерин имплементациялоо боюнча андан аркы кадамдары, анын ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү маселеси боюнча
         4. Башкаруу функцияларын аткаруунун административдик регламентин жана мамлекеттик органдар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын ѳз ара аракеттенүү регламентин толук жана ачык иштеп чыгуу
 
         4. Укук коргоо тутумун ѳнүктүрүү
 
Конституциянын талаптарын, ошондой эле юридикалык техниканын ченемдерин эске алуу менен стратегиялык чечимдерди укуктук имплементациялоо
 
5. Соттук реформаны улантуу жана жазык мыйзамдарын, жоруктар жана укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарын, ошондой эле жазык-аткаруу мыйзамдарын өркүндөтүү
 
Соттук реформанын алкагында кабыл алынган мыйзамдардын колдонулушуна кылдаттуу мониторингдин жыйынтыгы менен, тиешелүү мыйзамдарды түзөө боюнча чараларды иштеп чыгуу
 
6. Ѳлкѳнүн экономикалык ѳнүгүүсүн укуктук жактан камсыздоо
 
1. Салыктык, банктык жана инвестициялык мыйзамдарды, баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдарды, кѳрсѳтүлгѳн тармактарды ѳнүктүрүү боюнча ѳлкѳнүн стратегиялык документтерин эске алуу менен мыйзамдардын башка тармактарын өркүндөтүү боюнча анализ жүргүзүү жана чараларды иштеп чыгуу
2. Жарандык мыйзамдардын ченемдерин өркүндөтүү (жарандык коом менен биргеликте укук колдонуу практикасында табылган кѳйгѳйлѳрдү эске алуу менен)
 
 
7. Юридикалык билим берүү, укуктук билим берүү, ошондой эле мыйзам чыгаруу жөндөмдөрүн жогорулатуу
 
1. Учурдагы аймактык укуктук пропаганданын механизмдерин өркүндөтүү (укуктук пропаганда системасы жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам менен
2. Ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, талдоо, экспертизадан өткөрүү боюнча эксперттерди даярдоого жана кайра даярдоодон өткөрүүгө багытталган окуу борборун түзүү.
3. Укук үстөмдүгү жаатындагы келечектеги кадрларды даярдоо боюнча билим берүү уюмдары менен мамлекеттин отртосундагы тыгыз өз ара аракеттенүүнү түзүү
4. Учурдагы реалдуулукка ылайык ЖОЖдордун жана юридикалык факультеттердин билим берүү стандарттарын кайра карап чыгуу
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.pnge06ee80e86f65341e2f59be964b9bd7b20230306040230.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gifbab0e6c85958b4d3b4e8755d2928c73520200416053658.jpg3e5e646a291fbe33878be64667ad7f6320190328065104.jpg78277ff9494b6ec7ac6f10db7a7ff42520210922104929.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы