21 Бирдин айы, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Мамлекеттик жыйымдын өлчөмдөрү


 

Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө 2019-жылдан
15-апрелиндеги № 159 
токтому 
менен бекитилген

 

Мамлекеттик алымдын
СТАВКАЛАРЫ

1-глава. Сотко кайрылууда төлөнүүгө тийиш болгон мамлекеттик алым
1. Сотко берилүүчү доо арыздарынан, анын ичинде келишимге чейинки талаштар боюнча арыздардан, өзгөчө өндүрүштөгү иштер боюнча арыздардан (даттануулардан), апелляциялык жана кассациялык даттануулардан мамлекеттик алым төмөнкүдөй өлчөмдөрдө алынат:
1) доонун төмөнкүдөй баадагы доо арыздарынан:
- 50000 (элүү миң) сомго чейин - доонун баасынан 5 пайыз, бирок бир эсептик көрсөткүчтөн кем эмес;
- 50000 (элүү миң) сомдон 250000 (эки жүз элүү миң) сомго чейин - 2500 (эки миң беш жүз) сом жана 50000 (элүү миң) сомдон ашкан доонун суммасынан 4 пайыз;
- 250000 (эки жүз элүү миң) сомдон 500000 (беш жүз миң) сомго чейин - 10000 (он миң) сом жана 250000 (эки жүз элүү миң) сомдон ашкан доонун суммасынан 3 пайыз;
- 500000 (беш жүз миң) сомдон 2500000 (эки миллион беш жүз миң) сомго чейин - 20000 (жыйырма миң) сом жана 500000 (беш жүз миң) сомдон ашкан доонун суммасынан 2 пайыз;
- 2500000 (эки миллион беш жүз миң) сомдон 5000000 (беш миллион) сомго чейин - 60000 (алтымыш миң) сом жана 2500000 (эки миллион беш жүз миң) сомдон ашкан доонун суммасынан 1 пайыз;
- 5000000 (беш миллион) сомдон жогору - 80000 (сексен миң) сом жана 5000000 (беш миллион) сомдон ашкан суммадан 0,5 пайыз;
2) никени бузуу жөнүндө доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү, никени бузууда мүлктү бөлүштүрүү жөнүндө доо арыздарынан - доонун баасынан 1 пайыз;
3) белгиленген тартипте дайыны жок же жин оорусунан же кем акылдыктан улам аракетке жөндөмсүз деп таанылган адамдар, же үч жылдан кем эмес мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдар менен никени бузуу жөнүндө доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 7 эселенген өлчөмү;
4) турак-жайларды жалдоо келишимин өзгөртүү же бузуу жөнүндө, мурасты кабыл алуунун мөөнөтүн узартуу, мүлктү камоодон бошотуу жана мүлктүк эмес мүнөздөгү (же баалоого тийиш эмес) башка доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 7 эселенген өлчөмү;
5) өзгөчө өндүрүштөгү иштер боюнча арыздардан (даттануулардан) - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү;
6) келишимге чейинки талаштар боюнча доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү;
7) эгерде эл аралык келишимде башкача каралбаса, чет өлкөлүк соттордун чечимдерин мажбурлап аткартууга аткаруу барагын берүү жөнүндө арыздардан - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү;
8) мүлктүк талаштар боюнча соттук буйрукту берүү жөнүндө арыздардан - доо арызын берүүдө төлөнүүгө тийиш болгон мамлекеттик алымдын 50 пайызы;
9) турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрүн жана электр байланышы кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө боюнча карызды өндүрүү жөнүндө соттук буйрукту берүү тууралуу арыздардан - эсептик көрсөткүчтүн 7 эселенген өлчөмү;
10) электр энергиясын, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын пайдалангандыгы жана электр энергиясын берүү (транспортировкалоо) боюнча көрсөтүлгөн кызматтар үчүн карыздарды өндүрүү жөнүндө доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
11) бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу жөнүндө талаштар боюнча доо арыздарынан алымдын өлчөмү ушул пункттун 1-пунктчасына ылайык бүтүмдүн предмети болуп эсептелген мүлктүн наркы менен аныкталуучу доонун баасы боюнча аныкталат;
12) өндүрүүнү күрөөгө коюлган мүлккө айландыруу жөнүндө доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 7 эселенген өлчөмү;
13) апелляциялык жана кассациялык даттанууларды берүүдө мамлекеттик алымдын өлчөмү биринчи инстанциядагы сотто төлөнүүгө тийиш болгон мамлекеттик алымдын суммасынын жарымын түзөт;
14) мүлктүк жана мүлктүк эмес талаштар боюнча аз камсыз болгон же болбосо жарды үй-бүлөдөгү жарандардын доо жана башка арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү.
2. Экономикалык жана административдик иштерди караган сотторго берилүүчү арыздардан мамлекеттик алым төмөнкүдөй өлчөмдөрдө алынат:
1) мүлктүк мүнөздөгү доо арыздарынан алымдын өлчөмү 1-пункттун 1-пунктчасына ылайык доонун баасы боюнча аныкталат;
2) өндүрүүнү күрөөгө коюлган мүлккө айландыруу жөнүндө доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 7 эселенген өлчөмү;
3) келишимдерди түзүүдө, өзгөртүүдө же бузууда пайда болгон талаштар боюнча доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 20 эселенген өлчөмү;
4) бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу жөнүндө талаштар боюнча доо арыздарынан алымдын өлчөмү 1-пункттун 1-пунктчасына ылайык бүтүмдүн предмети болуп саналган мүлктүн наркы менен аныкталуучу доонун баасы боюнча аныкталат;
5) мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана башка органдардын ченемдик эмес актыларын жараксыз (толугу менен же жарым-жартылай) деп таануу жөнүндө доо арыздарынан, мамлекеттик башкаруу органдарынын жана кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттерине же аракетсиздигине даттануулардан - эсептик көрсөткүчтүн 7 эселенген өлчөмү;
6) мүлктүк эмес мүнөздөгү башка доо арыздарынан, анын ичинде натуралай түрдө милдетин аткарууга ыйгаруу укугун таануу жөнүндө арыздардан - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү;
7) банкрот (кудуретсиз) деп таануу жөнүндө арыздардан - эсептик көрсөткүчтүн 25 эселенген өлчөмү;
8) талаштын предметине өз алдынча талаптарын билдирген үчүнчү жактардын ишке киришүүсү жөнүндө арыздардан - мүлктүк эмес мүнөздөгү доо арызын берүүдө алынуучу мамлекеттик алымдын өлчөмү боюнча, ал эми мүлктүк мүнөздөгү талаштар боюнча үчүнчү жак менен талашка түшкөн суммага жараша эсептелген мамлекеттик алымдын өлчөмү боюнча;
9) бейтарап соттун, эл аралык жана чет өлкөлүк бейтарап соттун, (арбитраждын) чет өлкөлүк соттордун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын берүү жөнүндө арыздардан - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү;
10) мүлктүк талаштар боюнча соттук буйрукту берүү жөнүндө арыздардан - доо арызын берүүдө төлөнүүгө тийиш болгон мамлекеттик алымдын 50 пайызы;
11) жаратылыш газын керектегендиги жана ташыгандыгы үчүн карызды өндүрүү жөнүндө доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
12) электр энергиясын, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын пайдалангандыгы жана электр энергиясын берүү (транспортировкалоо) боюнча кызматтарды көрсөтүү үчүн карызды өндүрүү жөнүндө доо арыздарынан - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
13) апелляциялык жана кассациялык даттанууларды берүүдө мамлекеттик алымдын өлчөмү биринчи инстанциядагы сотто төлөнүүгө тийиш болгон мамлекеттик алымдын суммасынын жарымын түзөт.
3. Бир эле убакта мүлктүк жана мүлктүк эмес мүнөздөгү талаптарды камтыган доо арыздары үчүн бир эле убакта мүлктүк мүнөздөгү доо арыздары жана мүлктүк эмес мүнөздөгү доо арыздары үчүн белгиленген мамлекеттик алым алынат.
 
2-глава. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин консулдук кызмат адамдары тарабынан жүргүзүлүүчү нотариалдык иш-аракеттерден тышкары, нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн, ошондой эле нотариалдык күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн (дубликаттарын) берүү үчүн төлөнүүгө тийиш болгон мамлекеттик алым
4. Нотариалдык конторалар жана нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн, ошондой эле нотариалдык күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн (дубликаттарын) берүү үчүн мамлекеттик алым төмөнкүдөй өлчөмдөрдө алынат:
1) предмети кыймылсыз мүлккө менчик укугунун өтүшү болуп саналган келишимдерди күбөлөндүрүү үчүн:
- эгерде бүтүмдүн тарабы балдар, ата-энелер, жубайлар, бир туугандар, чоң эне, чоң ата, неберелер болсо - 1000 (бир миң) сом;
- эгерде бүтүмдүн тараптары башка жеке жактар болсо - 2000 (эки миң) сом;
- эгерде бүтүмдүн тарабынын бири юридикалык жак болсо - 5000 (беш миң) сом;
2) башка келишимдерди күбөлөндүрүү үчүн:
- эгерде бүтүмдүн тарабы балдар, ата-энелер, жубайлар, бир туугандар, чоң эне, чоң ата, неберелер болсо - 300 (үч жүз) сом;
- эгерде бүтүмдүн тараптары башка жеке жактар болсо - 500 (беш жүз) сом;
- эгерде бүтүмдүн тарабынын бири юридикалык жак болсо - 1000 (бир миң) сом;
3) ипотека (күрөө) жөнүндө келишимдерди күбөлөндүрүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 3 эселенген өлчөмү;
4) тыюуларды салуу жана алып салуу үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
5) кандай гана болбосун мүлктү (кыймылдуу жана кыймылсыз) пайдалануу жана тескөө укугуна, анын ичинде кайра ишеним артуу тартибинде берилген ишеним каттарды күбөлөндүрүү үчүн, эгерде ишеним берүүчүлөр:
- балдар, ата-энелер, жубайлар болсо - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
- ишеним катты берүүдө башка жеке жактар болсо:
3 айга чейинки мөөнөткө - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
6 айга чейинки мөөнөткө - эсептик көрсөткүчтүн 2 эселенген өлчөмү;
1 жылга чейинки мөөнөткө - эсептик көрсөткүчтүн 3 эселенген өлчөмү;
3 жылга чейинки мөөнөткө - эсептик көрсөткүчтүн 5 эселенген өлчөмү;
- юридикалык жактар болсо, мөөнөтүнө карабастан - эсептик көрсөткүчтүн 5 эселенген өлчөмү;
6) башка ишеним каттарды күбөлөндүрүү үчүн, эгерде ишеним берүүчүлөр:
- жеке жактар болсо - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 50 пайызы;
- юридикалык жактар болсо - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
7) керээздерди күбөлөндүрүү үчүн:
- жөнөкөй керээз - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 50 пайызы;
- жашыруун керээз - эсептик көрсөткүчтүн 5 эселенген өлчөмү;
8) мураска укугу жөнүндө күбөлүктү берүү үчүн:
- балдарга, ата-энеге, жубайына - 1000 (бир миң) сом;
- бир туугандарга, чоң энелерге, чоң аталарга, неберелерге - 2000 (эки миң) сом;
- башка мураскерлерге - 5000 (беш миң) сом;
9) жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүшкө менчик укугу жөнүндө күбөлүктү берүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
10) лизингдин предметин талап кылбастан аткаруу жазууларын жасагандыгы үчүн - өндүрүлүүчү суммадан 1 пайыз, бирок эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 50 пайызынан кем эмес, лизингдин предметин талап кылууда - эсептик көрсөткүчтүн 3 эселенген өлчөмү;
11) документтин бир тилден экинчиге жазуу жүзүндөгү котормосунун тууралыгын нотариус тарабынан күбөлөндүрүү үчүн (документтин ар бир барагы үчүн):
- жеке жактар үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 50 пайызы;
- юридикалык жактар үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
12) документтердин көчүрмөлөрүнүн тууралыгын күбөлөндүрүү үчүн жана алардан көчүрмөлөрдү күбөлөндүрүү үчүн, эгерде төмөнкүлөрдүн документтери берилсе:
- жеке жактардын - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 5 пайызы;
- юридикалык жактардын - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 10 пайызы;
13) жеке жана юридикалык жактардын арыздарын өткөрүп берүү үчүн, эгерде төмөнкүлөрдүн арыздары өткөрүлүп берилсе:
- жеке жактардын - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
- юридикалык жактардын - эсептик көрсөткүчтүн 3 эселенген өлчөмү;
14) банк карточкаларындагы, арыздардагы жана башка документтердеги (анын ичинде коммерциялык эмес юридикалык жактарды - коомдук фонддорду, мекемелерди түзүү жөнүндө чечимдердеги) кол тамганын аныктыгын күбөлөндүрүү үчүн, эгерде төмөнкүлөрдүн кол тамгалары күбөлөндүрүлсө:
- жеке жактардын - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 50 пайызы;
- юридикалык жактардын өкүлдөрүнүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
15) нотариалдык конторалардын делолорунда сакталган нотариалдык күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөлөрүн күбөлөндүрүү жана дубликаттарын берүү үчүн:
- жеке жактарга - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 50 пайызы;
- юридикалык жактарга - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
16) юридикалык жактардын жыйналыштарынын протоколдорун, түрдүү лотереялардын, аукциондордун тираждык комиссияларынын протоколдорун ж.б. күбөлөндүрүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү;
17) акчалай сумманы жана баалуу кагаздарды депозитке кабыл алуу үчүн - кабыл алынган депозиттик сумманын жана баалуу кагаздын наркынын 1 пайызы, бирок эсептик көрсөткүчтүн 5 эселенген өлчөмүнөн кем эмес;
18) векселге акы төлөнбөгөндүгүнө, акцептелбегендигине жана акцептин датасы коюлбагандыгына протест бергендиги, чектин төлөнбөгөндүгүн ырастоо үчүн - векселдин же чектин төлөнбөгөн суммасынын 1 пайызы, бирок эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнөн кем эмес;
19) документтерди сактоо үчүн - жарыяланган баалуулуктун суммасынын 1 пайызы (сакталган ар бир ай үчүн), бирок эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмүнүн 50 пайызынан кем эмес;
20) деңиз протестин берүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 5 эселенген өлчөмү;
21) башка нотариалдык аракеттерди аткаруу (анын ичинде зыяндын ордун толтуруу, карызды кайтарып берүү, мүлктү сактоо тууралуу милдеттенмелерди ырастоо) үчүн:
- жеке жактар үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
- юридикалык жактар үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 3 эселенген өлчөмү.
5. Нотариалдык конторанын имаратынан тышкары жайда жасалган нотариалдык аракеттер үчүн мамлекеттик алым эки эсе өлчөмдө алынат, ошондой эле бул аракеттерди жасоо үчүн жерине барууга байланышкан иш жүзүндөгү чыгымдар төлөнүп берилет.
6. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда укук белгилөөчү документтерди чет өлкөлүк валютада берүү жана чет өлкөлүк валюта бүтүмдөрдүн предмети болгон учурда аны менен байланышкан бүтүмдөрдү жасоо үчүн мамлекеттик алымдын өлчөмү төлөө учурундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы белгилеген расмий курс боюнча сомго айландырылып эсептелүүгө тийиш.
 
3-глава. Жарандарга жарандык абалдын актыларын каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү кайта берүү жана жарандык абалдын актыларынын жазууларын өзгөртүүгө, толуктоого, оңдоого жана калыбына келтирүүгө байланыштуу күбөлүктөрдү берүү үчүн төлөнүүчү мамлекеттик алым
7. Жарандарга жарандык абалдын актыларын каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү кайта берүү жана жарандык абалдын актыларынын жазууларын өзгөртүүгө, толуктоого, оңдоого жана калыбына келтирүүгө байланыштуу күбөлүктөрдү берүү үчүн мамлекеттик алым төмөнкүдөй өлчөмдөрдө алынат:
1) жарандык абалдын актыларын каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү кайта берүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
2) Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актыларынын жазууларын өзгөртүүгө, толуктоого, оңдоого жана калыбына келтирүүгө байланыштуу күбөлүктөрдү берүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн нөлдүк ставкасы.
4-глава. Башка аракеттерди жасоо жана юридикалык мааниге ээ документтерди берүү үчүн алынуучу мамлекеттик алым
8. Башка аракеттерди жасоо жана юридикалык мааниге ээ документтерди берүү үчүн мамлекеттик алым төмөнкүдөй өлчөмдөрдө алынат:
1) аты-жөнүн, жашаган жерин же улутун өзгөртүүгө байланыштуу идентификациялык картаны - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортун берүү үчүн - 60 (алтымыш) сом;
2) Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун берүү үчүн:
- жарандык, үй-бүлөлүк жана жазык иштери боюнча укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө келишимдерге ылайык тарап, күбө, жабырлануучу катары жана жарандык жана жазык иштери боюнча эксперт катары чет элдик сотторго чакыртылган жарандарга - 60 (алтымыш) сом;
3) аты-жөнүн, жашаган жерин же улутун өзгөртүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун берүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
4) жоголгон же жараксыз болгон паспорттун ордуна идентификациялык картаны - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспортун жана Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун берүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 2 эселенген өлчөмүндө;
5) Кыргыз Республикасынан чыгууга байланыштуу документтерди тариздөө үчүн:
- убактылуу жашоого - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
- туруктуу жашоого - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү;
6) мурда берилген документке Кыргыз Республикасынан чыгуу жана Кыргыз Республикасына кирүүдө кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн (мөөнөтүн узартуудан сырткары) - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
7) убактылуу жашоого уруксат берүү үчүн:
- КМШга жана ЕАЭБге катышкан мамлекеттердин жарандарына, жарандыгы жок адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн 20 эселенген өлчөмү;
- алыскы чет өлкөлөрдүн жарандарына - эсептик көрсөткүчтүн 100 эселенген өлчөмү;
8) туруктуу жашоого уруксат берүү үчүн:
- КМШга жана ЕАЭБге катышкан мамлекеттердин жарандарына, жарандыгы жок адамдарга - эсептик көрсөткүчтүн 25 эселенген өлчөмү;
- алыскы чет өлкөлөрдүн жарандарына - эсептик көрсөткүчтүн 150 эселенген өлчөмү;
9) чет мамлекеттик жаранга жана жарандыгы жок адамга жашап турууга уруксаттын колдонуу мөөнөтүн узартуу үчүн, ошондой эле жоголгон же бузулган жашап турууга уруксатты берүү үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 2 эселенген өлчөмү;
10) чет мамлекеттик паспортту же аны алмаштырган документти каттоо же каттоонун жарактуулук мөөнөтүн узартуу үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
11) Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгын калыбына келтирүү жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө арыздардан, аларды каттоо, жарандыкка таандыгын аныктоо жөнүндө тартипте - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
12) өтүнүчтөрдөн:
- Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө (этностук кыргыздардан, качкындардан жана аргасыз көчүп келгендерден тышкары) - эсептик көрсөткүчтүн 20 эселенген өлчөмү;
- качкындар жана аргасыз көчүп келгендер үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
- Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө - эсептик көрсөткүчтүн 20 эселенген өлчөмү;
13) жашаган жери боюнча каттоо үчүн - эсептик көрсөткүчтүн нөлдүк ставкасы;
14) өткөрмө берүү үчүн:
- Кыргыз Республикасынын жарандарына - 50 (элүү) сом;
- чет мамлекеттик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга - 250 (эки жүз элүү) сом;
15) ушул пункттун 16-пунктчасынан сырткары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган иш жүргүзүүгө уруксат берүү үчүн:
- жеке жактар үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 1 эселенген өлчөмү;
- юридикалык жактар үчүн - эсептик көрсөткүчтүн 3 эселенген өлчөмү;
16) уруксат берүү үчүн:
- бир чарбалык субъекттеги чет өлкөлүк кызматкерлер үчүн белгиленген лимиттин чегинде чет мамлекеттик адистин иштөөсүнө - эсептик көрсөткүчтүн 100 эселенген өлчөмү;
- бир чарбалык субъекттеги чет өлкөлүк кызматкерлер үчүн белгиленген лимиттен ашкан чет мамлекеттик адистин иштөөсүнө - эсептик көрсөткүчтүн 200 эселенген өлчөмү;
- жогорку квалификациялуу чет мамлекеттик адистердин иштөөсүнө - эсептик көрсөткүчтүн 100 эселенген өлчөмү;
- чет мамлекеттик жеке ишкерлердин иштөөсүнө - эсептик көрсөткүчтүн 500 эселенген өлчөмү;
- Кыргыз Республикасынын жарандарын республиканын чегинен тышкары жерлерде жумушка орноштуруу менен байланышкан иштөө укугуна - эсептик көрсөткүчтүн 40 эселенген өлчөмү;
17) лицензия берүү, кайра тариздөө жана лицензиянын дубликатын берүү үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттин лицензиары тарабынан берилген лицензияны өз ара таануу жана бир тараптуу таануу жол-жобосу үчүн:
- юридикалык жакты түзбөгөн жарандардан - эсептик көрсөткүчтүн 5 эселенген өлчөмү;
- юридикалык жактан - эсептик көрсөткүчтүн 10 эселенген өлчөмү.
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

Мамлекеттик жыйымдын өлчөмдөрү

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясынын курамы

Жеке нотариустардын реестри

Мамлекеттик нотариустардын реестри

Насыя бүтүмдөрүн күбөлөндүрүүдө төмөндөтүлгөн баада кызмат көрсөтүүчү жеке нотариустардын тизмеси

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын ишмердилүүгүн текшерүү боюнча 2023-жылга План

Мурас иштерин жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу жеке нотариустардын тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылары

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясы жөнүндө

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө

Нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган локалдык актылар


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gifbab0e6c85958b4d3b4e8755d2928c73520200416053658.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы