22 Аяк оона, 2019
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Коммерциялык эмес уюмдарды мамлекеттик каттоо үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги жана тартиби


 
I.                   МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО ЖОЛ-ЖОБОСУН ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ ЖАНА ЗАРЫЛ БОЛГОН ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕГИ
 
 
          1. Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн   уюштуруучу (уюштуруучулар) төмөнкүлөрдү аткаруусу зарыл:
 
ü    юридикалык жакты түзүү жөнүндө чечимди кабыл алуу;
ü    юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) Бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган, башка юридикалык жактардын фирмалык аталышынан айырмаланган фирмалык аталышты тандоо;
ü    юридикалык жактар өз фирмалык аталыштарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде тийиштүүлүгүнө жараша кыргыз, орус алфавиттеринин тамгаларын гана, ал эми англис тилинде - латын алфавитинин тамгаларын пайдаланууга тийиш. Мисалы:
Ø Мамлекеттик тилдеги толук фирмалык аталышы:
"КФК" коомдук фонду
Ø Расмий тилдеги толук фирмалык аталышы:
Общественный фонд "КФК"
 (Туура эмес фирмалык аталыш: "КФК"(«KFK») коомдук фонду)
 
2. Мамлекеттик каттоонун мөөнөттөрү
 
Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо документтерди тапшыргандан учурдан тартып төмөнкүдөй мөөнөттөрдө жүзөгө ашырылат:
ü    коммерциялык эмес уюмдар - 10 календардык күндѳ;
ü    саясий партиялар - 30 календардык күндѳ.
 
3. Коммерциялык эмес уюмдарды мамлекеттик каттоо үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги (КБ, КФ, ТМШ, ДБ, СП, М-е, АБ, АК, ж.б.түрүндө)  
 
-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын  28-январындагы  № 31 токтому менен бекитилген  түр боюнча каттоо арызы;
- мамлекеттик каттоо жөнүндө чечимдин түп нускасы;
- коммерциялык эмес уюмдун жетекчисинин колтамгасы коюлган эки нускадагы уставды;
- фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган жылын, шайлануучу кызмат орунду көрсөтүү менен жетектөөчү органдын мүчөлөрүнүн тизмеси;
- фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган жылын жана даректерин көрсөтүү менен уюштуруучулардын тизмеси, мында алардын колу нотариалдык күбөлөндүрүлүшү керек (качан уюштуруучу катары юридикалык жак чыкса толук фирмалык аталышы, каттоо (кайра каттоо) датасы жана юридикалык жактын каттоо маалыматтары көрсөтүлөт. Юридикалык жактын жетекчисинин колу тизмеде юридикалык жактын мөөрү  менен бекитилет же нотариалдык күбөлөндүрүлөт);
-  уюштуруучунун паспортунун көчүрмөсү (жеке жактын) (коомдук бирикмелердин, турак жайдын менчик ээлеринин шериктештиктеринин, диний уюмдардын, саясий партиялардын, профсоюздук уюмдардын түзүүчүлөрүн кошпогондо);
- уюштуруучуну (юридикалык жакты) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү - эгерде ал жергиликтүү юридикалык жак болуп эсептелинсе;
- мамлекеттик реестрден легалдаштырылган көчүрмө же өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча уюштуруучу иштөөдөгү деп саналгандыгын   (юридикалык жак)   тастыктаган башка документ - эгерде ал чет өлкөлүк юридикалык жак болуп эсептелинсе.
Кыргыз Республикасы катышуучу болгон (КМШ өлкөлөрү) тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышуучу мамлекеттердин юридикалык жактары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт;
- түзүлүп жаткан юридикалык жактын жетекчисинин паспортунун көчүрмөсү;
- ишеним каттын түп нускасы - эгерде жак ишеним каттын негизинде иш алып барса.
 
Кошумча берилет:
Саясий партиясаясий партиянын программасын;
Юридикалык жактардын бирикмеси – эки нускадагы уюштуруу келишими;
- Диний уюм, диний окуу жайы – дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда эсепке алынышын катталгандыгын тастыктаган документтин көчүрмөсү;
ТМШ -  уюштуруу чогулушуна катышкан менчик ээлеринин тизмеси.  
 
 
Муну билүү маанилүү:
 
1.    Коммерциялык эмес уюмду мамлекеттик каттоо жөнүндө чечим милдеттүү түрдө төмөнкүлөрдү камтышы зарыл:
- катталуучу юридикалык жактын мамлекеттик жана расмий тилдердеги фирмалык аталышы;
- жайгашкан жери (юридикалык дареги);
- фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жерин (жеке жактар үчүн), толук фирмалык аталышын, жайгашкан жерин (юридикалык жактар үчүн) көрсөтүү менен, ар бир уюштуруучу жөнүндө маалыматтарды (үй жана жумушчу телефондору, жеке жактын туулган жылы, юридикалык жактын мамлекеттик каттоонун датасы менен номери коомдук фонд менен мекемени түзүүдө кошо көрсөтүлөт);
- уюштуруучулар фондго (мекемеге) өткөрүп берүүчү мүлктүн акчалай жана (же) башка түрдөгү жалпы наркын жана аны өткөрүп берүүнүн тартибин;
- уставды, уюштуруу келишиминин бекитүү жөнүндө;
- Башкармалыгынын жана Байкоо кеңешинин мүчөлөрүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты (фонд менен мекемени түзүүдө алардын даректери кошо көрсөтүлөт), ошондой эле төмөнкү текстти:
«Юридикалык жакты түзүү жөнүндө уюштуруучунун (уюштуруучулардын) чечиминде андагы көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы, юридикалык жакты түзүү маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы ырасталат».           
2. Коммерциялык эмес уюмду түзүү, коммерциялык эмес уюмдун уставын бекитүү жана башкаруу органдарын түзүү жөнүндө чечимге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды кошпогондо, чогулуштун төрагасынын жана катчысынын колтамгасы коюлат жана алардын колтамгалары нотариалдык күбөлөндүрүлүүгө тийиш;
3. Коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучусу бир жеке жак болгон учурда, жогоруда көрсөтүлгөн чечимге ушул уюштуруучунун колтамгасы коюлат жана анын колтамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлөт;
4. Коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучусу бир юридикалык жак болгон учурда, жогоруда көрсөтүлгөн чечимге уюштуруучу-юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы коюлат жана анын колтамгасы юридикалык жактын мөөрү менен бекитилет же болбосо нотариалдык күбөлөндүрүлөт;
5. Билим берүү уюмунун уставы билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылгандан кийин юстиция органдарында каттоодон өтүүгө тийиш;
6. Коомдук бирикме үчтөн кем эмес аракетке жөндөмдүү жеке жак тарабынан аныкталган же аныкталбаган мөөнөткө түзүлөт;
7. Коомдук бирикменин мүчөлөрү болуп жеке жактар гана боло алат;
8. Коомдук фонд бир же андан көп укукка жөндөмдүү жеке жана (же) юридикалык жактар тарабынан түзүлүшү мүмкүн;
9. Диний уюм жашы жеткен жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын эки жүздөн кем эмес жаранынын демилгеси боюнча түзүлөт;
10. Диний окуу жайы юстиция органдарында катталган диний уюм тарабынан түзүлөт;
11. ТМШ 3 төн кем эмес турак-жай менчик ээлеринин демилгеси боюнча түзүлөт;
12. Саясий партиялар Кыргыз Республикасынын кеминде 10 жаранынын көтөргөн демилгеси боюнча түзүлөт;
13. Эки же андан көп адвокат адвокаттар коллегиясын уюштурууга укуктуу;
14. Эки же андан көп адвокат адвокаттар бюросун уюштурууга укуктуу;
15. Чет тилде түзүлгөн документтер каттоочу органга мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу менен кошо тапшырылат.     

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО ЖОЛ-ЖОБОСУН ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ ЖАНА ЗАРЫЛ БОЛГОН ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕГИ

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

"Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Юстиция министрилигинин 2017-жылдын 8-ноябрындагы № 242 буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын нотариалдык ишинин уюштурулушун текшерүүнү өткөрүү тартиби

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмесин бекитүү тууралуу буйрук


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы