30 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

ИШ-АРАКЕТТИ ТОКТОТУУ ЖОЛ-ЖОБОСУН ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ, ЗАРЫЛ БОЛГОН ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕГИ ЖАНА ЧЕЧИМДЕРДИН ҮЛГҮЛӨРҮ


1.                      Юридикалык жактарды жоюу жол-жобосу
 
1-этап: юридикалык жактын органы же сот юридикалык жакты жоюу жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) тандоо (дайындоо) жөнүндө чечим кабыл алат;
2-этап: жоюу комиссиясы (жоюучу) чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 жумушчу күндүн ичинде каттоочу органга юридикалык жакты жоюу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кабарламаны жөнөтөт. 
 Кабарлоо жоюу комиссиясы менен кол коюлган анын кредиторлорунун талаптарын билдирүүнүн тартиби жана мөөнөттөрү жөнүндө маалыматты камтуусу тийиш, ага жоюу жана жоюу комиссиясын (жоюучу) дайындоо жөнүндө чечимдин көчүрмөсү   тиркелет, ал эми чечимдин түп нускасы иш-аракетин токтотууну каттоого документтерди тапшырууда көрсөтүлөт. Мында анын кредиторлорунун талаптарын билдирүү мөөнөтү жоюлгандыгы жөнүндө жарыяланган учурдан тартып 2 айдан кем болууга тийиш эмес.
3-этап: каттоочу орган кабарламаны алгандан кийин:
- каттоочу орган юридикалык жакты жоюу жөнүндө кабарлоону алып, 7 жумушчу күндүн ичинде мамлекеттик реестрге юридикалык жак жоюлуу процессинде экендиги жөнүндө маалыматты киргизүүгө жана бул тууралуу салык жана бажы органдарына, статистика органдарына жана Социалдык фондго билдирет.
- 5 жумуш күндүн ичинде юридикалык жак жоюулуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалыматты Юстиция министрлигинин расмий сайтына жайгаштырат.
 4-этап: юридикалык жак жоюулуу процессинде тургандыгы жөнүндө жарыялаган учурдан тартып кабарламада көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде кредиторлор тараптан талаптарды кабыл алат.
5-этап: кредиторлор менен эсептешүүлөр аягына чыккандан кийин жоюу комиссиясы (жоюучу) юридикалык жактын же органдын мүлкүнүн ээси менен бекитиле турчу жоюу балансын түзөт, б.а. юридикалык жактын органы жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечимди юридикалык жактын үчүнчү жактарга милдеттенмелери, анын ичинде кепилдик милдеттенмелери жок болсо гана кабыл ала алат.
6-этап: юридикалык жак жоюу балансын бекитүү жөнүндөгү чечимди кабыл алгандан кийин иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн зарыл болгон документтердин пакетин топтойт (Социалдык фонддун маалым катты, салык органынын маалым катын, ички иштер органынын маалым катын, мамлекеттик архив фондунун корутундусун);
7-этап: каттоочу органга иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди көрсөтүүнүн алдында юридикалык жак өзүнүн бардык филиалдарын, өкүлчүлүктөрүн жана жалпыга маалымдоо каражаттарын жоюга милдеттүү;
8-этап: юридикалык жак зарыл болгон документтердин пакетин топтоп иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн каттоочу органга көрсөтөт.
9-этап: 7 жумуш күндүн ичинде каттоочу орган тарабынан тапшырылган документтерди текшерүү жүргүзүлөт жана иш-аракетин токтотууну каттоо жана андан баш тартуу жөнүндө акт чыгарылат.
10-этап: каттоочу орган тарабынан иш-аракетин токтотууну каттоо жөнүндө акт чыгарылган учурда бул жөнүндө салык органдары, статистика органдары жана социалдык фонд кабарланат, иш-аракетин токтотууну каттоо жөнүндө маалыматтар мамлекеттик реестрге киргизилет, ал эми арыз ээси акттын көчүрмөсүн алат.
- каттоочу орган тарабынан иш-аракетин токтотууну каттоодон баш тартуу жөнүндөгү актты чыгарган учурда, арыз ээси буйруктун көчүрмөсүн жана документтердин пакетин алат. Каттоочу органдын акттында көрсөтүлгөн сын-пикирлер жоюлгандан кийин документтердин пакети каттоочу органга кайра тапшырылат.
 
2.                      Юридикалык жактарды мажбурлап жоюу 
Юридикалык жак салык органына жана (же) Социалдык фонд органына ай сайын берилүүчү отчетторду эки жыл бою бербей келген учурда салык органы жана (же) Социалдык фонд органы юридикалык жакты мажбурлап жоюу жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.
Юридикалык жакты мажбурлап жоюу жөнүндө соттун белгиленген тартипте мыйзамдуу күчүнө кирген чечими каттоо органы тарабынан иш-аракетин токтотууну каттоо жөнүндө буйрук чыгаруу үчүн негиз болуп саналат.
 
3.                      Юридикалык жактын иш-аракетинин токтотууну каттоо үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги
-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 28-январындагы № 31 токтому менен бекитилген түр боюнча каттоо арызы;
- жоюу жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) шайлоо (дайындоо) жөнүндө юридикалык жактын органынын   чечиминин түп нускасы;
- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы;
- жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечиминин түп нускасы;
- устав (финансы-кредиттик мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдар үчүн);
- камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызынын жоктугу тууралу Социалдык фонд органынан маалым кат;
- салыктар боюнча карызынын жоктугу тууралуу салык органынан маалым кат;
- мөөрдү жана (же) штампты тапшыргандыгы жөнүндө ички иштер органынан маалымкатты (алар бар болгон учурда);
- жоюлуп жаткан юридикалык жактын архивдик документтери сакталуучу жер жөнүндө мамлекеттик архивдик фонддун корутундусу;
- каттоо жыйымын төлөгөндүгү тууралу квитанция;
- мамлекеттик статистика органы тарабынан берилген, юридикалык жак жөнүндө документ – 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген юридикалык жактар үчүн.
 
4.                      Филиалдын (өкүлчүлүктүн) иш-аракетин токтотууну каттоо мөөнөттөрү
Филиалдын (өкүлчүлүктүн) иш-аракетин токтотууну каттоо документтерди тапшырган учурдан тартып 7 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.
 
5.                      Филиалдын (өкүлчүлүктүн) иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн зарыл болгон документтердин тизмеги:
-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 28-январындагы № 31 токтому менен бекитилген түр боюнча каттоо арызы;
- юридикалык жактын органынын же соттун филиалды (өкүлчүлүктү) жоюу жөнүндө чечиминин түп нускасы;
- филиалды   (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн түп нускасы;
- мөөрдү жана (же) штампты тапшыргандыгы жөнүндө ички иштер органынан маалым катты (алар бар болгон учурда);
 - каттоо жыйымын төлөгөндүгү тууралу квитанция;
- жобо (финансы-кредиттик мекемелердин, чет элдик же эл аралык уюмдардын Филиалдары   (өкүлчүлүктөрү) үчүн);
- салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын көчүрмөсү (эгер мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө ИСН көрсөтүлбөгөн учурда) же жоюлуп жаткан филиалдын (өкүлчүлүктүн)ИСН көрсөтүлгөн салык органынын маалымкаты (эгер салык төлөөчүнүн каттоо карточкасы жоголгон (бузулган) учурда);
- мамлекеттик статистика органы тарабынан берилген, филиал (өкүлчүлүк) жөнүндө документ – 1997-жылдын 1-январына чейин катталган (кайра катталган) жана мамлекеттик реестрге киргизилбеген филиал (өкүлчүлүк) үчүн.
 
Чет элдик мамлекеттин мыйзамдары боюнча катталган юридикалык жактын Филиалдары   (өкүлчүлүктөрү)   тарабынан кошумча берилет:
- камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызынын жоктугу тууралу Социалдык фонд органынан маалым кат;
- салыктар боюнча карызынын жоктугу тууралуу салык органынан маалым кат;
 
Кошумча маалымат
 
1. Жоюу жөнүндө жана жоюу комиссиясын (жоюучуну) шайлоо (дайындоо) жөнүндө юридикалык жактын органынын чечими Социалдык фонддун, салык органынын, ички иштер органынын маалым каттары берилээрден мурда кабыл алынышы зарыл.
2.Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечимге чогулуштун төрагасынын жана катчысынын колтамгалары коюлат жана юридикалык жактын мөөрү менен бекитилет. Мөөр болбогон учурда көрсөтүлгөн жактардын колтамгалары нотариалдык күбөлөндүрүлөт;
3. Чарбалык шериктештиктин жана коомдун (акционердик коомду кошпогондо) жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечимге ар бир катышуучу колтамга коёт, мында жеке жактын катышуучусунун колтамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Юридикалык жактын - катышуучунун өкүлү чечимди өзүнүн мөөрү менен ырастоого же өзүнүн колтамгасын нотариалдык күбөлөндүрүүгө тийиш, мында жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечим милдеттүү түрдө төмөнкүдөй текстти камтышы зарыл:
«Жоюу балансын бекитүү жөнүндө чечимде андагы көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы жана, мыйзамда белгиленген учурларда, иш-аракетин токтотууну каттоо маселелери тиешелүү мамлекеттик жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы ырасталат»;
4. Социалдык фонддун органынын камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жоктугу жөнүндө жана салык органынын салыктар боюнча карызы жоктугу жөнүндө маалымкаттарынын колдонулуу мөөнөтү көрсөтүлгөн документтер берилген күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш;
5. Мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк, мөөрлөр жана (же) штамптар, ошондой эле финансы-кредиттик мекемелердин, коммерциялык эмес уюмдардын жана юридикалык жактын филиалдарынын өкүлчүлүктөрүнүн уюштуруу документтери жоголгон (бузулган) учурда, мамлекеттик кайра каттоо үчүн документтерди тапшырганга чейин каттоочу органга Юстиция министрлиги бекитген түр боюнча кабарлама сунушталат (каттоочу органдан же Юстиция министрлигинин сайтынан алса болот). Кабарлама каттоочу орган тарабынан 5 жумушчу күндүн ичинде юстиция министрлигинин расмий сайтында жарыяланууга тийиш;
6. Сунушталып жаткан документтерде көрсөтүлгөн юридикалык жактын каттоо маалыматтары мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктө камтылган маалыматтарга ылайык келиши зарыл.
7. Монополияга каршы мамлекеттик органдын жазуу жүзүндөгү макулдугу табигый монополиялардын субъекттерин жоюу учурунда талап кылынат.
-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги (Кыргыз Республикасынын табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттеринин мамлекеттик республикалык реестринде чарбалык субъекттердин болуусу жаатындагы субъекттер боюнча), Бишкек ш.,   Байтик Баатыр көч,   7Б/1-үй , тел.: 0(312) 88 11 60.
-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергеткалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик (ОЭК жаатындагы табигый жана уруксат берилген монополиялардын субъекттери боюнча )Бишкек ш.,   Ахунбаев көч., 119-үй, тел.: 0(312) 56 28 97.
8. Чет тилде түзүлгөн документтер каттоочу органга мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу менен кошо тапшырылат.


 
 

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы