18 Тогуздун айы, 2021
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 _______ (+132, +133, +195, +196)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архиви жөнүндө жобо


                                                                                                                                                                         Кыргыз Республикасынын                                       
                                                                                                                                 Юстиция министрлигинин
                                                                                                                                                                             2020-жылдын 30-декабрындагы                                                                                                                                                                                                № 142 буйругу менен бекитилген           
 
 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архиви жөнүндө жобо
 
 
1-глава. Жалпы жоболор
 
         1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архиви (мындан ары - архив) документтерди сактоо, алардын эсебин алуу, иретке келтирүү, пайдалануу жана мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо үчүн түзүлгөн.
         2. Архив өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2020-жылдын 3-мартындагы№ 120 токтому менен бекитилген КыргызРеспубликасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманы,  архив иши жана иш кагаздарын жүргүзүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Адвокаттын өздүк ишин түзүү, сактоо жана эсепке алуу тартибин, Жеке нотариустун өздүк ишин түзүү, сактоо жана эсепке алуу тартибин, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ведомстволук нотариалдык архиви жөнүндө жобону, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
         3. Архивдин бирдиктүү системасын Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн(мындан ары – Министрлик) архивдери түзөт.
         4. Министрликтин борбордук аппаратынын архивинин бирдиктүү системасын төмөнкү түзүмдүк бөлүнүштөрдүн архивдери түзөт:
         1) иш кагаздарын жүргүзүү жана контролдоо бөлүмүнүн;
         2) адвокатура жана укуктук пропаганда башкармалыгынын;
         3) укуктук маалымат бөлүмүнүн;
         4) курамына күрөөлөрдү каттоо бөлүмү кирген юридикалык жактарды жана күрөөлөрдү каттообашкармалыгынын;
         5) курамына ведомстволук нотариалдык архив кирген нотариат жана апостилдештирүү башкармалыгынын.
         5. Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн штаттык санында архивариустун кызмат орду каралат.
         Министрликтин борбордук аппаратынын архивариусу иш кагаздарын жүргүзүү жана контролдоо бөлүмүнүн курамына кирет, адвокатура жана укуктук пропаганда, нотариат жана апостилдештирүү башкармалыктарында адвокаттык жана нотариалдык иштер маселелери боюнча квалификациялык комиссиялардын катчылары архив үчүн жооптуу адамдар болуп саналат.
         Ведомстволук нотариалдык архив үчүн жооптуу адамдар болуп Министрликтин ведомстволук нотариалдык архиви жөнүндө Жобого жана кызматтык нускамаларга ылайык анын жетекчиси жана кызматкерлери эсептелет.
         Ушул Жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн борбордук аппараттын башка түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн архивдери үчүн жооптуу адамдар Министрликтин буйругу менен аныкталат.
         6. Архивариус же архив үчүн жооптуу кызматкер жок болгон учурда (эмгек өргүү, иш сапар, убактылуу эмгекке жарамсыздык ж.б.у.с.) бөлүнүштүн жетекчиси архив үчүн жооптуу башка адамды аныктайт.
         7. Архив өз ишин Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архиви, Бишкек шаардык мамлекеттик архив, областтык мамлекеттик архив менен тыгыз байланышта жүзөгө ашырат.
         8. Министрлик кайра уюштурулганда архивдин документтери, ошондой эле иш кагаздарын жүргүзүүдө турган документтер, иретке келтирилген абалда укук улантуучу мекемеге, ал эми жоюуда Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивине өткөрүлүп берилет.
         9. Аймактык/ведомстволук бөлүнүштөр кайра уюштурулганда архивдин документтери, ошондой эле иш кагаздарын жүргүзүүдө турган документтер, иретке келтирилген абалда укук улантуучу мекемеге, ал эми жоюуда Министрликтин борбордук аппаратынын архивине өткөрүлүп берилет.
 
2-глава. Архивдин милдеттери
 
         10. Архивди уюштуруу жана иштеши төмөнкү милдеттерди аткаруу үчүн зарыл:
         1) Министрликтин ишинин тармагына тиешелүү документтерди комплекттөө;
         2) документтердин эсебин алуу жана сакталышын камсыз кылуу;
         3) архив документтеринин илимий-маалымдамааппаратынын системасын түзүү жана өркүндөтүү;
         4) документтерди пайдаланууну уюштуруу;
         5) Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондуна тиешелүү документтерди даярдоо жана Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген мөөнөттөргө жана талаптарга ылайык мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү.
 
                            3-глава. Архивдин функциялары
 
         11. Архив төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:
         1) иш кагаздарын жүргүзүү аяктаган иреттелген документтерди сактоого кабыл алат;
         2) архивге кабыл алынган документтердин эсебин жүргүзөт жана сакталышын камсыз кылат;
         3) архив документтеринин илимий-маалымдама аппаратын түзөт жана аны толуктайт;
         4) архивде сакталган документтердин илимий жана практикалык баалуулугуна экспертиза жүргүзөт, документтерди, сакталууга тийиш болгон көктөмөлөрдүн жылдык тизимдеринин бөлүмдөрүн, ошондой элесактоо мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу көктөмөлөрдү жок кылууга бөлүү жөнүндө актыларды иштеп чыгат жана Министрликтин борбордук эксперттик комиссиясынын (мындан ары - БЭК), аймактык/ведомстволук бөлүнүштөрдө Бөлүнүштүн эксперттик комиссиясынын (мындан ары - ЭК) кароосуна сунуш кылат;
         5) БЭКнын, Министрликтин аймактык/ведомстволук
бөлүнүштөрүндө -ЭКнын ишине катышат;
         6) “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген мөөнөттөрдө Кыргыз Республикасынын тийиштүү мамлекеттик архивине документтерди даярдайт жана туруктуу сактоого өткөрүп берет;
         7) Кыргыз Республикасынын тийиштүү мамлекеттик архивине архивде сакталган фонддордун курамы жана көлөмү жөнүндөмаалыматтарды берет;
         8) кызматкерлерге бир айдан көп эмес мөөнөткө иш үчүн документтерди берет, ошондой эле чыгыш номерлерин, берилген жана кабыл алынган даталарын, кызматкерлердин аты-жөнүн, документтерди берген, кабыл алган архивариустун же архив үчүн жооптуу адамдын аты-жөнүн көрсөтүү менен аларды атайын журналга кол койдуруу астында кабыл алат;
         9) архивдик документтерди берүү жана кабыл алуу боюнча электрондук журналды жүргүзөт;
         10) архивге кабыл алынгандан кийин салыштырып текшерүү жүргүзүү үчүн кызматкерлерге берилүүчү документтердин сканерленген версияларынын электрондук папкасын жүргүзөт (барактардын саны, тексттердин бирдейлиги);
         11) Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрүндө, аймактык бөлүнүштөрүндө – кызматкерлерде көктөмөлөрдүн сакталуусун, туура түзүлүшүн жана таризделишин контролдойт;
         12)Министрликтин жетекчилигине, аймактык/ведомстволук бөлүнүштөрдө – жетекчисине архив ишин жана иш кагаздарын жүргүзүүнү өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды киргизет;
         13) белгиленген тартипте маалымкаттарды, документтерден көчүрмөлөрдү берет, пайдаланууга берилген документтердин эсебин жүргүзөт;
         14) архив жана иш кагаздарын жүргүзүү маселелери боюнча ченемдик-методикалык документтерди иштеп чыгууга катышат;
         15) Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрүнө, аймактык
бөлүнүштөрдө – кызматкерлерге документтер менен иштөөдө методикалык жана практикалык жардам көрсөтөт;
         16) архивдин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча өткөрүлгөн иш-чараларга катышат.
 
                   4-глава. Архивдин кызматкеринин укуктары
 
         12. Архивдин кызматкери төмөнкүлөргө укуктуу:
         1) Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрүнөн, аймактык бөлүнүштөрүнөн - кызматкерлерден документтерди “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте архивге өз убагында өткөрүп берүүнү талап кылууга;
         2) Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрүндө, аймактык бөлүнүштөрүндө – кызматкерлерде документтер менен иштөөнүн эрежелерин сактоону контролдоого;
         3) Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрүнөн, аймактык бөлүнүштөрүнөн – кызматкерлерден, архивдин иштөөсү үчүн зарыл болгон маалыматтарды суроого;
         4) кызматкерлерден документтерди берилген күндөн тартып бир ай өткөндөн кийин, ошондой эле иш сапарга бараар алдында,эмгек өргүүсүнө чыгууда ж.б. архивге өткөрүп берүүнү талап кылууга;
         5) Министрликтин адистерин эксперт жана консультант катары ишке тартууга.
 
                  5-глава. Архивдин кызматкеринин жоопкерчилиги
 
         13. Архивдин кызматкери төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат:
         1) документтердин сакталышын камсыз кылуу шарттарын сактабагандыгы;
         2) кызматкерлерге берилген бардык архивдик документтердин сканерленген версияларынын электрондук папкада жоктугу;
         3) документтерди жоготкондугу же санкциясыз жок кылгандыгы;
         4) туруктуу жана убактылуу сакталуучу документтердин иретке келтирүү мөөнөттөрү сакталбагандыгы;
         5) документтерди мамлекеттик сактоого өз убагында өткөрүп бербегендиги;
         6) документтер болгондо архивдик маалымкаттарды, көчүрмөлөрдү, документтердин көчүрмөлөрүн жарандарга берүүдөн негизсиз баш тарткандыгы;
         7) документтерди пайдалануу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген пайдалануучулардын документтерге жетүү эрежелерин бузгандыгы;
         8) Министрлик кайра уюштурулганда же жоюлган учурда укук улантуучуга же ал жок болгондо - Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивине архивдик документтерди өткөрүп берүү боюнча чараларды көрбөгөндүгү;
         9) аймактык/ведомстволук бөлүнүш кайра уюштурулганда же жоюлган учурда укук улантуучуга же ал жок болгондо – Министрликтин борбордук аппаратынын архивине архивдик документтерди өткөрүп берүү боюнча чараларды көрбөгөндүгү;
         10) Кыргыз Республикасынын тиешелүү мамлекеттик архивине сактоо шарттары жана сакталган документтердин саны жөнүндө маалымат бербегендиги;
         11) Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондунун мамлекеттик бөлүгүнө тиешелүү документтер менен мыйзамсыз сатып алуу-сатуу жана башка мыйзамга каршы келишимдер;
         12) мамлекеттик архив мекемелеринин өкүлдөрүн архивге киргизбей койгондугу.
         14. Архив иши чөйрөсүндөгү бузуулар табылганда кызматкердин жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленет.
 
                            6-глава. Архив документтеринин курамы
 
         15. Архивдин документтеринин курамы иштин функцияларына жана өзгөчөлүгүнө жараша болот.
         16. Архивдин түрүнө жараша анда төмөнкү документтер сакталат:
         1) Министрликтин борбордук аппаратынын;
         2) ведомстволук нотариалдык архивинин;
         3) аймактык бөлүнүштөрдүн;
         4) ведомстволук бөлүнүштөрдүн;
         5) жоюлган бөлүнүштөрдүн.        
         17. Архив документтеринин курамына төмөнкүлөр кирет:
         1) иш кагаздарын жүргүзүү аяктаган туруктуу мөөнөткө сакталуучу документтер;
         2) узак мөөнөткө сакталуучу (10 жылдан көп) документтер;
         3) өздүк курам боюнча документтер;
         4)жоюлган мекемелердин убактылуу мөөнөткө сакталуучу документтери.
         Архивде документтерге илимий-маалымдама аппараты (көктөмөлөрдүн тизими, картотекалар ж.б.) жана эсепке алуу документтери дагы сакталат.
         18. Архивдик документтер жоголгон учурда архивдин кызматкери ошол документтерди берген мекемеге, уюмдарга, мамлекеттик органдарга тиешелүү документтердин көчүрмөлөрүн берүү жөнүндө суроо-талаптарды жиберүү аркылуу аларды калыбына келтирүү боюнча чараларды көрөт.
 
7-глава. Архив жайына жана жабдууларына коюлуучу талаптар
 
         19. Архив документтерди сактоо үчүн жабдылган же ыңгайлаштырылган өзүнчө жайда жайгаштырылышы керек.  
         20. Архив жайы химиялык заттарды сактоо же колдонуу менен байланышкан кызматкерлердин жумуш бөлмөлөрүнөн, кампа жана тиричилик жайларынан бөлүнүп жайгаштырылып, алар менен жалпы желдетүү каналдары болбошу керек.
         21. Архив жайы өрт кокустугунан, суу каптап кетүүдөн коопсуз жайгашып, кошумча чыгуучу эшиги болууга тийиш.
         22. Архив жайында газ, суу, канализация жана башка магистралдык өткөрүүчү түтүктөр болбошу керек. Магистралдык эмес мүнөздөгү түтүктөрдү өткөрүүгө аларды архив жайына алып кирүүнү болтурбаган атайын коргоочу жабдууларда бөлүү шарты менен уруксат берилет.
         23. Архив жайынын тышкы эшиги металллистменен капталып, бекем кулпу менен жабдылышы керек. Жумуштан тышкаркы мезгилде эшиктерге мөөр басылып же пломбаланып, объект контролдоо-өткөрүү пунктунун кызматкерине кагаз журналына кол коюу менен кайтарууга тапшырылат. Мөөр же пломба ички эмгек тартибинин белгилеген эрежелерине ылайыкачкычтар менен бирге бир жерде сакталат, камдык ачкычтар ушул Жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жетекчилеринин сейфтеринде сакталат.
         24. Архив жайы күзөт сигнализациясы менен жабдылат, биринчи кабатта жайгашкан жайлардын терезелерине металл торлору орнотулат.
         25. Архив жайындагы жарык жабдуулары (лампочкалар, шамчырактар) жабык типте болушу керек, архив жайында бөлүштүрүүчү щиттерди, сактагычтарды жана рубильниктерди орнотууга жол берилбейт.                       26. Архив жайы өрт сигнализациясы жана өрткө каршы жабдуулар менен жабдылууга тийиш.                                                                                       27. Документтерге күндүн нурунун түз тийүүсүнө жол берилбейт. Документтерге күндүн нурунун түз тийүүсүнүн таасиринен сактоо үчүн терезелер штора менен жабылат же боёк менен сырдалат.                                      28. Тийиштүү архив жайларына төмөнкүлөр кире алат:
         1) Министрликтин жетекчилиги;
         2) аймактык бөлүнүштөрдүн жетекчилери;
         3) ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери;
         4) ушул Жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн, ошондой эле бөлүмдөрдүн курамында турган жетекчилери;
         5) ведомстволук нотариалдык архивдин кызматкерлери;
         6) архивариустар;
         7) архив үчүн жооптуу кызматкерлер.   
         Башка адамдарга архив бөлмөлөрүнө кирүүгө тыюу салынат.
         29. Документтерди сактоонун температуралык-нымдуулук режими төмөнкү параметрге ылайык болушу керек:
 
Документтердин түрлөрү
Температура
Нымдуулук
Кагаз негизиндеги документтер
17-19 оС
50-55 %
Дискалык сактагычтардагы документтер
+15-20 оС
50-65 %
         Климаты жөнгө салынбаган жайларды желдетип туруу, абаны нымдоочу же кургатуучу кошумча каражаттарды орнотуу сунуш кылынат.
         30. Документтерди сактоо үчүн жайда көрүнүктүү жерге өрт коопсуздугунун чаралары жөнүндө нускама, өрт же башка кырсык болгон учурга документтерди эвакуациялоо планы илинет.
         31. Архив жайы көгөрүп кетүүгө, курт-кумурскалардын, кемирүүчүлөрдүн жана чаңдын топтолушунун пайда болуу мүмкүндүгүнө жол берилбегендей үлгүлүү тартипте жана тазалыкта кармалышы керек.
         32. Архив жайында документтерди сактоо үчүн стационардык металл текчелер коюлушу керек. Атайын оттон коргоо курамдары менен мезгилдүү тазалоо шартында жыгач текчелерди орнотууга жол берилет.
         33. Архивдеги жашыруун, өтө баалуу көктөмөлөрдү жана эсеп документтерин сактоо үчүн сейфтер же металл шкафтар колдонулат.
         34. Документтерди берүү, жайгаштыруу жана жылдыруу үчүн архивдин кызматкерлери шаты жана атайын арабалар менен камсыз болууга тийиш.
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.gifb41597f4e59cd9d541ab8087084ef39f20200429095838.jpg3dd8fc4377c0cdadd86b78da992ae2f520200515013927.jpg6f4124f672d265b4b1abe7391903820d20210315033429.jpg99c90152061122a4d1ed63b97bedd12e20210315033745.jpg947248a9dd1d271bc51eaac522adf16c20200428061017.jpg0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg3e5e646a291fbe33878be64667ad7f6320190328065104.jpg7ce8f225aa7048cab1df0e1bda2fb27d20181206053805.JPGbab0e6c85958b4d3b4e8755d2928c73520200416053658.jpg78277ff9494b6ec7ac6f10db7a7ff42520210922104929.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы