21 Yчтүн айы, 2018
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Юстиция министрлиги
Кыргыз Республикасынын
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер!

Урматтоо менен, Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Уран Ахметов

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дб-Иш, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Борбордук күрөө каттоо конторасы жөнүндө Жобо


Положение о Центральной залоговой регистрационной конторе при...

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2009-жылдын 7-февралындагы
N 82 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-февралындагы N 66, 2011-жылдын 16-сентябрындагы N 555, 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы (мындан ары - Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин карамагындагы подразделение болуп, Кыргыз Республикасында Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүүнү жана Кыргыз Республикасында кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоону ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын "Күрөө жөнүндө" Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларына жана ушул Жобого таянат.

3. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы юридикалык жак болот, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлүп, өзүнүн аталышы кыргыз жана орус тилдеринде жазылган мөөрү болот.

4. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын уюштуруу-укуктук формасы - мекеме.

5. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын жобосун Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет.

6. Кыргыз Республикасынын аймагында күрөөлүк каттоо конторалары болот (мындан ары - аймактык күрөөлүк каттоо конторалары), алардын статусун жана ишинин уюштурулушун Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын директорунун сунушу боюнча аныктайт.

7. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек шаары, Чүй проспекти 219, 5-кабат.

II. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын функциялары

7-1. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринде каттайт;

- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- электрондук маалыматтар базасында кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) бардык катталган талап укуктарын сактоону камсыздайт;

- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринде жайгашкан маалыматтын коопсуздугун жана купуялуулугун камсыздайт;

- расмий сайт аркылуу он-лайн режиминде Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин ачык пайдаланууну камсыздайт;

- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринен кызыкдар жактарга көчүрмө берет;

- күрөөлүк кабарлоого кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун токтотуу жөнүндө өзгөртүүлөрдү жана жазууларды киргизет;

- күрөө жана тажрыйба алмашуу менен байланышкан маселелер боюнча мыйзамдарда белгиленген тартипте эл аралык байланыштарды түзөт жана эл аралык уюмдар менен кызматташат;

- өзүнүн курамына кирген аймактык күрөөлүк каттоо контораларынын ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт, башкарат жана контролдойт;

- күрөөлүк каттоо контораларын материалдык-техникалык жактан камсыздоону жана каржылоону уюштурат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык)

III. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын ишинин уюштурулушу

8. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасын кызматка Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз Республикасынын юстиция министринин сунушу боюнча дайындачу жана кызматтан бошотуучу директор башкарат.

Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын директорунун кызматка Кыргыз Республикасынын юстиция министри мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте дайындачу жана кызматтан бошотуучу бир орун басары болот.

Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын системасындагы мамлекеттик кызматчылар кызматка мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдарда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын юстиция министри тарабынан дайындалышат жана бошотулушат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын директору:

- Борбордук жана аймактык күрөөлүк каттоо контораларынын иштерин жетектейт;

- Борбордук жана аймактык күрөөлүк каттоо контораларынын кызматкерлеринин милдеттерин бөлүштүрөт, Борбордук жана аймактык күрөөлүк каттоо контораларынын кызматкерлеринин функциялык милдеттерин бекитет;

- (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- күрөөлүк каттоо контораларын техникалык тейлөө боюнча иштеген кызматкерлерди жана кенже тейлөөчү персоналды кызматка дайындайт жана бошотот;

- бардык күрөөлүк каттоо конторалары үчүн аткарууга милдеттүү приказдарды жана буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышын уюштурат жана текшерет;

- (КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-сентябрындагы N 555 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын ишинин маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министрине отчет берет;

- күрөөлүк каттоо контораларынын иштерин жетектөө боюнча башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

10. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын директору Борбордук күрөөлүк каттоо конторасына тапшырылган милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликте болот.

11. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын директорунун орун басары өзүнүн ишин тапшырылган функцияларга ылайык жүргүзөт.

12. Аймактык күрөөлүк каттоо конторалары:

- кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринде каттайт;

- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринде жайгашкан маалыматтын коопсуздугун жана купуялуулугун камсыздайт;

- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринен кызыкдар жактарга көчүрмө берет;

- күрөөлүк кабарлоого кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун токтотуу жөнүндө өзгөртүүлөрдү жана жазууларды киргизет;

- ай сайын Борбордук күрөөлүк каттоо конторасына өзүнүн иши жөнүндө отчет берет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык)

IV. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасын каржылоо

13. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы республикалык бюджеттен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка каражаттардын эсебинен каржыланат.

(КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 5-февралындагы N 66 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун маалыматтар базасынын автоматташтырылган маалыматтык системасын программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана өркүндөтүү үчүн эл аралык, донор жана коомдук уюмдардын финансылык каражаттарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тартууга укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык)

V. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын мүлкү

15. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасы ээлеп турган жай ага оперативдүү башкаруу укугунда бекитип берилген жана арналышына жараша пайдаланылат.

16. Акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн кирешенин эсебинен алынган мүлк Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын өз алдынча тескөөсүндө болот.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык)

VI. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын ишин токтотуу

17. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын иши өзгөртүп уюштуруу же жоюу жолу менен токтотулат.

18. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасын өзгөртүп уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

19. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын иши юридикалык жактардын мамлекеттик реестрине тийиштүү жазуу жазылган учурдан баштап токтотулду деп эсептелет.

20. Борбордук күрөөлүк каттоо конторасынын иш процессинде пайда болгон документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

 


Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif1a006d90a40d69b9a15aeadf2ed1250720170913044422.gif

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы