14 Бештин айы, 2017
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Юстиция министрлиги
Кыргыз Республикасынын
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер!

Урматтоо менен, Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Уран Ахметов

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дб-Иш, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер болгон адамдардан квалификациялык сынак алуу боюнча жалпы суроолордун тизмеси


 
Кыргыз республикасынын
2014-жылдын «22»майдагы
 укугуна лицензия алууга талапкер болгон адамдардан квалификациялык сынак алуу боюнча жалпы суроолордун тизмеси Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтында
 
 
1-бөлү  жана мамлекеттик бийликтин жалгыз булагы болуп саналат?
2. КРде  мамлекеттик бийлик төмөнкү кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана ченемдери:
5. КРде кандай мыйзамдар кабыл алынууга тийиш эмес?
6. Менчик ээсинин мүлкү же оорлотуучу мыйзам:
8.  Кайсыл учурдан баштап жактын коопсуздугу камсыз кылынат, өзүн өзү коргоого, адвокаттын  квалификациялуу юридикалык жардамын пайдаланууга, ошондой эле жактоочуалууга мүмкүнчүлүт:
11.         Кыргызстандын жарандыгы болуп саналат:
12.         КРдин бөлө13.         Дин аралашпаган (светское) мамлекет болжолдойт (предпологает):
14.     Адвокатуранын адвокаттардын өзүн өзүн:
16.         КРдин жараны өз укуктарын жана милдеттерин толук өлчөмдө жүзөгө17.         КРдин Конституциясына ылайык КРдин Президенти:
19.         КРдин Президентинин кызмат ордуна талапкерге кандай курактык ценз колдонулат?
20.         КРдин Президенти ким тарабынан жана кандай мөөнөткө21.         КРдин Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп каттала алат:
 ашырат:
24. КРдин Конституциясында көрсөтүлгөн себептер боюнча КРдин Президенти ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон учурда жаңн:
26.         КРдин Жогорку Кеңн:
28.     КРдин Жогорку Кеңеши өзүнүк деп эсептелет:
30.         КРдин Жогорку Кеңешинин карамагына тийиштүүешинин депутаты болуп КРдин жараны шайлана алат:
32.         КРдин Жогорку Кең менен кошо, аныкталат:
34.         Жогорку Кең учурда токтотулат:
36.         КРдин Жогорку Кеңешинин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу кимдин чечими менен жүзөгөешине шайлоону мыйзамда каралган учурда белгилейт:
к добуш менен  бирден депутат шайланган шайлоо системасы:
40.         Парламенттеги орундарды шайлоодо белгиленген пайыздык босогодон ашык добуш алган партиянын өкүлдөрү шайланат:
42.     Төмөнкүдөй мыйзам долбоорлору КРдин Жогорку Кеңеш кабыл алат:
н жиберет?
46.     КРдин Өкмөтүн жана курамын аныктоо укугуна ээ:
48.         КРдин Президенти КРдин Жогорку Кеңешине мөөнөтүнө камсыз кылат:
50.         КРдин Өкмөтүнө ишеним көрсөтүлбөгөн турат:
 отставкага кеткен учурда:
54. КРдин Өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө жөнүндөгү токтом КРдин Жогорку Кең тийиш:
 
56. КРдеги тийиштүү Административдик-аймактык бирдиктин аймагындагы аткаруу бийлигин жүзөгө ченемдик актыларды чыгарат:
58.         КРде сот адилеттигин жүзөгө59.         Жогорку соттун Конституциялык палатасы:
61.         КРдин Жогорку сотунун Конституциялык палатасы:
 соттордун судьялары дайындалат:
65.     Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясы боло алат:
66. Жергиликтүүрагасы шайланат:
68.     КРде судьялардын  өзүн өзү69.     КРдин Генералдык прокурору дайындалат:
70.         КРдин прокуратурасы жүзөгөрагасынын жылдык отчётун угат:
72.         КРдин Улуттук банкынын төн бири:
75.     КРдин Омбудсмени (Акыйкатчысы):
76. КРде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына кирет:
78. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өкүлчүлүктүү79.         Мамлекеттик бийлик органынын же шайлоо комиссиясынын чечими менен жарандардын укуктары бузулуп жатат деп эсептеген шайлоо процессинин катышуучусу кайрылууга укуктуу:
80.         Шайлоонун натыйжасы аныкталгандан кийин сотко арыз берүүгөт кандай?
82.         КРде шайлоо жана референдумдарды даярдоо жана өткөрүү үчүн түзүлгө шайлоо укугу  – бул:
н:
86.         КРдинПрезидентине талапкерлерди көрсөтүү укугу шайлоо процессинин төмөнкү токтотулат:
н болгон маселелер:
2-бөлү мамилелерге жайылат:
2. Аракеттеги мыйзамдарга ылайык ишкер жүгүртүүн негиздер эмнеден келип чыгат:
 алат:
7. Юридикалык жак ар-намысын жана аброюн коргоону талап кылууга укуктуубу?
8. Кыймылсыз мүлккө:
10.  Кармоочунун (акционер) ... укугун күбөлөндүрүүчү – бул:
12. Жарандын аракетке жөндөмдүүлүгүн:
14.  Жашы жете элек бала атасы менен энесинин, асырап алгандардын, көзөмөлчүнүн макулдугу болбогон учурда аракетке жөндөмдүү (эмансипация) деп жарыяланышы мүмкүн белгиленет?
16.  Кызыкдар жактын (жактардын) тийиштүү арызы болгон учурда, кандайдыр бир мөөнөттүн өтүшү менен жаранды дайынсыз жок деп таанууга ким ыйгарым укуктуу жана кандай мөөнөттөн:
 – бул:
20.  Коммерциялык уюмдар төмөнкү уюмдаштыруу-укуктук формаларда түзүлүшү мүмкүнбү21.  Коммерциялык эмес уюмдар ишкердик иш менен алектене алышабы?
22. Юридикалык жак түзүлдү юридикалык жак болуп эсептелеби?
24.  Юридикалык жактын жоопкерчилиги төмөнкүлөрдүт:
26.  Бир юридикалык жак экинчи юридикалык жакка кошулганда ага кошулган юридикалык жактын укуктары жана милдеттери да кошо өтөт:
28. Юридикалык жактын курамынан бир же бир нече  юридикалык жак бөлүнгөндө алардын ар бирине бөлүүчү теңдемге ылайыкөтө:
30.  Юридикалык жакты жоюу аяктады, ал эми юридикалык жак өзүнүт:
32. Чарбалык шериктештиктер жана коомдор толук шериктештик формасында түзүлүшү мүмкү33.  Катышуучулары келишимге ылайык шериктештиктин атынан ишкердик менен алектенген шериктештиктолук шериктештикдеп таанылат:
34.  Коммандиттик шериктештик деп толук шериктештиктер менен катар тобокелдикти алып жүрүүчү35.  Коммандиттик шериктештик жоюлат андан чыгып кеткенде, ага катышкан:
н:
38.  Катышуучулары өзүнө тиешелүү39.  Акционердик коомдун жогорку башкаруу органы болуп саналат:
40. Чарба жүргүзүү укугуна негизделген ишкана деп мүлкүн эмес:
42. Жарандар менен юридикалык жактардын аракеттери бүтү укугунан ажыратат. Ошол эле учурда бул ал тараптарды ажыратпайт:
44.  Бүтүмдүн качса:
46. Бүтүм жараксыз деп таанылышы мүмкүн:
48. Жалпы эреже боюнча мыйзамдын талаптарына же башка укуктук актыларга жооп бербеген бүтү:
50. Бир жак экинчи жакка берген жазуу жүзүндөгү болот:
52. Арзыбаган бүтүмдүн анык эместигинин кесепеттерин колдонуу үчүн доонун эскиришинин төмөнкүдөй мөөнөтүн жоготпойт:
т (прерывается):
57.  Менчик ээсинин ээлик кылуу укугу – бул:
 укугу – бул:
лк кимге бекитилип берилет?
62. Жер участкасы кандай менчикте болушу мүмкү ашырат?
64. Сервитутту (ыктыярдуу сервитутту) белгилөө жөнүндөгүн:
66. Мажбурлоо сервитуту токтотулушу мүмкү боюнча жол берилет:
68. Ээлик кылуунун эскиришине байланыштуу мүлккө менчик укугун алууга кандай мөөнө жалпы менчиккачан пайда болот?
70. Жалпы үлүштүк менчиктеги мүлктү тескөө жүзөгөт:
н саналгандардын дын ичинен кайсы биринчи кезектеги болуп саналат?
74. Насыя берүүчүнүн талаптарын өткөрүп берүүр:
76. Карыздакордун өзүнү77. Милдеттенмелердин  аткарылышы эмне менен камсыздалат?
н:
80.  Күрөө кармоочунун (насыя берүүчү) талаптары кандай мүлктү айландыруугаэмненин негизинде жол берилет?
т:
84. Ачык аукциондун уюштуруучусу аны жүргүзүүдөн баш тартууга укуктуу, бирок:
86. Келишимди өзгөртүү же бузуу жөнүндөгү макулдашуу келишим түзүлгөндөй форма жүргүзүлөн негиз болуп саналат:
89. Сатып алуу-сатуу келишиминин олуттуу шарттары болуп саналат:
90. Сатып алынган азык-түлүк эмес товарды алмаштыруу үчүн кандай мөөнө боло алат:
92.  Жеткирип берүү келишими жеткирип берүүчү деп таанылат:
94.  Сатуучу ишкананы сатууда сатып алуучунун менчигине өткөрүп берүүгөт:
96. Кыймылсыз мүлктүн:
98. Ижарага алынган мүлктү ижарага бергенде:
100.     Мүлктү кире (прокат) келишими боюнча пайдалануу үчүн төлө укуктуу:
102.     Ишкананы ижарага берүүн бошотулат?
105.     Турак жайды жалдоо келишими боюнча турак жайдын ээси же ал укук берген жак (жалдоочу)милдеттенет:
106. Акысыз колдонуу келишими (ссуда келишими) боюнча ссуда берүүчү ссуда алуучуга буюмду убактылуу акысыз пайдаланууга берүүгөн жооп берет, аларды ал:
108.Ссуда алуучу акысыз колдонууга берилген буюмдун кокустан жок болуу же кокустан бузулуу коркунучу үчү109.     Подряд келишими боюнча аткарылуучу иштер – бул:
 тийиш:
112.     Иштин талаптагыдай эмес сапатына тапшырыкчы тарабынан талап коюу үчүн мөөнөттө113.     Турмуш-тиричилик подрядынын келишиминдеги иштин баасы аныкталат:
115.     Курулуш подрядынын келишими боюнча курулуш материалдары менен камсыз кылуу милдети таандык:
116.     Акы алып кызмат көрсөтүү келишимин бузгандыгы үчүн төмөнкүдө:
118.Жүргүнчү ташуу келишими боюнча ташуучу жүргүнчүнү баруучу жерине жеткирүүгө милдеттенет, ал эми жүргүнчү милдеттүүн ким жоопкер болот?
120.     Зайым келишими боюнча зайымчыга кандай милдеттенмелер жүктөлө121.     Насыя келишимибоюнча зайымчы милдеттенет:
122. Насыя келишими боюнча насыя берүүчү123.     Чек – бул баалуу кагаз, ал:
124.     Болгондо камсыздандыруу жүргүзүлүүчү жараша:
126.  Камсыздандыруу келишими түзүлүшү мүмкү:
128.     Мүлктү129.     Камсыздандыруучу камсыздандыруу суммасынын бирдигинен алуучу коюм (ставка):
130.     Камсыздандырылуучу камсыздандыруу учуру келип чыкканы жөнүндө кандай мөөнөттө камсыздандыруучуга билдирүүгө милдеттүүн же камсыздандырылган жактын ниетинин (умысел) натыйжасында келип чыкса, камсыздандыруучу:
132.     Келип чыккан камсыздандыруу учурунун натыйжасында анык наркынын толук суммасына камсыздандырылган мүлктү колдонуу мүмкүн жоопкерчиликтен бошотулат, эгер далилдесе:
гээлине жарашааныкталат:
н, ага таандык:
139.     Керээз жана мыйзам боюнча мураскерлер боло алат:
140.     Эркин билдирүүсү141.     Керээз катыруучунун ордуна керээзге кол коюуга укугу жок:
142.     Тартиби бузулгандыктан, керээз жарабайт деп табылышы мүмкүдештирилет:
144.     Мураскер мурас ачылган (открытие наследства) мезгилден өзүнө тиешелүү мураска же анын бөлүгүнөк берилет:
т,  а эгер макулдашууга жетишилбесе:
148.     Мурастын тизмесине кирген ишкана (в натуре ) бөлүүгөн талаптарын  коё алышат:
150.     Мурасталуучу мүлк мураскери жок деп таанылат?
3-бөлү1.    Сотко караштуу:
 келип чыгат:
4.    Юридикалык жактардын жарандык процесстик укук жөндөмдүүлүгү5.    Жарандык процессте тарап болуп саналат:
6.    Жарандык сот өндүрүшүнүн көрсөтүлгөн бөлүмдөрүнү салуучу процесстик укук нормалары жок болгондо:
й формада кабыл алат:
10. Жалпы эреже боюнча курамында төрагалык кылуучу судья жана эки судья тарабынан иштерди кароо жүргүзүлөн кайсынысы негиз боло албайт?
12.  Сотто билдирилген ишти өзү жалгыз иш кароочу судьяны иштен четтетүү жөнүндөгү13.  Аймактык альтернативалуу сот караштуулугу бар болгондо, бир нече соттун арасынан тандоо укугу кимге берилет?
14.  Жалпы эреже боюнча жарандык процесстик аракетке жөндөмдүүлүт:
16.  Келип чыккан процесске үчүнчү жактын кирүүсүнө жак процесстик абалды ээлейт:
18.  Өз алдынча талаптарын билдирбеген үчүнчү жак, төмөнкү тийиш адамга эмес, башка адамга доо коюлганын тапса:
20.  Жарандык сот өндүрүшүнүн кайсы баскычында укук улантуучулук мүмкү21.  Кайсы учурларда процесстик укук улантуучулукка жол берилбейт?
22.  Укук улантуучунун ишке киришүүсү укукка ээ эмес:
л – бул:
26.  Сотто ким жарандын өкүлүызын чагылдырбайт?
28.  Мыйзамдык өкүлчүлүк төмөнкүлөргө карата жүзөгө тийиш?
 
30. Колдонуудагы жарандык-процесстик мыйзамдар, жарандын өзү ишке катышып жаткан учурда анын өкүлүнү тийиш?
32.  Ишке катышуучу жактардын милдеттеринин бирин атаңыз:
34.  Мыйзам бузуу менен алынган далилдер (мисалы, телефондук сүйлөшүүлөрдү  мыйзамсыз тыңшоо) юридикалык күчкө ээби жана сот чечимине негиз болуп алынышы мүмкүнбү?
36.  ЖПК боюнча далилдөө предметине эмне кирбейт?
н сот кандай экспертиза дайындайт?
40.  Сот чыгымдары түзүлө41.  Мамлекеттик алымдар – бул:
 
43.  Прокурор кайсы учурда сотко жарандын мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо арызы менен кайрыла алат?
44.  Процесс мөөнөтүн аякташы деп таанылат:
46.  Жарандык процессте процесс мөөнөттөрү47.  Доо – бул:
48.  Доолордун процесстик-укуктук классификациясында жок доонун түрүн көрсөтүңү49.  Доо арызды кабыл алуудан баш тартуунун негиздеринин бири:
50.  Доо арызды кайра кайруунун негизин көрсөтүңү51.  Доо арызды кыймылсыз калтырууга эмне негиз болуп саналат?
53.  Утурлама доо арыз коюуга укуктуу:
54.  Доогердин ишке катышкан башка жактарда болбогон укугун көрсөтүңүз милдеттеринин бири:
57.  Соттук отурум башталат:
58.  Жарандык процесстин уюмдаштыруучу принциптерине төмөнкү принцип саналат:
61.  Тынчтык макулдашуусу бекитилет:
62.  Соттук жарыш сө63.  Акыркы каяша айтуу укугу таандык:
64.  Жарандык иш боюнча териштирүүнү негиз болуп саналат:
66.  Күбөнүн көрсөтмөлөрүн берүүдө67.  Соттун чечимине коюлуучу талап болуп саналбайт:
68.  Соттун чечими күчүнө чагылдырылбайт:
н соттун тапшырмасы тапшырылат:
72.  Жазуу жүзүндөгү жүйөлөнгөн чечимди түзүү төмөнкү мөөнөткө калтырылышы мүмкү уруксат берилет:
т:
 аныктамасы ишке ашырылат:
78.  Сот, соттун чечимин ишке ашыруу үчүн тараптардын мүлктү79.  Ишти токтотууга негиз болуп саналбайт, эгер:
) болот:
82.  Мыйзамдуу күчүнө кирген чечимдерди, токтомдорду  жана аныктамаларды жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароогожатат:
84.  Сырттан өндүрүш жүргүзүү мүмкү арыз каралат:
 берилет:
88.  Төмөнкү факт сот буйругун берүү жөнүндөгүн ичинде чыгарылат:
90.  Сот буйругу берилиши мүмкү иштерди карайт:
92.  Жашы жете элек күбөнү суракка алууда кандай учурда сөзсүз:
94.  Чечим акыркы формада кабыл алынгандан кийин кандай мөөнөттө апелляциялык арыз берилишимүмкү95.  Апелляциялык инстанциянын ыйгарым укуктарына кирбейт:
96.  Апелляциялык инстанцияда соттун чечимин жокко чыгаруу үчү:
98.  Жарандык процессте кассациялык даттануу укуктарына  ээ субъекттерди көрсөтүңү99.  Кассациялык инстанциянын ыйгарым укуктарына кирет:
100.Кассациялык инстанциянын сот актыларын жокко чыгаруу же өзгөртүүл даттанууну кандай курам карайт?
4-бөлү1. Жазык укугу  эмнеден турат:
2. Кандай мыйзам кайтарым күчкө талап коёт?
4. Кылмыштуу жосунду кандай белгилер мүнөздө5. Кылмыштын материалдык курамы – бул:
н:
8.  Анча оор эмес кылмыш категориясына кылмыш жасагандыгы үчүн эң катуу жаза төмөнкүдө9.  Жазык жоопкерчилиги канча жаштан (кайсы курактан) башталат?
?
12.  Бардык жазык жазалары соттун өкүмүн кандай формалары каралган?
14.  Кылмыш түздөн-тү куракка жетти деп эсептелет:
17.  Жазык жоопкерчилиги башталат:
18.  Кылмышкер өлтүрүү:
:
 саналган жаза топторунун ичинен кайсы топ негизги катары гана колдонулат?
 чектерде белгиленет:
26.  Айып пул төлөөдөн эмес:
28.  Аскер кызматкерлерине түзөтүү жумуштары түрүндөгү жаза белгилениши мүмкүнбүн сот тарабынан белгиленет:
30. Жазык жазасынын түрүй убакка белгиленет:
32. Коомдук жумуштар түзөтүү жумуштары, эркиндигин чектөө же эркиндигинен ажыратуу менен алмаштырылышы мүмкүн. Бул учурда жаза төмөнкүдөй мөөнөткөп алууну карайт:
34.  белгилүү кызмат орундарын ээлөө же белгилүү ишмердик менен алектенүү   укугунан ажыроо жазанын негизги түрү катары төмөнкүдөй мөөнөткөгээлине карата кылмыштар болбойт:
36.  Кандай кылмыштарды жасаганы үчүн түзөтүү жумуштары белгилениши мүмкү белгиленет:
38.  Окуу жайларында өндүрүштөн ажыратылып окуп жаткан  жактарга түзөтүү жумуштары белгилениши мүмкүнбү белгиленет:
40.  Коомдон бөлбөстөн, бирок үстүнөн көзөмөл жүргүзүлүүчү жазанын түрүн карабайт:
42.  Башка өлкөнү43.  Катышуучулардын ниетинде болбогон, аткаруучу тарабынан жасаган аракеттер бул:
44.  Өлгөндөрдүн сөөгүн мазактоо жана сөөк көмүлгөн жер деп түшүнүлөт?
46.  Өмүргөт:
48.  Жашы жетпегенди коомго каршы аракеттерди жасоого тартууда күнөөлүүнүн аракети кандай формада көрүнөн:
50.  Кызмат адамынын өзүм билемдик менен наамды жана бийликти ыйгарып алуу мүнөздөлө маалыматтарды ачыкка чыгаруунун предмети болуп саналат:
53.  Геноцид жана экоцид кандай кылмыш категорияларына кирет:
54.  Зордуктоо деп таанылышы мүмкү55.  Канчага чыккан жак уурулуктун субъектиси болуп саналат:
57.  Эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу аяктады деп саналат:
58.  Эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуунун түздөн түн наркы:
н наркы:
62.  Менчикке каршы кылмыш ири өлчөмдө жасалды деп эсептелет, эгер уурдалган мүлктү63.  Каракчылык (каракчылык) – бул:
 
64.  Кылмыштарды расмий квалификациялоо ким тарабынан жүргүзүлөн:
66.  КР ЖК боюнча өлтүрүү деп эмне түшүнүлөт?
68.  Жабырлануучунун ден соолугуна келтирилген зыяндын оордугунун деңн жана жакындарын уят кылуучу маалыматтарды шардана кылам деп коркутуу менен кандайдыр бир аракеттерди жасоого  мажбурланган жагдай эмне деп аталат?
н?
72.  Кандай жосун баланы алмаштырып коюу деп түшүнүлө73.  Тоноо (грабеж) уурдоодон (кража) эмнеси менен айырмаланат?
 залал келтирген (порча) аракети кандай квалификацияланат?
76.  Төмөндө саналган белгилердин кайсынысы ээнбаштыкты квалификациялоо үчүн милдеттүүн кылмыш деп эсептелет?
78.  Террорчулуктун бүлүнтүүдөз объектиси болуп эмне чыгат?
 жасалган уурдоо (хищение) уурулук (кража) болуп эсептелеби?
82.  Төмөнкү аныктама кайсы түшүнүккө дал келет: «Бажыкананын текшерүүсүн кыйгап же текшерүүгө көрсөтпөй, же документтерди жана бажыканалык идентификациялоо каражаттарын алдоо жолу менен пайдаланып, же декларациялабоо жана калпыс декларациялоо менен коштоп,КРдин бажы чек арасы аркылуу ири өлчөмдөгү товарларды же башка предметтерди алып өтүү максатында жасалса»?
 уюштурууже ага катышуу аяктады деп эсептелет:
86.  Өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү87.  Эмне мыйзамсыз бойдон алдыруунун объектиси болуп саналат?
,  жаап-жашыруу же алуу»?
91.  Ким барымтага алуу кылмышынын субъектиси болуп саналат?
 ашырат:
 ким чечим кабыл алат?
96.  Ырайым кылуу деп эсептелбейт:
н соттолгон жак кайсы учурдан соттолгон деп таанылат:
т:
нучуру деп саналат:
100. Кылмыштуу коомдоштукту түзүү фактысынын өзү өз адынча жана бүткөт:
102.Каракчылык бүткөн кылмыш деп аталат:
з ыктыяры менен бошотсо:
 
105. КР ЖКнын ар башка беренелеринде же берененин ар башка бөлүктөрүндө каралган эки же андан көп кылмыш жасалса, жак алардын бири үчүн соттолгон жак тарабынан дагы атайылап жасалган кылмыш:
108. Аткаруучунун аша чапкандыгы (эксцесси) – бул:
109. Адамды уурдоо кайсы учурдан баштап бүткөги заттардын же психотроптук заттардын опуза-талап объектиси болуп саналат:
т:
114. Ким мамлекеттик чыккынчылык кылмышынын субъектиси боло алат?
115.Кылмыштан өз ыктыяры менен баш тартуу деп эсепөө?
117. Ар кандай  даражадагы кылмыштарды чектеп бөлүү саналган жагдайлардын ичинен эмне кылмыштуу жосунду четтетет?
119.Кылмыштын аткаруучусу деп эсептөөгө120.Конфискациялоо кошумча жаза катары белгиленет:
121.Кандай кылмышты аффект абалында жасалды деп эсептөөгө ашырылат:
123.Медициналык мүнөздөгү мажбурлоочу чараларды колдонууну токтотуу жүзөгө жолтоо болгон катуу оору (психикалык бузулуудан башка) менен ооруп калган жак:
125.КР Президентине ырайым кылуу жөнүндө өтүнү126.Шарттуу соттолгон жактарга карата соттолгондугу жоюлат:
127.Жаза белгилөөдө128.     Жашы жете элек адамды кылмыш кылууга тартуунун объектиси болуп саналат:
5-бөлү ээ?
3.  Процесстин катышуучулары:
4.  КР ЖПУнун аракеттери чет өлкөлү5.  Жазык-процесс мыйзамынын мейкиндиктеги аракети аныкталат:
7. ЖПКга ылайык турак жайдын кол тийбестиги – бул:
8. Күнөөсүздү кандай учурларда жол берилет?
 ээби?
12.           КРде жазык-процесс укук мамилелеринин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү ырастоолордун кайсынысы туура болуп саналат?
14.           Күбө катары суралышы мүмкүн:
 баскычында киришкен болсо, кайсы документтер менен таанышууга укуктуу?
18.           Алгач текшерүү жүргүзгөн жак ө укуктарга ээ эмес:
20.           Эгер кылмыштын натыйжасында жабырлануучу өлүмгө атоолордун кайсынысы туура?
22.           Корголуучуга камоо токтому же айыптоо угузулганга чейин камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу жөнүндө токтом жарыяланганга чейин коргоочуга ишке катышууга жол берилиши мүмкүнбү23.Жазык процессинин башкы принциптеринин бири:
24.           Сот адилеттигинин сот тарабынан гана жүзөгөт:
26.           Айкындык (публичность) принцибинин аракети мүнөздөлөт?
28.           Жазык процессинде ишеним кат боюнча өкүлгөн жана айыпталуучунун милдети болуп саналбайт:
31.       Эксперт адистен эмнеси менен айырмаланат:
32.           Ишти жеке өзү карап жаткан судьяга билдирилген четтетүү боюнча жеке арыз кандай каралат:
34.           Тергөөчүгө билдирилген  четтетүүнүт берилет:
:
38.           Коргоочу далилдөө мененалектенүүгө:
40.           Жак мыйзамдуу түрдө кандай мөөнөткө кармалышы мүмкү кимге кабарлоого тийиш?
42.           Бөгөт коюу чарасын тандоо жөнүндөгү токтомдо же аныктамада көрсөтүлөй талаптар коюлат:
44.           Айыпталуучу, соттолуучу алдын алуу үчүн жеке кепилчилик берүү колдонулган аракеттерди жасаганы үчүн кепилчилик берүүчүгө кандай өндүрүн:
46.           Бөгөт коюу чарасын тандоо же андан баш тартуу жөнүндөгү соттун токтомуна кассациялык тартипте жогору турган сотко даттануу үчүн төмөнкүдөй мөөнө:
48.           Камакта кармоо мөөнөтүн эсептөө49.           Эмне процесстик мажбурлоо чараларына жатпайт?
50.  Айдап келүү түрүндөгүт каралган?
52.           Жазык иштерин бириктирүү кандай учурларда жүргүзүлөн:
54.           Жазык ишин козгоо үчү55.           Жазык ишин козгоо же аны козгоодон баш тартуу кабыл алынууга тийиш:
56.           Иш козгоодон баш тартуунун мөөнөттөрү:
58.           Тергөө өндүрүшүнү тобунун жетекчисинин гана ыйгарым укуктарына кирет:
60.           Убакыт ичинде тергөө амалдарын жүргүзүү мүмкүнчүлүгү:
62. Турак жайды кароо жүргүзүлөн негиздер:
64.           Сүйлөшүүлөрдү тыңн?
66.           Сурак үзгүлтүксүз созулушу мүмкү:
 ага канча убакыт бере алат?
70.           Экспертизаны милдеттүү түрдө дайындоо жана жүргүзүүт:
72.           Тергөө токтотулган учурда тергөөчү постановлениенин көчүрмөсүн жөнөтүүгө милдеттүүн токтомуна даттануу:
74.           Тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндөгү постановлениеге тиркемеде төмөнкүлөрдү документ – бул:
76.           Жазык ишинин тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндөгү постановление менен кошо прокуратурада болуу мөөнөтү жатат:
78.           Соттун өкүмү төмөнкү далилдерге гана негизделүүгөт:
80.           Сот отурумундагы сүрөткө угузулат:
82. Жактардын соттук отурумга келгендигин текшерүүнүжүзөгө:
84.           Соттолуучуну камакта, үй камагында кармоо мөөнөтүн узартуу жөнүндө сот (судья) төмөнкү мөөнөттө аныктама (постановление) чыгарууга милдеттүүп алуу салынат (наложение денежного взыскания):
86.           Сот отурумунун токтому тө постановление угузулат:
 суракка алууда ошондой эле чакырылат:
90.     Айыптоо өкүмү чыгарылышы мүмкү:
92.           Апелляциялык арыздар жана же сунуштар боюнча иштерди кароо мөөнөттөрү кийинкиге жылдырылат:
94.           Өкүм боюнча айып пул төлөө кийинкиге жылдырылышы же төлөө мөөнөтү узартылышы мүмкүз катышууга тийиш?
96.           КР ЖПКда акталган жактын, соттолгон жактын жана ага карата жазык иши токтотулган жактын кызыкчылыктарына каршы кассациялык даттануу үчүн кандай мөөнөт белгиленген?
р белгиленген?
100.     Жашы жете элек соттолуучу төмөнкү учурда гана соттук оттурум залынан чыгарылышы мүмкүт:
102.Кандай учурларда медициналык мүнөздөгүт аныкталган?
104.     Сот психиатр дарыгерлер комиссиясынын корутундусуна ылайык психиатриялык жардам көрсөтүп жаткан медициналык мекеменин администрациясынын сунушу менен медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын төмөнкү мөөнөткө токтотууга, өзгөртүүгө ишке ашырган органдардын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында залал келтирилген учурда кандай залал ордун толтурууга жатат?
106.     Соттун жана жазык иши боюнча өндүрүштү ишке ашырган органдардын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында келтирилген залалдын ордун толтуртууга укугу бар жана залалдын ордун толтуруу тартиби тууралуу билдирүү алган жакка залалдын ордун толтуруу талабы менен кайрылуу үчүн кандай мөөнөн?
108.     КРде чет өлкөлүк мамлекеттин тийиштүү органдарынын тергөө жана сот аракеттеринин өндүрүшү жөнүндөгү кирет:
110.     Эгер жазык мыйзамында андай жосунду жасаганы үчүнэркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза каралган учурда жакты чет өлкөлүк мамлекетке өткөрүп берүү жүргүзүлүшү мүмкүн:
112.     Жазык жоопкерчилигине тартылып жаткан жактычет өлкөлүк мамлекетке өткөрүп берүүгө төмөнкүм: Кыргыз Республикасынын административдик укугу боюнча суроолор
1.Административдик жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдуулук (законодательства) принциби:
3.Административдик укук бузуу үчү:
6.  Административдик жоопкерчилик – бул:
н негиз:
з:
11.       Жол кыймылынын эрежелерин билишин текшерүү административдикжазанын кайсы түрүнө катары берилет:
13.       Жарандарга салынуучу айып пулдун эң чоң өлчөмү колдонулат:
15.       Чарбачылык кылуучу субъектке ишмердиктин белгилүү түрү менен алектенүүгө берилген уруксаттамадан ажыратуунун эң аз мөөнөтү колдонулат:
17.       Жаранга берилген атайын укуктан (унаа каражаттарын башкаруу, мергенчилик кылуу укугу ж. б.) ажыратуунун колдонулуучу эң аз мөөнөтү колдонулат:
19.       Чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок жактарды КРдин чегинен административдик чыгарып жиберүү20.       Административдик камоо аныкталат:
21.       Мыйзам бузган чет өлкөлүк жарандын жана жарандыгы жок жактын өлкөдө болуу мөөнөтүн кыскартуу жөнүндөгүн:
23.       Административдик укук бузуу жасаган күнөөлүүнү талаш-тартыштар кандай чечилет:
25.       Үгүт компаниясын жүргүзүү мезгилинде депутаттыкка талапкердин имараттарга илинген портретин, өмүн баш тартышы эмнеге алып келет:
н негизсиз баш тартуу эмнеге алып келет:
29.       Үй-бүлөдөгү зомбулук – үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн башка мүчөсүнө30.       Укукка каршы аракет жасап жатканда жак кандай абалда болсо, администрациялык жоопкерчилик каралган эмес:
31.       КРдин мамлекеттик стандарттарына туура келбеген аш тузун сатып өткөрүүн:
к жарандар жана жарандыгы жок жактар административдик жоопкерчилик тартат:
т:
37.       КРдин чегинен тышкары – чет өлкөнү же жокко чыгаруучу актылар кандай административдик укук бузууларга таралат:
39.       Жарандарды атайын укуктарынан ажыратуу, уруксаттамадан ажыратуу/уруксаттаманы токтотуу колдонулушу мүмкү40.       Мыйзамдын талаптарын аткарбаган, жарандарга, юридикалык жактарга, мамлекетке залал келтирген кызмат адамы:
41.       Камсыздоо төлөмдөрүнү42.       Укук бузуу жасоонун куралы болгон предметтерди конфискациялоо:
43.       Административдик камоо колдонулушу мүмкү44.       Атайын укукту ажыратууну эсептешет:
45.       Укук бузуучунун аракеттеринде административдик укук бузуунун белгилери болгон учурда жазык ишин козгоодон баш тарткан учурда административдик жаза колдонулушу мүмкү ашырууга каршы туруу эмнеге алып кетет:
47.       КРдин акыйкатчысынын ишмердигине мыйзамсыз кийлигишүүн пайдалануу эмнеге алып келет:
 
н (от обследования) баш тартышы эмнеге алып келет:
 
52.       Атайын медициналык билими билими жок жактын дарылоо менен алектениши эмнеге алып келет:
53.       Жер участкасын өзү эмнеге алып келет:
 
55.       Тийиштүү уруксатамасы (уруксаты) жок фармацевтикалык ишмердик менен алектенүүн атайылап баш тартуусу келет:
:
59.       Административдик жоопкерчиликти жеңилдетүүчү60.       Жашоосунун негизги мыйзамдуу булагы мергенчилик болгон жактын куралын конфискациялоого:
 
61.       Өзгөчө кырдаалдын шартында коомдук тартипке коркунуч келтиргендиги үчү62.       Административдик жоопкерчиликти оорлотуучу жагдай болуп саналат:
 
63.       Жарандарды жумуштан негизсиз четтетүү64.       Эгер жак бир нече административдик укук бузуу жасаган болсо, анда акыркы жаза:
65.       Административдик камоонун мөөнөтү66.       Административдик укук бузуу этиятсыздыктан улам жасалган деп таанылат, эгер аны жасаган жак:
68.       Административдик айып пулсалынат:
69.       Кыргыз тайганын көбөйтүүнү70.       Административдик жоопкерчиликке тартылып жаткан жак:
 
71.       Укукка каршы кол салуудан инсанды коргоо учурунда кол салуучуга зыян келтирүү зарылдык – бул:
73.       Кылмыш жасаган жакты кармоо учурунда этиятсыздыктан зыян келтирүүн зарыл болгон чаралардан аша чаап кеткендик деп таанылат:
75.       Жакты кармап бийлик органдарына өткөрүп берүү максатында кармоо учурунда ага зыян келтирүү76.       КРдин улуттук валютасын кабыл алуудан негизделбеген баш тартуу эмнеге алып келет:
н аскер кызматчылары жоопкерчилик тартат:
79.       Административдик укук бузуу жасагандыгы үчүн эмес?
81.       Жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузгандыгы үчүн жарандыгы жок жактар административдик жоопкерчилик тартат:
 катары:
85.       Алдын ала эскертүү, айып пул жана администрациялык камоо колдонулушу мүмкүн эмес:
87.       Юридикалык жакка салынуучу айып пулдун эң аз өлчөмү кем болушу мүмкүн эмес:
 
89.       Жарандарга салынуучу айып пулдун эң аз өлчөмү кем болушу мүмкүн эмес:
91.       Жазаны товардын наркынан пайыздык көрсөтүлүш менен эсептелген айып пул түрүндө колдонуудаалардын наркы деп товардын базар баасы түшүнүлөн кыскартуу тууралуу ички иштер органдары тарабынан кабыл алынуучу чечим:
н:
95.       Техникалык атайын контролдоо-өлчөө каражаттарында катталган укук бузуулар үчүн административдик жазанын түрү катары айып пул колдонулушу мүмкүйт?
 
97.       Мөөнөтүнөн өткөн ар бир күн үчү талаш-тартыштар чечилет:
99.       Административдик жазанын колдонулуу мөөнөтүн эсептөө токтотулат, эгер кылмыш жасаган жак:
7-бөлү1.           :
3. «Коммуналдык батир» түшүнүгүнүн маанисин ачып бериң4. Турак жай мыйзамдарынын принциптери:
6. Турак жай мамилелеринин субъектиси болуп саналат:
7. Өкмөттү компетенциясына жатат:
9. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын турак жай мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөгү салууга катышуучу атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар болуп саналат:
11. Турак жай укуктарынын жана милдеттеринин келип чыгышы үчү ашырылат:
13. Турак жай ээсинин аракетке жөндөмдүү үй-бүлө мүчөлөрү ашыра алышат:
15. Турак жай сервитутун орнотуу жөнүндөгүн:
17. Көп батирлүү үйдүн жашоо жайынын жана турак эмес жайларынын менчик ээлеринин жалпы мүлкүн башкаруу жүзөгө ашырылат:
19. Мамлекеттик же муниципалдык менчиктеги турак жайды берүү жүзөгөт:
21. Турак жай шарттарын жакшыртууга муктаж болгондор деп Кыргыз Республикасынын төмөнкүдө учурларда чыгарылат:
24. Кыргыз Республикасында жашоо аянтынын ченеми кем болууга тийиш эмес:
 (заселение) жол берилбейт:
27. Берилүүчү турак жайдын өлчөмүн аныктоодо үй-бүлөдө28. Жактарды ээлеп турган мамлекеттик же муниципалдык турак фондунун  жашоо аянтынан чыгарууга жол берилет, эгер жак:
29. Мүлктү ашырылат:
31. Менчиктештирүүгө жактарга жол берилет:
33. Турак жай курулушун өнүктүрүү34. Адистештирилген турак жай фонду:
н:
37. Турак жай имараттарындагы жайларды кайрадан куруу менчик ээси тарабынан ишке ашырылышы мүмкүн жана өзүнө төмөнкүлөрдүн паспорту камтууга тийиш:
39. Коммуналдык батирдеги бөлмөнү40. Жашоо жайларында жол берилбейт:
н:
43. Көп батирлүү үйдү44. Турак-жай мыйзамдарынын принциптери:
н:
47. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары турак жай мыйзамдарын бузгандыгы үчүгайлуулуктарды) камсыз кылуучу товарлар болуп саналат:
49. мүлктү жалдоо (ижаралоо) келишиминин объектилери болушу мүмкү:
8-бөлүм:    Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө1. Жубайлардын укуктары менен милдеттери кайсы учурда келип чыгат?
2. Никеге туруу үчү ким укуктуу?
 иш козгоого укуктуу эмес:
6. Эгер жубайлардын бирөөсү сот тарабынан аракетке жөнөмдүүлүгү чектелген деп таанылган болсо, алардын никесин бузууну кайсы орган жүргүзөк берет?
8. Жубайлардын жашы жете элек жалпы балдары бар учурда никени бузуу кандай тартипте жүрргүзүлө колдонот?
10. Соттун никени бузуу жөнүндөгү чечими мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн баштап, кандай мөөнөттө сот чечимдин көчүрмөсүн ЗАГС органына жөнөтүүгө милдеттүүн?
12. Никени жараксыз деп таануу кайсы орган тарабынан жүзөгөн мыйзамдуу режими – бул:
14. Бүтүм жасоого нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөнмакулдугу алынбаган жубайы кандай мөөнөттүн ичине бүтүмдү:
16. Никеге турууну мамлекеттик каттоого чейин түзүлгөн  нике келишими күчүнөн баланын атасымын деп тааныган, бирок баланын энеси менен никеде турбаган жак каза болгон учурда аталыкты таануу фактысын аныктайт:
18. Бала канча жашка толгондо анын ысымын же фамилиясын өзгөртүү маселесин чечүүдөз балдарына карата аталыгын аныктоону талап кылуу укугуна ээ?
20.  Ата-энеси бөлөк,бөлөк жашаган жана алардын ортосунда макулдашуу болбогон учурда баланын жашай турган жери жөнүнөгүн негиз болуп саналат:
23. Ата-энелик укуктарынан ажыратылган учурда жактардын кандай милдеттери сакталып калат?
24. Ата-энелердин ата-энелик укуктарынан ажыратылган күндөн баштап кандай мөөнөт өткөндө макулдугу талап кылынат?
26. Алимент төлөө боюнча макулдашуу болбогон учурда жашы жете элек 2 бала үчүн ай сайын алынуучу алименттин бир айлык өлчөмү:
28. Ата-энелер улуттук же чет өлкөлүк валютада алган айлык акынын же башка кирешенин түрүн жана жашы жете элек балдар үчүн алардан алынуучу алименттердин өлчөмүн алынуучу алимент аныкталат:
30. Аялын колдоодон баш тарткан жубайынан аялы өзүн багуу үчүн алимент алууга укугу бар:
32. Алимент төлөө боюнча макулдашуу кандай формада түзүлө33. Кайсы учурдан баштап алимент жалпы эреже боюнча дайындалат?
34. Алимент төлөө боюнча макулдашуунун негизинде же аткаруу барагынын негизинде өткөн мезгил үчүн алимент төлөнөк мамилелерден келип чыккан талаптарга доонун эскириши таралабы?
36. Баланын энесинин жубайы каза болгондон кийин бала төрөлгөн?
38. Ата-энелик укуктарынан ажыратуу жөнүндөгү иш кайсы органдардын милдеттүү жол берилет:
41. Ата-энелер менен балдардын укуктары менен милдеттери балдардын тегине негизделет:
42. Ата-энелик укуктарды калыбына келтирүү чечимди кайсы орган кабыл алат?
44. КРдин өлкөнүн:
т:
 
48. Аталыкты сот аркылуу аныктоо кимдин доо арызы боюнча жүргүзүлө49. КРдин аймагынан сырткары жашаган КРдин жараны КРдин аймагынан сырткары жашаган жубайы менен никесин анын жарандыгына карабастан бузууга укуктуу:
50.  Аталыкты же энеликти белгилөөм:        Кыргыз Республикасынын эмгек укугу боюнча суроолор
 
2. Жамааттык келишимдин аракети жайылат:
н:
5. Эмгек келишиминин төмөндөгү түрлөрүн:
7. Эмгек келишимикүчүнөн формасы болууга тийиш:
9.    Эгер кызматкер белгиленген мөөнөттө10. Эмгек келишимин жарамдуу эмес деп таанууга негиз болуп саналбайт, эгер келишим:
12. Жумушка кабыл алууда сыноо белгиленет:
н эмес:
15. Эмгек келишимин түзүүдө иш берүүчүгө көрсөтүлүүчүн баш тартышы алып келет:
17. Туугандардын бирге иштешине чектөө18. Башка ишке которуу деп эсептелбейт:
19. Эмгек шарттарынын олуттуу өзгөрүшүн кызматкерге тапшыруусу орун которуу деп таанылбайт:
н негиз болуп саналбайт:
23.  Тараптардын макулдашуусу боюнча эмгек келишимин токтотуу мүмкүы ээси уюмдун жетекчиси, анын орун басары жана башкы бухгалтери менен эмгек келишимин буза алат:
25. Кызматкер ө тийиш:
27. Жумуш берүүчүнүн артыкчылыктуу укукка ээ:
 
29. Тараптардын эркине баш ийбеген жагдайлар боюнча эмгек келишимин токтотуу үчүн демилгеси боюнча кош бойлуу аялды иштен бошотууга жол берилеби?
31. Кызматкердин иштен бошотулган күнү32. Мыйзамдарда айкалыштыруу кандай аныкталат?
33. Айкалыштыруу шартында жумушчу күнүнүн узактыгы нормалдуу жумушчу күнүнүн узактыгынын чегинен сырткары ашышы мүмкүн эмес:
н кыскартылган узактыгы белгиленет:
37. Түнкүн ашык жумуш деп эсептелет:
39. Кызматкерлерди  алардын макулдугусуз демалыш жана жумуш күн болбогон майрам күндөрү ишке тартуу өзгөчө?
41. Эс алуу убактысынын түрлөрү киргизилбейт:
43.  Дем алыш жанажумуш күн болбогон майрам күндөрүиштелген иш үчүн компенсация тараптардын макулдашуусу боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн узактыгы:
45. Жыл сайын берилүүчү кошумча эмгек өргүүсү мезгил:
47. Өргүүлөрдүн графиги жумуш берүүчү кызматкер кабардар болууга тийиш:
49. Жыл сайын бериле турган акы төлөнүүчү эмгек өргүүсүн акчалай ордун толтуруу менен алмаштырууга жол берилбейт:
51.  Узартылган негизги эмгек өргүүсүнө укук берүүчү өндүрүштөрдүн узартууга же башка мезгилге которууга негиз болуп саналбайт:
53. Кызматкердин демилгеси боюнча эмгек келишимин бузууда жана иштен бошотуу менен аяктаган өргүү берүүдөгайлуу каалаган мезгилинде кезексиз пайдалануу укугуна кайсы кызматкерлер ээ эмес:
55.Белгилүү бир мезгилде эмгек өргүүсүн жылдын өзүнө ың жол берилеби?
57. Никеге турууда (каттоодо), бала төрөлгөндө же жакын тууганы каза болгон учурда кызматкер акы төлөнбөгөн өргүү алууга укуктуу, өргүүнү саналган сыйлоолордун кайсынысы эмгек мыйзамдарында каралган эмес:
59.  Эмгек тартибин бузгандыгы үчүн жумуш берүүчү төмөнкү болгон мезгилине карабастан,тартипке чакыруу жазасыколдонулат, бирок:
61. Тартипке чакыруу жазасын колдонуу жөнүндөгү буйрук (тескеме, токтом)кызматкерге кол койдуруу менен жарыяланат, чыккан күндө:
т:
65. Эмгек акынын эң төмөнкү өлчөмү:
67. Кызматкердин каза болгон күнүнөт:
69. Кызматтан бошогон учурда кызматкерге тиешелүү бардык сумманы төлөө жүргүзүлөт:
71. Эмгек акы төлөөнүн мөөнөттөрүт:
73.  Мөөнөттөн ашыкча жумуш үчүн эмгек акы кандайча төлөнөт?
75. Иш сапарларга байланышкан чыгымдардын ордун толтуруунун тартиби жана өлчөмдөрүт:
77. Ишканадагы (анын бөлүмүндөгү)же жумуш ордундагы иш кызматкердин күнөөсү жобо бекитилет:
79. Жумуш берүүчү кызматкерге эмгек акынын берилбей калган бөлүгүнүн ордун толтурууга милдеттүү боюнча келтирилген зыяндын орду толтурулат:
81. Кызматкер эмгектик милдеттерин аткарууга байланыштуу майып болуп калган (увечье алган) учурда же жабырлануучунун өлүмү менен байланышкан зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгүк пулдар:
83. Жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтуруунун өлчөмү:
85. Зыяндын ордун толтуруу укугу пайда болгон учурдан баштап 3 жыл өткөндөн кийин зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү талаптар өткөн мезгил үчүт:
87. Жумуш берүүчүнүн жабырлануучу же жабырлануучунун өлүмүнө ал зыяндын ордун толтурат:
89. Жумуш берүүчүнүн укукка каршы аракеттери же аракетсиздиги менен кызматкерге келтирилген моралдык зыяндын орду акчалай түрдө90. Кызматкерди материалдык жоопкерчиликке тартууда зыян (ущерб)анык тикелей деп аталат, анткени:
 укугу барбы?
93. Жумуш берүүчүгө келтирилген зыян үчү94. 18 жашка толо элек кызматкерлердин жана аялдардын эмгегин колдонууга тыюу салынган жумуштардын тизмеси жана ошондой эле оордуктардын чектик ченемдери белгиленет:
95. 18 жашка толо элек кызматкерлерди иш сапарга жиберүүгө, мөөнөттөн ашыкча жумушка, түнкү, дем алыш жана майрам күндөрүндөгү жол берилеби?
н  кайрылууга укуктуу:
99.  Кызматкер өзүнүн укуктары бузулганын билген күндөн баштап жеке эмгек талаштарын кароо боюнча органдарга буйрук менен таанышкан күндөн же эмгек китепчеси берилген күндөн баштап иштен бошотуу тууралуу талашты чечүү үчү:
101.     Эмгек талаштары боюнча комиссиянын чечимине сотко даттануу мөөнөтүм: Кыргыз Республикасынын жер кодекси боюнча суроолор
 (передача):
 
3.  Кызматтык жер үлүшүн пайдалануу укугун берүүгө жана өткөрүп берүүгөт менен пайдалануу:
5. Чет өлкөлү берилет:
р мамлекеттик катталууга жатат:
9. КРдин жер фондун түзүүчү жерлердин категорияларынын санын көрсөтүңүт:
11. Жер мамилелерин жөнгө салуу жаатында КРдин Өкмөтүнүешинин компетенциясына кирет:
13. Аз өнүмдүү айыл чарба жерлери КРдин жарандарына бир жолу менчикке берилиши мүмкүн алууга:
16. Жер участкасына укук келип чыгат:
17. Менчик ээси жер участкасына болгон укукту башка жеке жакка өткөрүп берген учурда төлөмдүн өлчөмү:
19. Жер участкасын жеке менчикке берүүдө анык чек аралары белгиленгенге чейин пайдаланууга киришүүгө:
 
21. Мажбурлоо сервитуту белгилениши мүмкү22. Имараттын жана курулманын ээси укуктуу:
23.  Жер участкасын аны максаттык арналышын бузуу менен пайдаланган учурда  алып коюу мүмкү баалуу айыл чарба жерлеринде имараттарды жана курулмаларды курууга:
 
н:
28.  Токой фондунун жерлери деп таанылат:
 
н болбогон учурларда:
 
31. Кыртыштын күрдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу үчүн негиз катары кызмат кылуучу жердин сапаттык абалынынмүнөздөмөсү менен байланышкан  жер талаш-тартыштары чечилет:
33.  Жерлерди мониторинг жүргүзүүнү жүзөгө ашыруунун түзүмү34.  Мамлекеттик жер кадастрынын максаты:
35.  Калктуу конуштардын жерлеринин аймагын пайдалануунун функциялык  режимин белгилөө менен зоналарга бөлүү жана чарбалык курулмаларды курууга:
37. Туура эмес пунктту көрсөтүңүз «Кызматтык жер үлүшү38. Жер участкасына укукту токтотууда жер участкасында жайгашкан имараттын тагдыры аныкталат:
39. Кызматтык жер үлүшүн негиз болобу:
 
41. Жер участкалары жер түпкүрү42. Жер участкасына болгон укук токтотулат:
44. Генералдык план – бул:
45.  Кызматтык жер үлүшү:
 
з алдынча башкаруу органынын компетенциясына жатат:
 
49. Жер мамилелерин жөнгө салуу чөйрөсүндөз алдынча башкаруусунун компетенциясына жатат:
11-бөлүм:      КРдин «Адвокаттык ишмердик жөнүндөгү»мыйзамы боюнча квалификациялык экзамен үчү1. Адвокаттык ишмердик – бул:
 
2. Кандай учурларда адвокат иш боюнча өкү3. Адвокат болуп саналат:
 
4. Адвокаттын уруксаттамасын алуу үчү5. КРдин аймагындагы чет мамлекеттин адвокаттары:
 
6. Адвокаттык ишмердик менен алектенүү кабыл алган жакты коргоодон баш тартууга укуктуу?
 
 жол берилбейт:
 
10. Адвокат өзүнүн иши үчүн акылга сыярлык акы (гонорар) белгилейт, бул учурда ал төмөнкүлөрдү чараларга алып келет:
 
12. Адвокаттык ишмердик менен алектенүү укугуна уруксаттаманын колдонулушун токтотуу же ажыратуу жүргүзүлүшү мүмкүн:
 
14. Адвокат адвокаттык ишмердик менен алектенүү укугуна уруксаттамасынан ажыратылышы мүмкү?
16. Квалификациялык экзаменден  өтпө учурларда жашырындыкты сактабаса болот:
 гээлин эсепке албастан, мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамды алууга укуктуу жактар:
 укуктуу жактар:
22. Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардамды көрсөтүүгө укуктуу жактардын Мамлекеттик реестрин ким жүргүзө учурларда токтотулат:
 
12-бөлүм:  1. Тикелей гендердик басмырлоо деген эмне?
3. Кыйыр гендердик басмырлоо болуп эмне саналат?
5. Качан учурларда  жалдоочу аялдарга гана же эркектерге гана жумушту сунуш кылууга укуктуу?
7. Эмгек мамилелериндеги гендердик теӊчиликтин кепилдиктери…
9. Гендердик теңчиликти бузуу фактылары боюнча жарандардын кайрылуу тартиби
11. Жогорку Кеӊештин депутатына талапкерлердин тизмесин аныктоодо саясий партия кандай өкүлчүлүктү эске алууга милдеттүү?
13. Жер участокторун пайдаланууда мамлекет ар башка жыныстагы адамдарга кандай укуктарды камсыз кылат?
15. Аялды кош бойлуулукка, боюнан алдырууга мажбурландыруу аракеттерди эмне катары кароо керек?
17. Гендердик теңчилик – бул…
19. Эмгек чөйрөсүндөгү гендердик негизде асылууларга эскертүү берүү менен бөгөт коюу жана гендердик басмырлоо үчүн жоопкерчилик чараларына кайсы жоболор таандык?
21. Үй-бүлөлүк зомбулук деген эмне?
23. Үй-бүлөлүк зомбулуктан социалдык-укуктук коргоонун атайын каражаты болуп эмне эсептелинет?
25. үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тартуучунун укуктары
 
 
<span c18"="">

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif1a006d90a40d69b9a15aeadf2ed1250720170913044422.gif

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы