16 Чын куран, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Евразия экономикалык коомчулугуна мүчө өлкөлөрдүн юстиция министрликтеринин кызматташуусу жөнүндө Макулдашуу


Алматы шаары
2003-жылдын 16-апрели
 
Евразия экономикалык коомчулугуна
мүчө өлкөлөрдүн юстиция министрликтеринин кызматташуусу жөнүндө
МАКУЛДАШУУ
Евразия экономикалык коомчулугуна мүчө өлкөлөрдүн юстиция министрликтери, мындан ары Тараптар деп аталып,
эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптерине жана ченемдерине ылайык адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жана укук чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташууга олуттуу маани берүү менен,
Евразия экономикалык коомчулугун уюштуруу жөнүндө келишимдин жоболорун жетекчиликке алуу менен,
эки жактуу кызыкчылык туудурган маселелер боюнча иштешүүнү өнүктүрүүгө умтулууларынын натыйжасында, төмөнкүлөр жөнүндө макулдашышты.
1-берене. Кызматташуунун жалпы принциби
Тараптар өз компетенциясынын чегинде жана өз мамлекеттеринин мыйзамдарын жана эл аралык келишимдерин сактоо менен ушул Макулдашууга ылайык кызматташууну жүргүзүшөт.
2-берене. Кызматташуунун негизги багыттары
Тараптар өз компетенциясынын чегинде төмөнкү негизги ишмердүүлүк багыттары боюнча кызматташышат:
юстиция чөйрөсүндө макулдашылган саясатты түзүү жана ишке ашыруу;
инсандын жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу; юстиция органдарын жана мекемелерин башкаруу;
сот жана башка органдардын актыларынын аткарылышын камсыз кылуу;
кылмыш үчүн жазалардын аткарылышын уюштуруу жана камсыз кылуу;
соттордун ишмердүүлүгүнүн бекитилген тартибин камсыз кылуу;
мыйзам чыгаруучулук ишмердүүлүктү усул жагынан камсыз кылуу;
жарандык, үй-бүлөлүк жана башка иштер боюнча укуктук мамилелер жана укуктук жардам жөнүндө эл аралык келишимдерге ылайык милдеттенмелердин аткарылышын уюштуруу жана камсыз кылуу;
укуктук маалымат системдерин өнүктүрүү;
юстиция органдарында жана мекемелеринде реестр жүргүзүүну жана актыларды каттоону уюштуруу;
соттук-эксперттик мекемелерде изилдөөлөрдү заманбап деңгээлде жүргүзүүнү илимий-усулдук камсыз кылуу;
юстиция органдары жана мекемелери үчүн кадрларды даярдоо жана алардын ишбилгилигин жогорулатуу;
калкка укуктук жардам көрсөтүүнү уюштуруу;
өз ара кызыкчылык туудурган маселелер боюнча илимий-изилдөө ишмердүүлүгү.
Тараптар ЕврАзЭК мүчө өлкөлөрүнүн мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актыларын эриш-аркак келтирүү (жакындатуу, унификация) жаатындагы эл аралык милдеттенмелерди турмушка ашыруу маселелери боюнча иштешишет.
Тараптардын ишмердүүлүгүнүн бул багытын координациялоочу орган болуп ЕврАзЭК Интеграция Комитетине караштуу Юстиция министрлеринин кеңеши (мындан ары – Министрлер кеңеши) саналат.
Тараптар Министрлер кеңешинин материалдарын өз убагында даярдап жана анын чечимдерин турмушка ашыруу үчүн тиешелүү чараларды көрүп турууга милдеттенишет.
3-берене. Кызматташуунун түрлөрү
Бул Макулдашуунун 1- жана 2- беренелеринин жоболорун аткаруу максатында Тараптардын кызматташуусу, анын ичинде, төмөнкүдөй түрлөрдө ишке ашырылат:
иш тажрыйбасы менен алмашуу, анын ичинде таанышуу сапарларын, такшалмаларды, консультацияларды жана семинарларды өткөрүү жолу менен;
мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актылары менен, ошондой эле мекемелик басылмалар жана усулдук материалдар менен такай алмашуу;
биргелешкен илимий изилдөөлөрдү, илимий жана илимий-практикалык конференцияларды өткөрүү, илимий жарыялоолорду даярдоо;
мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууну маалыматтык камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, анын ичинде долбоору иштелип чыгып жаткан ченемдик укуктук актынын маселесине тиешеси бар тескөөнүн чет өлкөлүк тажрыйбасы жана эл аралык кызматташтык жөнүндө материалдарды берүү жолу менен;
юстиция органдары жана мекемелери үчүн кадрларды даярдоо жана алардын ишбилгилигин жогорулатуу боюнча иштешүү, анын ичинде окуу курстары, такшалмалар, лекция жана семинарларды өткөрүү, окуу басылмаларын биргелешип даярдоо жолу менен;
Тараптардын ишмердүүлүгүнүн маселелери боюнча маалымат алмашуу, ошондой эле өз ара пайдалуу негизде адабият жана илимий басылмалар менен алмашуу;
өз мамлекеттеринин колдонуудагы же мурда колдонууда болгон мыйзамдары жөнүндө маалымат берүү боюнча суроо-талаптарды аткаруу;
ченемдик укуктук актылары менен алмашуу.
Тараптардын кызматташуусу мамлекеттик сыр жөнүндө улуттук мыйзамдарды аткаруу менен ишке ашырылат
4-берене. Кызматташууну өнүктүрүү
Ушул Макулдашуу Тараптарга ушул Макулдашуунун 1-беренесинде каралган шарттар аткарылган учурда кызматташуунун өз ара алгылыктуу багыттарын жана түрлөрүн аныктоого жана өнүктүрүүгө тоскоолдук көрсөтпөйт.
5-берене. Көмөк көрсөтүү жөнүндө суроо-талаптар
1. Ушул Макулдашуунун алкагында кызматташуу кызыкдар болгон Тараптын суроо-талабынын негизинде же сунуш кылынып жаткан көмөк же биргелешкен иш-чара башка Тарап же Тараптар үчүн кызыкчылык туудурат деп эсептеген Тараптын демилгеси менен ишке ашырылат.
2. Суроо-талап же демилгелик сунуш жазуу жүзүндө жөнөтүлөт, бирок кечиктирилгис учурларда аларды үч күндүк мөөнөттүн ичинде жазуу жүзүндө, анын ичинде текстти берүүнүн техникалык каражаттарын колдонуу аркылуу милдеттүү түрдө тастыктоо шарты менен алар оозеки түрдө берилиши мүмкүн.
Суроо-талаптын нукуралыгынан күнөм санаган учурда аны тастыктоону суранууга болот.
3. Көмөк көрсөтүү жөнүндө суроо-талап буларды камтышы керек:
көмөк сурап жаткан органдын жана, эгер белгилүү болсо, сурай турган органдын аталышы;
иштин маңызын баяндоо;
суроо-талаптын максатын көрсөтүү жана негиздөө;
суралып жаткан көмөктүн мазмунун сүрөттөө;
суроо-талапты тиешелүү түрдө аткаруу үчүн пайдасы тийиши мүмкүн болгон башка каалаган маалымат.
4. Жазуу жүзүндө берилген же ырасталган көмөк көрсөтүү жөнүндө суроо-талап сурап жаткан органдын жетекчиси же анын орун басарынын колу коюлуп, сурап жаткан органдын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.
6-берене. Көмөк көрсөтүүдөн баш тартуу
1. Эгерде суроо-талап жиберилип жаткан Тарап көмөк көрсөтүү жөнүндө суроо-талапты аткаруу анын мамлекетинин эгемендүүлүгүнө, коопсуздугуна же башка маанилүү кызыкчылыктарына зыян келтириши мүмкүн, же болбосо анын мамлекетинин эл аралык милдеттенмелерине каршы келет деп эсептесе, аны аткаруудан баш тартышы мүмкүн.
2. Мүмкүнчүлүк болгондо суроо-талап жиберилип жаткан Тарап көмөк көрсөтүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим чыгаруудан мурун көмөк суроо-талап жиберилип жаткан Тарап зарыл деп эсептеген шарттарды аткаруу менен көрсөтүлүшү мүмкүнбү деген маселени кароо үчүн суроо-талап жиберген Тарап менен консультациялар өткөрөт. Суроо-талап жиберген Тарап коюлган шарттарга макул болгон учурда аларды аткарууну камсыз кылат.
3. Суроо-талап жиберген Тарап суроо-талапты аткаруудан толук же жарым-жартылай баш тартуу жөнүндө анын себеби көрсөтүлгөн жазуу жүзүндө кабар алат.
7-берене. Суроо-талапты аткаруу
1. Суроо-талап жиберилип жаткан Тарап суроо-талапты бат жана мүмкүн болушунча толук аткарууну камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрөт.
Суроо-талап жиберген Тарап суроо-талаптын аткарылышына тоскоол болгон же анын аткарылышын кыйла кармаган жагдайлар жөнүндө токтоосуз кабарландырылат.
2. Эгер суроо-талапты аткаруу суроо-талап жиберилип жаткан Тараптын компетенциясына кирбесе, ал бул жөнүндө суроо-талап жиберген Тарапты токтоосуз кабардар кылат жана анын суроосу менен өз мамлекетинин компетенттүү органына берет.
3. Суроо-талап жиберилип жаткан Тарап анын пикири боюнча суроо-талапты тиешелүү түрдө аткарууга зарыл болгон кошумча маалыматты да талап кылууга укуктуу.
4. Суроо-талапты аткарууда суроо-талап жиберилип жаткан Тараптын мамлекетинин мыйзамдары колдонулат, бирок, эгерде бул суроо-талап жиберилип жаткан Тараптын мамлекетинин мыйзамдарына же эл аралык милдеттенмелерине каршы келбесе, суроо-талап жиберген Тараптын өтүнүчү менен анын мамлекетинин мыйзамдары колдонулушу мүмкүн.
5. Эгерде суроо-талап жиберилип жаткан Тарап суроо-талапты токтоосуз аткаруу анын мамлекетинде жүргүзүлүп жаткан кылмыш иликтөөгө же башка өндүрүшкө тоскоол болот деп эсептесе, ал суроо-талаптын аткарылышын кийинкиге калтыра же анын аткарылышын суроо-талап жиберген Тарап менен консультациялардан кийин зарыл деп аныкталган шарттарды аткаруу менен байланыштыра алат. Эгерде суроо-талап жиберген Тарап аныкталган шарттарда ага көмөк көрсөтүлүшүнө макул болсо, ал бул шарттардын аткарылышын камсыз кылат.
6. Суроо-талап жиберилип жаткан Тарап суроо-талап жиберген Тараптын өтүнүчү менен суроо-талап түшкөнүнүн фактысынын, бул суроо-талаптын мазмунунун жана аны коштогон документтердин, ошондой эле көмөк көрсөтүлгөнүнүн фактысынын купуялыгын камсыз кылуу үчүн зарыл чараларды көрөт.
Суроо-талапты купуялыгын сактоо менен аткаруу мүмкүн болбогон учурда суроо-талап жиберилип жаткан Тарап бул жөнүндө суроо-талап жиберген Тарапты кабардар кылат жана ал суроо-талапты ушундай шарттарда аткаруу керекпи деп чечет.
7. Суроо-талап жиберилип жаткан Тарап мүмкүн болушунча кыска мөөнөт ичинде суроо-талап жиберген Тарапты суроо-талаптын аткарылышынын натыйжалары жөнүндө кабардар кылат.
8-берене. Алынган маалымат жана документтерди пайдалануудагы чектөөлөр
1. Ар бир Тарап башка Тараптан алынган маалымат жана документтер жабык мүнөзгө ээ болсо жана аларды берип жаткан Тарап алардын жайылып кетишин кааланбаган деп эсептесе, алынган маалымат жана документтердин купуялыгын камсыз кылат. Мындай маалымат жана документтердин жабыктык деңгээлин аларды берип жаткан Тарап аныктайт.
2. Ушул Макулдашуунун негизинде алынган маалымат жана документтерди аларды берген Тараптын макулдугусуз алар суралган жана берилгенден башка максаттарда, эгер алар аларды берген Тараптын мамлекетинде жалпыга жеткиликтүү болуп эсептелбесе, колдонууга болбойт.
3. Ушул Макулдашуунун негизинде бир Тарап алган маалымат жана документтерди үчүнчү тарапка берүү үчүн аларды берген Тараптын алдын-ала макулдугу, эгерде алар бул Тараптын мамлекетинде жалпыга жеткиликтүү болуп эсептелбесе жана аларды берүүдө ал Тарап андай шарт койбогон болсо, талап кылынбайт.
4. Ушул берененин жоболору, эгер суроо-талап жиберген Тараптын мамлекетинде мындай аракеттерге милдеттенме каралган болсо, суроо-талаптын аткарылышынын натыйжасында алынган маалымат жана документтерди пайдаланууну же жайылтууну жокко чыгарбайт. Суроо-талап жиберип жаткан Тарап суроо-талап жиберилип жаткан Тараптан мындай маалымат жана документтерди мүмкүн болгон жана болжолдонгон пайдалануу же жайылтуу жөнүндө алдын ала кабардар кылат.
9-берене. Чыгымдар
Ушул Макулдашуунун алкагында өткөрүлүп жаткан иш-чараларды каржылоого байланышкан чыгымдар кабыл алып жаткан мамлекеттин юстиция министрлигинин эсебинен ишке ашырылат, ал эми бул иш-чараларга катышууга байланышкан чыгымдарды жөнөткөн мамлекеттин юстиция министрлиги өз алдынча тартат.
10-берене. Тилдер
Ушул Макулдашуунун негизинде кызматташууну ишке ашырууда Тараптар орус тилин колдонушат.
11-берене. Кызматташууну координациялоо
1. Ушул Макулдашуунун алкагында Тараптардын кызматташуусу боюнча иш-чараларды координациялоо Тараптардын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнө дайындалат, алар бири-бири менен кызматташа алат.
2. Тараптар өздөрүнүн түзүмдүк бөлүктөрүн өз алдынча аныкташат, алар Ушул Макулдашуунун жоболорун аткаруу үчүн түздөн-түз байланыш жана байланыш каналдарын түзө алышат.
12-берене. Иштиктүү жолугушуулар жана консультациялар
Тараптардын өкүлдөрү Ушул Макулдашуунун негизинде кызматташуунун таасирдүүлүгүн бекемдөө жана жогорулатуу маселелерин кароо максатында зарылчылыгына жараша эки тараптуу дагы, көп тараптуу дагы деңгээлдерде иштиктүү жолугушууларды жана консультациялар өткөрүп турушат.
13-берене. Каршы келүүлөрдү чечүү
Ушул Макулдашуунун жоболорун түшүнүү жана колдонууга байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон каршы келүүлөр кызыкдар Тараптардын өкүлдөрүнүн консультациялар жана сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет.
14-берене. Башка эл аралык келишимдер менен катышы
Ушул Макулдашуунун жоболору Тараптардын мамлекеттеринин башка эл аралык келишимдеринен келип чыккан укуктарын жана милдеттерин козгобойт.
Жыйынтыктоочу жоболор
15-берене.
Ушул Макулдашууга Тараптардын макулдашуусу боюнча өзүнчө протоколдор менен жол-жоболоштурулган өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар Ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналмакчы.
16-берене.
Ушул Макулдашуунун жоболорун түшүнүү жана колдонууга байланыштуу келип чыгышы мүмкүн болгон талаш-тартыштар жана каршы келүүлөр консультациялар жана сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет.
17-берене.
Ушул Макулдашуу 5 жылга түзүлөт жана кол коюлган күндөн тарта күчүнө кирет. Беш жыл убакыт өткөндөн кийин, эгер Тараптар башка жөнүндө макулдашпаган болсо, ал кийинки беш жылдык мөөнөткө өзү эле узартылып турат .
Ар бир Тарап депозитарий болуп саналуучу ЕврАзЭК Интеграция Комитетине дипломатиялык жолдор аркылуу жазуу жүзүндөгү кабар катын жөнөтүү менен ушул Макулдашуудан чыга алат. Бул Тарап үчүн мындай кабар катын алган күндөн тарта үч ай өткөн соң ушул Макулдашуу күчүн жоготот.
Алматы шаарында 2003-жылдын 16-апрелинде орус тилинде бир нускада аткарылды. Ушул Макулдашуунун түпнускасы ЕврАзЭК Интеграция Комитетинде сакталат, ал анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн ар бир Тарапка жөнөтөт.
 
Беларусь Республикасынын Юстиция министрлиги үчүн
Казакстан Республикасынын Юстиция министрлиги үчүн
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги үчүн
Россия Федерациясынын Юстиция министрлиги үчүн
Тажикстан Республикасынын Юстиция министрлиги үчүн
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

Мамлекеттик жыйымдын өлчөмдөрү

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясынын курамы

Жеке нотариустардын реестри

Мамлекеттик нотариустардын реестри

Насыя бүтүмдөрүн күбөлөндүрүүдө төмөндөтүлгөн баада кызмат көрсөтүүчү жеке нотариустардын тизмеси

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын ишмердилүүгүн текшерүү боюнча 2023-жылга План

Мурас иштерин жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу жеке нотариустардын тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылары

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясы жөнүндө

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө

Нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган локалдык актылар


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы