23 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө Жобо


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2018-жылдын 4-июнундагы
№ 265 токтому менен
бекитилген
Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө
ЖОБО
1. Жалпы жоболор
1. Ушул Жобо Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын (мындан ары - Комиссия) ишинин укуктук жана уюштуруучулук маселелерин жөнгө салууга багытталган.
2. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.
3. Комиссиянын ишин уюштуруу жана координациялоо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары - Юстиция министрлиги) тарабынан камсыздалат.
2. Комиссиянын максаты жана ыйгарым укуктары
4. Комиссия колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга өткөрүлгөн инвентаризациянын жыйынтыктары боюнча даярдалган ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна төмөнкүлөр боюнча баа берүү максатында түзүлөт:
1) Кыргыз Республикасынын Конституциясына толук шайкештиги:
2) маселенин укуктук жөнгө салуусунун толуктугу;
3) маселенин ашыкча укуктук жөнгө салуусун аныктоо;
4) аларда карама-каршылыктардын жана коллизиялардын жоктугу;
5) коррупциялык тобокелдиктердин пайда болушун минимизациялоо;
6) ченем жаратуу техникасына шайкештиги.
5. Комиссиянын ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:
1) ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун, негиздеме-маалымкаттарды жана аларга тиркелген башка материалдарды кароо;
2) ченемдик укуктук актылардын долбоорлору жөнүндө маалыматтарды угуу;
3) ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун талкуулоо;
4) Комиссиянын жыйындарында каралып жаткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна баа берүү;
5) кароонун жыйынтыгы боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жактыруу же четке кагуу боюнча чечим кабыл алуу;
6) Комиссиянын ишине башка кызыкдар мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн, ошондой эле окумуштууларды, юристтерди, эл аралык жана коомдук уюмдардын адистерин тартуу.
3. Комиссиянын курамы.
Комиссиянын төрагасынын ыйгарым укуктары жана мүчөлөрүнүн милдеттери
6. Комиссиянын курамы Юстиция министрлиги тарабынан түзүлөт. Комиссиянын жеке курамы Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.
Комиссия төмөнкүдөй курамда түзүлөт:
1) Юстиция министринин орун басары, Комиссиянын төрагасы;
2) Юстиция министрлигинин кызматкери, Комиссиянын катчысы;
3) Комиссиянын мүчөлөрү:
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын (мындан ары - Өкмөттүн Аппараты) өкүлү;
- министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин (улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдан тышкары) жана иштин тийиштүү чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгууга ыйгарым укук берилген административдик ведомстволордун жетекчилеринин орун басарлары:
- улуттук коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын юридикалык кызматынын башчысы.
7. Комиссиянын төрагасы:
1) Комиссиянын ишин жетектейт;
2) белгиленген мөөнөттөрдө Комиссиянын жыйындарын өткөрөт жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун кароо боюнча ишти уюштурат;
3) Комиссиянын жыйындарын алып барат;
4) Комиссиянын ишин, кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоону камсыздайт;
5) Комиссиянын ишин уюштуруу боюнча башка функцияларды аткарат.
8. Комиссиянын мүчөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:
1) Комиссиянын жыйындарына катышууга;
2) талкууланып жаткан маселелер боюнча добуш берүүгө катышууга;
3) Комиссиянын кароосуна киргизилген ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун талаптагыдай изилдөөгө жана зарыл болгон учурда алар боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды берүүгө;
4) ченемдик укуктук актылардын каралып жаткан долбоорлору боюнча маалыматты угууга.
4. Комиссиянын ишин уюштуруу
9. Иштин тийиштүү чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгууга ыйгарым укук берилген Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары инвентаризациянын алкагында даярдалган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун Комиссиянын кароосуна андан ары киргизүү үчүн төмөнкү документтерди тиркөө менен Юстиция министрлигине жиберишет:
1) негиздеме-маалымкатты;
2) салыштырма таблицаны (ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор киргизилсе же жаңы редакцияда баяндалса);
3) мамлекеттик органдын долбоорду толуктап иштеп чыгуу боюнча байланышуучу адам болуп эсептелген кызматкери жөнүндө маалыматты.
10. Комиссия өзүнүн ишин жыйындарды өткөрүү жолу менен уюштурат. Комиссиянын жыйындары зарылдыгына жараша, бирок кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.
11. Комиссиянын жыйындарында туруктуу негизде төмөнкүлөрдүн атынан көрсөтүлгөн Комиссиянын мүчөлөрү катышышат:
1) Юстиция министрлигинен;
2) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинен;
3) Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинен;
4) Өкмөттүн Аппаратынан.
Комиссиянын жыйыны эгерде ага ушул пунктта аталган мамлекеттик органдардын атынан үчтөн кем эмес мүчөсү катышкан учурда мыйзамдуу деп эсептелет.
12. Комиссиянын жыйындарына каралып жаткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору компетенциясына жана иш чөйрөсүнө таандык болгон мамлекеттик органдардын атынан көрсөтүлгөн Комиссия мүчөлөрү да катышышат, ал ченемдик укуктук актылардын тизмесин Юстиция министрлиги аныктайт.
13. Комиссия ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун чечимдерди коллегиялуу талкуулайт жана каралып жаткан маселе боюнча Комиссиянын кызыкдар мүчөлөрүнүн катышуусунда келген мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алат. Алар жок болсо Комиссиянын жыйынынын күн тартибиндеги бул маселени кароо кийинки жыйынга жылдырылат. Добуштар тең болуп калган учурда, Комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү болот.
Эгерде Комиссиянын мүчөсү жүйөлүү себептер боюнча Комиссиянын жыйынына катыша албаса, аны өкүл катары көрсөткөн мамлекеттик орган Комиссиянын жыйыны башталганга чейин Юстиция министрлигине бул жөнүндө маалымдоого жана жыйынга Комиссия мүчөсүнүн атынан добуш берүүгө жазуу түрүндө ыйгарым укук берилген башка өкүлдү жиберүүгө милдеттүү.
Комиссиянын жыйынына катышпоонун жүйөлүү себептери болуп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйынына, Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жетекчилиги тарабынан өткөрүлгөн иш-чараларга, чет өлкөлөрдүн мамлекеттик органдарынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушууларга катышуу, ошондой эле командировкалар, өргүүгө чыкканына жана ден соолугунун абалына байланыштуу эмгектик милдеттерин аткаруудан бошоо эсептелет.
14. Комиссиянын жыйынынын күн тартибинин долбоору жыйынды өткөрүүчү датага чейин 10 иш күндөн кечиктирбестен тиешелүү материалдар менен кошо Комиссиянын төрагасына берилет.
Комиссиянын төрагасы тарабынан жактырылган жыйындын күн тартибинин долбоору тиешелүү материалдар менен жыйынды өткөрүүчү датага чейин 7 иш күндөн кечиктирбестен Комиссия мүчөлөрүнө жиберилет. Жыйындын күн тартибин жана тиешелүү материалдарды электрондук почта боюнча жиберүүгө жол берилет, алар Юстиция министрлигинин расмий сайтына жарыяланууга тийиш.
Комиссиянын жыйынынын күн тартиби Комиссиянын катышып отурган мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен жыйындын өзүндө бекитилет. Жыйындын күн тартибине өзгөртүүлөр Комиссия мүчөлөрүнүн сунушу боюнча киргизилиши мүмкүн.
15. Комиссиянын чечимдери протокол менен таризделет.
16. Жыйындын протоколун Комиссиянын катчысы жазат. Протоколго Комиссиянын төрагасы жана Комиссиянын катчысы кол коюшат.
17. Комиссиянын мүчөлөрү ченемдик укуктук актынын жактырылган долбооруна макул болбогон учурда, алардын пикирлери жана сунуштары өзгөчө пикир формасында таризделет жана протоколго тиркелет.
18. Юстиция министрлиги координациялык функциялардын алкагында төмөнкүлөргө укуктуу:
1) Комиссиянын ишин, кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоого;
2) Өкмөттүн Аппаратына Комиссиянын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;
3) Комиссиянын жыйынына жүйөлүү себепсиз катышпаганы үчүн Комиссиянын мүчөсүнө тартиптик жаза колдонуу жөнүндө Өкмөттүн Аппаратына сунуш киргизүүгө.
19. Юстиция министрлиги төмөнкүлөргө милдеттүү:
1) жыл сайын Комиссиянын ишине талдоо жүргүзүп жана жыйынтыгын чыгарып, жалпыланган маалыматты Өкмөттүн Аппаратына берүүгө;
2) аналитикалык маалыматты даярдоо үчүн Комиссиянын ишинин алкагында мамлекеттик органдардан келген документтерге ар бир жарым жылда талдоо жүргүзүүгө;
3) ченемдик укуктук актынын долбоору келип түшкөн күндөн тартып 10 иш күндүн ичинде:
- ченемдик укуктук актынын долбоорун Комиссиянын кароосуна алып чыгууга макул болууга, ошондой эле зарыл болгон учурда, ченемдик укуктук актынын долбоорун киргизген мамлекеттик орган менен бирге аны толуктап иштеп чыгууга;
- эгерде ченемдик укуктук актынын долбоору Комиссия тарабынан каралууга тийиш болбогон учурда Комиссиянын жыйынына ченемдик укуктук актынын долбоорун киргизүүдөн баш тартууга;
4) Комиссиянын жыйыны өткөрүлгөндөн кийин 3 иш күндүн ичинде:
- Комиссиянын чечими менен белгиленген тартипте жактырылган ченемдик укуктук актынын долбоорун андан ары жылдыруу үчүн мамлекеттик органга Комиссиянын жыйынынын протоколунун көчүрмөсүн жиберүүгө;
- Комиссиянын чечими менен четке кагылган ченемдик укуктук актынын долбоорун толуктап иштеп чыгуу үчүн мамлекеттик органга Комиссиянын протоколунун көчүрмөсүн тиркөө менен жиберүүгө.
20. Ченемдик укуктук актынын долбоору Комиссиянын кароосуна кайталап киргизилген учурда кароо жол-жобосу ушул Жобого ылайык ишке ашырылат.
21. Ушул Жобонун талаптары аткарылбагандыгы үчүн мамлекеттик органдардын жетекчилери жеке жоопкерчилик тартышат.
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы