23 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын имплементациялоо боюнча туруктуу иштөөчү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Ведомстволор аралык комиссиясынын ишинин регламенти


Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигинин алдындагы
Ведомстволор аралык комиссиясынын
отурумунун 2010-жылдын 20-августундагы № 1
протоколу менен бекитилген
 
 
Эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын имплементациялоо боюнча туруктуу иштөөчү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Ведомстволор аралык комиссиясынын ишинин
регламенти
  1. I.        Негизги жоболор
  2. II.     Комиссиянын иштерин уюштуруу
  3. III.  Комиссиянын ишин жетектөө
  4. IV.  Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери
  5. V.    Комиссиянын Секретариаты
 
  1. I.       Негизги жоболор
 
1.1.Эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын имплементациялоо боюнча туруктуу иштөөчү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Ведомстволор аралык комиссиясынын ишинин регламенти (мындан ары- Регламент) эл аралык гуманитардык укуктун нормаларын имплементациялоо боюнча туруктуу иштөөчү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Ведомстволор аралык комиссиясынын (мындар ары – Комиссия) ишин уюштуруу, отурумун өткөрүү жана чечимин кабыл алуу тартибин аныктайт.
 
  1. Комиссиянын иштерин уюштуруу
 
2.1. Комиссия мыйзамдарды талдоонун негизинде иштелип чыккан, Комиссия тарабынан бекитилген эл аралык гуманитардык укукту имплементациялоо боюнча иш-чаралар планына ылайык өзүнүн ишин жүргүзөт.
 
2.2. Комиссиянын отуруму зарыл болгондугуна жараша кварталда бир жолкудан кем эмес өткөрүлөт. Эгер Комиссиянын отурумунда Комиссия мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышкан болсо, Комиссиянын отуруму ыйгарым укуктуу болуп саналат. Чечимдер катышкандардын көпчүлүк добушу менен чыгарылат, бирок каралып жаткан маселе боюнча Комиссиянын таламдаш мүчөлөрүнүн болушу өзгөчө зарыл. Алар катышпаган учурда бул маселе күн тартибинен алынып, Комиссиянын кийинки отурумуна которулат.
 
2.3. Комиссиянын отурумунун күн тартибинин долбоорун Комиссиянын Секретариаты отурумга чейин жети күн мурдатан даярдайт жана тиешелүү материалдар менен Комиссиянын төрагасына берет.
 
Комиссиянын төрагасы менен жактырылган отурумдун күн тартибинин долбоору жана тиешелүү материалдар Комиссиянын мүчөлөрүнө отурумдун күнүнө чейинки 5 жумушчу күндөн кеч эмес жиберилет. Комиссиянын отурумунун күн тартиби Комиссиянын катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен тикеден-тике отурумда бекитилет.
Комиссиянын мүчөлөрүнүн сунуштары боюнча күн тартибине өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн.
 
2.4. Комиссиянын протоколу менен жактырылган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыккан мамлекеттик органдар тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизилет.
 
  1. III.  Комиссиянын ишин жетектөө
 
3.1.Комиссиянын ишине төрага жетекчилик кылат.
 
Комиссиянын төрагасы:
 
-  белгиленген мөөнөттө Комиссиянын отурумун өткөрөт жана имплементациялоо боюнча берилген материалдарды кароо боюнча ишти уюштурат;
- эл аралык гуманитардык укук жаатында иш жүргүзүүчү башка мамлекеттердин тиешелүү органдарында жана эл аралык уюмдарда Комиссиянын атынан чыгат;
- Комиссиянын ишин жана кабыл алынган чечимдерди  көзөмөлдөйт;
- Комиссиянын ишин жетектөө боюнча башка функцияларды аткарат.
 
IV.Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери
 
4.1. Комиссиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:
 
-  Кыргыз Республикасынын эл аралык гуманитардык укук жаатындагы эл аралык укуктарын ишке ашыруунун негизги багыттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө;
 
- Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди имплементациялоо чегинде мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;
 
- отурумдун күн тартибине жана жүргүзүү тартибине сунуштарды киргизүүгө;
 
- күн тартибине киргизилген маселелерди талкуулоого катышуу, отурумда талкууланып жаткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна өзгөртүү киргизүүгө;
 
-  талкууланып жаткан маселелер боюнча добуш берүүгө катышууга;
 
- Комиссиянын кезексиз отурумдарын чакыруу боюнча сунуштарды киргизүүгө;
 
- Комиссиянын отурумунун протоколу менен таанышууга.
 
4.2. Комиссиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:
 
- Комиссиянын отурумуна катышууга;
 
- Комиссиянын отурумунун күн тартибине киргизилген маселелер боюнча материалдарды даярдоого;
 
- жыл сайын, өтүп бараткан жылдын 1-декабрынан кечиктирилбей Кийинки жылга Комиссиянын иш планына сунуштар киргизүүгө.  Андыктан, киргизилүүчү сунуштар жетекчи менен макулдашылышы жана Комиссиянын мүчөсүн билдирген мамлекеттик органдын же уюмдун расмий каты менен Комиссияга жиберилиши керек.
 
- улуттук мыйзамдарда эл аралык келишимдердин нормаларын имплементациялоого багытталган, анын ичинде Комиссиянын бекитилген планына ылайык ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун Комиссиянын кароосуна киргизүүгө;
 
- ченемдик укуктук актынын иштеп чыккан долбоорлорунун толуктугу, ар тараптан жана калыс талдоо үчүн жекече жоопкерчилик тартууга.
 
4.3. Эгерде Комиссиянын мүчөсү жүйөлүү себептер менен Комиссиянын отурумуна катыша албаса, өзү өкүлү болуп саналган тиешелүү мамлекеттик орган же уюм Комиссиянын Секретариатына ал жөнүндө күн мурун маалымдоого жана белгиленген тартипте Комиссиянын мүчөсүнүн атынан добуш берүүгө укук берилген отурумга башка кызматкерди жиберүүгө милдеттүү.
 
4.4. Эгерде Комиссиянын мүчөлөрү Комиссиянын өткөрүлө турган отурумун тоотпосо (жүйүлүү себепсиз Комиссиянын отурумунда жок болсо), Комиссиянын төрагасы ал жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органга же уюмга тиешелүү чара көрүү үчүн кат жиберет.
 
4.5. Комиссиянын мүчөлөрү мамлекеттик органдардын жана уюмдардын жетекчилери менен макулдашылган иштелип чыккан ченемдик укуктук актылар боюнча позицияларын берүүгө тийиш.
 
4.6. Комиссиянын чечими протокол менен таризделет.
 
4.7. Протоколду катчы жүргүзөт жана Комиссиянын төрагасы жана катчысы кол коет.
 
4.8. Комиссиянын отурумунун протоколунан көчүрмө түрдө Комиссиянын чечими кызыкдар органдарга билдирилет.
 
4.9. Комиссиянын ишине эл аралык гуманитардык укук жаатындагы иштерди жүргүзгөн кызыкдар органдардын, эл аралык уюмдардын жана башка субъекттердин кеңеш берүү добуш укугу бар өкүлдөрү катыша алышат.
 
4.10. Юстиция министрлиги Улуттук Кызыл жарым ай коому (макулдашуу боюнча) жана Эл аралык Кызыл Крест комитети (макулдашуу боюнча) менен биргеликте Комиссиянын зарыл уюштуруучулук- методикалык жана техникалык камсыздоо ишин жүргүзөт.
 
V.Комиссиянын Секретариаты
 
5.1. Комиссиянын ишин уюштуруучулук жактан камсыздоону Юстиция министрлигинин адистеринен түзүлгөн Секретариат жүргүзөт. Секретариаттын өздүк курамы Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.
 
5.2.Комиссиянын Секретариатынын функциясы:
 
- эл аралык гуманитардык укук жаатындагы мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун укуктук экспертизалоо жана иштеп чыгууну жүргүзүү;
 
- Комиссиянын чечимдерин аткарууну уюштуруу боюнча документтердин долбоорлорун даярдоо;
 
- Мамлекеттик органдардан жана уюмдардан келип түшкөн кошумча маселелерди күн тартипке киргизүү жөнүндө сунуштарды; Комиссиянын кароосуна киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун;  Комиссиянын боло турган отурумуна чейин алдын ала билдирүүнү Комиссиянын мүчөлөрүнө жөнөтүү;
 
- мамлекеттик органдардын адистештирилген эскпертизасын жүргүзүү үчүн ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун тиешелүү органдарга же уюмдарга Комиссиянын тапшырмалары боюнча жөнөтүү;
 
- эл аралык гуманитардык укук нормаларын имплементациялоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.
 
5.3. Өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда секретариат төмөнкүлөргө укуктуу:
 
- мамлекеттик органдардан жана уюмдардан Секретариатка жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон материалдарды жана маалыматтарды сурап алууга;
 
- Секретариаттын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча кат кабар алынууга;
 
- Комиссиянын тапшырмаларында каралган башка ыйгарым укуктарды аткарууга.
 
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы