23 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын отурумунун 2010-жылдын 28-июнундагы протоколу


Катышуучулар:
 
Комиссиянын мүчѳлѳрү:
 1. Эралиев А.Д.                                               Кыргыз Республикасынын маданият жана
маалымат Министрлигинин анализдоо, мониторин жана укуктук жактан колдоо Башкармалыгынын жетектѳѳчу адиси
 1. Омуралиева Р.                                 Кыргыз Республикасынын озгочо кырдаалдар
Министрлигинин укуктук экспертиза болумунун
Башкаруучусу
 
 1. Раимов У.                                         Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу
Экологиялык стратегия, саясат жана айлана-чойрону коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агенствосунун пресс-кызматы Башкармалыгынын башкы адиси
 
 1. Исакова Э.А.                                               Кыргыз Республикасынын ички иштер
Министрлигинин укуктук камсыз кылуу жана эл аралык кызматташуу Башкармалыгынын инспектору
 
 
 1. Саякбаев Д.                                      Кыргыз Республикаснын тышкы иштер                                                                        министрлигинин Эл аралык-укуктук                                                                              департаментинин атташеси
 
 1.                                                            Кыргыз Республикасынын билим жана илим
Министрлиги
 
 1. Мурзаева А.                                      Кызыл Крест Эл аралык Комитетинин окулу
 
 1. Акиев Эркин                                     Кыргыз Республикасынын Кызыл Жарым Ай
Улуттук коомунун окулу
 
 
 
 1. Курманбаева А.М.                            Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин
ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү Бащкы башкармалыгынын ЧУА долбоорлорун кайра иштеп чыгуу бѳлүмүнүн бащчысы, Комиссиянын башчысы
 
 
Ошондой эле:
 
 1. Алиева Н.                                          Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин
ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү Бащкы
башкармалыгынын мыйзам долбоорун экспертизадан ѳткѳрүү бѳлүмүнүн бащкы адиси, Комиссиянын
катчысы
 
 
                       Күн тартиби:
 
 1. 1.      1. Эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын отурумунун 2003-жылдын 18-июнундагы № 361 КР Ѳкмѳтүнүн токтому менен бекитилген Жобого түзѳтүүлѳрдү киргизүү.
 2. 2.      2. Юстиция министрлигинин эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын 2011-жылдын 20-августундагы №1 отурумунун протоколу менен  бекитилген 2010-2011-жылдардын эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча иш-чаралар Планында белгиленген иш-чаралардын аткарылышын талдоо;
 3. 3.      3. Беларусь Республикасынын Министрлер Советине караштуу эл аралык гуманитардык имплементации боюнча Комиссия тарбынан демилгеленген, эл аралык ЭГУ боюнча эл аралык комитеттердин ассоциациясынын курамын түзүү жана кирүү жѳнүндѳ маселелерди талкулоо
 
Курманбаева А.М. – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин
ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү Бащкы башкармалыгынын ЧУА долбоорлорун кайра иштеп чыгуу бѳлүмүнүн бащчысы,
эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы эл аралык ведомостволук Комиссиянын мүчѳлѳрүнүн саламдашып , отурумду ачты жана күн тартибиндеги маселелерди талкуулоого киришти.
 
Күн тартибиндеги 1-пункт боюнча (Эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын отурумунун 2003-жылдын 18-июнундагы № 361 КР Ѳкмѳтүнүн токтому менен бекитилген Жобого түзѳтүүлѳрдү киргизүү) Комиссиянын отурумун милдеттүү түрдѳ ѳткѳрүү бѳлүгүндѳ айтылган Жобого ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү сунушталды.
 
Муну менен бирге, 2010-жылдын 20-августундагы № 1 Комиссиянын отурумунун протоколу менен бекитилген, Комиссиянын иштѳѳ Регламентин тийиштүү ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү зарылчылыгы жѳнүндѳ комиссиянын мүчѳлѳрү тарабынан белгиленди.
 
Күн тартибинин 2-пункту боюнча (Юстиция министрлигинин эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссиясынын 2011-жылдын 20-августундагы №1 отурумунун протоколу менен  бекитилген 2010-2011-жылдардын эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча иш-чаралар Планында белгиленген иш-чаралардын аткарылышын талдоо) Билим жана илим министрлигинин ѳкүлү 2011-жылдын 1-сентябрынан баштап аталган Пландын 7-пункту аткарылары айтылды.
 
Кѳңүлгѳ түйѳ турган нерсе, 2010-2011-жылдардын эл аралык гуманитардык укук ченемдеринин имплементациясы боюнча иш-чаралар Планында «иш чаралардын аталышы» графасында каралган иш-чаралардын аткарууга мүмкүн болбогон объективдүү жагдайлар кѳрсѳтүлдү, буга байланыштуу Комиссиянын мүчѳлѳрүнѳ аткаруу мѳѳнѳтүн кайра карап чыгууну сунушталды.
 
Ошондой эле КР Улуттук Кызыл Жарым Ай коомунун ѳкүлү Э.Акиев тарабынан Кызыл Жарым Ай коомунун жана Кызыл Крестин эмблемасын колдонуу жѳнүндѳ маселени кѳтѳрүп чыкты. Э. Акиев ѳзүнүн чыгып сүйлѳѳсүндѳ КР тез жардам машиналарында Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Кресттин эмблемасы колдонулууда. Бул КР «Кызыл Жарым ай жана Кызыл Крест эмблемасын коргоо жѳнүндѳ» Мыйзамынын 2-беренесинин талаптарын бузуп жатат, эмблема ѳзгѳчѳлѳнгѳн белги катары колдонулуп,Кызыл Жарым Ай же Кызыл Крест бирикмеси менен жак же объект экени белгиленген жана ал анча чоң кѳлѳмдѳ болушу керек.Буга байланыштуу айтылган иш-чаралар Планынына тийиштүү оңдоолорду киргизүү сунушталган, ал эми Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Кресттин эмблемасын колдонуу  боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигине жүктѳлсүн.
 
Күн тартибиндеги 3-пунктун (Беларусь Республикасынын Министрлер Советине караштуу эл аралык гуманитардык имплементации боюнча Комиссия тарбынан демилгеленген, эл аралык ЭГУ боюнча эл аралык комитеттердин ассоциациясынын курамын түзүү жана кирүү жѳнүндѳ маселелерди талкулоо) талкуулоонун жүрүшүндѳ Эл аралык комитеттердин ассоциацияларына тиешелүү бир аз экскурс ѳткѳзүлгѳн.
 
Белоруссия Республикасынын 2011-жылдын 4-майындагы № 07-13/425 катына ылайык айтылган ассоциацияны түзүү жѳнүндѳ идея биринчиден Батыш Европа жана Борбордук Азия мамлекеттери үчүн ЭМУ имплементация боюнча 2010-жылдын 10-12-ноябрындагы Минск шаарында ѳткѳн Үчүнчү регионалдык семинардын  катышуучулары тарабынан колдоо кѳрсѳтүлгѳн.
 
Муну менен бирге, ассоциациянын юридикалык жартылышы жѳнүндѳ белгиленген.
Эл аралык гуманитардык укук имплементациясы боюнча улуттук комитеттердин Эл аралык ассоцияларынын Статуттунун 1-беренесине ылайык, ассоциация ЭГУ боюнча комитеттердин кызматташтыгынын механизми болуп саналат ал юридикалык жак болуп эсептелбейт.
 
Мындан тышкары, Кызыл Крест Эл аралык комитетинин ѳкүлү А. Мурзаева комиссиянын мүчѳлѳрүнѳ жакында эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык кеңешчиси госпожа Марии Терезы Дютли келээрин билдирди.
 
А.Курманбаева-Юстиция министрлигинин ѳкүлү эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык кеңешчиси госпожа Марии Терезы Дютли менен жумушчу топтун мүчѳлѳрү үчүн тренинг ѳткѳрүүнүнзарылчылыгы жѳнүндѳ билдирди.
 
Чогулуштун жыйынтыгы боюнча комиссиянын мүчѳлѳрү чечим кылат:
 
1.1.КР Ѳкмүтүнүн 2003-жылдын 18-июнундагы № 361 токтому менен бекитилген «Эл аралык гуманитардык укук имплементациясы боюнча ведомоство аралык комиссия жѳнүндѳ»Жобонун 6-пунктуна жана 2010-жылдын 20-августундагы №1 Комиссиянын отурумунун протоколу менен бекитилген Комиссиянын иштѳѳ Регламентине ѳзгѳртүүлѳр киргизилсин.
 
2.2.2010-2011-жылдарга карата эл аралык гуманитардык укук ченемдерин
имплементациялоо боюнча иш-чаранын Планынын «Аткаруу мѳѳнѳттѳрү» графасына
ѳзгѳртүүлѳрдү киргизүү боюнча Юстиция министрлигине сунуш   киргизилсин.
 
3.3   Кызыл Жарым Ай жана Кызыл Крест эмблемасын колдонууга кѳзѳмѳл жүргүзүү бѳюнча жоопкерчилик Саламаттыкты сактоо министрлигине жүктѳѳ боюнча 2010-2011-жылдарга карата Эл аралык гуманитрадык укук ченемдерин имплементациялоо боюнча иш-чаралар Планына тийийштүү түзѳтүүлѳр киргизилсин.
 
4.4.Беларусь Республикасынын Министрлер Советинин эл аралык гуманитардык укукту имплементациялоо боюнча Комиссия тарабынан демилгеленген ЭГУ боюнча комитеттердин Эл аралык ассоциацияларынын курамын түзүү жана кирүү жѳнүндѳ маселелерибоюнча кошумча таанышуу жана талкулоо.
 
5.5.Кызыл Жарым Ай  жана Кызыл Крест эмблемасын колдонуу боюнча мыйзамдарга
түзѳтүүлѳрдү киргизүү боюнча сунуштарды кароо жана киргизүү.
 
6.6.Эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык
кеңешчиси госпожа Мария Тереза Дютли менен Юстиция министрлингинин
имаратында жолугушуу уюштурулсун.
 
Алиева Н. Комиссянын мүчѳлѳрүнѳ жакынкы учурда интернет-байланышы же телефон аркылуу Эл аралык Кызыл Крест комитетинин укуктук маселелер боюнча аймактык
кеңешчиси госпожа Мария Тереза Дютлиге ѳткѳрүлүүчү тренинг жѳнүндѳ кабарлап коюну эскертти.
 
 
Жумушчу жолугушуунун тѳрайымы                                                  А. Курманбаева
 
Комиссиянын катчысы                                                                          Н. Алиева
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы