06 Тогуздун айы, 2022
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин регламенти


 
Кыргыз Республикасынын                       
Юстиция министрлигинин           
2020-жылдын 5-августундагы
№ 80 буйругу менен бекитилген                                                                                                                
 
            Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин
            РЕГЛАМЕНТИ
 
1.      Жалпы жоболор
 
1. Ушул Регламент Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын                         15-декабрындагы № 764 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө Жобого жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык Юстиция министрлигинин ишинин ички тартибин аныктайт (мындан                   ары – Министрлик).
2. Министрлик өз ишин төмөнкү принциптердин негизинде уюштурат:
- ачык-айкындык;
- коомдук пикирди эске алуу;
- Министрликтин тутумунун органдарын жетектөө боюнча маселелерди талкуулоодо жана чечүүдө коллегиялуулукту жана жеке башчылыкты айкалыштыруу;
- кабыл алынган чечимдерди аткарууда Министрликтин жетекчилигинин, түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин жеке жоопкерчиликтерин белгилөө.
3. Министрликке жүктөлгөн милдеттердин чечилиши Министрликтин коллегиясынын, туруктуу иштеген комиссиялардын такай өткөрүлгөн отурумдары, министрде, статс-катчыда жана министрдин орун басарларында өткөрүлгөн ыкчам кеңешмелер, Министрликтин жетекчилигинин, түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жетекчилеринин уюштуруучулук-практикалык иши аркылуу камсыз кылынат.
4. Кабыл алынган чечимдердин жана тапшырмалардын өз убагында аткарылышы, материалдардын сапаттуу даярдалышы, ошондой эле борбордук аппаратта, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрдө документтердин эсебин алуу жана сактоо үчүн жоопкерчилик Министрликтин бардык бөлүнүштөрүнүн жетекчилерине жүктөлөт.
5. Ушул Регламенттин талаптарын сакталышын контролдоо борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрү, ведомстволук бөлүнүштөр (мындан ары – иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү), иш кагаздарды жүргүзүү боюнча функциялар жүктөлгөн аймактык бөлүнүштөрдүн иш кагаздарын жүргүзүүчүлөрү, ошондой эле аталган талаптарды бузган кызматкерлер жөнүндө маалыматты тартип комиссиясынын кароосуна киргизүү укугу менен атайын түзүлгөн комиссия тарабынан жүзөгө ашырылат.
2. Министрликтин органдарынын тутуму
 
6. Министрликтин бирдиктүү тутумун борбордук аппарат, аймактык жана ведомстволук түзөт.
7. Борбордук аппаратта министр тарабынан бекитилген борбордук аппараттын түзүмүнө ылайык башкармалыктар, бөлүмдөр жана секторлор (мындан ары – түзүмдүк бөлүнүштөр) иштейт.
8. Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу, түзүмдүк жана аймактык бөлүнүштөр өз ишинде Министрликтин буйруктары менен бекитилген алар жөнүндө жоболорду жетекчиликке алышат.
Ведомстволук бөлүнүштөр өз ишинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген, алар жөнүндөгү жоболорду, ошондой эле Министрликтин укуктук актыларын жетекчиликке алышат.
9. Борбордук аппараттын жана аймактык бөлүнүштөрдүн кызматкерлери өз милдеттерин министр тарабынан бекитилген кызматтык нускамаларга ылайык жүзөгө ашырышат.
Ведомстволук бөлүнүштөрдүн кызматкерлери өз милдеттерин бөлүнүштөрдүн жетекчилери тарабынан бекитилген кызматтык нускамаларга ылайык жүзөгө ашырышат.
10. Борбордук аппаратка, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөргө жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткарууда кызматкерлер даярдалган сунуштарды башка бөлүнүштөрдүн жетекчилери менен макулдашууга тийиш, эгерде аларда алардын компетенциясына кирген маселелер козголгон болсо.
 
3. Ишти пландаштыруу жана уюштуруу
 
11. Ишти пландаштыруу Министрликке жүктөлгөн милдеттерди аткарууну уюштуруучулук жактан камсыздоонун негизги каражаттарынын бири болуп саналат.
Министрлик ченемдик укуктук актыларга жана жогору турган мамлекеттик органдардын тапшырмаларына ылайык өз ишин календардык жылга Иш планга ылайык уюштурат.
12. Түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөр, пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жыл сайын               20-декабрдан кечиктирбестен министр, статс-катчы, иштин тиешелүү багыттарын тейлеген министрдин орун басарлары менен макулдашылган Планга киргизүү үчүн министрдин кеңешчисине сунуштарды киргизишет.
13. Министрдин кеңешчиси алынган сунуштарды жалпылайт, жылдык Иш пландын долбоорун түзөт, ал Министрликтин буйругу менен 20-январдан кечиктирбестен бекитилип, аткаруу үчүн жооптуу адамдарга борбордук аппараттын иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жиберилет.
14. Түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери, пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу Пландын көчүрмөсүн алган күндөн тартып 10 жумуш күндөн кечиктирбестен милдеттерди талдоонун негизинде борбордук аппараттын иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө бекитилген жылдык иш пландарынын көчүрмөлөрүн беришет.
15. Пландын аткарылышын контролдоо министр, статс-катчы, бөлүнгөн милдеттерге ылайык министрдин орун басарлары тарабынан жүргүзүлөт.
16. Жооптуу аткаруучулар ай сайын, айдын 5-күнүнөн кечиктирбестен, актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгына Пландын аткарылышы боюнча маалымат беришет, ал аны жалпылайт жана ай сайын, айдын 10-күнүнөн кечиктирбестен министрдин кеңешчисине сунуш кылат.
17. Планда каралган маселе Объективдүү себептер боюнча белгиленген мөөнөттө аткарылбай калышы мүмкүн болгон учурда, жооптуу аткаруучу статс-катчынын/иштин тиешелүү багыттарын тейлеген министрдин орун басарынын макулдугу менен бул жөнүндө министрге жазуу жүзүндө (баяндама кат) маалымдайт. Министр аткаруу үчүн кошумча мөөнөт белгилөөгө же болбосо аны аткарбаган адамдын жоопкерчилигин карап чыгуу менен Пландан маселени алып салууга укуктуу.
 
4. Министрликтин коллегиясына маселелерди киргизүү, даярдоо жана өткөрүү тартиби
 
18. Министрликтин коллегиясынын иши коллегиянын жылдык Иш планына ылайык уюштурулат.
19. Планга киргизүү үчүн министр, статс-катчы, иштин тиешелүү багыттарын тейлеген министрдин орун басарлары менен макулдашылган маселелер министрдин жардамчысына 20-декабрдан кечиктирилбестен жыл сайын министр, статс-катчы, министрдин орун басарлары, түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери, пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан киргизилет.
20. Министрдин жардамчысы алынган сунуштарды жалпылайт, жылдык Пландын долбоорун түзөт, ал жылдын жыйынтыгы боюнча өткөрүлгөн отурумда коллегия тарабынан каралат. План жактырылгандан кийин коллегиянын токтому менен бекитилет жана аткаруу үчүн борбордук аппараттын иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү тарабынан жооптуу адамдарга жиберилет.
21. Пландын аткарылышын контролдоо министрдин жардамчысы тарабынан жүзөгө ашырылат.
22. Белгиленген компетенцияга ылайык коллегиянын отурумунда маселелерди даярдоону жооптуу түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөр, пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жүргүзөт. Эгерде маселе ар башка бөлүнүштөрдүн компетенциясын козгосо, анда аны даярдоону министр тарабынан аныкталган түзүмдүк бөлүнүш жүзөгө ашырат, ага ылайык бөлүнүштөр-бирге аткаруучулар мындан аркы аны жыйынтыктоо үчүн маалыматты беришет.
23. Коллегиянын кароосуна киргизилген маселелер боюнча токтомдордун долбоорлору даярдалат.
Токтомдун долбоору так болууга, талкууланган маселеге толук жана принциптүү берилген бааны камтууга, кабыл алынуучу актынын максатын жана милдеттерин даана баяндоого, аткаруучуну жана аткаруунун реалдуу мөөнөтүн аныктоого тийиш.
Токтомдун долбооруна жана тиркелген маалым катка аларды даярдаган кызматкер, түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчиси, тейлеген жетекчи тарабынан виза коюлууга тийиш. Токтомдун долбоору жана ага маалым кат пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан даярдалган учурда, токтомдун долбооруна жана тиркелген маалым катка аларды тейлеген жетекчилер тарабынан  виза коюлушу керек.
Токтомдун долбооруна маалым каттын көлөмү 5 беттен ашпоо керек. Маалым каттын тексти 14-өлчөмдөгү “Times New Roman” шрифти менен 1 интервал аркылуу басылууга тийиш. Токтомдун долбооруна маалым каттан тышкары башка материалдар да тиркелиши мүмкүн.
Эгерде токтомдун долбоору башка түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөргө тапшырмаларды камтыса, анда ал алар менен макулдашылууга жана алардын жетекчилери тарабынан виза коюлууга тийиш, эгерде токтомдун долбоору пресс-катчыга, ички аудиторго жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууга тапшырмаларды камтыса, анда ал алар менен макулдашылууга жана аларды тейлеген жетекчи тарабынан виза коюлууга тийиш.
Материалдар жана визалар менен токтомдун долбоору министрдин жардамчысына коллегиянын жыйыны өтө турган күнгө чейин 7 иш күндөн кеч эмес тапшырылат.
Ушул пунктта аталган талаптар сакталбастан киргизилген токтомдун долбоору тийиштүү тариздөө үчүн кайтарылып берилет.
24. Объективдүү себептер боюнча белгиленген маселе коллегиянын кароосуна өз убагында киргизилиши мүмкүн болбогон учурда, статс-катчы/министрдин орун басары, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчиси бул жөнүндө министрге жазуу жүзүндө (баяндама кат) маалымдайт.
Пландан маселени алып салууга же аны кароонун мөөнөтүн өзгөртүүгө министрдин чечими боюнча жол берилет.
25. Коллегиянын жыйынына маселени киргизүү үчүн министрдин жардамчысы министрге маалым кат берет, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:
- маселенин аталышы;
- баяндамачынын фамилиясы, аты-жөнү жана кызматы;
- талкууланган маселе боюнча кызмат орундарын көрсөтүү менен чакырылган адамдардын тизмеси.
26. Кийинкиге калтыргыс айрым маселелер боюнча токтомдун долбоору кароо үчүн коллегиянын бардык мүчөлөрү менен макулдашылгандан жана виза коюлгандан кийин коллегиянын отурумунда (жумушчу тартипте) берилиши мүмкүн.
27. Коллегиянын отурумунун маселелерин өз убагында жана сапаттуу даярдоо үчүн жоопкерчиликти аларды даярдаган түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери тартышат, эгерде маселелерди пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу даярдашса, анда маселелердин өз убагында жана сапаттуу даярдалышы үчүн жоопкерчиликти алар жеке өздөрү тартышат.
28. Коллегиянын отурумунда төрагалык кылуучу министр, ал эми ал жок болгон учурда министрдин милдетин аткаруучу болуп саналат.
29. Коллегиянын отуруму зарылчылыкка жараша өткөрүлөт, чакырылыш министр, ал эми ал жок болгон учурда милдетин аткаруучу тарабынан жүзөгө ашырылат.
30. Зарыл болгон учурларда коллегиянын төмөнкү отурумдары өткөрүлүшү мүмкүн:
- кеңейтилген, Министрликтин же башка мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин катышуусунда маселелерди кароо үчүн;
- көчмө, пайда болгон маселелерди жер-жерлерде кароо үчүн;
-биргелешкен, жалпы маселелерди кароо үчүн биргелешкен чечимдерди кабыл алуу максатында башка министрликтердин, ведомстволордун коллегиялары менен өткөрүлүүчү.
31. Күн тартибинин долбооруна сунуштар министрдин жардамчысына коллегиянын отуруму өтүүчү күнгө чейин 10 жумуш күндөн кечиктирбестен жиберилет.
32. Күн тартибинин долбооруна коллегиянын жана Министрликтин жылдык иш планындагы маселелер, ошондой эле киргизүүгө зарыл болгон маселелер киргизилет.
33. Күн тартибинин долбоору төрагалык кылуучу менен макулдашылат, андан кийин кошумча маселелер коллегиянын отурумуна анын уруксаты менен гана киргизилиши мүмкүн.
34. Күн тартиби жана материалдар министрдин жардамчысы тарабынан коллегиянын отуруму болуучу күнгө чейин 3 жумуш күн мурда төрагалык кылуучуга жана коллегия мүчөлөрүнө киргизилет.
Күн тартибине өзгөртүүлөр киргизилген учурда материалдар коллегиянын отуруму өткөрүлө турган күнгө чейин 1 жумуш күн мурда төрагалык кылуучуга жана коллегиянын мүчөлөрүнө кошумча киргизилет.
35. Чакырылган адамдарга коллегиянын отурумунун датасы жана убактысы жөнүндө  кабарлама министрдин жардамчысына жүктөлөт.
36. Коллегиянын отуруму укуктуу болуп саналат, эгерде анда коллегия мүчөлөрүнүн курамынын жарымынан көбү катышса.
37. Күн тартиби жана иш тартиби коллегиянын мүчөлөрү тарабынан отурумдун башталышында бекитилет.
38. Коллегиянын отурумунда маселелерди талкуулоо учурунда коллегиянын мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:
- күн тартиби жана иш тартиби боюнча сунуштарын киргизүүгө;
- каралып жаткан маселелер боюнча баяндамачылардан түшүндүрмө берүүнү талап кылууга.
Коллегиянын отурумуна катышкандар төмөнкүлөргө укуктуу:
- маселелерди талкуулоого катышууга;
- токтомдордун долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө же аларды кайрадан иштеп чыгуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;
- коллегиянын башка жыйынына маселени талкуулоону которуу жөнүндө, маселени кошумча изилдөө жөнүндө сунуш киргизүүгө.
39. Коллегиянын токтомдору коллегиянын катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат, добуштар тең болуп калганда төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат.
40. Коллегиянын отурумунда талкуулоо учурунда сын-пикирлер жана сунуштар киргизилген токтомдун долбоорлору кабыл алынган чечимге ылайык аткаруучулар тарабынан жеткире иштелип чыгат.
41. Коллегиянын токтомуна төрагалык кылуучу тарабынан кол коюлат.
42. Коллегиянын отурумунда министрдин жардамчысы тарабынан протокол жүргүзүлөт, анда катышып жаткан адамдар, күн тартиби, талкууланып жаткан маселелер, чыгып сүйлөөлөрдүн мазмуну, кабыл алынган чечимдер көрсөтүлөт.
Коллегиянын отурумунун протоколуна төрагалык кылуучу жана отурумдун катчысы тарабынан кол коюлат.
43. Коллегиянын отурумунун материалдары иштин номенклатурасына ылайык индексти көрсөтүү менен өзүнчө көктөмөгө көктөлүп, министрдин жардамчысында 1 жылдын ичинде сакталат, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин архивге өткөрүлөт.
 
5. Ыкчам кеңешмелерди өткөрүү тартиби
 
44. Кыргыз Республикасынын Президентинин, Өкмөтүнүн, Жогорку Кеңешинин, Премьер-министринин, Вице-премьер-министринин, башка жогору турган кызмат адамдардын чечимдеринин, өздүк чечимдеринин, ошондой эле коллегиянын отурумунда талкуулоону талап кылбаган пландуу иш-чаралардын аткарылышын контролдоо максатында министрде, статс-катчыда жана бөлүштүрүлгөн милдеттердин алкагында министрдин орун басарларында кеңешме өткөрүлөт.
45. Министрде болгон ыкчам кеңешмелердин протоколдору министрдин жардамчысы, ал эми статс-катчыда жана министрдин орун басарларында алардын тапшырмалары боюнча борбордук аппараттын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт.
Протоколдо кеңешменин өткөрүлгөн күнү, убактысы жана жери, төрагалык кылуучунун фамилиясы, аты-жөнү жана кызматы, катышуучулардын курамы, каралган ар бир маселе боюнча чыгып сүйлөөчүлөр, талкууланып жаткан маселелер, алардын аткарылышы үчүн жооптуу адамдарды жана ишке ашыруу мөөнөттөрүн аныктоо менен кабыл алынган чечимдер чагылдырылат.
Протоколго кеңештин төрагалык кылуучусу жана катчысы тарабынан кол коюлат.
46. Министр, статс-катчы же министрдин орун басарлары тарабынан өткөрүлгөн кеңешмелерде кабыл алынган чечимдер борбордук аппараттын иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө алардын аткарылышын контролдоо боюнча иштерди уюштуруу үчүн өткөрүлүп берилет.
Эскертүү. Министр тарабынан өткөрүлгөн кеңешмелерде кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын жыйынтыгы жөнүндө министрдин жардамчысы кезектеги кеңешмеде маалымдайт.
47. Түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери аткаруучулук тартипти сактоо, иш пландарды жана жетекчиликтин тапшырмаларын аткаруу, иш тажрыйба алмашуу маселелери боюнча кеңешмелерди өткөрөт.
48. Маанилүү маселелер боюнча шашылыш чараларды көрүү үчүн видео-конференц-байланыш аркылуу ыкчам кеңешмелер өткөрүлүшү мүмкүн.
49. Кеңешмелердин чечимдеринин ишке ашырылышын жалпы контролдоо бардык бөлүнүштөрдүн жетекчилери тарабынан ишке ашырылат.
 
6. Семинардык сабактарды, такшалмаларды өткөрүү тартиби
 
50. Кесиптик квалификацияны жогорулатуу жана борбордук аппараттын, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн кызматкерлери менен иш тажрыйба алмашуу максатында семинардык сабактар өткөрүлөт.
51. Пландаштырылган иш-чаралардын аткарылышы жана өткөрүлгөн семинардык сабактардын сапаты үчүн жоопкерчилик түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилерине жана борбордук аппараттын адам ресурстарын башкаруу маселелери боюнча жооптуу түзүмдүк бөлүнүшүнө (мындан ары – АРББ) жүктөлөт.
52. Жыйынтыктарды тариздөө менен такшалмадан өтүү тартиби буйрук менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде такшалмадан өтүү тартиби жөнүндө Жобо менен жөнгө салынат.
 
7. Министрликтин туруктуу иштөөчү комиссияларынын ишин уюштуруу
 
53. Башкаруу ишин жүзөгө ашыруу максатында Министрликтин туруктуу иштөөчү комиссиялары түзүлүшү мүмкүн.
54. Комиссиялардын милдеттери, функциялары, укуктары жана жоопкерчиликтери ушул комиссиялар жөнүндө Министрликтин буйруктары менен бекитилген жоболордо же болбосо тиешелүү ченемдик укуктук актыларда аныкталат.
55. Комиссиялардын ишин уюштуруу статс-катчы, бөлүштүрүлгөн милдеттерге ылайык министрдин орун басарлары тарабынан жүзөгө ашырылат.
56. Комиссиялардын отурумдарында протоколдор жүргүзүлүп, төрагалык кылуучу жана комиссиянын катчысы тарбынан кол коюлат.
Комиссиялардын протоколдору мамлекеттик тилде таризделет, мыйзамдарда каралган учурларда расмий тилге которулат.
57. Комиссиялардын отурумдары алардын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү болгон учурда өткөрүлөт, эгерде аталган комиссиялардын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларда башкача каралбаса. Чечимдер комиссиянын катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат, добуштар тең болгондо төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат.
58. Комиссиялардын отурумдарынын протоколдорунан чечимдер, сунуштоолор жана башка материалдар менен көчүрмөлөр кызыкдар адамдарга жиберилиши мүмкүн.
 
8. Министрликтин укуктук актылары, аларды даярдоо тартиби
 
59. Министрлик өзүнүн компетенциясынын алкагында буйруктарды чыгарууга укуктуу.
Министрликтин буйругу – негизги жана ыкчам милдеттерди чечүү максатында чыгарылган укуктук акт.
60. Министрлик төмөнкү буйруктарды чыгарат:
- кадр маселеси боюнча;
- негизги иш боюнча;
- юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана иш-аракетин токтотууну каттоо жөнүндө же болбосо андан баш тартуу тууралуу;
- нотариалдык иш маселелери боюнча;
- адвокаттык иш маселелери боюнча;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өткөрүлүп берилген ченем жаратуу ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган.
61. Буйруктар аткарылууга милдеттүү.
62. Министр жок болгон учурда Министрликтин буйруктарына министрдин милдетин аткаруучу кол коет.
Тейлеген маселелер боюнча Министрликтин буйруктарына министр тарабынан ыйгарым укук берилген төмөнкү адамдар кол коюшат:
- юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо чөйрөсүндөгү ишти координациялаган министрдин орун басары, юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо жөнүндө Министрликтин буйруктарын жокко чыгаруу тууралуу буйруктарга юридикалык жактарды каттоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда, анын ичинде Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимдеринин негизинде кол коюуга укуктуу.
- борбордук аппараттын юридикалык жактарды жана күрөөлөрдү каттоо башкармалыгынын (мындан ары – ЮЖжККБ) жетекчиси чет өлкөлүк катышы бар юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо жөнүндө, ошондой эле ушул пункттун бешинчи абзацында аталган чет өлкөлүк катышы бар юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) кошпогондо, баш тартуу жөнүндө буйруктарга кол коюуга укуктуу.
- аймактык бөлүнүштөрдүн жетекчилери тиешелүү аймактагы юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо жөнүндө, ошондой эле андан баш тартуу жөнүндө буйруктарга борбордук аппаратта катталууга тийиш болгон юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү), иш-аракети пайдалуу кендерди иштетүүгө (иштеп чыгууга) багытталган тиешелүү аймактагы чет өлкөлүк катышы бар юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо жөнүндө, ошондой эле андан баш тартуу жөнүндө буйруктарды кошпогондо кол коюуга укуктуу.
- адвокаттык жана нотариалдык иш чөйрөсүндөгү ишти координациялаган министрдин орун басары, аталган маселелер боюнча буйруктарга кол коюуга укуктуу.
63. Буйруктардын долбоорлору министрдин көрсөтмөсү боюнча статс-катчынын, министрдин орун басарларынын, борбордук аппараттын/ведомстволук бөлүнүштөрдүн түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилеринин, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин, жетекчилеринин орун басарларынын, аймактык бөлүнүштөрдүн кызматкерлеринин демилгеси боюнча даярдалат.
64. Буйруктардын долбоорлорун даярдоо жана макулдашуу иштин багытына ылайык борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрү, пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу, ведомстволук бөлүнүштөрдүн түзүмдүк бөлүнүштөрү, ошондой эле аймактык бөлүнүштөрдүн кызматкерлери тарабынан жүзөгө ашырылат.
Борбордук аппараттын буйругунун долбоору статс-катчы/министрдин орун басары жана аларга тиешелүү маселелер боюнча тийиштүү түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жетекчилери, ошондой эле иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси                   менен – туура тариздөө максатында макулдашылууга тийиш.
Ведомстволук бөлүнүштүн буйругунун долбоору жетекчинин орун басары жана аларга тиешелүү маселелер боюнча тийиштүү түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жетекчилери, ошондой эле иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси менен – туура тариздөө максатында макулдашылууга тийиш.
Буйруктун долбоорун макулдашуу мөөнөтү 3 жумуш күндөн ашпоого тийиш.
65. Буйруктун долбоору, зарыл учурда буйруктун маңызынын кыскача баяндамасын, анын зарылдыгынын негиздемесин, ошондой эле долбоор эмненин негизинде даярдалгандыгы, ким менен макулдашылгандыгы жана кандай пикир келишпестик бар экендиги тууралуу маалыматтар камтылган кызматтык кат түрүндө таризделип, маалым кат менен кол коюуга берилет.
Эскертүү. Буйрукту кабыл алуу үчүн негиз катары көрсөтүлгөн кызматтык кат, арыз, башка материалдар каттоодо милдеттүү түрдө түп нускада буйрукка тиркелиши керек.
66. Буйрукта фамилиясын, аты-жөнүн жана кызмат ордун көрсөтүү менен аткаруучулар, ошондой эле зарыл учурда, контролдоо жүктөлгөн адам көрсөтүлөт.
Буйрукту аткаруу мөөнөтү так дата менен белгиленет.
67. Зарыл болгон учурда мурда кабыл алынган буйрукту же болбосо анын айрым түзүмдүк элементин жокко чыгаруу, күчүн жоготту деп танууда буйруктун маалым даректери көрсөтүлөт.
68. Өз алдынча документтер буйрук менен (жобо, нускама, план, комиссиялардын курамы ж.б.) бекитилген учурда, аталган документ буйрукка тиркелет жана тиркелген катары текстте көрсөтүлөт.
69. Буйруктун жана тиркеменин текстинде жалпы кабыл алынган кыскартуулар гана колдонулат,   юридикалык жактардын жана у.с.  кыскартылган аталыштары толук жазылат.
Кыскартуулар текстти кайталоо учурунда колдонулушу мүмкүн.
70. Негизги иш боюнча Министрликтин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн өткөрүлүп берилген ченем жаратуу ыйгарым укуктарынын алкагында кабыл алынган буйруктар эки тилде – мамлекеттик жана расмий тилдерде чыгарылат, эки вариантын тең бир бланкка басып чыгарууга жол берилет. Башында мамлекеттик, андан кийин расмий тилдеги текст жайгаштырылат. Негизги иш боюнча буйрук шашылыш кабыл алынган учурда, буйрук мамлекеттик тилде гана чыгарылат.
Кадр маселелери боюнча, юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо жөнүндө же болбосо андан баш тартуу тууралуу, ошондой эле нотариалдык жана адвокаттык иш маселелери боюнча буйруктар мамлекеттик тилде чыгарылат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда – расмий тилге которулат.
71. Буйруктун мазмуну жана сапаты үчүн жоопкерчилик долбоорду киргизген түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштүн жетекчисине жүктөлөт. Эгерде буйруктун долбоорун пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу даярдаган болсо, анда буйруктун мазмуну жана сапаты үчүн жоопкерчилик аларга жүктөлөт.
72. Буйруктар календардык жылдын чегинде катар номурлар берилип, сөз-сан ыкмасы менен датасын көрсөтүү менен катталат.
73. Борбордук аппаратта кадр маселелери боюнча буйруктар АРББда, калган буйруктар – иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүндө, ведомстволук бөлүнүштөрдө кадр маселелери боюнча буйруктар – кадрлар бөлүмүндө, калган буйруктар – иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүндө, аймактык бөлүнүштөрдө бардык буйруктар – жетекчи аныктаган кызматкерлер тарабынан катталат.
74.  Буйруктарды көбөйтүүнү, жиберүүнү камсыздоо иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнө, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчүгө жүктөлөт.
75. Статс-катчы, министрдин орун басарлары, алар тейлеген чөйрөгө тиешелүү болгон буйруктар менен таанышуусу керек.
76. Министрликтин ишин регламенттештирүү максатында, компетенциянын чегинде башка актылар да чыгарылышы мүмкүн.
77. Министрликтин укуктук актылары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн                2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускаманын талаптарына ылайык таризделиши керек.
78. Эгерде Министрликтин укуктук актысы эки тилде – мамлекеттик жана расмий тилде чыгарылса, мамлекеттик тилдеги укуктук акт түп нускасы болуп эсептелет.
 
9. Буйруктардын аткарылышын контролдоону уюштуруу
 
79. Буйруктар өз убагында жана сапаттуу аткарылууга тийиш.
80. Буйруктарды практикалык ишке ашыруунун жүрүшүндө, алардын иш жүзүндөгү аткарылыш мөөнөттөрүн контролдоону иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчү төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:
- контролго коюлган бардык тескөө документтер боюнча заманбап техникалык каражаттарды колдонуу менен зарыл болгон маалыматтык базаны камсыз кылат;
- аткаруучуларга айына 3 жолу (10, 20, 30-күнү) аткаруу мөөнөттөрү жөнүндө кабарлама жиберет;
- тапшырмаларды аткаруунун абалы жөнүндө аткаруучулардан маалымат алат;
- тескөө документтерин контролдоону уюштурууну өркүндөтүү боюнча сунуштарды жетекчиликтин кароосуна киргизет.
Эгерде буйруктардын аткарылышын контролдоо конкреттүү адамдарга жүктөлсө, анда алар буйруктардын мөөнөтүн жана иш жүзүндө аткарылышын жеке өзү контролдойт.
81. Иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн жетекчиси, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчү буйруктардын иш жүзүндө аткарылышын текшерүүнү жүзөгө ашырат.
Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча квартал, жарым жыл жана жыл сайын жетекчиге берилүүчү буйруктардын аткарылышынын абалы жөнүндө жалпыланган маалымат даярдалып, аткаруучуларга жеткирилет.
82. Белгиленген мөөнөттө айрым тапшырманы аткаруу мүмкүн болбогон учурда аткаруучу мөөнөтү аяктаганга чейин мөөнөтүн узартууга макулдугун же башка чечимди министрдин/аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчисинен алууга тийиш.
83. Аткаруучу тарабынан маалым кат менен далилденген аткарылган буйрук же башка документ контролдон алынат.
 
10. Документ жүгүртүүнү уюштуруу
 
84. Кириш корреспонденцияны кабыл алуу иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү, ал эми аймактык бөлүнүштөрдө иш кагаздарды жүргүзүүчү тарабынан, жумуш күндөрү саат 9:00дөн 16:00гө чейин жүзөгө ашырылат.
Эскертүү:
1. Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо маселелери боюнча кириш документтер ЮЖжККБ, аймактык бөлүнүштөрдө – жетекчи белгилеген кызматкерлер тарабынан, жумуш күндөрү саат 9:00 – 14:00 чейин жүзөгө ашырылат. Арызды аткаруучулар дайындалган кийин бирдиктүү электрондук документ жүргүзүү системасында (мындан ары – БЭДЖС) каттоого берилет.
2. Апостилдештирүү үчүн документтерди кабыл алуу жумуш күндөрү                 саат 9:00 –12:00гө чейин белгилүү кызматкерлер тарабынан жүргүзүлөт, андан кийин документтер БЭДЖСда каттоого берилет.
85. Кириш кагаз/электрондук документтерди жана жарандардын кайрылууларын каттоо БЭДЖСда саат 9:00 – 17:00 чейин алар келип түшкөн күнү жүргүзүлөт.
Кагаз документтер жана жарандардын кайрылуулары сканерленгенден кийин БЭДЖСда бардык маалым даректерди көрсөтүү менен катталат. Документтерди каттоодо күнү жана чыгыш номери, мекеменин аталышы, кыскача мазмуну, маселенин мүнөзү, ал эми жарандардын кайрылууларын каттоодо арыз ээсинин фамилиясы, аты,атасынын аты , дареги, байланыш маалыматтар, каттын күнү, маселенин мүнөзү, кайрылуунун түрү көрсөтүлөт.
БЭДЖС аркылуу келип түшкөн электрондук документти алгачкы иштеп чыгуу автоматташтырылган режимде жүзөгө ашырылып, бардык маалым даректи жана электрондук документтин бүтүндүгүн текшерүүнү камтыйт.
Кириш каттоо номери автоматташтырылган режимде катар номер менен берилет, жарандын кайрылуусун каттоо учурунда берилген кириш номер арыз ээсинин биринчи тамгасынан жана катар номерден турат.
Кагаз документтерде жана жарандардын кайрылууларында төмөнкү оң жагына БЭДЖСда ыйгарылган кириш номерди жана каттоо датасын көрсөтүү менен бурч мөөр коюлат.
86. Премьер-министрдин, биринчи вице-премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин, Өкмөттүн Аппарат жетекчиси-министрдин жана анын орун басарларынын “өтө шашылыш” жана “шашылыш” белгиси менен тапшырмаларын каттоо, алар түшөрү менен жүргүзүлөт жана кечиктирилбей министрдин кароосуна, ал жок болгон учурда – министрдин милдетин аткаруучуга берилет.
Министрдин, ал эми ал жок болгон учурда – министрдин милдетин аткаруучунун жана тейлеген жетекчилердин резолюцияларына ылайык тапшырмалар аларды ыкчам кароо үчүн резолюцияларда аныкталган аткаруучуларга берилет.
87. Маалымат үчүн документтер (макулдашуу барактары, отчеттор,                            суроо-талаптарга жооптор ж.б.) кагаз журналда катталып, алар келип түшкөн күнү документтердин аткаруучуларына же болбосо жооптуу кызматкерлерге кол койдуруу астында берилет.
88. Борбордук аппаратка келип түшкөн факсограммалар жана телеграммалар БЭДЖСда катталып, катчы аркылуу министрге, ал жок болгон учурда – министрдин милдетин аткаруучууга тейлеген багыттарга ылайык жетекчиликтен жооптууларды көрсөтүү менен мындан аркы виза койдуруу үчүн берилет. Эгерде факсограмма же телеграмма конкреттүү адамга фамилиясын, атын, атасынын атын көрсөтүү менен жиберилсе, анда ал кабыл алган күнү даректелүүчүгө кол койдуруу астында берилет, шашылыш болгондор токтоосуз беирилет.
Аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдө факсограммалар жана телеграммалар БЭДЖСда катталгандан кийин катчы аркылуу жетекчиге берилет .
Электр байланыш каражаттарынын жардамы менен алынган телефонограмма министрдин, статс-катчынын, министрдин орун басарларынын катчысы тарабынан жазылат (басып чыгарылат), телефонограммаларды каттоо үчүн журналда катталып, анда баяндалган маселелер боюнча материалдарды даярдоо үчүн жооптуу аткаруучуну көрсөтүү менен мындан аркы виза койдуруу үчүн ага даректелген жетекчиге ыкчам түрдө берилет.
Кызмат адамды көрсөтүүсүз телефонограмманы алууда, ал министрдин, ал жок болгон учурда – министрдин милдетин аткаруучунун катчысына берилет.
Аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдө телефонограммалар менен иштөө жетекчинин катчысы тарабынан жүргүзүлөт.
89. “Өтө жашыруун”, “Жашыруун” грифтеги документтер, ошондой эле                    КПҮ-документтер фельдъегердик байланыш аркылуу түшөт.
Борбордук аппаратта аталган документтер Биринчи сектордун кызматкери тарабынан келип түшкөн күнү кириш корреспонденцияны каттоо журналында катталып, атайын папкаларда жетекчиликтин кароосуна киргизилет. Жетекчилик резолюциялары менен документтерди жооптуу кызматкерге кайтарып берет, ал аларды журналга кол койдуруу астында аткаруучуларга берет.
Аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдө “Жашыруун” грифтеги документтерге жетүү мүмкүндүгү бар жетекчи, документтерди жеке карап чыгып, кириш, чыгыш корреспонденцияны каттоо журналдарына каттайт. КПҮ келип түшкөн документтер иш кагаздарды жүргүзүүчү тарабынан борбордук аппаратка окшош катталат.
90. Электрондук почтаны контролдоо.
Электрондук каттардын түшүүсүн контролдоону жана электрондук жоопторду жиберүүнү борбордук аппараттын/ведомстволук бөлүнүштүн иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкери, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчү жүзөгө ашырат.
Электрондук почта жумуш күнү ар бир 30 мүнөт сайын текшерилет, электрондук кат түшкөндө басып чыгарылып, каттоого берилет, каттын авторуна аны алган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде анын катынын келип түшкөн датасын жана убактысын, кириш номерин, аткаруучунун фамилиясын, атын, атасынын атын жана анын телефонунун номерин көрсөтүү менен электрондук кабарлама жиберилет.
Каттын автору Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамынын 61-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарын бузган учурда, ага баш тартуунун себебин көрсөтүү менен кароодон баш тартылгандыгы жөнүндө жана кайрылууну кайра жиберүүдө жогоруда аталган Мыйзамдын талаптарын сактоо өтүнүчү менен электрондук билдирүү-кабарлама жиберилет.
Каттын авторуна электрондук жоопту жиберүү, ал катталган күнү жүзөгө ашырылат.
91. Борбордук аппаратта катталган бардык документтер жана жарандардын кайрылуулары келип түшкөн күнү саат 17:00 министрдин, статс-катчынын жана алардын ортосунда бөлүштүрүлгөн милдеттерге ылайык министрдин орун басарларынын кароосуна жиберилет.
Министр кагаз жүзүндөгү документтер жана жарандардын кайрылуулары менен таанышып чыгып, компетенциясына аларга баяндалган маселелер кирген аткаруучуларды резолюцияларында аныктайт, аларды БЭДЖСда белгилейт. Министрдин катчысы иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнө министрдин резолюциялары менен документтерди жана жарандардын кайрылууларын, министрдин кароосуна берилген учурдан тартып 1 сааттан кечиктирбей өткөрүп берет.
Эскертүү. Эгерде министр документти же жарандын кайрылуусун аткаруу үчүн документте же кайрылууда көрсөтүлгөн маселени кароо компетенциясына кирбеген аткаруучуну резолюциясында аныктаган болсо, анда башка аткаруучуну резолюциясында аныктоого министр гана укуктуу.
Эгерде документтер статс-катчы жана баяндалган маселелер анын компетенциясына кирген министрдин орун басарлары тарабынан карап чыгууга тийиштүү болсо, алар иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын катчыларына аларды мындан аркы кароо үчүн өткөрүп берет.
Статс-катчы жана министрдин орун басарлары кагаз жүзүндөгү документтер жана жарандардын каттары менен таанышып чыгып, резолюциясында аткаруучуларды аныктайт, аларды БЭДЖСда белгилейт. Статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын резолюциялары менен документтерди жана жарандардын кайрылууларын, алардын катчылары тарабынан иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнө статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын кароосуна берилген учурдан тартып 1 сааттан кечиктирбей өткөрүп берет.
Министрдин орун басарлары документтердин жана жарандардын кайрылууларынын жооптуу аткаруучулары катары башка министрдин орун басары тейлеген түзүмдүк бөлүнүштү жана борбордук аппараттын кызмат адамдарын, ведомстволук бөлүнүштү аныктай албайт, акыркысынын өргүүдө, иш сапарда болуусуна, убактылуу эмгекке жарамсыздыгына байланыштуу жок болуусунан тышкары.
92. Аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдө катталган документтер жана жарандардын кайрылуулары келип түшкөн күнү саат 17:00 алардын ортосунда бөлүштүрүлгөн милдеттерге ылайык жетекчинин же анын орун басарларынын кароосуна жиберилет.
Ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери кагаз жүзүндөгү документтер жана жарандардын кайрылуулары менен таанышып чыгып, аларды аткаруу үчүн резолюцияларында түзүмдүк бөлүнүштөрдү же болбосо орун басарларын, ал эми аймактык бөлүнүштөрдүн жетекчилери – конкреттүү кызматкерлерди аныктайт, аларды БЭДЖСда белгилейт. Жетекчинин катчысы иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнө, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчүгө жетекчинин резолюциялары менен документтерди жана жарандардын кайрылууларын бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин кароосуна берилген учурдан тартып 1 сааттан кечиктирбей өткөрүп берет.
Ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин орун басарлары кагаз жүзүндөгү документтер жана жарандардын каттары менен таанышып чыгып, аны аткаруу үчүн резолюцияларында түзүмдүк бөлүнүштү, ал эми аймактык бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин орун басарлары – конкреттүү кызматкерлерди аныктайт, аларды БЭДЖСда белгилейт жана түздөн-түз иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнө, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчүгө бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин орун басарларынын кароосуна берилген учурдан тартып 1 сааттан кечиктирбей өткөрүп берет.
93. Иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкерлери, аймактык                 бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчүлөр резолюциялары менен документтерди жана жарандардын кайрылууларын алгандан кийин, БЭДЖСда аталган резолюциялардын, жооптуу аткаруучулардын жана бирге аткаруучулардын бар болгондугун текшерип, катталган күнүнөн кийинки күнү саат 10:00дө документтерди, документтердин көчүрмөлөрүн (бирге аткаруучулар болгон учурда) жана жарандардын кайрылууларын алуу үчүн атайын журналда кол койдуруу астында түзүмдүк бөлүнүштөрдүн кызматкерлеринин иш кагаздарды жүргүзүү үчүн жооптууларын, пресс-катчыны, ички аудиторду жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктууну, аймактык бөлүнүштөрдө – жооптуу аткаруучу жана бирге аткаруучу болуп аныкталган конкреттүү кызматкерлерди чакырат.
94. Документтердин аткарылышын контролдоону уюштуруу.
Документтердин жана жарандардын кайрылууларын аткаруу мөөнөттөрү алар келип түшкөн күндөн тартып эсептелинет.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тапшырмаларын аткаруу мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентине ылайык белгиленет.
Тапшырмада, эреже катары, аны аткаруунун мөөнөтү (календардык датасы) белгиленет. Эгерде аткаруунун мөөнөтү катары убакыт мезгили белгиленсе, анда дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрү аткаруу мөөнөтүнүн өтүү мезгилине кирбейт.
Эгерде тапшырмаларда “өтө шашылыш” жана “шашылыш” деп көрсөтүлсө, анда аткаруу мөөнөтү ушул пункттун тогузунчу абзацында белгиленген мөөнөттөрдө аткарылуучу актылардын долбоорлоруна экспертизанын атайын түрлөрүн жасоо талап кылынган тапшырмалардан тышкары 2 жана 3 жумуш күндө белгиленет.
Тапшырмаларда аткаруу мөөнөтү көрсөтүлбөгөн же болбосо “ыкчам тартипте”, “кыска мөөнөттө” деп көрсөтүлгөн учурларда, аткарылуусу эки айлык мөөнөттө жүзөгө ашырылуучу ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга тийиштүү болгон тапшырмаларды кошпогондо, 14 жумуш күндүн ичинде тапшырмалар аткарылууга тийиш.
Мында түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөр тарабынан иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүн өткөрүү үчүн актылардын долбоорлорун экспертизалоо функциясы жүктөлгөн борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүшүнө (мындан ары – актылардын долбоорлорун экспертизалоо башкармалыгы) жана ченем жаратуу ишти жөнгө салган мыйзамдардын шайкештигине текшерүү үчүн актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча функциясы жүктөлгөн борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүшүнө (мындан ары – актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгына) жиберилет.
Эскертүү. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун макулдашууга алардын электрондук версияларын жана Министрликтин расмий сайтында (www.minjust.gov.kg) жарыяланган коштомо документтердин пакетин пайдалануу аркылуу жол берилет.
Министрликте экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүн макулдашуу жана өткөрүү ашпоого тийиш:
- 300 баракка чейин долбоорлор – 10 жумуш күндөн;     
- 300 барактан ашкан долбоорлор – 20 жумуш күндөн.  
Депутаттык суроо-талап Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Мыйзамына ылайык бир айлык мөөнөттө аткарылууга тийиш. Эгерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын суроо-талабы конкреттүү кызмат адамына даректелсе, анда жооп ошол адамдын колу коюлган жазуу жүзүндө берилет.
Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын тапшырмаларын аткаруу мөөнөтү аларда көрсөтүлгөн аткаруу мөөнөттөрүнө ылайык белгиленет.
Министрликтин карамагында турган маалыматтарды берүү жөнүндө суроо-талаптар Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамына ылайык эки жумалык мөөнөттө аткарылат.
Жазуу жүзүндөгү (электрондук) жарандардын кайрылуулары Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамына ылайык, адвокаттардын суроо-талаптары Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө” Мыйзамына ылайык, министрликтердин, комитеттердин, административдик ведомстволордун, мекемелердин, башка юридикалык жактардын документтери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типүү нускамага ылайык, 14 жумуш күн ичинде каралат.
Министрликтин тутумунун кызматкерлерине даттануу түшкөндө, зарыл болгон учурда кызматтык териштирүү жүргүзүлөт.
Министр комиссия түзөт жана анын мүчөлөрүнүн ичинен төраганы дайындайт.
Кызматтык териштирүү аны өткөрүү үчүн себеп (негиз) болгон даттануу келип түшкөн күндөн тартып 14 жумуш күндөн кечиктирилбестен башталуусу жана аны өткөрүү жөнүндө буйрук кабыл алынган күндөн тартып 30 календардык күндөн кечиктирилбестен аякташы керек. Орто-аралык кабарлама кат буйрук кабыл алынгандан кийинки күнү жиберилет, андан кийин даттануунун контролдук мөөнөтү орто-аралык кабарлама катты жиберген күндү эске алуу менен 30 календардык күнгө жылдырылат.
Кызматтык териштирүү мөөнөтүнүн аякташы кызматтык териштирүүнүн жыйынтыктары боюнча комиссиянын жыйынтыктоочу корутундусу түзүлгөн күн эсептелет.
Кызматтык териштирүүнүн жыйынтыктары боюнча жыйынтыктоочу корутундуну алган учурдан тартып 3 жумуш күндүн ичинде тартип комиссиясы жасалган жоруктун оордугун жана мүнөзүн, ошондой эле башка жагдайларды аныктап, жазанын конкреттүү түрүн колдонуу же болбосо жазаны колдонбоо жөнүндө министрге сунуш киргизет.
Тартип комиссиясынын сунуштаган чечиминин негизинде министр тарабынан 3 жумуш күндүн ичинде чечим кабыл алынат:
- статс-катчынын сунушу болгондо, ага карата кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн кызматчыга тартиптик жаза-чара колдонуу жөнүндө;
- кызматтык териштирүү жүргүзүлгөн кызматчыга карата тартип жазасын колдонбоо жөнүндө;
- кошумча кызматтык териштирүүгө иштин материалдарын кайтарып берүү.
Министр тарабынан тийиштүү чечим (буйрук) кабыл алынган күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы жөнүндө расмий жооп же болбосо кошумча кызматтык териштирүү жөнүндө кайрадан орто-аралык кабарлама кат жиберилет. Мында, эгерде чечим кабыл алынган күндөн тартып аталган 3 жумуш күн белгиленген контролдук мөөнөттүн чегинен чыкса (30 календардык күн), контролдук мөөнөт министр тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 жумуш күнгө жылдырылат.
Кошумча кызматтык териштирүүнүн контролдук мөөнөтү кызматтык териштирүүнүн контролдук мөөнөтүнө окшош белгиленет.
Аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдө алардын кызматкерине даттануулар түшкөндө, зарыл болгон учурда комиссиянын жетекчиси тарабынан түзүлгөн негизде кызматтык териштирүү, өткөрүү мөөнөтү жана жоопторду жиберүү борбордук аппараттагыдай эле жүргүзүлөт.
Эскертүү. Маселени жөнгө салууда же даттанууну чакырып алуу жөнүндө арыз келип түшкөндө маселе контролдон алынат.
Арыздарды кароо мөөнөтү:
- юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра                каттоо) – документтердин зарыл тизмеги юстиция органына берилген күндөн тартып 3 жумуш күндүн ичинде;
- саясий партияларды жана алардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) кошпогондо, финансы-кредиттик мекемелерди, коммерциялык эмес уюмдарды, ошондой эле финансы-кредиттик мекемелердин, чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдардын филиалдарын (өкүлчүлүктөрүн) мамлекеттик каттоо (кайра                         каттоо) – документтердин зарыл тизмеги юстиция органына берилген күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде;
- саясий партияларды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) – документтердин зарыл тизмеги юстиция органына берилген күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде;
- юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) иш-аракетин токтотуусун каттоо – 7 жумуш күндүн ичинде;
- кабарламаларды кароо 7 жумуш күндүн ичинде;
- Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмөлөрдү берүү – 34 мүнөттүн ичинде.
Эгерде документтин, жарандын кайрылуусунун аткаруу мөөнөтү дем алыш же иш күн эмес майрам күнүнө туура келсе, анда ал кийинки жумуш күнгө жылдырылат.
95. Узак мөөнөттүү тапшырмалардын аткарылышын контролдоо.
Узак мөөнөттүү тапшырмалар, аларда белгиленген мөөнөттө аткарылууга тийиш.
Узак мөөнөттүү тапшырмаларда бир нече аткаруучулар болгондо, резолюцияда биринчи аткаруучу узак мөөнөттүү документти аткаруу үчүн жооптуу болуп эсептелет. Жооптуу аткаруучу документти сапаттуу жана өз убагында даярдоо үчүн бирдей деңгээлде жоопкерчиликке тартылган башка бирге аткаруучулардан маалыматты суроо, ишти координациялоону жүзөгө ашыруу укугу менен бөлүнгөн.
Узак мөөнөттүү тапшырманын аткарылышын контролдоо статс-катчыга/узак мөөнөттүү тапшырмада камтылган маселелерди тейлеген министрдин орун басарына жүктөлөт.
Узак мөөнөттүү тапшырманын белгиленген мөөнөтүн бузууда же болбосо аны сапатсыз аткарууда министрдин чечими менен узак мөөнөттүү тапшырманын аткарылышы үчүн контролдоо жүктөлгөн статс-катчыга/министрдин орун басарына, ошондой эле аткаруучуга жана бирге аткаруучуга  карата тартиптик таасир этүү чаралары кабыл алынат.
96. Документтердин аткарылышын уюштуруу.
Аткарууга Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын, Өкмөтүнүн Аппаратынын, Жогорку Кеңешинин жетекчилигинен келип түшкөн тапшырмалар, жарандардын жана юридикалык жактардын каттары, ошондой эле макулдашууга жана экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүн өткөрүүгө келип түшкөн ченемдик укуктук актылардын долбоорлору милдеттүү тартипте Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” мыйзамдарынын талаптарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламентине жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык каралууга тийиш.
Артыкчылыктуу катары Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамынын 8-9-беренелери менен белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө так жүргүзүлүүгө тийиш болгон, жарандардын кайрылууларын кароо боюнча иш саналат. Тейлеген статс-катчы/министрдин орун басары бир эле маселе боюнча кайталаган кайрылууну алып салуу максатында аткаруучудан жоопту өз убагында жана сапаттуу даярдоону талап кылууга тийиш.
Документтерди жана жарандардын кайрылууларын кароо жана аткаруу үчүн мөөнөттөр контролдук мөөнөттөн пайыздык катышта (2 күндүк жана 3 күндүк аткаруу мөөнөттөрү менен документтерди кошпогондо) төмөнкүдөй белгиленет:
- 50 % – аткаруучуга;
- 30 % – түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчисине;
- 10 % – тейлеген жетекчиге;
- 10 % – министрге, ал эми ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрдө – алардын жетекчилерине.
3 күндүк контролдук мөөнөт менен документтерди кароо жана аткаруу үчүн төмөндөгүдөй мөөнөттөр белгиленет:
- экинчи жумуш күнүндө саат 12:30 чейин  – аткаруучуга;
- саат 13:30 – 18:00 чейин – түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчисине;
- үчүнчү жумуш күнүндө саат 9:00 – 12:30 чейин – тейлеген жетекчиге;
- саат 13:30 – 18:00 чейин – министрге, ал эми ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрдө – алардын жетекчилерине.
2 күндүк контролдук мөөнөт менен документтерди кароо жана аткаруу үчүн төмөндөгүдөй мөөнөттөр белгиленет:
- экинчи жумуш күнүндө саат 12:30 чейин – аткаруучуга;
- саат 13:30 – 14:30 чейин – түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчисине;
- саат 14:30 – 16:00 чейин – тейлеген жетекчиге;
- саат 16:00 – 18:00 чейин – министрге, ал эми ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрдө – алардын жетекчилерине.
Эскертүү.
1. Аймактык бөлүнүштөрдө түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчиси үчүн аныкталган мөөнөт аткаруучунун пайдасына эсептелет, эгерде конкреттүү маселелерди бөлүнүштүн жетекчиси өзү тейлесе, анда тейлеген жетекчи үчүн аныкталган мөөнөт жетекчинин пайдасына эсептелет.
2. Документтерге тейлеген жетекчи тарабынан кол коюлган учурларда, министр/ведомстволук, аймактык бөлүнүштүн жетекчиси үчүн аныкталган мөөнөт тейлеген жетекчинин пайдасына эсептелет.
3. Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоодо же болбосо андан баш тартууда түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчиси үчүн аныкталган мөөнөт аткаруучунун пайдасына эсептелет, ал эми тейлеген жетекчи жана министр/ведомстволук, аймактык бөлүнүштүн жетекчиси үчүн аныкталган мөөнөт ЮЖжККБ жетекчисинин жана аймактык бөлүнүштөрдүн жетекчисинин пайдасына эсептелет.
4. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилери тарабынан документтерге кол коюлганда, түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчиси үчүн аныкталган мөөнөт аткаруучунун пайдасына эсептелет, ал эми тейлеген жетекчи жана министр үчүн белгиленген мөөнөт   Министрликтин тиешелүү буйругу менен маалыматтык жана орто-аралык мүнөздөгү каттарга кол коюу укугу бар борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилеринин пайдасына эсептелет.
5. Пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан документтер аткарылганда, түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчиси үчүн аныкталган мөөнөт алардын пайдасына эсептелет, ал эми пресс-катчынын документтерин кароодо, тейлеген жетекчи үчүн аныкталган мөөнөт министрдин пайдасына эсептелет.
Документти аткаруу каттарды, маалым каттарды, кызматтык каттарды ж.б. даярдоо менен камсыздалат.
Документти (документтин долбоорун) даярдоодо жана жетекчиликке кол койдурууга сунуштоодо, зарыл учурларда документке шилтеме болгон тиешелүү ченемдик укуктук актылар жана башка документтер тиркелет.
Эгерде документ бир нече маселени козгосо, бирге аткаруучулар алардын ишин координациялоо жана бирге аткаруучуларды чакыруу милдети жүктөлгөн аткаруучуга жетекчи тарабынан кол коюлган маалыматты, сунуштарды жана у.с. кызматтык кат түрүндө тапшырманы аткаруу үчүн бөлүнгөн биринчи жарым мөөнөт ичинде (контролдук күнү саат18:00 чейин) беришет:
Мөөнөттүү мүнөздөгү документтерди аткарууда, бирге аткаруучулар үчүн мөөнөттү эсептөө төмөндөгүдөй:
- 1 күндүк аткаруу мөөнөтү менен, бирге аткаруучулар үчүн                              мөөнөт – катталгандан кийин кийинки күнү саат 9:00 чейин;
- 2 күндүк аткаруу мөөнөтү менен, бирге аткаруучулар үчүн                         мөөнөт – катталгандан кийин кийинки күнү саат 12:30 чейин;
- 3 күндүк аткаруу мөөнөтү менен, бирге аткаруучулар үчүн                          мөөнөт – катталгандан кийин кийинки күнү саат 15:00 чейин.
Мында бирге аткаруучулар датасын жана убактысын көрсөтүү менен алардын жетекчилери тарабынан кол коюлган эки нускада өзүнүн корутундусун даярдашат:
- бир нуска жооптуу аткаруучуга берилет;
- экинчи нуска бирге аткаруучуда калат, анда аткаруучунун жетекчиси кол коет.
Корутундуда көрсөтүлөт:
- аткаруучунун кызмат орду, фамилиясы, аты-жөнү, анын колу, түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчисине, ал эми пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу – аларды тейлеген жетекчилерине, эгерде түзүмдүк бөлүнүштөрдө секторлор жана бөлүмдөр бар болсо – сектор/бөлүм башчыга, аймактык бөлүнүштөрдө – тейлеген жетекчинин орун басарына/жетекчиге киргизген датасы жана убактысы;
- сектор/бөлүм башчынын кызмат орду, фамилиясы, аты-жөнү, анын колу, түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчисине киргизүү датасы жана убактысы;
- түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчисинин кызмат орду, фамилиясы, аты-жөнү, анын колу, тейлеген статс-катчыга/министрдин орун басарына, ал эми ведомстволук бөлүнүштөрдө – тейлеген орун басарга/жетекчиге киргизген датасы жана убактысы;
- статс-катчынын/министрдин орун басарынын кызмат орду, фамилиясы, аты-жөнү, анын колу, документти министрге киргизген датасы жана убактысы, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдө – тейлеген жетекчинин орун басарынын кызмат орду, фамилиясы, аты-жөнү, анын колу, документти жетекчиге киргизген датасы жана убактысы.
Эскертүү. Тейлеген статс-катчы/министрдин орун басары жок болгон учурда, документке Министрликтин буйругу менен бекитилген бөлүштүрүлгөн кызматтык милдеттерге ылайык кол коюлат.
Зарыл болгон учурда аткаруучу тарабынан анын жетекчиси кол койгон кызматтык каттын негизинде (тиешеси бар маселелер боюнча гана) маалыматтар, сын-пикирлер же болбосо башка бөлүнүштөн документке сунуштар алынышы мүмкүн, мында жооп белгиленген мөөнөттөрдө, түзүмдүк бөлүнүштүн жетекчисинин колу коюлган кызматтык кат түрүндө берилет, ал эми пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан жооп берилгенде, кызматтык катка жеке өзү кол коет.
Борбордук аппаратка келип түшкөн документти, жарандын кайрылуусун аймактык/ведомстволук бөлүнүштөргө ага тийиштүү болгон маселени кароо үчүн кайра жиберүү 5 жумуш күндүн ичинде жүзөгө ашырылат, мында бир мезгилде  арыз ээсине кабарлама жиберилет. Кайра жиберилген документти, жарандын кайрылуусун кароо мөөнөтү аймактык/ведомстволук бөлүнүшкө келип түшкөн күндөн баштап эсептелет.
Кароонун мөөнөтү белгиленбеген аймактык/ведомстволук бөлүнүшкө кайра жиберилген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тапшырмасы келип түшкөн күндөн тартып 20 календардык күндүн ичинде аткарылууга жатат, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тапшырмасы Министрликтин жетекчилиги тарабынан белгилеген мөөнөттө аткарылат.
Кайра жиберилген тапшырмага жооп аймактык/ведомстволук бөлүнүш тарабынан борбордук аппараттын дарегине берилүүгө тийиш.
Борбордук аппараттын жооптуу кызматкери аймактык/ведомстволук бөлүнүштүн берген маалыматынын негизинде 2 жумуш күндүн ичинде жазуу жүзүндө жооп даярдайт.
Документтердин аткаруу мөөнөтү жана сапаттуу даярдалышы үчүн аткаруучулар жана алардын жетекчилери жоопкерчиликке тартылышат. Бирге аткаруучулардын күнөөсү боюнча документтердин аткаруу мөөнөтү бузулган же сапатсыз даярдалган учурда, бирге аткаруучу жана анын жетекчиси жоопкерчиликке тартылат.
97. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна экспертизалоонун адистештирилген түрлөрү актылардын долбоорлорун экспертизалоо башкармалыгы жана компетенцияга ылайык борбордук аппараттын башка түзүмдүк бөлүнүштөрү тарабынан жүзөгө ашырылат.
Ченемдик укуктук актынын долбоору келип түшкөндө, башкармалыктын жетекчиси аны менен таанышып чыгып, БЭДЖСда жана кагаз жүзүндөгү вариантта экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүн өткөрүү үчүн аткаруучуну аныктайт, аткаруучуну көрсөтүү менен башкармалыктын кириш корреспонденциясынын маалыматтар базасында долбоорду каттоо үчүн иш кагаздарды жүргүзүүчүгө кагаз жүзүндөгү вариантты берет.
Ченемдик укуктук актынын долбоорун экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүнөн өткөрүү аткаруучу тарабынан БЭДЖСда документти алган учурдан тартып жүзөгө ашырылат.
Ченемдик укуктук актынын долбооруна экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүн өткөрүүнүн жыйынтыгы боюнча коштомо кат, корутунду жана макулдашуу барактары бөлүм башчысына текшерүүгө киргизилет.
Ченемдик укуктук актынын долбооруна корутунду текшерилип, коштомо катка бөлүм башчы тарабынан кол коюлгандан кийин, документтердин пакети башкармалыктын жетекчисине кол коюуга киргизилет.
Ченемдик укуктук актынын долбооруна корутунду текшерилип, коштомо катка башкармалыктын жетекчиси тарабынан кол коюлгандан кийин, документтердин пакети тейлеген жетекчиге кол коюуга киргизилет.
Ченемдик укуктук актынын долбооруна корутунду жана тейлеген жетекчи тарабынан коштомо катка кол коюлгандан кийин, макулдашуу барактарына кол коюу үчүн документтердин пакети министрге, ал эми ал жок болгон учурда – министрдин милдетин аткаруучуга киргизилет.
Макулдашуу барактарына министр тарабынан кол коюлгандан кийин, ченемдик укуктук актынын долбооруна корутунду жана коштомо кат БЭДЖСда кол коюу үчүн тейлеген жетекчиге жиберилет.
98. Башка түзүмдүк же болбосо ведомстволук бөлүнүш тарабынан иштелип чыккан ченемдик укуктук актынын долбоору актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгына келип түшкөндө, башкармалыктын жетекчиси аны менен таанышып чыгып, ченем жаратуу ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын шайкештигине текшерүү үчүн аткаруучуну аныктайт, андан кийин аткаруучуну көрсөтүү менен башкармалыктын кириш корреспонденциясынын маалыматтар базасында документти каттоо үчүн иш кагаздарды жүргүзүүчүгө берет.
Ченемдик укуктук актынын долбоорун ченем жаратуу ишин жөнгө салган мыйзамдардын шайкештигине текшерүү аткаруучу тарабынан документти алган учурдан тартып 3 жумуш күн ичинде жүзөгө ашырылат.
Ченемдик укуктук актынын долбоорун ченем жаратуу ишин жөнгө салган мыйзамдардын шайкештигине текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча корутунду менен кызматтык кат башкармалыктын жетекчисине текшерүүгө киргизилет.
Ченемдик укуктук актынын долбооруна корутунду текшерилип, кызматтык катка башкармалыктын жетекчиси тарабынан кол коюлгандан кийин, ал аткаруучу тарабынан ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыккан түзүмдүк же ведомстволук бөлүнүшкө өткөрүлүп берилет.
Министрлик тарабынан ушул жылга иштелип жаткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору жөнүндө маалыматтардын бирдиктүү жыйындысын түзүү үчүн түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөр ай сайын, иштелип жаткан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору жөнүндө маалыматты 1-тиркемеге ылайык актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу башкармалыгына 10-күнүнөн кечиктирбестен беришет.
99. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынан келип түшкөн документтер, иш кагаздарды жүгүртүүнүн жалпы жол-жобосун өтөт.
Архивдик иш, калкты жана автотранспорт каражаттарын жана ага чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актыларын каттоо чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу бөлүгүндө сунуштар борбордук аппараттын тиешелүү түзүмдүк бөлүнүштөрү тарабынан каралат.
Келип түшкөн документ Министрликке келип түшкөн күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичинде аткаруучу тарабынан жүргүзүлгөн зарылдыгына, актуалдуулугуна жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкештик предметине талдоого жатат.
Талдоонун жыйынтыгы боюнча төмөндөгү чечимдердин бири чыгарылат:  
1) илгерилетүүдөн баш тартууда жүйөлөнгөн негиздеме менен документти кайтаруу жөнүндө;
2) Министрликке киргизилген, ошол редакцияда ченемдик укуктук актынын долбоорун илгерилетүү жөнүндө;      
3) ченемдик укуктук актынын долбоорун мындан аркы илгерилетүүсү менен түшкөн сунушту жеткире иштеп чыгуу жөнүндө.
Чечим жазуу жүзүндө таризделет, тейлеген министрдин орун басары тарабынан кол коюлат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына жиберилет. Документти кайтаруу жөнүндөгү чечимде кайтаруунун себеби жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына шилтеме көрсөтүлөт.
Документти кайтаруу үчүн негиз болуп төмөнкүлөр саналат:                            
1) демилгеленген сунушту кабыл алуу зарылдыгынын негиздемесинин жоктугу;  
2) зарыл болгон финансы-экономикалык эсептердин жоктугу;                 
3) демилгеленген сунуштун мүмкүн болгон социалдык, экономикалык жана башка колдонуу кесепеттеринин божомолдорунун жоктугу;
4) тиркемени кошуу менен ченемдик укуктук актынын долбоорунун тексти Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси же анын орун басары болгон адам, ошондой эле кызматтын юридикалык бөлүмүнүн жетекчиси тарабынан баракталып парафирленбегендиги (кол коюлбагандыгы);
5) ченемдик укуктук актынын долбоору колдонуудагы мыйзамдарга ылайык эместиги;
6) киргизилген ченемдик укуктук актынын долбоору актуалдуу болбогондуктан, илгерилетүүнүн зарылдыгы жоктугу;
7) демилгеленген сунушту негиздөө үчүн башка зарыл болгон маалыматтар.
Тийиштүү редакцияда киргизилген төмөнкү документтердин бар болуусу ченемдик укуктук актынын долбоорун жеткире иштөөсүз илгерилетүү үчүн негиздемелери болуп эсептелет:
1) ченемдик укуктук актынын долбоору;
2) ченемдик укуктук актынын долбооруна маалым кат-негиздеме;
3) финансы-экономикалык эсептер;
4) эгерде долбоор ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган болсо, жөнгө салуу таасирине талдоо жүргүзүү жөнүндө талданма кат;
5) ченемдик укуктук актынын долбоору менен Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү сунушталган учурда, салыштырма таблица;
6) жогоруда аталган документтердин, анын ичинде ченемдик укуктук актынын долбоорунун мамлекеттик тилде котормосу.
Ченемдик укуктук актынын долбоорун жеткире иштөөсүз илгерилетүү жөнүндө чечим кабыл алынган учурда, аткаруучу 20 жумуш күндүн ичинде мамлекеттик органдарга макулдашууга жиберүү үчүн ченемдик укуктук актынын долбоорун даярдайт.
Ченемдик укуктук актынын долбоорун мындан ары илгерилетүү менен жеткире иштеп чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган учурда, аткаруучу ченемдик укуктук актынын долбоорун Мамлекеттик каттоо кызматына чечим жиберилген күндөн тартып бир айлык мөөнөттө жеткире иштеп чыгат.
Ченемдик укуктук актынын долбоорун жеткире иштеп чыгууда ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыккан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери катышышы керек.
Ченемдик укуктук актынын долбоорун белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизүү мөөнөтү долбоорду министрликтерге жана ведомстволорго макулдашууга жиберген күндөн тартып 2 айды түзөт.
14-өлчөмдөгү “Times New Roman” шрифти менен 1 интервал аркылуу басылган, 30 беттен көп болгон ченемдик укуктук актыны белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына киргизүү мөөнөтү долбоорду министрликтерге жана ведомстволорго макулдашууга жиберген күндөн тартып 3 айды түзөт.
100. Чыгыш документтерди иштеп чыгуу.
Чыгыш документтерди иштеп чыгуу иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчү тарабынан жүзөгө ашырылат.
Документке жетекчилик тарабынан кол коюлган күнү, ал БЭДЖСда катталууга тийиш, чыгыш номер автоматташтырылып берилет.
Кагаз жүзүндөгү чыгыш документке фирмалык бланкта жана А4 форматындагы эки нускада жетекчилик тарабынан кол коюлууга тийиш.
Маалыматтык жана орто-аралык мүнөздөгү борбордук аппараттын каттарына кол коюу укугун министр тиешелүү буйрук менен ал тарабынан аныкталган түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жетекчилерине бериши мүмкүн, алар жок болгон учурларда (эмгек өргүү, иш сапар, убактылуу эмгекке жарамсыздык) аталган каттарга Министрликтин буйругуна ылайык жетекчилердин милдеттерин аткаруучу кызматкерлер кол коюшат. Башка адамдар тарабынан кол коюлган аталган мүнөздөгү каттарды иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү каттабашы керек
Чыгыш документтин каттоо номери бланктын атайын бөлүнгөн жеринде жазылат, экинчи нускага биричи барактын жогорку жагында БЭДЖСдан автоматтык түрдө берилген чыгыш каттоо номерин жана катталган датасын көрсөтүү менен бурч мөөр коюлат. Эгерде документ орто-аралыктагы болсо же болбосо мамлекеттик органдарга алар тиешелүү маалыматты берүүсү үчүн жиберилсе, анда ал БЭДЖСда орто-аралыктагы жооп катары катталат жана аткарылбаган болуп эсептелет. Аткаруучу тарабынан орто-аралыктагы кат расмий жооп катары жаңылыш таризделген учурда, иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн иш кагаздарды жүргүзүүчүсү, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчү контролдук мөөнөттү кайрадан белгилөөгө жана документти аткарууга жиберүүгө укуктуу.
Жарандын кайрылуусунун жооп документиндеги чыгыш номерди БЭДЖС каттоо датасын көрсөтүү менен киришке окшош берет.
Чыгыш документтер почта, электр жана фельдъегердик байланыш менен берилет, ошондой эле чабарман тарабынан жеткирилет.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратына, Президентинин Аппаратына жана Өкмөтүнүн Аппаратына, мамлекеттик органдарга даректелген электрондук түрдө чыгыш документтер БЭДЖС аркылуу жиберилет, ал эми кагаз жүзүндөгүлөр алардын катталган күнү же болбосо кийинки күндөн кечиктирилбей чабарман тарабынан үкөккө салынат же иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкерине таркатуу китебине кол койдуруу астында берилет. Юридикалык жактарга, жарандарга жана башка органдарга даректелген каттар катталган күнү же кийинки күндөн кечиктирилбей жумасына 3 жолу почта байланышы аркылуу жиберилет.
Эгерде документ мөөнөттүү мүнөзгө ээ болсо, анда аткаруучу аны даректелүүчүгө факсимилдик байланыш аркылуу жибере алат, ал эми каттын түп нускасы чабарман тарабынан жеткирилет же болбосо почта байланышы аркылуу жөнөтүлөт.
“Өтө жашыруун”, “Жашыруун” грифтеги документтер, ошондой эле                             КПҮ-документтер эгерде аларга саат 12:00 чейин кол коюлса фельдъегердик байланыш аркылуу аларга кол коюлган күнү, саат 12:00 кийин – кийинки күнү жиберилет.
Мамлекеттик органдын өкүлүнүн (кызматтык күбөлүгүн көрсөткөндө) же болбосо жарандын (паспортун же ким экендигин күбөлөндүрүүчү башка документти көрсөткөндө, башка учурларда документ даректелген адамдан ишеним кат) өтүнүчүнө ылайык, документ кайрылган мамлекеттик органдын өкүлүнө же болбосо жаранга берилиши мүмкүн. Мындай учурда иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчү тарабынан документтерди кагаз жүзүндө берүү журналында төмөнкүдөй жазуулар жүргүзүлөт: чыгыш документтин каттоо номери; даректелүүчүнүн аталышы; документти алган адамдын фамилиясы, аты-жөнү жана колу.
А4 форматындагы кагазда кол коюлган тиркемелери менен катталган чыгыш документ маселени чечкенден кийин дароо архивдик ишке жиберилет.
101. Архивдик көктөмөлөр иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнүн шкафтарында, аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчүнүн кабинетинин шкафтарында көктөмөлөрдүн номенклатурасына ылайык сакталууга тийиш жана жылдын аягы боюнча архивариус тарабынан мукабалоого даярдалат. Өткөн жылдагы көктөмөлөрдү мукабалоо жыл сайын I кварталда жүргүзүлөт.
102. Кызматкерлерге иш үчүн документтерди жана көктөмөлөрдү берүү, ошондой эле аларды кабыл алуу архивариус тарабынан датасын, кызматкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, документтин чыгыш номерин же көктөмөнүн  номерин көрсөтүү менен атайын журналда кол койдуруу астында жүргүзүлөт, андан кийин электрондук журналга бул жөнүндө тийиштүү белгилер киргизилет. Документтер жана көктөмөлөр бир айдан көп эмес мөөнөткө берилет.
103. Борбордук аппаратта контролдук документтерди аткаруунун жыйынтыгы боюнча иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү ар бир айдын 1-күнүнө карата министрге, статс-катчыга, министрдин орун басарларына маалымат берет, ал эми аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдө иш кагаздарды жүргүзүүчүлөр аткаруучулук тартип боюнча ар айлык маалыматты жетекчилерге жана алардын орун басарларына беришет.
Аталган маалымат тартип комиссиясынын кезектеги отурумунда аткаруучулук тартипти бузган кызматчыга карата тартиптик жаза колдонуу же колдонбоо жөнүндө (күнөө жок болгон учурда) чечим кабыл алуу үчүн каралат.
104. Аймактык, ведомстволук бөлүнүштөр ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5-күнүнө чейин борбордук аппаратка иштин жыйынтыктары жөнүндө отчетторду жөнөтүшөт:
- аткаруучулук тартип боюнча – иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмүнө;
- кадр маселелери, кызматтык иликтөөлөр, кызматкерлерге карата кабыл алынган тартиптик чаралар боюнча – АРББ (өздүк ишке кошуу үчүн);
- башка маселелер боюнча – тейлеген түзүмдүк бөлүнүштөргө.
105. Аткаруучулук тартиптин жыйынтыктары жөнүндө отчеттор Министрликтин коллегиясында, ошондой эле министр, ал жок болгон учурда – министрдин милдетин аткаруучу, ал эми аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдө – алардын жетекчилери тарабынан өткөрүлгөн аппараттык кеңешмелерде угулат.
106. Министрликтин иш кагаздары мамлекеттик тилде, ушул Регламентте каралган учурларда расмий тилде да жүргүзүлөт. Иш кагаздарды мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүүдө мамлекеттик тилдеги документтер түп нуска болуп эсептелет.
 
11. Министрликтин кызматкерлери тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү тартиби
 
107. Министрликтин кызматкерлери тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди өткөрүп берүү, баалоо, эсепке алуу, сактоо жана сатып алуу эрежелери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 7-августундагы № 362 “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу” токтому менен жөнгө салынат.
108. Министрликтин кызматкерлери протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди финансы-чарбачылык иш үчүн жооптуу борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүшүнө (мындан ары ФЧБ) жогоруда аталган токтом менен бекитилген формага ылайык кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча белектерди өткөрүп берет.
109. ФЧБ алынган белектерди эсепке алууну жана сактоону камсыздайт. Айрым белектер сувенирдик стендге жайгаштырылышы мүмкүн.
 
12. Эл аралык ишти жүзөгө ашыруу тартиби
                                                
110. “Эл аралык иш-чаралар” деген түшүнүк Министрликтин жетекчилигинин/кызматкерлеринин жана мамлекеттик органдардын, чет өлкөлүк мамлекеттердин дипломатиялык корпусунун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлгөн кандай болбосун иш-чаралар  (жолугушуулар, сүйлөшүүлөр, документтерге кол коюу, окутуучу иш-чаралар, конференциялар жана у.с.) билдирилет.
111. Түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөр жыл сайын 15-декабрга чейин жана квартал сайын кварталдын акыркы айынын 25-чейин эл аралык кызматташуу үчүн жооптуу борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүшүнө (мындан              ары ЭАКБ) 2-тиркемеге ылайык эл аралык кызматташуу чөйрөсүндө Министрликтин ишинин жылдык, кварталдык пландарына сунуштарды жана 3-тиркемеге ылайык эл аралык иш жөнүндө кварталдык отчетту жиберет.
ЭАКБ киргизилген сунуштардын негизинде Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине 25-декабрга чейин (жылдык пландарды) жана кийинки кварталдык отчеттук айдын 5-чейин (кварталдык пландарды, отчетторду) жиберилген эл аралык кызматташуу чөйрөсүндө Министрликтин ишинин жылдык жана кварталдык планын, ошондой эле кварталдык отчетту түзөт.
112. Эл аралык иш-чараларды өткөрүүдө, аларды өткөрүү үчүн жооптуу түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөр ЭАКБга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигин маалымдоо үчүн 4-тиркемеге ылайык маалыматтарды көрсөтүү менен өткөрүү датасына 25 календардык күн калганда жиберет.
Эгерде эл аралык иш-чаралардын жүрүшүндө чыгып сүйлөөлөр, баяндамалар пландалса, маалыматка алардын тексти тиркелет.
113. Эл аралык иш-чаралар үчүн жооптуу түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөр ЭАКБга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине маалыматты жиберүү үчүн эл аралык иш-чаралар аяктагандан кийин 7 календардык күн ичинде 5-тиркемеге ылайык маалыматтарды көрсөтүү менен жыйынтыгы боюнча отчетторду беришет.
114. Мамлекеттик органдардын, чет өлкөлүк мамлекеттердин дипломатиялык корпусунун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүүдө жолугушуунун катышуучуларын талкуулоонун предмети болгон маселелер компетенциясына кирген түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөр залды (стулдарды, куверттерди, бутилденген сууларды жайгаштырууну), Министрликтин жетекчилиги үчүн материалдарды даярдоону жүзөгө ашырышат.
Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча жооптуу түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүш ЭАКБга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигин кабарлоо үчүн жетишилген макулдашуулар жөнүндө маалыматты 7 календардык күн ичинде берет.
115. Алдыдагы чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларда чет өлкөгө чыга турган датага 18 календардык күн калганда иш сапарларга кете турган кызматкерлердин жетекчилери АРББга иш сапарга жиберүү жөнүндө буйруктарды даярдашы үчүн жана ЭАКБга чыгып сүйлөөлөрдүн долбоорлорун тиркөө менен маалыматты беришет, эгерде чыгып сүйлөө Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигин кабарлоо үчүн пландалса.
Чет өлкөлүк кызматтык иш сапарлардын жыйынтыгы боюнча кызматкерлер түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин колу менен, ал эми пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу – аларды тейлеген жетекчинин колу менен иш сапардан келгенден кийин 7 календардык күн ичинде ЭАКБга Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине маалыматты жиберүү үчүн отчетторду берет.
Иш сапарга жиберилген адамдар ушул пункттун биринчи жана экинчи абзацтарында аталган маалыматты берүү үчүн жеке жоопкерчиликке тартылат.
116. Министрликтин жетекчилигинин чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларында чыгып сүйлөөлөр, баяндамалар алкагында чагылдырылган маселелер компетенциясына кирген түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөр, чыгып сүйлөөлөрдүн жана баяндамалардын материалдарын, текстин даярдоону жүзөгө ашырышат жана ЭАКБга ушул Регламенттин 115-пунктунун биринчи абзацына ылайык маалыматты берип, АРББ кабарлайт.
Иш сапардын жыйынтыгы боюнча отчет ЭАКБга ушул Регламенттин                 115-пунктунун экинчи абзацына ылайык берилет.
 
13. Министрликтин иши жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо тартиби
 
117. Министрликтин иши жөнүндө маалыматка жарандардын жана юридикалык жактардын жетүү мүмкүнчүлүгү жалпы пайдалануунун маалыматтык тутумдарында, анын ичинде Министрликтин расмий сайтында (www.minjust.gov.kg) жана аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдүн расмий сайттарында жайгаштыруу жолу менен камсыз кылынат.
118. Расмий сайттарда жайгаштыруу үчүн Министрликтин иши жөнүндө маалыматтар түзүмдүк, аймактык, ведомстволук бөлүнүштөр, пресс-катчы жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу тарабынан даярдалат.
119. Сурап-билүү жана талдоо материалдарды, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоолорду басып чыгаруу жана башка ыкмалар аркылуу Министрликтин иши жөнүндө жарандарды жана юридикалык жактарды такай маалымдоо мыйзамдарга ылайык жүзөгө ашырылат.
 
14. Мамлекеттик реестрлерди жүргүзүү тартиби
 
120. Министрлик тарабынан төмөнкү мамлекеттик реестрлер жүргүзүлөт:
- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын;
- жеке нотариустардын;
- адвокаттардын;
- юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн);
- жалпыга маалымдоо каражаттарынын;
- кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын.
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор (Министрликтин ведомстволук бөлүнүшү) тарабынан квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестри жүргүзүлөт.
121. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын, жеке нотариустардын, адвокаттардын, юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн), жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын мамлекеттик реестрлери Министрликтин расмий сайтында (www.minjust.gov.kg) жайгаштырылган.
Квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестри Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун расмий сайтында(www.ukuk-jardam.gov.kg) жайгаштырылган.
122. Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестри ченемдик укуктук актылардын маалым даректерин, ошондой эле ушул актылар жөнүндө маалыматтык-маалымдама мүнөздөгү маалыматтарды камтыган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын мамлекеттик эсепке алуунун бирдиктүү тутуму болуп саналат.
Реестр кагаз жана электрондук түрдө жүргүзүлөт.
Реестрди жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын            8-декабрындагы № 743 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Нормативдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо менен аныкталган.
Реестрге мамлекеттик сырлар камтылган ченемдик укуктук актылар киргизилбейт.
Реестрди жүргүзүү мамлекеттик жана расмий тилдерде укуктук маалымат бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын мамлекеттик тилде гана кабыл алынган ченемдик укуктук актылары мамлекеттик тилде да, расмий да тилде да жүргүзүлүүчү реестрге мамлекеттик тилде гана киргизилет.
Ченемдик укуктук актылар реестрге расмий жарыяланган күндөн тартып 7 жумуш күндүн ичинде киргизилет.
Ченемдик укуктук акты реестрге киргизилгенден кийин 10 күндүк мөөнөттө ал кабыл алынган тилде (тилдерде) Укуктук маалыматтардын борборлоштурулган банкына киргизилет.
Реестрде камтылган ченемдик укуктук актыларды жайылтуу Интернет желесинин жардамы менен Министрликтин расмий сайты (www.minjust.gov.kg) аркылуу акысыз негизде жүзөгө ашырылат.
123. Жеке нотариустардын мамлекеттик реестри кагаз жана электрондук түрдө нотариат жана апостилдештирүү башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөт, ага жазуу нотариуска каттоо күбөлүгү берилгенден жана Министрликке өздүк мөөрүн бергенден кийин киргизилет.
Реестр жеке нотариустун фамилиясын, атын, атасынын атын, юридикалык дарегин, лицензия берилген датаны, лицензиянын номерин жана белгиленген тартипте даярдалган өздүк мөөрүнүн үлгүсүн камтууга тийиш. Реестрде белгиленген кандай болбосун өзгөртүүлөр бир айдын ичинде Министрликке маалымдалышы керек.
124. Адвокаттардын мамлекеттик реестри адвокатура жана укуктук пропаганда башкармалыгы тарабынан кагаз жана электрондук түрдө жүргүзүлөт, ага жазуу адвокаттан Кыргыз Республикасынын Адвокатурасына жана адвокаттык кабинетти түзүүгө кирүү жөнүндө кабарламалар алынгандан, адвокат тарабынан Министрликке мөөрү берилгенден кийин киргизилет.
Реестр адвокаттын фамилиясын, атын, атасынын атын, анын дарегин, лицензия берилген датаны, лицензиянын номерин, Адвокатурага кирүү датасын, адвокаттык мекеменин аталышын жана юридикалык дарегин, белгиленген тартипте даярдалган мөөрүнүн үлгүсүн камтууга тийиш. Реестрде белгиленген кандай болбосун өзгөртүүлөр адвокаттар тарабынан бир айдын ичинде Министрликке маалымдалышы керек.
125. Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестрин электрондук түрдө ЮЖжККБ, аймактык                          бөлүнүштөрдө – жетекчи тарабынан аныкталган кызматкерлер жүргүзөт.
Реестрге жазуу юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) каттоо (кайра каттоо) жана иш-аракетин токтотууну каттоо күнү, ошондой эле юридикалык жакты жоюу жана өзгөртүү жөнүндө кабарламаны алган күндөн тартып 7 жумуш күндүн ичинде киргизилет:
- жетекчинин, жетекчи органдын курамы;
- жайгашкан жери (юридикалык дареги);
- телефондун, факстын номери жана электрондук дареги;
- чарбалык шериктештиктин жана коомдун (акционердик коомдордон тышкары), коомдук фонддун, мекеменин жана топтолмо пенсиялык фонддун уюмдаштыруучу (катышуучу) жеке жактардын паспорттук маалыматтары же өздүгүн күбөлөндүргөн башка документинин маалыматтары;
- чарбалык шериктештиктин жана коомдун (акционердик коомдордон тышкары), коомдук фонддун, мекеменин жана топтолмо пенсиялык фонддун уюмдаштыруучу (катышуучу) юридикалык жактын каттоо маалыматтары;
- жетекчинин паспорттук маалыматтары же өздүгүн күбөлөндүргөн башка документинин маалыматтары.
126. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик реестри Министрликтин аймактык бөлүнүштөрү тарабынан кагаз жана электрондук түрдө жүргүзүлөт, ага жазуу жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо (кайра каттоо) жана ишин токтотууну каттоо күнү киргизилет.
127. Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри ЮЖжККБнын күрөөлөрдү каттоо бөлүмү тарабынан электрондук түрдө жүргүзүлөт.
Реестрге жазуу күрөө кармоочу кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди (келишим боюнча) аткаруу боюнча талап укугун каттоо, катталган күрөө кабарламасына өзгөртүүлөрдү киргизүү, катталган күрөө кабарламасын токтотуу жөнүндө арыз менен кайрылган учурдан тартып 53 мүнөттүн ичинде киргизилет.
128. Жеке нотариустардын мамлекеттик реестринде жеке нотариустардын өздүк  мөөрлөрүнүн жана адвокаттардын мамлекеттик реестринде адвокаттардын мөөрлөрүнүн оттискаларын өз убагында коюлуусу, ошондой эле Министрликтин реестрлерине өз убагында, анык жана толук жазуулар киргизилиши үчүн жооптуу бөлүнүштөрдүн жетекчилери жоопкерчиликке тартылышат.
 
15. Жарандарды кабыл алуу тартиби
 
129. Адам жана жаран укуктарын жана эркиндиктерин коргоону кыйла эффективдүү жүзөгө ашыруу максатында жана жарандардын кайрылууларын компетенциянын чегинде ыкчам чечүү үчүн Министрликте жарандарды жеке кабыл алуу жүргүзүлөт.
130. Жарандарды кабыл алуу графиги календардык жылга министрдин, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин буйруктары менен бекитилет.
131. Министр, статс-катчы жана министрдин орун басарлары тарабынан жарандарды кабыл алуу графиги борбордук аппараттын имаратынын жалпыга жеткиликтүү такталарында жайгаштырылат жана Министрликтин расмий сайтында (www.minjust.gov.kg) жарыяланат.
Аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери жана алардын орун басарлары тарабынан жарандарды кабыл алуу графиктери имараттардын стенддеринде жайгаштырылат жана расмий сайттарда жарыяланат.
132. Министрдин дарегине кайрылган жарандарды кабыл алууну уюштурууну министрдин жардамчысы жана катчысы, статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын – алардын катчылары, түзүмдүк бөлүнүштөрдүн                         жетекчилеринин – ошол бөлүнүштөрдүн иш кагаздарды жүргүзүүчүлөрү камсыз кылат.
Аймактык, ведомстволук бөлүнүштөрдө жарандарды кабыл алуу жетекчинин катчылары тарабынан уюштурулат.
Эскертүү. Башка калктуу конуштардан келген жарандарды кабыл алуу алар келген күнү жүргүзүлөт.
133. Жарандарды кабыл алуу убагында маселени чечүү мүмкүн болбогон учурда, жооп Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамына ылайык жазуу жүзүндө же электрондук байланыш аркылуу билдирилет.
134. Кабыл алып жаткан жетекчи кайрылуулардын каралышы боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн жеке жоопкерчиликке тартылат.
135. Жарандарды жеке кабыл алуу журналдары министрдин, статс-качынын, министрдин орун басарларынын катчыларында, түзүмдүк бөлүнүштөрдүн иш кагаздарды жүргүзүүчүлөрүндө, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин катчыларында болот.
Журналга төмөнкү жазуулар киргизилет: кайрылуучунун фамилиясы, аты, атасынын аты; өздүгүн күбөлөндүргөн документтин маалыматтары; оозеки кайрылуунун мазмуну; кабыл алынган чечим.
136. Министрдин жардамчысы оозеки кайрылуулардын мүнөзүн жана мазмунун талдайт, Министрликте жарандарды оозеки кабыл алуунун уюштурулушун жакшыртуу боюнча корутундуларды (серептерди) жана сунуштарды даярдайт.
137. Жарандардын кайрылуулары боюнча кабыл алынган чечимдердин аткарылышын контролдоо жүзөгө ашырылат:
- борбордук аппаратта – иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү, министрдин жардамчысы, статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын катчылары тарабынан;
- аймактык бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүүчү жана жетекчинин катчысы тарабынан;
- ведомстволук бөлүнүштөрдө – иш кагаздарды жүргүзүү бөлүмү жана жетекчинин катчысы тарабынан.
 
16. Күн тартиби
 
138. Министрликтин кызматкерлеринин эс алуусу үчүн тыныгуу жана иштин башталган жана аяктаган убактысы төмөнкүдөй белгиленген:
- иштин башталышы саат 9:00;
- эс алуу жана тамактануу үчүн тыныгуу саат 12:30-13:30 чейин;
- иштин аякташы саат 18:00, майрам алдындагы күндөрдө – саат 17:00.
139. Борбордук аппараттын кызматкерлеринин жумушка келүү жана жумуштан кетүү убактысын контролдоону уюштуруу АРББ жана түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жетекчилери тарабынан жүзөгө ашырылат.
140. Аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн кызматкерлеринин жумушка келүү жана жумуштан кетүү убактысын контролдоону уюштуруу алардын жетекчилери тарабынан жүзөгө ашырылат.
141. Министр Министрликтин иш өзгөчөлүгүн эске алуу менен иш убактысынын режимин өз алдынча белгилөөгө укуктуу.
142. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилери, пресс-катчы, ички аудитор жана коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу, ведомстволук бөлүнүштөрдүн түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилери тейлеген жетекчилеринин уруксаты менен, кызматкерлер – түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин жана тейлеген жетекчилердин уруксаты менен кызматтык иштер боюнча жумуш ордунда жок болушу мүмкүн. Негиздүү себептер боюнча жумуш ордунда болбогондугу жөнүндө белги АРББ, ал эми ведомстволук                  бөлүнүштөрдө – кадрлар бөлүмүндө болгон журналда жүргүзүлөт.
143. Аймактык бөлүнүштөрдүн кызматкерлери алардын жетекчилеринин уруксаты менен кызматтык иштер боюнча жумуш ордунда жок болушу мүмкүн.
144. Аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилери жумуш ордунда жок болуунун себептери жөнүндө министрге, ал эми ал жок учурда министрдин милдетин аткаруучуга кабардар кылууга тийиш.
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Кыргыз Республикасынын
                                                                                              Юстиция министрлигинин
                                                                                              Регламентине 1-тиркеме
                                                                                             
 
к/м
 №
 
Түзүмдүк/ ведомстволук бөлүнүштүн аталышы
ЧУАнын долбоорунун аталышы
Илгерилетүүнүн баскычы
(макулдашуунун, коомдук талкуулоонун, жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүүн ж. б. датасы)
Эскертүү
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
                                                                                              Кыргыз Республикасынын
                                                                                              Юстиция министрлигинин
                                                                                              Регламентине 2-тиркеме
                                                                                             
 
_____-ЖЫЛГА (____-ЖЫЛДЫН___КВАРТАЛЫНА) ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ИШ ПЛАН
I. Эл аралык иш-чаралар
Иш-чаранын аталышы жана өткөрүү орду
Аткаруу мөөнөттөрү
Аткаруучу
Уюштуруу чу
Каржылоо
Максаттар жана милдеттер
Эскертүү
1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Долбоордук иш
2.1
Долбоордун аталышы
Ишке ашыруу мөөнөттө рү
Долбоордун статусу
Каржылоо
Максаттар жана милдеттер
Эскертүү
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Окуу иш-чаралары
3.1
Иш-чаранын аталышы жана өткөрүү орду
Ишке ашыруу мөөнөттө рү
Каты шуучу лар
Уюштуруучу
Каржылоо
Максат тар жана милдет тер
Эскертүү
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Тышкы саясий демилгелер
4.1
Демилгенин аталышы
Аткаруу мөөнөттөрү
Аткаруучу
Негиздеме
Эскертүү
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                              Кыргыз Республикасынын
                                                                                              Юстиция министрлигинин
                                                                                              Регламентине 3-тиркеме
 
_____-ЖЫЛГА (____-ЖЫЛДЫН____КВАРТАЛЫНА) ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ИШ ПЛАНДЫ ИШКЕ АШЫРУУ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
 
I. Эл аралык иш-чаралар
Иш-чаранын аталышы жана өткөрүү орду
Өткөрүү датасы
Катышуу чулар
Уюштуруу чу
Каржылоо
Өткөрүлдү/ өткөрүлгөн жок
Жетишилген жыйынтык/
Эскертүү
1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Долбоордук иш
Долбоордун аталышы
Ишке ашыруу мөөнөттөрү
Долбоордун статусу
Каржылоо
Ишке ашыруу даражасы
Эскертүү
2.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Окуу иш-чаралары
Иш-чаранын аталышы жана өткөрүү орду
Өткөрүү датасы
Катышуу чулар
Уюштуруу чу
Каржылоо
Жетишилген жыйынтык
Эскертүү
3.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Тышкы саясий демилгелер
Демилгенин аталышы
Ишке ашыруу мөөнөттөрү
Аткаруучу
Негиздеме
Иштеп чыгуу даражасы
Эскертүү
4.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Кыргыз Республикасынын
                                                                                              Юстиция министрлигинин
                                                                                              Регламентине 4-тиркеме
                                                                                             
 
Алдыда боло турган чет өлкөлүк кызматтык иш сапар/эл аралык иш-чара жөнүндө маалымдоо
 
_______ тартып (башталыш датасы) ________ чейин (аяктаган датасы) ________ шаарында, _________ (шаардын жана өлкөнүн аталышы) ___________ (иш-чаранын аталышы) өтөт деп маалымдайбыз.
 
Иш-чараны уюштуруучулар болуп төмөнкүлөр саналат:
1.
2.
 
Юстиция министрлигинен төмөнкү адамдардын иш-чараларга катышуусу пландаштырылат (фамилиясы, аты, атасынын аты, ээлеген кызмат орду);
1.
2.
 
Уюштуруучулар тарабынан билдирилген иш-чаралардын негизги максаттары жана милдеттери:
1.
2.
 
Юстиция министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунун максаттары жана милдеттери:
1.
2.
 
Иш-чаранын күн тартиби төмөнкү маселелерди камтыйт:
1.
2.
 
Күн тартибинин ар бир маселеси боюнча Юстиция министрлигинин позициясы төмөнкүдөй:
1.
2.
 
Күн тартибинин ар бир маселеси боюнча аталган позиция төмөнкү мамлекеттик органдар/кызмат адамдары тарабынан жактырылды (эгерде маселелер Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарынын чегинен чыкса):
1.
2.
 
Иш-чаранын жүрүшүндө төмөнкү маселелер/темалар боюнча Юстиция министрлигинин өкүлдөрүнүн чыгып сүйлөөлөрү/билдирүүлөрү пландаштырылат:
1.
2.
 
Иш-чаранын жүрүшүндө Юстиция министрлигинин өкүлдөрү тарабынан төмөнкү маселелер боюнча сунуштарды киргизүү пландаштырылат:
1.
2.
Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча төмөнкү жыйынтыктоочу документтерди (аталышы, кыскача мазмуну) кабыл алуу/кол коюу пландаштырылат:
1.
2.
 
Эл аралык (анын ичинде ведомстволор аралык) келишимдердин долбоорлору Кыргыз Республикасынын Президентинин/Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн (эгерде иш-чаранын жүрүшүндө аларга кол коюу пландалса) төмөнкү чечимдери менен жактырылды:
1.
2.
 
Жыйынтыктоочу документтер менен кыргыз тараптын төмөнкүдөй милдеттенмелери каралат:
1.
2.
 
Жыйынтыктоочу документтердин долбоорлору Кыргыз Республикасынын төмөнкү мамлекеттик органдары менен макулдашылды (эгерде маселелер Юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарынын чегинен чыкса):
1.
2.
 
Юстиция министрлигинин өкүлдөрүнүн иш-чарага катышуусунан төмөнкүдөй жыйынтыктар күтүлөт:
1.
2.
 
Катышуу боюнча чыгымдар (уюмдун аталышы) эсебинен жабылат:
1.
2.
 
Иш-чарага катышуунун жыйынтыгы боюнча отчет келгенден/аяктагандан кийин 14 календардык күндүн ичинде КР ТИМге жөнөтүлөт.
 
Тиркеме:        1. Тиешелүү материалдардын көчүрмөлөрү.
                        2. Кыргыз Республикасынын позициясынын, чыгып сүйлөөлөрдүн, билдирүүлөрдүн, сунуштардын долбоорлору.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Кыргыз Республикасынын
                                                                                              Юстиция министрлигинин
                                                                                              Регламентине 5-тиркеме
                                                                                             
 
ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК КЫЗМАТТЫК ИШ САПАРЛАРДЫН/ЭЛ АРАЛЫК ИШ-ЧАРАГА КАТЫШУУНУН/ЭЛ АРАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ӨТКӨРҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ
I.
ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
Иш-чаранын датасы жана орду
 
Иш-чаранын аталышы
 
Иш-чараны уюштуруучу (эл аралык институт учурунда, КР статусун көрсөтүү)
 
Иш-чаранын максаты жана милдеттери
 
Иш-чаранын катышуучулары (КР мамлекеттик органынан катышуучулардын фамилиясы, аты, атасынын аты, кызмат орду)
 
Жолугушуулар өткөрүлгөн адамдардын (кызмат орундарын көрсөтүү менен) тизмеси
 
Каржылоо (каржылоо булагын көрсөтүү)
 
II.
ИШ-ЧАРАНЫН АЛКАГЫНДА ЖЕТИШКЕНДИКТЕРДИ/АТКАРЫЛГАН МИЛДЕТТЕРДИ БАЯНДОО
 
III.
ИШ-ЧАРАЛАРДЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА БАШКА ТАРАПТАРДЫН ПОЗИЦИЯСЫ
 
IV.
ЖООПТУУ ОРГАНДЫ, ЖАКТЫ КӨРСӨТҮҮ МЕНЕН МЫНДАН АРКЫ                               ИШ-АРАКЕТТЕР БОЮНЧА КЫСКАЧА СУНУШТООЛОР
 
V.
ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ЖЕКЕ БААЛОО (эксперттердин деңгээлинде семинарларга, окуу программаларга, расмий эмес жолугушууларга жана башка иш-чараларга тиешелүү)
Канааттандырардык эмес
Канааттандырардык
Жакшы
Эң жакшы
 
VI.
ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ (документтер бар болсо, отчетко көчүрмөлөрү тиркелет)
 
VII.
КОШУМЧА МААЛЫМАТ (бар болсо)
 
Даярдаган (фамилиясы, аты, атасынын аты, кызмат орду, орган):
 
Датасы.
Байланыш маалымат:
 
Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.gifd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpgbab0e6c85958b4d3b4e8755d2928c73520200416053658.jpg3e5e646a291fbe33878be64667ad7f6320190328065104.jpg78277ff9494b6ec7ac6f10db7a7ff42520210922104929.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы