23 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгы


Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгы жөнүндө

ЖОБО

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Ош облусунун жана Ош шаарынын башкармалыгы (мындан ары – Башкармалык) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары – Юстиция министрлиги) иштин көрсөтүлгөн чөйрөсүндө ченемдик укуктук жөнгө салуу тармагында мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча функцияларын камсыз кылган жана жүргүзгөн, ошондой эле адам жана жаран укуктарын жана эркиндиктерин коргогон аймактык бөлүнүшү болуп эсептелет.

2. Башкармалык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон жана мыйзамда аныкталган тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 токтому менен бекитилген  Юстиция министрлиги жөнүндө Жобону, Юстиция министрлигинин  чечимдерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Башкармалык өз ишин түздөн-түз Юстиция министрлигинин жетекчилиги алдында жүргүзөт.

4. Башкармалыктын ыйгарым укуктар чөйрөсү Ош облусунун жаша Ош шаарынын аймагы менен чектелет.

5. Башкармалык юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын гербинин сүрөтү, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы, банк мекемелериндеги эсептешүү жана башка эсептери түшүрүлгөн мөөрүнө ээ.

6. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Ленин көчөсү, № 306.

 

II. Башкармалыктын милдеттери жана функциялары

 

7. Башкармалыктын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • укуктук реформаларды практикалык ишке ашыруу боюнча иштин координацияланышын камсыз кылуу;
 • мамлекеттик нотариат кеңселеринин ишин уюштуруучулук жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу;
 • мамлекеттик нотариалдык кеңселеринин ишин уюштурулушун жана мамлекеттик нотариустары тарабынан эмгек тартибинин сакталышын контролдоо;
 • берилген ыйгарым укуктардын чегинде юридикалык жактарды каттоо жол-жоболорун камсыз кылуу;
 • юридикалык жактардын жана жарандардын укуктук маалыматтарынын жеткиликтүүлүгүн уюштуруу;
 • тиешелүү аймакта укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды  уюштуруу;
 • мамлекеттик органдардын аймактык бөлүнүштөрүн укуктук пропагандалоо боюнча иштерин координациялоо;
 • өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде адам жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз кылуу.

8. Коюлган милдеттерге жетишүү үчүн Башкармалык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт;
 • укуктук пропаганда, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарын, өкмөттүк эмес уюмдарды жана башка субъекттерди тартуу менен иш-чараларды уюштурат;
 • укуктук пропаганда маселелери боюнча мамлекеттик органдардын аймактык бөлүнүштөрүнө методикалык жардам көрсөтөт жана координациялайт;
 • юридикалык жактардын жана жарандардын укуктук маалыматтарынын жеткиликтүүлүгүн уюштурат;
 • жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актылары келип түшкөн күнү алардын  көчүрмөлөрүн Юстиция министрлигине жөнөтүү жолу менен Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик тизмесин түзүүгө катышат;
 • ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу маселелери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына көмөктөшөт;
 • адвокаттардын жана мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүшкөн адвокаттардын ишин координациялайт;
 • мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүшкөн адвокаттарга эмгек акы төлөөнү уюштурат;
 • мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүшкөн адвокаттардын иши жөнүндө Юстиция министрлигине отчет берет;
 • жарды жашаган жарандарга юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Борбордун ишин уюштурат;
 • мыйзамдуулукту бекемдөө, жарандардын жана юридикалык жактардын  укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселелери боюнча укук коргоо жана башка органдар менен өз ара иштешет;
 • өз ыйгарым укуктарынын чегинде адамдардын жана юридикалык жактардын укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулгандыгы жөнүндө даттанууларын, арыздарын, каттарын карайт;
 • Юридикалык жактардын, филиалдарынын (өкүлчүлүктөрүнүн) мамлекеттик бирдиктүү тизмесин жүргүзөт.
 • юридикалык жактарды жана филиалдарын, (өкүлчүлүктөрүн) жана Ош шаарынын, облустун аймагында түзүлө турган жана продукциясы облустун районунун жана шаарынын, бир нече районунун (шаарларынын), ошондой эле ишкананын же уюмдун аймагында таркатуу үчүн багытталган жалпыга маалымдоо каражаттарын мамлекеттик каттоону, кайра каттоону жана ишинин токтотулганын каттоону жүргүзөт;
 • катталган, кайра катталган жана иши токтотулган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Юстиция министрлигине маалыматты өз убагында берип турат;
 • жеке нотариалдык кеңселердин жайларынын коюлган талаптарга ылайык келиши боюнча корутунду берет;
 • Юстиция министрлигине мамлекеттик нотариалдык кеңселердин аткарылган нотариалдык иш-аракеттери боюнча жыйынтык отчет берет;
 • өз ыйгарым укуктарынын чегинде жана мыйзамда каралган тартипте текшерүү-ревизиялоо ишин жүргүзөт;
 • Башкармалыкта статистикалык, бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту уюштурат, өздөрүн камсыздандырууга чыгымдар боюнча пландардын долбоорлорун түзөт;
 • так отчеттуулуктагы бланктардын сакталышын, пайдаланылышын жана эсебинин алынышын, алардын сарпталышы жөнүндө Юстиция министрлигине отчет өз убагында берилишин контролдойт;
 • Башкармалыктын иш жана иш-чаралар пландарына ылайык, жарым жылдык жана жылдык аткарылган иш жөнүндө, ошондой эле аткаруу тартиби боюнча маалыматты Юстиция министрлигине берет;
 • мыйзамдарга ылайык архив документтерин комплектөө, сактоо, эсебин алуу жана пайдалануу боюнча иш жүргүзөт;
 • ошондой эле Юстиция министрлиги тарабынан өзүнө жүктөлгөн башка функцияларды да аткарат.

 

III. Башкармалыктын укуктары

 

9. Башкармалык өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу максатында төмөнкүдөй укуктарга ээ:

 • Юстиция министрлигинин тапшырмасы боюнча нотариустарга жана адвокаттарга карата кызматтык териштирүүлөрдү жүргүзүү;
 • өткөрүлгөн кызматтык териштирүүлөрдүн натыйжалары боюнча нотариустар жана адвокаттар тарабынан мыйзам бузуулар аныкталган учурда Юстиция министрлигинин алдындагы тиешелүү квалификациялык комиссияларга сунуштар киргизүү;
 • тиешелүү тартипте Башкармалыктын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү;
 • өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде методикалык жетекчилик кылуу;
 • өз ыйгарым укуктарынын чегинде мамлекеттик органдардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын, мекемелердин жана уюмдардын кызмат адамдарынан зарыл маалыматтарды, документтерди, материалдарды, статистикалык жана башка маалыматтарды сурап алуу;
 • тиешелүү тартипте иштин жүрүшүндө келип чыккан маселелерди териштириш үчүн башка мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адистерин тартуу;
 • өз ыйгарым укуктарыны чегинде буйруктарды чыгаруу;
 • мыйзамдарда каралган башка укуктарды жүргүзүү.

 

IV. Башкармалыктын түзүмү жана штаты

 

10. Башкармалыктын түзүмү жана штаттык саны Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

 

V. Башкармалыктын кызматкерлери

 

11. Башкармалыктын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн тартипте кызматка дайындалган жана бошотулган жана өз функцияларын ушул Жобого жана Башкармалыктын кызматкерлеринин кызматтык нускамаларына ылайык жүргүзгөн жогорку билимдүү мамлекеттик кызматчы болуп саналат.

12. Башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар жана жеке адамдар менен өз ара мамиле түзүүдө Башкармалыктын кызматкерлери Башкармалыктын өкүлдөрү болуп саналышат.

 

VI. Башкармалыктын жетекчилиги

 

13. Башкармалыкты анын начальниги жетектейт.

14. Начальниги бүткүл ишин жетектейт жана Юстиция министрлигинин жетекчилиги, башка мамлекеттик органдар, юридикалык жактар жана жеке адамдар менен мамиле түзүүдө Башкармалыктын атынан чыгат;

15. Башкармалыктын начальниги Башкармалыкка жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, эмгек жана аткаруу тартибинин абалы, ошондой эле гендердик тең салмактуулукту эске албастан Башкармалыктын кызматкерлеринин ортосундагы милдеттердин бөлүштүрүлүшү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

16. Башкармалыктын начальниги жок учурда анын милдетин Башкармалыктын начальнигинин орун басары аткарат.

17. Начальниги Ош шаарынан жана Ош облусунун аймагынан Юстиция министринин уруксаты менен гана тышкары чыга алат.

 

VII. Башкармалыктын коллегиясы

 

18. Башкармалыкта 3-5 адамдан турган коллегия түзүлөт. Кызматы боюнча Башкармалыктын начальниги коллегиянын мүчөсү болуп саналат. Коллегиянын калган мүчөлөрүн Башкармалыктын начальнигинин сунуштамасы боюнча Юстиция министри бекитет.

Башкармалыктын коллегиясы Башкармалыктын ишине тиешелүү маселелерди карайт.

Коллегиянын чечимдери токтом түрүндө кабыл алынат жана Башкармалыктын буйругу менен жүзөгө ашырылат.

Коллегиянын иш тартиби Башкармалыктын начальниги тарабынан бекитилген регламент аркылуу аныкталат.

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы