12 Бештин айы, 2017
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Юстиция министрлиги
Кыргыз Республикасынын
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер!

Урматтоо менен, Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Уран Ахметов

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дб-Иш, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү башкармалыгы


2016-жылдын «___»_________№ ____

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

буйругуна 1-тиркеме

 

 

ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү башкармалыгы жөнүндө Жобо

 

I.Жалпы жоболор

1. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизалоо боюнча башкармалык (мындан ары – Башкармалык) ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууну, архив иши, маалыматташтыруу, калкты жана автотранспорт каражаттары жана алардын чиркегичтери, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актылары, ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгууну, ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоону, улуттук мыйзамдарга эл аралык ченемдерди киргизүүнү, мыйзам долбоорлорун укуктук, укук коргоо, коррупцияга каршы жана гендердик эксперзизалоону, элдик мыйзам чыгаруу демилгеси укугун жүзѳгѳ ашыруу үчүн демилгечи топту жана иштелип чыккан мыйзам долбоорун каттоону, ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун экспертизасын адистештирилген түрлөрүн жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жеке жана юридикалык жактарды аккредитациялоону жүргүзүүнү, ошондой эле Ѳкмѳткѳ баш ийген мамлекеттик органдардын мыйзам долбоорлоо ишин координациялоону жүргүзгѳн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары – Юстиция министрлиги) борбордук аппаратынын  түзүмдүк бѳлүкчөсү болуп эсептелет.

2. Башкармалык ѳз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнѳ кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Юстиция министрлигинин чечимдерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Башкармалык ѳз ишин Башкармалыктын компетенциясына кирген маселелер боюнча Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын башка түзүмдүк бѳлүкчѳлѳрү, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү жана мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта жүргүзѳт.

4. Башкармалык ѳз ишин Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин тейлеген орун басарынын жетекчилиги алдында жүргүзөт.

II.      Башкармалыктын милдеттери жана функциялары

5. Башкармалыктын милдеттери болуп тѳмѳнкүлѳр саналат:

 • жарандардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ѳз ыйгарым укуктарынын чегинде камсыз кылуу;
  • архив иши, маалыматташтыруу, калкты жана автотранспорт каражаттары жана алардын чиркегичтери, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды, жарандык абалдын актылары, ошондой эле кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү;
  • ар кыл деңгээлдеги ченемдик укуктук актылар ортосундагы карама-каршылыктарды жоюу максатында мыйзамдарды ѳркүндѳтүү;
  • ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана аларды белгиленген тартипте кабыл алуу боюнча Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын, ошондой эле Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бѳлүкчөлөрүнүн ишин координациялоону камсыз кылуу;
  • Юстиция министрлигинин алдындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин координациялоо;
  • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин координациялоо;
  • Ѳкмѳткѳ баш ийген мамлекеттик органдары тарабынан мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарынын аткарылышын контролдоо;
  • Ѳкмѳткѳ баш ийген мамлекеттик органдардын мыйзам долбоорлоо иштеринин уюштурулушун ѳркүндѳтүү;
  • Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын юридикалык кызматтарына ченемдик укуктук жөнгө салуу маселелери боюнча методикалык жардам көрсөтүү;
  • ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жеке адамдарды жана юридикалык жактарды аккредиттөө.

6. Башкармалык алдына коюлган милдеттерге жетишүү үчүн тѳмѳнкүдѳй функцияларды аткарат:

 • Юстиция министрлигинин ишинин натыйжалуулугуна баалоо жүргүзөт;
 • мыйзам долбоорлорун даярдоо жана аларды белгиленген тартипте кабыл алуу боюнча Ѳкмѳткѳ баш ийген мамлекеттик органдардын мыйзам долбоорлоо ишин координациялоо боюнча иш- чараларды жүргүзөт;
 • Ѳкмѳткѳ баш ийген мамлекеттик органдардын сунуштарынын негизинде Ѳкмѳттүн мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарын түзѳт жана жалпылайт, аларды белгиленген тартипте Ѳкмѳткѳ бекитүүгѳ киргизет, ошондой эле алардын аткарылышын контролдойт;
 • Жогорку Кеңеш менен ѳз ара эриш-аркак иштешүү боюнча иш алып барат, Ѳкмѳт тарабынан мыйзам чыгаруу демилгечиси катары киргизилген жана Юстиция министрлиги расмий ѳкүлү болуп эсептелген ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун ѳтүшүн, ошондой эле алардын кабыл алынышын камсыз кылуу максатында анын ишине катышат;
 • Юстиция министрлиги жооптуу аткаруучу болгон учурда, Президенттин каршы пикирлери боюнча алардын Жогорку Кеңеш тарабынан каралышы боюнча иш жүргүзѳт;
 • Юстиция министрлигинин алдындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин уюштуруу-методикалык жактан камсыз кылууну анын ишин координациялоо жолу менен ишке ашырат;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин уюштуруу-методикалык жактан камсыз кылууну ишке ашырат;
 • калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоонун бирдиктүү системасын өнүктүрүү жана анын натыйжалуу иштешине, ошондой эле  мамлекеттик маалыматтык-каттоо ресурстарынын иштешине багытталган сунуштарды иштеп чыгат;
 • автотранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, атайын технологиялык машиналарды, айдоочулук курамды каттоо маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат;
 • кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат;
 • иш кагаздарды жүргүзүүнү уюштуруу жана архив ишин жүргүзүү маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгат;
 • жер ресурстарын башкаруу жана жер мамилелерин жөнгө салуу маселелери боюнча, ошондой эле жоготуулардын ордун толтуруу ченемдерин, мамлекеттик жерлерди пайдалануу жана жерлерди бир категориядан башка категорияга которуу тартибин, ошондой эле  мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнү өркүндөтүү маселелери боюнча, сунуштарды иштеп чыгат;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы карама-каршылыктарды жана боштуктарды жоюуга багытталган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат;
 • элдик мыйзам чыгаруу демилгеси укугун ишке ашыруу үчүн демилге кылынган Мыйзам долбоорун жана демилгечи топту каттоону жүргүзөт;
 • мыйзам долбоорлорун укуктук, укук коргоо, коррупцияга каршы жана гендердик экспертизалардан ѳткѳрѳт;
 • ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна адистештирилген түрдөгү экспертизаларды (укуктук, укук коргоо, гендердик коррупцияга каршы жана экологиялык) жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жеке адамдарды жана юридикалык жактарды аккредиттөө жүргүзөт.
 • белгиленген тартипте укуктук маселелер боюнча эл аралык байланышты түзѳт жана ѳнүктүрѳт;
 • Башкармалыктын ыйгарым укуктарынын чегинде административдик укук бузуулар боюнча иштерди карайт;
 • мамлекеттик органдардын юридикалык кызматтарына ченемдик укуктук жөнгө салуу маселелери боюнча методикалык жардам көрсөтөт, анын ичинде, методикалык материалдарды даярдоо, окутуу семинарларын өткөрүү жолу менен.
 • Жогорку Кеңештин  депутаттарынын каттарына жана суроо-талаптарына жоопторду даярдайт;
 • Президенттин Аппаратынын жана Ѳкмѳттүн Аппаратынын тапшырмаларын аткарат;
 • Башкармалыктын компетенциясына кирген маселелер боюнча жеке адамдардын жана юридикалык жактардын арыздарын жана кайрылууларын карайт;
 • сот органдарында Ѳкмѳттүн жана Юстиция министрлигинин кызыкчылыктарын кѳздѳйт.

III.        Башкармалыктын укуктары

7. Башкармалык ѳзүнѳ жүктѳлгѳн функцияларды аткаруу үчүн тѳмѳнкүлѳргѳ укуктуу:

 • мамлекеттик органдардан, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынан, илимий мекемелерден, коомдук жана эл аралык уюмдардан, башка кызыкдар адамдардан Башкармалык иштеп чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча корутундуларды алууга;
 • ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга, ошондой эле мыйзам долбоорлорун экпертизалоонун адистештирилген түрлѳрүн ѳткѳрүү үчүн кѳз карандысыз эксперттерди же мамлекеттик органдардын, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын, илимий мекемелердин, коомдук жана эл аралык уюмдардын ѳкүлдѳрүн, башка кызыкдар адамдарды белгиленген тартипте тартууга;
 • ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизалоонун адистештирилген түрлѳрүн ѳткѳрүү үчүн мыйзамдарда белгиленген тартипте эл аралык, донордук жана коомдук уюмдардын каржы каражаттарын тартууга;
 • мамлекеттик органдардын мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарынын аткарылышын контролдоого, алардан иш аракеттеринин кѳрсѳтүлгѳн тармагы боюнча мыйзамдарда белгиленген   маалыматтарды алууга;
 • ченемдик укуктук жөнгө салуу маселелери боюнча окутууну уюштуруу жолу менен Ѳкмѳткѳ баш ийген мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана уюмдардын юридикалык кызматтарына методикалык жетекчилик кылууга;
 • мамлекеттик органдардан, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынан, мекемелерден жана уюмдардан Башкармалыкка жүктѳлгѳн функцияларын аткаруу үчүн зарыл маалыматтарды, документтерди жана материалдарды сурап алууга жана алууга;
 • Башкармалыкка жүктѳлгѳн функцияларын аткаруу үчүн Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүнөн, ведомстволук жана аймактык  бѳлүнүштѳрүнѳн зарыл материалдарды жана маалыматтарды сурап алууга жана алууга;
 • Башкармалыкка жүктѳлгѳн милдеттерди жүзѳгѳ ашыруу боюнча Юстиция министрлигинин жетекчилигине сунуштарды киргизүүгѳ.

IV.   Башкармалыктын түзүмү жана штаты

8. Башкармалыктын түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

V.      Башкармалыктын кызматкерлери

9. Башкармалыктын кызматкерлери болуп юридикалык жогорку билимдүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жѳнүндѳ мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматка дайындалган жана бошотулган, жана ѳзүнүн функцияларын ушул Жобого жана Башкармалыктын кызматкерлеринин кызматтык нускамаларына ылайык жүзѳгѳ ашырган мамлекеттик кызматчылар эсептелинет.

10. Башка  мамлекеттик органдар, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар жана жеке адамдар менен ѳз ара мамиле түзүүдѳ Башкармалыктын кызматкерлери Юстиция министрлигинин ѳкүлдѳрү болушат.

11. Кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган ага жүктөлгөн кызматтык милдеттерди аткарбоо же анын күнөөсү боюнча туура эмес аткаруу үчүн тартиптик жоопкерчилигин тартат.

VI.        Башкармалыктын жетекчилиги

12. Башкармалыкты начальник жетектейт.

13. Начальник Башкармалыктын ишин жетектейт жана Юстиция министрлигинин жетекчилиги, башка органдар, юридикалык жактар жана жеке адамдар менен мамиле түзүүдѳ Башкармалыктын атынан чыгат.

14. Башкармалыктын начальниги Башкармалыкка жүктѳлгѳн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, эмгек жана аткаруу тартибинин абалы, ошондой эле гендердик тең салмактуулукту эске албастан Башкармалыктын кызматкерлеринин ортосундагы милдеттердин бөлүштүрүлүшү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

15. Башкармалыктын начальниги жок учурда анын милдетин Архивдик жана мүлккө укуктарды, калкты каттоо саясатын иштеп чыгуу жана ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча  бѳлүмдүн башчысы аткарат.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif1a006d90a40d69b9a15aeadf2ed1250720170913044422.gif

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы