23 Тогуздун айы, 2018
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Укуктук пропаганда жана СЭМБ, БККК менен иштоѳ боюнча башкармалыгы


2016-жылдын «___»_________№ ____

  Кыргыз Республикасынын

  Юстиция министрлигинин

  буйругуна 7-тиркеме

 

 

Укуктук пропаганда жана БККК, СЭМБ менен иштөө боюнча башкармалыгы жөнүндө Жобо

 

I. Жалпы жоболор

1. Укуктук пропаганда жана БККК, СЭМБ менен иштөө боюнча башкармалыгы (мындан ары – Башкармалык) укуктук пропаганда боюнча ишин уюштуруусун жана укуктук билимин жайылтуу боюнча Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнүн  ишин координациялоону жүргүзгѳн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин  (мындан ары – Юстиция министрлиги), ошондой эле Соттук экспертизалардын мамлекеттик борборунун (мындан ары – СЭМБ) жана Борбордук күрөө каттоо кеңсесинин (мындан ары – БККК) ишин координациялоо боюнча иш жүргүзгөн түзүмдүк бөлүкчөсү болуп эсептелет..

2. Башкармалык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Юстиция министрлигинин чечимдерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Башкармалык өз ишин Башкармалыктын компетенциясына кирген маселелер боюнча Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын башка түзүмдүк бөлүкчөлөрү жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү  жана мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта жүргүзөт.

4. Башкармалык өз ишин Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин жетекчилигинде жүргүзөт.

II. Башкармалыктын милдеттери жана функциялары

5. Башкармалыктын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

 • укуктун үстөмдүгүн кадырлоону камсыздандырган адамдардын пикирлерин жана көз караштарын түзүү;
 • укуктук пропаганда боюнча мамлекеттик органдардын иштерин координациялоо;
 • укуктук агартуунун методдорун жана формаларын өркүндөтүү;
 • укуктук пропагандалоону жүргүзүүсүн жана ченемдик укуктук актылардын аткарылышын мониторинги;
 • СЭМБ, БККК ишин координациялоосун жүргүзүү.

6. Башкармалык алдында коюлган милдеттерге жетишүү үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнүн укуктук пропагандалоону ишке ашыруусун координациялайт;
 • СЭМБ, БККК тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын контролдоо жүргүзөт;
 • укуктук пропаганда маселелери боюнча мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, мекемелер, менчигинин формасына карабастан уюмдар, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар менен бирге аракеттешүүнү жүргүзөт;
 • укуктук пропаганда меселелери боюнча мамлекеттик органдарга методикалык жардам көрсөтөт жана координациялайт;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрү жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү тарабынан берилген укуктук пропаганда чөйрөсүндөгү жасалган иши жөнүндө маалыматтарды жалпылайт жана анализ жүргүзөт;
 • радио-жана телеберүүлөрдө Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин чыгып сүйлөөлөрүн, ошондой эле укуктук маселелер боюнча статьяларды басылмаларда жарыялоосун, ошондой эле коомчулукту кызыктыруучу маселелер боюнча Юстиция министрлигинин расмий позициясын баяндоо менен  жалпыга маалымдоо каражаттары менен бирге аракеттешүүнү жүзөөгө ашырат;
 • укуктук пропаганда маселелери боюнча Юстиция министрлигинин кызматкерлерин даярдоо (кайра даярдоо), квалификациясын жогорулатуу, тажрыйбалык такшалуусу боюнча иш–чараларды  өткөрүүнү уюштурат;
 • укуктук пропагандага кирген маселелер боюнча эл аралык байланыштарды түзөт;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрү жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү тарабынан жүргүзүп жаткан укуктук пропагандага  кирген маселелер боюнча иш-чаралардын эффективдүүлүгүн талдоону жана баалоону   жүргүзөт;
 • укуктук пропагандага маселелерине, СЭМБ жана БККК ишине тиешелүү ченемдик укуктук актылардын, Юстиция министрлигинин актыларынын долбоорлорун иштеп чыгат;
 • укуктук пропагандага боюнча маселелерине, СЭМБ жана БККК ишине тиешелүү ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча корутундуларды берүү маселеси боюнча Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрү менен эриш-аркак иштешет;
 • Укуктук пропаганда жана СЭМБ, БККК менен иштөө маселелери боюнча Юстиция министрлигинин аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн кызматкерлери менен кеңешмелерди, семинарларды, тренингдерди өткөрөт;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүнө жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнө укуктук пропагандага кирген маселелер боюнча методикалык жана консультациялык-уюштуруучу жардам көрсөтөт.
 • СЭМБ жана БККК маселелери боюнча Юстиция министрлигинин ведомстволук бөлүнүштөрүнүн ишин аларга практикалык жана методикалык жактан жардам көрсөтүү менен текшерет;
 • укуктук пропаганда маселелери, СЭМБ жана БККК иштери боюнча жарандардын жана юридикалык жактардын даттанууларын, арыздарын жана сунуштарын карайт;

III. Башкармалыктын укуктары

 

7. Башкармалык өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрү жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү тарабынан Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы № 122 токтому менен бекитилген 2016-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук маданиятын жогорулатуу Концепциясына киргизилген иш-чаралардын аткарылышын контролдоо жүргүзүү, белгиленген иш чөйрөсүндө алардан маалымат алууга;
 • укуктук пропаганда боюнча иш чараларды өткөрүү үчүн мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын, илимий – изилдөө мекемелердин жана окуу жайлардын, коомдук жана эл аралык уюмдардын адистерин жана өкүлдөрүн белгиленген тартипте тартууга;
 • Юстиция министрлигинин кызматкерлерин окутуу үчүн эл аралык, донордук жана коомдук бирикмелердин каржы каражаттарын мыйзамдарда белгиленген тартипте тартууга;
 • мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардан, илимий – изилдөө мекемелерден жана окуу жайлардан, коомдук жана эл аралык уюмдардан Бөлүмгө жүктөлгөн функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл материалдарды жана маалыматтарды сурап алууга жана алууга;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүнөн жана ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнөн Бөлүмгө жүктөлгөн функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл материалдарды жана маалыматтарды сурап алууга жана алууга.

IV. Башкармалыктын түзүмү жана штаты

 

8. Башкармалыктын түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

V. Башкармалыктын кызматчылары

 

9. Башкармалыктын кызматкерлери болуп жогорку юридикалык билимдүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамы менен белгиленген тартипте кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган, өзүнүн функцияларын ушул Жобого жана Бөлүмдүн  кызматкерлеринин бекитилген кызматтык нускамаларына ылайык жүзөгө ашырган мамлекеттик кызматчылар эсептелинет.

10. Башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, юридикалык жана жеке жактар менен өз ара мамиле түзүүдө Башкармалыктын кызматкерлери Юстиция министрлигинин өкүлдөрү болушат.

11. Кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган ага жүктөлгөн кызматтык милдеттерди аткарбоо же анын күнөөсү боюнча туура эмес аткаруу үчүн тартиптик жоопкерчилигин тартат.

VI. Башкармалыктын жетекчилиги

12. Башкармалыкты начальник жетектейт.

13. Начальник Башкармалык ишин жетектейт жана Юстиция министрлигинин жетекчилиги, башка мамлекеттик органдар, юридикалык жана жеке адамдар менен мамиле түзүүдѳ Башкармалыктын атынан чыгат.

14. Башкармалыктын начальниги Башкармалыкка жүктѳлгѳн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, эмгек жана аткаруу тартибинин абалы, ошондой эле гендердик тең салмактуулукту эске албастан Башкармалыктын кызматкерлеринин ортосундагы милдеттердин бөлүштүрүлүшү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

15. Бөлүмдүн башчысы жок учурда анын милдеттерин убактылуу Башкармалыктын  башкы адиси аткарат.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугу?уз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу ?ч?н кайда кайрылса?ыз болот?

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция Министрилигинин буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы