21 Чын куран, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Укуктук пропаганда жана маалымат башкармалыгы


2016-жылдын «___»_________№ ____

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

буйругуна 8-тиркеме

 

Укуктук маалымат башкармалыгы жөнүндө Жобо

 

 1. 1.      Жалпы жоболор

 

1. Укуктук маалымат башкармалыгы (мындан ары – Башкармалык) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кодификациялоону жана системага салууну жүргүзүү боюнча ишин, Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрин жана Кыргыз Республикасынын Укуктук маалыматтардын борборлоштурулган банкын жүргүзүү боюнча ишин координациялаган, ошондой эле сервердик жана компьютердик жабдууларын техникалык жактан коштогон Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары – Юстиция министрлиги) борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөсү болуп саналат.

2. Башкармалык өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Юстиция министрлигинин чечимдерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Башкармалык өз ишин Башкармалыктын компетенциясына кирген маселелер боюнча Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрү, ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрү жана мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта жүргүзөт.

4. Башкармалык өз ишин Юстиция министрлигинин статс-катчысынын жетекчилигинде жүргүзөт.

2. Башкармалыктын милдеттери жана функциялары

 

5. Башкармалыктын милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын кодификациялоо жана системага салуу;
 • Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзүү;
 • Кыргыз Республикасынын Укуктук маалыматтардын борборлоштурулган банкын жүргүзүү;
 • мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жарандарга жана юридикалык жактарга Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө маалыматтарды берүү;
 • Юстиция министрлигинин веб-сайтына маалыматтык жардам көрсөтүү;
 • укуктук маалыматка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарынын, жарандардын жана юридикалык жактардын Юстиция министрлигинин веб-сайты аркылуу кирүү мүмкүндүгүн уюштуруу;
 • Юстиция министрлигинин кызматчыларын ченемдик укуктук актылар менен камсыздоо;
 • сервердик жана компьютердик жабдууларын техникалык жактан коштоо.

6. Башкармалыктын алдына коюлган милдеттерге жетишүү үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын кодификациялоо жана системага салуу боюнча ишин жүргүзөт;
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын кагаз жана электрондук түрлөрүндө контролдук абалында кармайт;
 • Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрин жүргүзөт;
 • Кыргыз Республикасынын Укуктук маалыматтардын борборлоштурулган банкын түзөт;
 • Юстиция министрлигинин веб-сайтын жүргүзүү боюнча ишин жүзөгө ашырат;
 • Кыргыз Республикасынын Укуктук маалыматтардын борборлоштурулган банкынан кызыкдар жеке жана юридикалык жактарга маалымат берет;
 • жеке жана юридикалык жактардын каттарына жана сурамдарына жооп даярдоону жүзөгө ашырат;
 • Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын жыйнактарын ККМБнын катышуучу-мамлекеттеринин юстиция министрликтерине жиберет;
 • Облустук, Чүй-Бишкек юстиция башкармалыктарына жана Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгына кодификациялоо маселелери боюнча практикалык жана методикалык жардам көрсөтөт;
 • сервердик жана компьютердик жабдууларын техникалык жактан коштоо боюнча иш жүргүзөт;
 • маалыматтык ресурстарды түзүүгө багытталган программалык камсыздоону сактайт.
 •  
 1. 3.      Башкармалыктын укуктары

 

7. Башкармалык өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

 • мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, илимий мекемелерден, коомдук жана эл аралык уюмдардан, башка кызыкдар адамдардан Башкармалык даярдаган ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна корутунду алууга;
 • Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмчөлөрүнөн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдардын актыларын сурап алууга;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнөн, ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрүнөн министрликтин веб-сайтына жайгаштыруу үчүн жаңылыктарды жана укуктук маалыматтарды сурап алууга;
 • Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмчөлөрүнөн кодификация боюнча ишинин белгиленген тартибин аткаруусун текшерүү жүргүзүүгө, контролдоо жүргүзүүгө;
 • ККМБнын катышуучу-мамлекеттеринен укуктук маалыматтарды алмашуу тартибинде алардын ченемдик укуктук актыларын сурап алууга жана алууга;
 • Юстиция министрлигинин кызматкерлерин окутуу үчүн эл аралык, донордук жана коомдук бирикмелердин каржы акчаларын мыйзамдарда белгиленген тартипте тартууга;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнөн, ведомстволук жана аймактык бөлүмчөлөрүнөн Башкармалыкка жүктөлгөн функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл материалдарды жана маалыматтарды сурап алууга жана алууга.

 

 

4. Башкармалыктын түзүмү жана штаты

 

8. Башкармалыктын түзүмү жана штаттык саны Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

5. Башкармалыктын кызматкерлери

 

9. Башкармалыктын кызматкерлери болуп жогорку юридикалык жана/же маалыматтык-технологиялык билимдүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамы менен белгиленген тартипте кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган, өзүнүн функцияларын ушул Жобого жана Башкармалыктын  кызматкерлеринин бекитилген кызматтык нускамаларына ылайык жүзөгө ашырган мамлекеттик кызматчылар эсептелинет.

10. Башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, юридикалык жана жеке адамдар менен өз ара мамиле түзүүдө Башкармалыктын  кызматкерлери Юстиция министрлигинин өкүлдөрү болушат.

11. Кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган ага жүктөлгөн кызматтык милдеттерди аткарбоо же анын күнөөсү боюнча туура эмес аткаруу үчүн тартиптик жоопкерчилигин тартат.

6. Башкармалыкты жетектөө

 

12. Башкармалыкты начальниги жетектейт.

13. Начальник Башкармалыктын ишине жетекчилик кылат жана анын атынан Юстиция министрлигинин жетекчилиги, башка мамлекеттик органдар, юридикалык жактар жана жеке адамдар алдында чыгат.

14. Башкармалыктын начальниги жүктөгөн милдеттеринин жана иштердин аткарылышы, эмгек жана аткаруучулук тартибинин абалы, ошондой эле гендердик теӊ салмактуулукту эске албастан Башкармалыктын кызматкерлеринин ортосундагы милдеттердин бөлүштүрүлүшү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

15. Начальник жок болгон учурда анын милдеттерин убактылуу Башкармалыктын башкы адиси аткарат.

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

Мамлекеттик жыйымдын өлчөмдөрү

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссиясынын курамы

Жеке нотариустардын реестри

Мамлекеттик нотариустардын реестри

Насыя бүтүмдөрүн күбөлөндүрүүдө төмөндөтүлгөн баада кызмат көрсөтүүчү жеке нотариустардын тизмеси

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын ишмердилүүгүн текшерүү боюнча 2023-жылга План

Мурас иштерин жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу жеке нотариустардын тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган ченемдик укуктук актылары

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясы жөнүндө

Жеке нотариалдык иш жүргүзүүгө укук берген лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө

Нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер жактар үчүн экзамендин суроолорунун тизмеси

Нотариалдык ишти жөнгө салган локалдык актылар


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы