23 Yчтүн айы, 2018
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Юстиция министрлиги
Кыргыз Республикасынын
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер!

Урматтоо менен, Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Уран Ахметов

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дб-Иш, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Уюштуруучулукту камсыздоо башкармалыгы жөнүндө


2016-жылдын «___»_________№ ____

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

буйругуна 6-тиркеме

 

Уюштуруучулукту камсыздоо башкармалыгы жөнүндө

Жобо

I. Жалпы жоболор

 

1. Уюштуруучулукту камсыздоо башкармалыгы (мындан ары – Башкармалык) Кыргыз Республикасынын  Юстиция министрлигинин (мындан ары – Юстиция министрлиги, министрлик) максаттарына жана милдеттерине жетүү боюнча ишин уюштуруучулук камсыздоону жүзөгө ашырган борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүшү болуп саналат.

 

2. Өз ишинде Башкармалык Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республиксынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул жобону жетекчиликке алат.

3. Башкармалык өзүнүн ишин борбордук аппараттын  башка түзүмдүк бөлүнүштөрү, Юстиция министрлигинин ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү жана башкармалыктын компетенциясына кирген, маселелер боюнча мамлекеттик органдар   менен тыгыз байланышта жүзөгө ашырат.

4. Башкармалык өзүнүн ишин Юстиция министрлигинин статс-катчысынын жетекчилигинде жүргүзөт.

 

 

 

II. Башкармалыктын милдеттери жана функциялары

 

5. Башкармалыктын милдеттери болуп саналат:

 • Өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында  жарандардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыздоо;
 • Юстиция министрлигинин, анын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн, кызматкерлердин ишинин эффективдүүлүгүнө баа берүү;
 • Мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;
 • Юстиция министрлигинин ишинин  стратегиялык, келечектүү планын, түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жана кызматкерлердин планын иштеп чыгуу;
 • Ведомстволук, мамлекеттик, стратегиялык документтерден келип чыккан пландарды аткаруу боюнча маалыматты жалпылоо;
 • Юстиция министрлигинин коллегиясынын жана ыкчам кеӊешмелеринин ишин уюштуруу;
 • Юстиция министрлигинин жетекчилиги тарабынан кабыл алынган чечимдердин, ченемдик укуктук актылардын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын чечимдеринин, ошондой эле министрликтин кароосуна келип түшкөн документтердин, министрликтин жетекчилигинин тапшырмаларынын аткарылышына контролду уюштуруу;
 • Министрликтин борбордук аппаратында, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүндө иш кагаздарын жүргүзүүнүн бирдиктүү тутумун камсыздоо;
 • Министрликтин   ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүндө иш кагаздарынын жүргүзүлүшүнө контролду жүзөгө ашыруу;
 • Министрликтин борбордук аппаратынын  иш кагаздары менен толук бүтүрүлгөн документтерин кабыл алуу, эсепке алуу жана сактоо, архивдик документтерди иштетүү жана берүү;

 

6. Коюлган милдеттерге жетүү үчүн башкармалык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • Юстиция министрлигинин анын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн, кызматкерлердин ишинин эффективдүүлүгүнө баа берет;
 • Юстиция министрлигинин ишин, анын ыкчам кеӊешмелерин алардын ишин координациялоо жолу аркылуу уюштуруучулук-методикалык камсыздоону жүзөгө ашырат;
 • Министрликтин, анын аймактык бөлүнүштөрүнүн коллегияларынын ишин текшерүүнү жана жалпылоону уюштурат, ошондой эле алардын ишин өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгат;
 • Башкармалыктын маселелерин козгогон ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;
 • Мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү тутумдун өнүгүүсүнө жана эффективдүү иштешине багытталган сунуштарды иштеп чыгат;
 • Борбордук аппаратта, министрликтин   ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүндө иш кагаздарын жүргүзүүнүн бирдиктүү тутумун камсыздоо, ошондой эле архивдик ишти жүргүзүү маселелери боюнча  сунуштарды иштеп чыгат;
 • Башкармалыктын компетенциясынын алкагында административдик укук бузуулар боюнча иштерди карайт;
 • Аналитикалык баяндамаларды даярдайт;
 • Жогорку Кеӊештин депутаттарынын каттарына жана суроо-талаптарына жоопторду даярдайт;
 • Президенттин аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын тапшырмаларын аткарат;
 • Башкармалыктын компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактардын арыздарын жана кайрылууларын карайт;
 • Карьералык пландоо боюнча ишти жүзөгө ашырат;
 •  Кадрларды тандоону жана эсепке алууну уюштурат, кадр маселелери боюнча иш кагаздарын жүргүзөт;
 •  Кадрлардын резервин түзөт жана аны жүргүзөт;
 • Эмгек тартибин камсыз кылуу, баалоо жана конкурстарды өткөрүү менен байланышкан иштерди уюштурат;
 • Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өтөөгө байланышкан чектөөлөрдү сактоону камсыз кылат;
 • Кызматчылар тарабынан декларацияларда көрсөтүлгөн маалыматтарга алгачкы баалоо жүргүзүүнү (верификация, валидация) камсыз кылат;
 • Кадрларды окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча ишти уюштурат;
 • Кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча ишти уюштурат;
 • Кызматчыларды жүйөлөштүрүү тутумун иштеп чыгуу боюнча сунуштарды киргизет;
 • Кызматчыларды ротациялоо схемасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ишти жүзөгө ашырат;
 • Кызыкчылыктардын кагылышуусун алдын алуу, аныктоо жана чечүү боюнча чараларды жүзөгө ашырат;
 • Тейлеген иш чөйрөсүн жөндөөчү ченемдик укуктук актылардын, типтүү келишимдердин жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгат;
 • Министрликте кызматтык документтердин, каттардын жана жарандардын кайрылууларынын ыкчам өтүшүн камсыздайт;
 • Министрликте тиешелүү документтер менен иш жүргүзүүдө жашыруундук шарттамын камсыздоо боюнча чараларды жүзөгө ашырат;
 • Сот органдарында Өкмөттүн жана Юстиция министрлигинин  кызыкчылыктарын көрсөтөт.

 

III. Башкармалыктын укуктары

 • Мамлекеттик органдардан, өзүн өзү башкаруу органдардан, ишканалардан жана мекемелерден , ошондой эле, Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүнүштөрүнөн, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнөн Башкармалыкка жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн зарыл материалдарды жана маалыматтарды сурап алууга жана алууга;
 • Министрдин уюштуруучу-тескөөчү документтерин кароонун тартибинин жана мөөнөттөрүнүн сакталышына контролду жүзөгө ашырууга;
 • Уюштуруучулук камсыздоо, аткаруучулук, эмгек тартиби жана иш кагаздарын жүргүзүү маселелери боюнча министрликтин түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн ишине контролду жүзөгө ашырууга;
 • Юстиция министрлигинин жетекчилигине башкармалыкка жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу боюнча, анын ичинде министрликтин аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн ишинин уюштурулушуна пландык комплекстүү текшерүүлөрдү өткөрүү үчүн иш сапарлардын графигин түзүү боюнча сунуштарды киргизет.
 • Уюштуруучулукту камсыздоо маселелери боюнча жана башкармалыктын компетенциясына кирген башка маселелер  боюнча Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрүнө,  министрликтин   аймактык жана ведомстволук мекемелерине практикалык жана методикалык жардам көрсөтөт.

 

IV. Башкармалыктын түзүмү жана штаты

 

8. Башкармалык эки бөлүмдөн турат: персонал менен иштөө боюнча бөлүмү, аткаруучулукту контролдоо жана иш кагаздарын жүргүзүү боюнча бөлүмү;

9. Башкармалыктын түзүмү жана штаттык саны министрликтин буйругу менен бекитилет.

V. Башкармалыктын кызматкерлери

10. Башкармалыктын кызматкерлери болуп жогорку юридикалык билимдүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык  кызмат жөнүндө мыйзамы менен белгиленген тартипте кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган, өзүнүн функцияларын ушул жобого жана Башкармалыктын кызматкерлеринин бекитилген кызматтык нускамаларына ылайык жүзөгө ашырган мамлекеттик кызматчылар эсептелинет.

 

11. Башка мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жана юридикалык жана жеке адамдар менен өз ара мамиле түзүүдө Башкармалыктын кызматкерлери министрликтин өкүлдөрү болушат.

 

12. Кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган ага жүктөлгөн кызматтык милдеттерди аткарбоо же анын күнөөсү боюнча туура эмес аткаруу үчүн тартиптик жоопкерчилигин тартат.

 

VI. Башкармалыкка жетекчилик кылуу

13. Башкармалыкты начальник жетектейт.

14. Начальник Башкармалыктын ишине жетекчилик кылат жана анын атынан министрликтин жетекчилиги, башка мамлекеттик органдар, юридикалык жана жеке жактар алдында чыгат.

15.  Башкармалыктын начальниги Башкармалыктын компетенциясына кирген маселелер боюнча борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрдүн ишин жалпы координациялоо боюнча функцияларды жүзөгө ашырат.

16. Башкармалыктын начальниги Башкармалыкка жүктөлгөн милдеттердин жана иштердин аткарылышы, эмгек жана аткаруучулук тартибинин абалы, ошондой эле гендердик тең салмактуулукту эске албастан Башкармалыктын кызматкерлеринин ортосундагы милдеттердин бөлүштүрүлүшү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

17. Башкармалыктын начальниги жок болгон учурда, анын милдетин персонал менен иштөө боюнча бөлүмдүн башчысы убактылуу аткарат.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif1a006d90a40d69b9a15aeadf2ed1250720170913044422.gif

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы