30 Бугу, 2024
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Аяз Баетов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 62-62-10 (+195)

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Каржы-чарба бѳлүмү


2016-жылдын «___»_________№ ____

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрлигинин

буйругуна 9-тиркеме

 

 

Каржы-чарба бөлүмү жөнүндө Жобо

 

 1. I.                   Жалпы жоболор

 

1. Каржы-чарба бөлүмү (мындан ары – Бөлүм) бухгалтердик эсепти жана каржылык отчеттуулуктун бирдиктүү тутумун жүргүзүү боюнча ишти, ошондой эле чарбачылык иш аракетти координациялаган жана жетектеген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (мындан ары – Юстиция министрлиги) борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөсү болуп эсептелет.

2. Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, Кыргыз Республикаснын башка ченемдик укуктук актыларын, Юстиция министрлигинин чечимдерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Бөлүм өз ишин Бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын башка түзүмдүк бөлүкчөлөрү, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү жана мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта жүргүзөт.

4. Бөлүм өз ишин Юстиция министрлигинин статс-катчысынын жетекчилигинде жүргүзөт.

II. Бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

 

5. Бөлүмдүн милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

 • Юстиция министрлигинин борбордук аппараты боюнча жана Юстиция министрлигинин ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрү үчүн бюджеттин долбоорун түзүү;
 • Юстиция министрлиги үчүн жалпы чыгымдардын жана административдик квалификацияга ылайык  ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөр боюнча чыгымдардын  сметасын түзүү;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын, ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнүн штаттык тизимдерин түзүү;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн бухгалтердик эсепти, отчеттуулукту уюштуруу жана чыгымдардын сметасынын аткарылышын жана туура коюлушун контролдоо;
 • мамлекеттик каражаттардын туура чыгымдалышын контролдук кылуу;
 • белгиленген тартипте бухгалтердик отчетторду жана баланстарды түзүү жана тиешелүү органдарга берүү;
 • баштапкы документтерди андан ары жөнөкөйлөштүрүү жана кыскартуу, эсеп жүргүзүүнүн формаларын жана ыкмаларын компьютерлештирүү боюнча иш-чараларды өткөрүү.
 • Юстиция министрлигинин муктаждыгы үчүн товарларды сатып алуу, ишти аткарууда жана кызмат көрсөтүүлөрдө бюджеттик каражаттарды эффективдүү жана сарамжалдуу колдонуу;
 • Юстиция министрлигинин материалдык-техникалык жактан камсыздоо, куруу жана анын имаратын оңдоо боюнча ишти уюштуруу.

6. Бөлүм алдыга коюлган милдеттерге жетишүү үчүн төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүндө, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүндө каржы отчеттуулугунун жана бухгалтердик эсептин бирдиктүү тутумунун иштешин уюштуруу жана камсыз кылуу;
 • каржы жана бухгалтердик документтердин  аткаруучуларга оперативдүү берилишин камсыз кылуу;
 • документтерди кабыл алуу, эсебин алуу  жана сактоо жана архивге мамлекеттик сактоого өткөрүп берүү;
 • каржы жана бухгалтердик отчет түзүү маселелери боюнча Юстиция министрлигинин аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүнө практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү;
 • Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрүн, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүн бланк продукциясы жана так отчеттуулук бланктары менен камсыз кылуу;
 • каржы жаатындагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды даярдоо;
 • Финансы министрлигинин бөлүмдөрү менен өз ара иштешүү, бөлүмдүн ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча буйруктардын долбоорлорун даярдоо;
 • Юстиция министрлигин кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнүнүн, алардын мындан ары иштөө максаттуулугун жана бекемдүүлүгүн аныктоо менен иш жүзүндөгү абалын талдоо;
 • каржы, энергетика, мамлекеттик мүлк чөйрөлөрүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен мамлекеттик сатып алууларга, күзгү-кышкы мезгилге даярдык көрүүгө, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага алууга, сатып өткөрүүгө тиешелүү маселелер боюнча иш алып баруу;
 • кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү алуу, сатуу, ижарага берүү, куруу жана имараттарды жана курулмаларды оңдоо маселелери боюнча документацияларды даярдоо;
 • куруу-оңдоо ишине жана алар бүткөндөн кийин эксплутацияга кабыл алууга күндөлүк техникалык көзөмөл жүргүзүү менен  имараттарды жана курулмаларды оңдоону уюштуруу.

 

III. Бөлүмдүн укуктары

 

7. Бөлүм өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

 • Юстиция министрлигинин аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрүндө каржы тартибинин белгиленген тартибин жана бухгалтердик эсептин жүргүзүлүшүн текшерүүнү уюштурууга;
 • мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, илимий мекемелерден жана окуу жайынан, коомдук жана эл аралык уюмдардан, ошондой эле Юстиция министрлигинин ведомстволук жана аймактык бөлүнүштөрүнөн Бөлүмгө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн зарыл маалыматты, документтерди жана материалдарды сурап алууга жана алууга;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укукту жүргүзүүгө.

 

IV. Бөлүмдүн түзүмү жана штаты

 

8. Бөлүмдүн түзүмү жана штаттык саны Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.

V. Бөлүмдүн кызматкерлери

 

9. Бөлүмдүн кызматкерлери болуп жогорку экономикалык билимдүү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамы менен белгиленген тартипте кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган, өзүнүн функцияларын ушул Жобого жана Бөлүмдүн кызматкерлеринин бекитилген кызматтык нускамаларына ылайык жүзөгө ашырган мамлекеттик кызматчылар эсептелинет.

10. Башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке адамдар менен өз ара мамиле түзүүдө Бөлүмдүн кызматкерлери Юстиция министрлигинин өкүлдөрү болушат.

11. Кызматкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган ага жүктөлгөн кызматтык милдеттерди аткарбоо же анын күнөөсү боюнча туура эмес аткаруу үчүн тартиптик жоопкерчилигин тартат.

 

VI. Бөлүмдүн жетекчилиги

 

12. Бөлүмдү башчысы жетектейт.

13. Бөлүм башчы ишине жетекчилик кылат жана анын атынан Юстиция министрлигинин жетекчилиги, башка мамлекеттик органдар, юридикалык жактар жана жеке адамдар алдында чыгат.

14. Бөлүм башчысы жүктөлгөн милдеттердин жана иштердин аткарылышы, эмгек жана аткаруучулук тартибинин абалы, ошондой эле гендердик тең салмактуулукту эске албастан Бөлүмдүн кызматкерлеринин ортосундагы милдеттердин бөлүштүрүлүшү үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

15. Бөлүм башчысы жок болгон учурда, анын милдетин убактылуу Бөлүмдүн башкы адиси аткарат.

 

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугуңуз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу үчүн кайда кайрылсаңыз болот?

25.07.2019-ж. «КАБАР» агенттигиндеги маалымат-жыйын

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары мобилдүү тиркеме

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги томонкудой кызматтарды корсотот

Сманалиев Канатбек Мойнокович Жаны КПК те юридикалык жакка карата

Сапарбаев Б. Экинен ажыратуу

Коррупциялык байланышты үз!

Апостилдештирүү процедурасынан өткөрүүнү унутпаңыз

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңыланган интерактивдүү картасы

Жаңылыктар 30.01.2020

Юстиция министрлиги бир катар мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн электрондук ыкмага өткөрдү

Юридикалык жактарды онлайн каттоо

КЫЛМЫШКЕР СОТТОЛГОН ЖОК. СЕБЕБИ?

Атайын репортаж: акыйкат жазаны ишке ашыруу

Акыйкат жазаны ишке ашыруу

Каракол шаарынын пробация органы

28.01.2020-жыл

Пробация кардары жөнүндө

Пробациянын кардарларын жумушка орноштуруу

Мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү юридикалык жардам жөнүндө

Юридикалык жардам 112 номуру боюнча

COVID 19 пандемиясы учурунда калкка юридикалык жардам көрсөтүү

"Медицинага ар тараптан көмөк" Күн маек (23.07.2020)

Адамдын тагдырын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк

Юстиция министрлигинде "Тилектештик Автобусу" долбоору ишке ашырылууда

КРнын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестри финансылык уюмдар үчүн

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы

Талас облусунун тургуну – пробация органынын кардары өзүнүн тагдырын өзгөртүп, туура жолу түшкөн

Жалал Абад пробация органы

Бирдиктүү портал менен иштөө Кыргызстан жаңылыктары

Жыл өткөн сайын жарандар өз укуктарын коргоо жаатында аракеттерин күчөтүп жаткандыгы байкалууда

Жети-Өгүз районунда Пробация боюнча кеңеш жана "Жардам" иш-чарасы

Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөнү ишке киргизди

Автотранспорт каражатына берилген ишеним кат укук белгилөөчү документ болуп саналбайт

Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына карата Юстиция министринин комментарийи

Жумгалга юстиция үйүнүн пай дубалы түптөлүүдө

Кыргыз Республикасынын юстиция министри Марат Джаманкулов ант берип жатат

МАНАС РАЙОНУНДА ЮСТИЦИЯ ҮЙҮНҮН ИМАРАТЫ КУРУЛАТ

Соттук укуктук реформаны ишке ашыруу КЕЧ ЭМЕС 04 11 2020

Соттолгон адамдарга ырайым берилди

Калкка акысыз укуктук кеңеш беруугө карата кечээ күндөн тарта декада өткөрүлүүдө

0:03 / 7:51 АР БИР АТУУЛ АКЫСЫЗ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ АЛУУГА АКЫЛУУ

Акысыз юридикалык кеңеш берилүүдө

Калкка акысыз юридикалык кеңеш берүү декадасы жүрүп жатат Кыргызстан жаңылыктары

Тилектештик автобусу миңдей жаранга укуктук жардам көрсөттү

Кемин шаарында Акысыз Юридикалык Жардам Борборунун ачылышы болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Юстиция министринин Жаңы жыл менен куттуктоосу

Ченемдик укуктук актылардын долбоорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталы жөнүндө

Жумгал районунда «Жардам» иш-чарасы өткөрүлдү

Бирдиктүү порталды иштеп чыгуучунун мүмкүнчүлүктөрү

Бирдиктүү порталдын колдонуучусунун мүмкүнчүлүктөрү

Гильотина принципби боюнча мыйзам актылардын ишмердүүлүгүн токтотуу

Мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүү / Маанилүү маек

Кынатбек Сманалиев менен маек Демократия сабактары

Укугун билгендин укуругу узун

ЮСТИЦИЯ МИНИСТИРИ БАТКЕНДЕ

Тилектештик автобусу менен укуктук жардам КЕЧ ЭМЕС 24 06 21

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ЖМКны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо тартиби, документтердин тизмеси жана үлгүлөрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулгандыгын каттоо үчүн жыйымдардын өлчөмү жана акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу (бузулгандыгы) жөнүндө кулактандыруу

Мамлекеттик каттоо жол-жобосун өткөрүү тартиби жана зарыл болгон документтердин тизмеги жана үлгүлөрү

Коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын типтүү уставтары

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо, кайра каттоо жана иш-аракетти токтотуу жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү


Ченемдик укуктук актылардын маалымат базасы

Кененирээк

Кыймылдуу мүлккө карата укук талабынын бирдиктүү мамлекеттик реестри

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

22cb696368cdf3abfca6b836709577ad20210315041928.giff640f25054436dcee5db2a00d9f1a9ec20230404061155.png488b8d22728509333eccfa32c150c77e20240415050626.jpgd7062cf495045f0f83db01dc7fbc805e20211122023517.gif4c62292248e11cd381a6a8cc85cf250620240110031229.jpg1bbf5a430d0ae44ec16d0daa6f98880320240205013954.jpgd352120419a655c88ecd8f209303545220230323062814.png0179169d8eda7be8b38121084672912020210428032332.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus //ком

Сайттын эски версиясы