17 Бирдин айы, 2019
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу сайттын көрүүчүлөрү жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия проспекти 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

ММК мамлекеттик каттоо үчүн керектүү документтердин тизмеси, тартиби жана үлгүлѳрү


ММК мамлекеттик каттоо үчүн керектүү документтердин
тизмеси, тартиби жана үлгүлѳрү
 
 
 
1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Борбордук аппараты продукциясы айрыкча Кыргыз Республикасынын аймагында, анын аймагынан сырткары, облустун жана Бишкек шаарынын аймагында таратулуу үчүн багытталган  массалык маалымат каражаттарын каттайт.
2. Юстициянын аймактык органдары продукциясы райондун жана шаардын аймагында, облустун бир канча райондорунун (шаарларынын) аймагында, андан сырткары уюмдун жана ишкананын аймагында таратулуу үчүн багытталган  массалык маалымат каражаттарын каттайт.
 
 Юстиция министрлигинде жана юстициянын аймактык органдарында документтерди кабыл алуу жүргүзүлѳт:
- иш күндѳрү саат 9-00 дѳн 16-00 гѳ чейин.
Документтерди берүү жүргүзүлѳт:
- иш күндѳрү саат 14-00 дѳн 17-00 гѳ чейин.
 
ММК мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана ишинин токтотулушун каттоо менен байланышкан документтер мамлекеттик жана расмий тилдеринде тапшырылат.
 
3.                      ММК мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жѳнүндѳ күбѳлүк берүү үчүн тѳлѳм 19 сомду түзѳт.
 
 
4.      ММК мамлекеттик каттоо үчүн керектүү документтердин тизмеси:
 
- арыз;
- мамлекеттиккаттоо жѳнүндѳ чечимдин түп нускасы;
- уюштуруучулар жѳнүндѳ маалымат;
- уюштуруучунун (жеке жактын) паспортунун кѳчүрмѳсү;
- уюштуруучунун (юридикалык жактын) мамлекеттик каттоо (кайра катоо) жѳнүндѳ күбѳлүгүнүн кѳчүрмѳсү;
- уюштуруучунун (жеке ишмердин) мамлекеттик каттоо жѳнүндѳ күбѳлүгүнүн кѳчүрмѳсү;
- башкы редактордун паспортунун кѳчүрмѳсү;
- ишеним каттын түп нускасы – эгер ишеним кат аркылуу иш жүргүзүлсѳ.
 
5.      ММК мамлекеттик кайра каттоо үчүн негиздер.
Тѳмѳнкү учурларда ММК милдеттүү түрдѳ мамлекеттик кайра каттоо жол-жобосун ѳтүү зарыл:
1)   уюштуруучусунун алмашуусу; 
2)   уюштуруучулардын курамынын ѳзгѳрүүсү;
3)   аталышынын ѳзгѳрүүсү;
4)   тилинин ѳзгѳрүүсү;
5)   түрүнүн ѳзгѳрүүсү;
6)   таралуу аймагынын ѳзгѳрүүсү.
 
 
6.      ММК мамлекеттик кайра каттоо үчүн керектүү документтердин тизмеси:
 
- арыз;
- мамлекеттиккайра каттоо жѳнүндѳ чечимдин түп нускасы;
- уюштуруучулар жѳнүндѳ маалымат;
- жаңы уюштуруучунун (жеке жактын)  паспортунун кѳчүрмѳсү, иштеп жаткан уюштуруучунуку – эгерде паспорттук маалыматтары ѳзгѳрүп кетсе;
- жаңы уюштуруучунун (юридикалык жактын) мамлекеттик каттоо (кайра катоо) жѳнүндѳ күбѳлүгүнүн кѳчүрмѳсү,  иштеп жаткан уюштуруучунуку - эгерде каттоо маалыматтары ѳзгѳрүп кетсе;
- жаңы уюштуруучунун (жеке ишмердин) мамлекеттик каттоо жѳнүндѳ күбѳлүгүнүн кѳчүрмѳсү, иштеп жаткан уюштуруучунуку - эгерде каттоо маалыматтары ѳзгѳрүп кетсе;
- жаңы башкы редактордун паспортунун кѳчүрмѳсү, иштеп жаткан башкы редактордуку – эгерде паспорттук маалыматтары ѳзгѳрүп кетсе;
- ишеним каттын түп нускасы – эгер ишеним кат аркылуу иш жүргүзүлсѳ.
 
 
7.      ММК ишинин токтотулушун каттоо үчүн керектүү документтердин тизмеси:
 
- арыз;
- ишинин токтотулушун каттоожѳнүндѳ чечимдин түп нускасы;
- каттоо (кайра каттоо) жѳнүндѳ күбѳлүктүн түп нускасы;
- ишеним каттын түп нускасы – эгер ишеним кат аркылуу иш жүргүзүлсѳ.
 
       8.      ММК редакциясынын дареги, чыгаруу мезгилдүүлүгү, максималдык кѳлѳмү ѳзгѳргѳн учурда уюштуруучу бир айлык мѳѳнѳттѳ бул боюнча катточу юстиция органын кабарлоо зарыл.
 
Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлиги
«___________» жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси
                                                                                                          (жетекчинин аты-жѳнү)
                                                                                                           Дареги:                                                 
 
 
Бишкек ш.                                                                                      ___-жылдын _______
 
 
Журналды мамлекеттик каттоо тууралуу
АРЫЗ
           
________________________________________________________
(ММК түзүп жаткан юридикалык жактын толук аталышы, юридикалык дареги, каттоо маалыматтары)
 
«            »   журналын мамлекеттик каттоого тапшырат.
 
- ММКнын аталышы: «_____» журналы
- ММКнын түрү: журнал
- ММКнын тилдери: ________________
- ММКнын жайгашкан жери: ___________________
- Редакциянын дареги: _________________
- ММКнын таркатылуучу аймагы: _____________
- ММКнын болжолдуу чыгуу мезгилдүүлүгү: _______________
- ММКнын максималдуу көлөмү: ________________
- ММКнын тиражы: ________________
- ММКнын форматы: _____________________
- Каржылоо булактары: ____________
- Программалык максаттары жана милдеттери:  ___________________
 
 ММКнын түзүп жаткан юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы, юридикалык жактын мөөрү


 
 
 
Министерство юстиции
Кыргызской Республики
 
От общества с ограниченной ответственностью «________»
в лице (Ф.И.О. руководителя)
адрес:
 
 
г. Бишкек                                                                                      ____ ___________ _____ года
 
Заявление
на государственную регистрацию журнала
 
 
_______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, создающего СМИ, юридический адрес, регистрационные данные)
 
 представляет на государственную регистрацию журнал «______________».
                                                                                                                                              
- Наименование СМИ: журнал «_____»
- Вид СМИ: журнал
- Языки СМИ: ____________
- Местонахождение СМИ: ____________
- Адрес редакции: _______________
- Территория распространения СМИ: _____________
- Предполагаемая периодичность выпуска СМИ: ______________
- Максимальный объем СМИ: __________
- Тираж СМИ: ___________________
- Формат СМИ: ______________
- Источники финансирования: ___________
- Программные цели и задачи: __________________
                                                                                                                   
Подпись руководителя юридического лица, создающего СМИ, печать юридического лица 
 
 
 

 
 
 
«____»  журналын түзүү жөнүндө
ЧЕЧИМ
 
Бишкек ш.                                                                     ____-жылдын ___ __________
 
“____” (юридикалык жактын толук аталышы) ______ (юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органы) _____ (Аты-жѳнү)
 
төмөнкү чечимдерди кабыл алды:
 
1.  «___» журналы түзүлсүн.
2.  «___» журналынын программалык максаттары жана милдеттери бекитилсин.
3.  «___» журналынын журналынын башкы редактору болуп  (ФАА) _____________ дайындалсын.
4. «___»   журналы Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында белгиленген тартипте катталсын.
 
МККны уюштурууга ыйгарым укуктуу жактын колтамгасы
мөөр менен бекитилет
 
 

 
 
 
Решение
О создании журнала  «______»
 
г. Бишкек                                                                            ____ ___________ ____ года
 
            “_______” (полное наименование юридического лица) в лице _______ (уполномоченный орган юридического лица) ___ (ФИО)
 
Принял решения:
 
1.      Создать  журнал «____»
2.      Утвердить программные цели и задачи журнала «____»
3.      Главным редактором журнала «____» назначить __________________ (ФИО).
4.      Зарегистрировать журнал «____» в органах юстиции Кыргызской Республики в установленном порядке.
 
Подпись лиц, уполномоченных создать СМИ, скрепить печатью
 
 
 

 
 
 
“____” журналынын
 уюштуруучусу жөнүндө маалымат
 
 
Бишкек ш.                                                           ____-жылдын ___ __________
 
 
            “_____” (юридикалык жактын толук аталышы), каттоо № 1 -___-___-___, ИУЖК коду _____, ИСН ____________, юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, ____ шаары, ____ көчөсү, ___-үй.
            “_____”(юридикалык жактын толук аталышы) башка массалык маалымат каражатарына карата уюштуруучу, негиздөөчүсү, менчик ээси, редактор (редакция) басып чыгаруучу жана таркатуучу болуп саналбайт.
 
юридикалык жактын жетекчесинин колтамгасы, юридикалык жактын мөөрү
 

 
Сведения об учредителе
журнала “___”
 
г. Бишкек                                                                                                   «____» ___________ ___ года
 
 “____” (полное наименование юридического лица), регистрационный № 12___-___-___, код ОКПО ______, ИНН _____________, юридический адрес: Кыргызская Республика, г. ____, ул.  ____, д. __.
 
          В отношении других средств массовой информации “___” (полное наименование юридического лица) учредителем, собственником, главным редактором (редакцией), издателем и распространителем не является.
 
 
Подпись руководителя юридического лица и печать

 

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугу?уз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу ?ч?н кайда кайрылса?ыз болот?

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жана кайра каттоо жөнүндө типтүү чечимдердин үлгүлөрү

ММК мамлекеттик каттоо үчүн керектүү документтердин тизмеси, тартиби жана үлгүлѳрү

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар

Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган локалдык актылар

Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердиктердин түрүнүн мамлекеттик классификатору

Каттоо арызынын формасы

Кабарламалардын формасы

Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтардын баасынын прейскуранты

Юстиция органдарынын даректери жана маалым даректери

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жана алардын иш-аракетин токтотууну каттоо үчүн документтерди кабыл алуу же кайтарып берүү жөнүндө тил каттар

Кайра өзгөртүп түзүү, уюштуруу документтерин, күбөлүктөрдү, мөөрлөрдү жана (же) штамптарды жоготуу (бузуп алуу), жоюу жөнүндө кулактандыруу

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция Министрилигинин буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Мамлекеттик жана жеке нотариустардын нотариалдык ишинин уюштурулушун текшерүүнү өткөрүү тартиби


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif7ce8f225aa7048cab1df0e1bda2fb27d20181206053805.JPG0c657e5c511da51cf1ea12cd6c4631c320190118064049.jpg

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы