13 Бештин айы, 2018
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар үчүн квалификациялык экзаменди өткөрүү


 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

Бишкек шаары, 2017-жылдын 30-октябры № 711

Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар үчүн квалификациялык экзаменди өткөрүү тартибин бекитүү жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар үчүн квалификациялык экзаменди өткөрүү тартиби тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 28-февралындагы № 79 "Адвокаттык иштин маселелери жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 148 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 28-февралындагы № 79 "Адвокаттык иштин маселелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу" токтому.

3. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2017-жылдын 10-ноябрында N 118 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

С.Исаков


 

 

Тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 30-октябрындагы
№ 711 токтому менен
бекитилген

Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар үчүн квалификациялык экзаменди өткөрүү
ТАРТИБИ

1. Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар үчүн квалификациялык экзаменди өткөрүү тартиби (мындан ары - Тартип) адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдар үчүн квалификациялык экзаменди өткөрүүнүн эрежесин жана уюштурууну аныктайт.

2. Квалификациялык экзамен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Адвокаттык иштин маселелери боюнча квалификациялык комиссия (мындан ары - Квалификациялык комиссия) тарабынан өткөрүлөт.

3. Квалификациялык комиссия өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын жана ушул Тартиптин негизинде жүзөгө ашырат.

4. Квалификациялык экзамен адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардын арыздары Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде (мындан ары - Юстиция министрлиги) топтолгонуна жараша, бирок 3 айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

Квалификациялык экзаменди өткөрүү күнү, убактысы жана жери Юстиция министрлигинин буйругу менен аныкталат.

Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдарга почта байланышы аркылуу жазуу жүзүндөгү кабарлама жөнөтүү жолу менен квалификациялык экзаменди өткөрүү күнү, жери жана убактысы жөнүндө квалификациялык экзамен өткөрүүгө чейин 10 календардык күндөн кечиктирбей билдирилет.

Квалификациялык экзаменди өткөрүү жөнүндө талапкерди маалымдоо телефон байланышы аркылуу да жүзөгө ашырылат, бул жөнүндө маалымкат түзүлөт. Талапкердин телефонунун номери көрсөтүлбөгөн же телефону өчүрүлгөн учурда, ошондой эле башка учурларда тиешелүү маалымкат түзүлөт.

5. Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга квалификациялык экзамен тапшыруу үчүн суроолордун тизмеги Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет жана анын расмий сайтына жайгаштырылат.

6. Квалификациялык экзамен компьютердик тестирлөө түрүндө өткөрүлөт.

7. Компьютердик тест 110 суроодон турат. Тесттин суроолору суроонун өзүнөн жана жооптун төрт вариантынан турат. Талапкер сунушталган ар бир суроо боюнча жооптун бир вариантын тандап алып, аны тийиштүү түрдө белгилөөсү керек.

8. Талапкерлер компьютердик тестти өзүнүн каалоосу боюнча мамлекеттик же расмий тилде тапшырышат.

9. Квалификациялык экзамен видео байкоо камералары орнотулган компьютердик класстарда өткөрүлөт.

Квалификациялык комиссиянын мүчөлөрү экзамендин жүрүшүнө визуалдуу же онлайн шартында видео байкоо аркылуу көзөмөл кыла алышат.

10. Квалификациялык экзамен төмөнкүдөй тартипте өткөрүлөт:

1) талапкерлер тесттен өтүүнүн эрежелери жөнүндө мамлекеттик жана расмий тилде таанышат;

2) квалификациялык комиссиянын катчысы паспорт боюнча жеке кол тамгасын милдеттүү түрдө койдуруу менен талапкерлердин ким экендигин аныктайт, андан кийин талапкерлер компьютерге жекече киргизиле турган шифрды тандашат;

33) квалификациялык экзаменди берүүгө 110 мүнөт бөлүнөт, тест башталган учурдан тартып компьютерде убакыт белгиленет;

4) тесттин суроолору боюнча жыйынтыктар компьютерлердин мониторуна чыгарылат, ал Квалификациялык комиссиянын катчысы тарабынан белгиленет. Квалификациялык экзамендин бүтүшү менен жыйындын протоколу түзүлөт, ага Квалификациялык комиссиянын бардык мүчөлөрү кол коёт.

11. Тестирлөө убагында талапкерлерге тыюу салынат:

- бөлмөдөн чыгууга жана бөлмөдө коштоосуз орун которууга;

- башка талапкерлер менен сүйлөшүүгө;

- башка талапкерлер менен кандай гана болбосун материалдар жана буюмдар менен алмашууга;

- тесттик тапшырмаларды сүрөткө тартууга же көчүрүүгө;

- жанында кандайдыр бир буюмдарды алып жүрүүгө (папкаларды, баштыктарды, мобилдик телефондорду, фото, аудио жана видеоаппаратураны жана маалымат сактоонун жана берүүнүн башка каражаттарын).

Ушул Жобонун 11-пунктунда көрсөтүлгөн эрежелерди талапкер бузганда, ал катчынын жана комиссия мүчөлөрүнүн колу коюлган четтетүү жөнүндөгү протоколду түзүү менен тестирлөөнү берүүдөн четтетилет. Мындай талапкердин тесттик тапшырмалары текшерилбейт.

12. Тестирлөө балл берүү системасы боюнча бааланат. Тесттин суроолорунун ар бир туура жообуна талапкер бир балл алат.

13. Тесттин суроолорунун жалпы санынан 70 жана андан көп пайыздагы суроолорго туура жооп бергендер квалификациялык экзаменди берген болуп эсептелинет, бул 77 жана андан да көбүрөөк баллды түзөт.

14. Квалификациялык комиссиянын чечими экзамен тапшыруучуга квалификациялык экзамен өткөн күнү Квалификациялык комиссиянын бардык катышкан мүчөлөрү протоколго кол койгондон кийин угузулат.

15. Квалификациялык комиссиянын чечимине, аны кабыл алган күндөн тартып бир айлык мөөнөттүн ичинде сот тартибинде даттанууга мүмкүн.

16. Квалификациялык экзаменден өтпөй калган адам, аны кайталап тапшырууга алты айдан кийин гана уруксат алат.

17. Квалификациялык экзаменди ийгиликтүү тапшырган адамга Квалификациялык комиссия тарабынан чечим кабыл алынган күндөн тартып бир айдын ичинде Юстиция министрлиги тарабынан адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия берилет. Лицензияны берүү жөнүндөгү кабарламаны Юстиция министрлиги он жумуш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасына жөнөтөт (мындан ары - Адвокатура). Адвокатура кабарламаны алган күндөн тартып беш жумуш күндүн ичинде Юстиция министрлигине адвокаттын Адвокатуранын мүчөлүгүнө өткөндүгү жөнүндө маалымдайт.

18. Квалификациялык комиссиянын протоколунан көчүрмө адвокаттын өздүк ишине тиркелет.

Адвокаттардын өздүк иштери Юстиция министрлигинин архивинде белгиленген тартипте сакталат.

19. Адвокаттык ишти жүргүзүү укугуна лицензия алууга квалификациялык экзаменди өткөрүү күнү жөнүндө маалымдалган, бирок аны тапшыруу үчүн келбеген адамга, анын өздүк ишин кайтаруу жөнүндө жазуу жүзүндө арызы болгондо, документтери Квалификациялык комиссиянын катчысы тарабынан кайтарып берилет.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугу?уз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу ?ч?н кайда кайрылса?ыз болот?

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция Министрилигинин буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif7ce8f225aa7048cab1df0e1bda2fb27d20181206053805.JPG

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы