15 Жетинин айы, 2018
Кыр Рус Eng
little middle big
fbgpgp rss
mobile logo
Кыргыз Республикасынын
юстиция министрлиги
search
Урматтуу коноктор жана достор! Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтына кош келиңиздер! Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министри Марат Джаманкулов!

Электрондук кабылдама

+996 (312) 65-18-05

Бишкек ш., Жаш Гвардия көч., 32

ep@minjust.gov.kg

Дү-Жм, 09:00-18:00


Ишеним телефону:

+996 (312) 65-10-10

СУРОО БЕРҮҮ

Актыларды иштеп чыгуунун жана экспертизадан өткөрүүнүн 1-башкармалыгынын жер, жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектуралык мыйзамдар бөлүмү


Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин
2017-жылдын «13» май
№ 96 буйругунун 3 – тиркемеси
 
 
 
Актыларды иштеп чыгуунун жана экспертизадан өткөрүүнүн
 1-башкармалыгынын
 жер, жаратылышты коргоо, агрардык
 жана архитектуралык мыйзамдар бөлүмү тууралуу жобо
 
1. Жалпы жоболор
 
1. Жер, жаратылышты коргоо, агрардык жана архитектуралык мыйзамдар башкармалыгы (андан ары – Башкармалык) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин (андан ары – Юстиция министрлиги) борбордук аппаратынын өз алдынча түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.
2. Башкармалык ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу, калкты кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктардын каттоо чөйрөсүндө жана архивдик иштердин мамлекеттик саясаттын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу, мыйзамдардагы карама-каршылыктарды, боштуктарды жана коррупциялык ченемдерди жоюуга карата инвентаризациялоо, ошондой эле ченемдик укуктук актыларга укуктук, укук коргоочу, коррупцияга каршы жана гендердик талдоо жүргүзүүнү уюштурат.
3. Башкармалык өзүнүн ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Юстиция министрлигинин чечимдерин жана ушул Жобону жетекчилигине алат.
4. Башкармалык өз ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдар жана Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрү, аймактык бөлүмдөрү жана ведомстволук бөлүмдөрү менен өз ара тыгыз байланышта өз ишмердүүлүгүн уюштурат жана жүргүзөт.
 
2. Башкармалыктын негизги милдеттери
 
5. Башкармалыктын маселелерди кароо багытындагы негизги милдеттери:
         - ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу иштерин уюштуруу;
         - ченемдик укуктук актылардын ортосундагы келип чыккан ар кандай деңгээлдеги боштуктарды, коррупциялык ченемдерди жана карама-каршылыктарды жоюу максатында мыйзамдарды инвентаризациялоо;
         - ченемдик укуктук актыларга укуктук, укук коргоочу, коррупцияга каршы жана гендердик талдоо жүргүзүү;
         - өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу.
 
3. Башкармалыктын ыйгарым укуктары
 
6. Башкармалыкка коюлган милдеттерди аткаруу максатында төмөнкү ыйгарым укуктар жүктөлөт:
         Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча ишин уюштуруу чɵйрɵсундɵ:
         - архив иштери жана калктын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө болгон укуктарын мамлекеттик каттоо чөйрөсүндө укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгат, долбоорлорду мамлекеттик органдар менен макулдашууну камсыздайт, келип түшкөн сын - пикирлер менен сунуштарды жалпылайт, коомдук талкуулоону уюштурат, долбоорду аягына чейин иштеп чыгат, кошо тиркелчү документтерди даярдайт жана аларды ченем жаратуучу органдарга жиберүү үчүн Юстиция министрлигин жетекчилигине карап чыгууга киргизет;
         - ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топторду (ведомство аралык жумушчу топторду) түзүү боюнча Юстиция министрлигинин жетекчилине сунуштарын киргизет;
         - мамлекеттик органдар жана ошондой эле Юстиция министрлигинин башка түзүмдүк бөлүмдөрү менен түзүлгөн жумушчу топтун чегинде ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоого катышат;
         - көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарынын чегинде Юстиция министрлигинин борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана аймактык бөлүмдөрүнөн керектүү маалыматтарды сурайт;
         - Юстиция министрлигине киргизилген ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун укуктун чегинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетектеген түзүмдүк бөлүмү менен карым катнашты камсыздайт;
- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш (андан ары – Жогорку Кеңеш) менен өз ара аракетенүү боюнча иштерин алып барат, анын ишинин жүрүшүнө көз салуу максатында мыйзам чыгаруу демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Ѳкмɵтү киргизген ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышында Юстиция министрлиги официалдуу өкүл болуп катышат.
 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына эл аралык гуманитардык укуктарды имплементациялоо чɵйрɵсундɵ:
Мыйзамдарда келип чыккан карама-каршылыктар, боштуктар жана коррупциялык ченемдердин кароого багытталган, ошондой эле улуттук мыйзамдардагы эл аралык гуманитардык ченемдерди трансформациялоо (которуу) зарылчылыктары боюча мыйзамдарды талдап, жыйынтыгында укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгат же ошол ченемдик укуктук актыларга ыйгарым укуктары жана ишмердиги тиешелүү болгон мамлекеттик органга ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу зарылдыгы тууралуу сунуш жɵнɵтɵт;
- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууда адистештирилген мамлекеттик органдар менен ɵз ара аракеттенүүнү камсыздайт;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында эл аралык гуманитардык укуктарды имплементациялоо боюнча Ведомство аралык комиссия жана Юстиция министирлигинин алдындагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча Ведомство аралык камиссиянын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу максатында Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмдүк бɵлүмдɵрү менен Юстиция министрлигинин борбордук аппратынын башка түзүмдүк бɵлүмдɵрү менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына эл аралык гуманитардык укуктарды имплементациялоо боюнча иш алып барат.
 
Ченемдик укуктук актыларда каралган маселелер боюнча укуктук, укук коргоочу, коррупцияга каршы жана гендердик экспертиза жүргүзүү багытында:
- келип түшкɵн ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна укуктук, укук коргоочу, коррупцияга каршы жана гендердик экспертиза жүргүзүп, алардын жыйынтыгында корутунду даярдалат жана Юстиция министрлигинин жетекчилигине киргизүүнү уюштурат;
- зарыл учурда ченемдик укуктук актылардын долбоорлору боюнча Юстиция министрлигинин борбордук аппаратынын түзүм бɵлүмдөрүнɵн маалыматтарды сурайт же долбоорлордун корутундуларын Юстиция министрлигинин жетекчилигине киргизээрден мурун долбоордо каралган иштин багытын түзүмдүк бөлүмдɵр менен макулдашат.
 
Ѳзунун ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин ыйгарым укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын тейлɵɵ чɵйрɵсундɵ:
- Юстиция министрлиги жооптуу аткаруучу болуп саналган Жогорку Кеңештин кароосу боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин каршы сын - пикирлери боюнча иш алып барат;
- Депутаттардын, комитеттердин, Жогорку Кеңештин фракцияларынын, Кыргыз Республикасынын Президенттинин Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Ѳкмɵтүнүн Аппаратынын жана башка мамлекеттик органдардын сурамжылоосун жана каттарын Башкармалыктын ыйгарым укуктарына кирген маселер боюнча жоопторду даярдайт.
 
4. Башкармалыктын ишин уюштуруу
 
7. Башкармалыктын түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилет.
8. Башкармалыктын штаты начальник, башкы адис, жетектɵɵчу адис жана адистен түзүлɵт.
9. Башкармалыкты начальник башкарат.
10. Башкарманын начальниги:
- Башкармалыктын жалпы жетекчилигинин ишин жузɵгɵ ашырат, Башкармалыкка коюлган тапшырмалардын аткарылышын уюштуруп, аны Юстиция министрлигин жетекчилигине, башка мамлекеттик органдарга, юридикалык жана жеке тараптарга сунуштайт;
- берилген укуктарды эске алуу менен Башкармалыктын кызматкерлеринин жумушунун ɵз убагында жана негиздүү аткарылышын тейлейт жана уюштурат;
- белгилүү багытта башкы адистер жана жетекчи адистер менен ɵз ара аракеттенип, Башкармалыка аткаруусуна түшкɵн документтерди жана тапшырмаларды бɵлуштурɵт;
- Башкармалыктын кызматкерлери даярдаган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жана ченемдик укуктук актынын долбоорлоруна даярдалган корутундулардын долбоорлорун карайт жана толук иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун корутундуларын Юстиция министрлигинин жетекчилигине кол коюуга киргизет;
- жетекчиликтин тапшырмасы менен Президенттин Аппараты, Жогорку Кеңештин Аппараты, Ѳкмɵттүн Аппараты жана башка мамлекеттик органдардын уюштурган жана ɵткɵргɵн иш жыйындар, жолугушуулар, тегерек столдорго катышат;
- Ведомство аралык жумушчу топтордун мүчөсү катары алардын иш аракеттерине катышат;
Юстиция министрлигине Башкармалыктын түзүмүн ɵзгɵртүү, Башкармалык кызматкерлеринин атайын даражалык чендерди ɵздɵштүрүү жɵнүндɵ, сыйлоо жана дисциплинардык жоопко тартуу боюнча сунуштарды киргизет;
- берилген ыйгарым укуктарын чегинде мамлекеттик кызматкерлер тарабынан Этика кодексинин ченемдеринин сакталышын камсыздайт жана кызыкчылыктардын жана коррупциянын пайда болушун алдын алат;
11. Башкармалыктын ыйгарым укуктарынын чегинде Башкармалыктын начальниги кызматкерлердин арасында функционалдык милдеттерин бɵлүштүрɵт жана жетектөөчү министрдин орун басарына киргизет.
12. Башкармалыктын начальниги Башкармалыкка коюлган тапшырмаларды аткарууда эмгектик жана аткаруучулук тартибинин акыбалына жеке жоопкерчилик тартат.
13. Башкармалыктын башчысы жок болгон учурда анын милдеттерин башкармалык тарабынан функционалдык милдеттерди бɵлүүдɵ каралган башкы адистин бирɵɵсү аткарат.
14. Бɵлүштүрүлгɵн функционалдык милдеттерине ылайык Башкармалыктын башкы адистери, жетектɵɵчу адистери жана адистери ɵзунɵ коюлган милдеттерин аткарат жана ɵз жумуштарын уюштурууну камсыздайт.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии

Бул категорияда эч кандай материалдар...

Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин ишмердигиндеги эң маанилүү маалыматтардын баардыгы журналисттердин материалында: актуалдуу темаларга маек, окуя ордундагы репортаждар, иш чаралардагы видеожазуулар

Кыргыз Республикасынын юстиция Министрлигинин социалдык роликтери Сиздерге негизги адам укуктары жана аларды коргоо, өлкө элинин укуктук маданиятын жана сабаттуулугун жогорулатуу жана юстиция мекемелеринин ишмердиги тууралуу маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кызматкерлеринин катышуусундагы “Ой-Ордо” ток-шоулары адам укуктарын коргоо, Кыргызстанда мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө, укуктук реформаларды өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча талкууларды камтыйт

Сиздин акысыз укуктук жардам алууга укугу?уз бар! Сиз акысыз укуктук консультация алуу ?ч?н кайда кайрылса?ыз болот?

Аскердик бөлүктөрдүн, бирикмелердин, мекемелердин жана аскердик-окуу жайларынын командирлери (жетекчилери) тарабынан мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин кызмат адамдары тарабынан нотариалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө нускаманы бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөт Токтому

Эркиндигинен ажыратуу же камакта кармоо жерлеринин жетекчилери тарабынан керээздерди жана ишеним каттарды күбөлөндүрүүнүн тартиби

Дарылоо мекемелеринде, госпиталдарда жана улгайгандар жана майыптар үйлөрүндө мурастарды жана ишеним каттарды күбөлөндүрүү тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө ЖОБО

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдарынын кызмат адамдарынын нотариалдык иштерди жүргүзүүсүнүн тартиби жөнүндө НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жеке нотариустары тарабынан иш кагаздарынын жүргүзүлүшү боюнча НУСКАМА

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Конституциалык Палатасынын Ч Е Ч И М И

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү ТАРТИБИ

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен кабыл алуу боюнча квалификациялык комиссия жөнүндө жобону жана Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды такшалуудан өткөрүү тартибин бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын юстиция Министрилигинин буйругу

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик нотариустун кызматтык нускамасы

Юстиция Министрлигинин аймактык бөлүмүнүн мамлекеттик башкы нотариустун кызматтык нускамасы

Мамлекеттик алым жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Нотариат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы


ЧУА маалыматтар базасы

Кененирээк

Юридикалык кызматтарды ташып жеткирүүчүлөрдүн картасы

Кененирээк

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ММК электрондук базасы

Кененирээк

Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) жана ММК каттоо

Кененирээк

Апостилдештирүү

Кененирээк

Нотариат жана адвокатура

Кененирээк

09879dde8e7ee19948cdf3712dc816b420170731110412.gif

Жылнаама

ПнВтСрЧтПтСбВс

Жаңылыктар -

Анонстор -

Сурамжылоо

Жеке жана мамлекеттик нотариустар тарабынан аткарылып жаткан кайсы нотариалдык иш-аракеттер Сизде кѳбүрѳѳк кызыгууну жаратат?


Система Orphus

Сайттын эски версиясы